Beslutet att låna ut miniräknare på tentamen rivs upp

​Vicerektor Maria Knutson Wedel har beslutat att riva upp beslutet om att Chalmers lånar ut miniräknare till studenterna på tentamenstillfället.
Beslutet har tyvärr inte gett den positiva effekt som var syftet, utan har istället bidragit till oro och problem för studenter, lärare och sannolikt också för tentamensvakterna.

Studenterna kan alltså som tidigare ta med sig sin egen miniräknare till tentamen. Under förutsättning att examinator har angett miniräknare som hjälpmedel i kurs-PM och tentamenstes och då miniräknare som är ”Chalmers-godkända”:
  • Casio FX-82
  • Sharp EL-W531
  • Texas TI-30
De inköpta miniräknarna kommer Chalmers att ge bort till några av högstadieskolorna i stan.

Publicerad: må 10 dec 2018.