Hjälp oss utveckla Chalmers campus

Hur upplever du din studie- och undervisningsmiljö? Vad kan förbättras och hur ser du på framtidens undervisningsformer? Det vill Chalmers ledning gärna veta mer om. J
ust nu pågår ett projekt att utveckla Chalmers campus med målet att skapa ett långsiktigt hållbart campus i världsklass, med både tillväxt- och utvecklingspotential.

Vi ber dig därför avsätta några minuter för att svara på några frågor (har du redan svarat via vårt mejlutskick så tackar vi så mycket).
Resultatet av den här enkäten blir ett av underlagen för det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Naturligtvis är dina svar anonyma.
Svara på enkäten här​

Enkäten är öppen för svar till och med den 15 juni.
Stort tack för ditt deltagande!

Sidansvarig Publicerad: to 02 jun 2022.