​Ökad försiktighet på Chalmers campus för att minska risk för smittspridning

​ Med anledning av de lokala allmänna råd som i torsdags kom från Folkhälsomyndigheten gällande Västra Götalandsregionen har Chalmers haft kontakt med smittskyddet i VGR. Sammanfattningsvis ser inte smittskyddet i VGR att utbildningens upplägg påverkas av de nya råden. Chalmers fortsätter därför med en hybridmodell för undervisning, med delar av undervisningen på campus – där det är särskilt viktigt – och övriga delar digitalt. 

Om du har inplanerad verksamhetsförlagd eller fartygsförlagd utbildning under den kommande perioden fortsätter den som planerat. Vi vill dock be dig som student att inte vara på campus mer än nödvändigt under den kommande treveckorsperioden. Det vill säga, kom till campus för dina schemalagda moment och bedriv övriga studier hemifrån. Och kom ihåg att det viktigaste är fortsatt att hålla avstånd och tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du har symtom, även milda sådana. Tack för ditt tålamod! 

Frågor och mer information 

  • Examinator besvarar frågor kring din kurs. 
  • chalmers.se/info​ hittar du samlad information och anvisningar kring situationen med covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt. Under nästa vecka (vecka 46) räknar vi med att här kunna informera om hur upplägget för vårens undervisning ser ut. 
  • Som student kan du också alltid vända dig med frågor till ansvarig för ditt program eller mastersprogram.

Sidansvarig Publicerad: on 04 nov 2020.