Chalmers varslar om uppsägning av 180 anställda

Tio år av personaltillväxt i kombination med långvarigt lågt ränteläge har lett till att Chalmers pensionsrelaterade kostnader just nu ökar på ett obalanserat sätt. För att undvika växande underskott framåt har ett antal åtgärdspaket tagits fram under våren 2020. Chalmers tvingas idag varsla 180 anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. ​​
Samtliga delar av verksamheten berörs av åtgärdspaketen, och alla Chalmers 13 institutioner omfattas av neddragningen av personal. Huvuddelen av personalneddragningen kommer att beröra verksamhetsstödet. 
– Det är mycket smärtsamt för oss att behöva varsla om uppsägning, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd. 

Publicerad: on 03 jun 2020.