Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaFri, 16 Nov 2018 13:07:50 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nu-kan-du-söka-till-UNITECH.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nu-kan-du-s%C3%B6ka-till-UNITECH.aspxTa chansen och ansök till UNITECH<p><b>​UNITECH är ett utbytesprogram för dig som vill kombinera studier med praktik och personlig utveckling.</b></p><div>​Detta är ett nätverk som erbjuder ett unikt utbytesprogram för dig som vill komplettera teknikstudier med en internationell managementprofil, företagspraktik och personlig utveckling. I nätverket ingår åtta framstående Europeiska universitet och mer än 20 Europeiska företag med kontor runt om i världen.</div> <div><br /></div> <div>I Studentportalen under Utlandsstudier hittar du mer information om UNITECH. Här finns också reserapporter från tidgare studenter som deltagit i detta utbytesprogram. Reserapporterna är väldigt inspirerande och ger en bra bild av vad UNITECH innebär och vilka möjligheter det finns inom nätverket. <br /></div> <div><a href="/sv/Studera-utomlands/utbytesprogram/Sidor/UNITECH-.aspx" title="Länk till UNITECH i Studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />UNITECH i Studentportalen <br /></a></div> <div><br /><a href="/sv/Studera-utomlands/utbytesprogram/Sidor/UNITECH-.aspx" title="Länk till UNITECH i Studentportalen"></a></div> <div>Ansökan är öppen fram till den 15 december!</div> <div><br /></div> <div>Har du frågor om UNITECH eller vill veta mer, kontakta då koordinatorn på Chalmers:</div> <div><a href="mailto: ing-britt.carlsson@chalmers.se"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Ing-Britt Carlsson </a><br /></div>Fri, 16 Nov 2018 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/studenter-avancerad-migreringssupport.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/studenter-avancerad-migreringssupport.aspxTvå studenter sökes för avancerad migreringssupport<p><b>​​Chalmers byter lärplattform från PingPong till Canvas vilket sker succesivt fram till och med sommaren 2020. Vi söker två studenter till Chalmers Projekt- och processkontor för att arbeta med avancerad migreringssupport inom införandeprojektet Ny lärplattform.</b></p><strong>Som migreringssupport</strong> kommer du i nära samverkan med examinatorer för berörda kurser att migrera kursinformation och uppgifter till aktuella kursrum i lärplattformen Canvas. Arbetet sker med stöd och ledning av projektgruppen för införandeprojektet Ny lärplattform.<br /><br />Omfattning: 10% av heltid under perioden 190101-190630. <br />Insatsens omfång varierar från kurs till kurs.<br /><br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/Arbeta-pa-Chalmers/lediga-tjanster/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=6894" target="_blank" title="Länk till chalmers.se, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer information om tjänsten</a>Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ansökan-öppen-för-utbytesstudier-utanför-Europa.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ans%C3%B6kan-%C3%B6ppen-f%C3%B6r-utbytesstudier-utanf%C3%B6r-Europa.aspxNu kan du ansöka till utbytesstudier utanför Europa<p><b>​​Ta chansen och studera en eller två terminer utanför Europa!</b></p><div><strong></strong><br /></div> <div>I Studentportalen under Utlandsstudier hittar du mer information om utbytesstudier och hur du gör för att ansöka:</div> <div><a href="/sv/Studera-utomlands" title="Länk till Utlandsstudier i Studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Utlandsstudier i Studentportalen<br /></a></div> <div><a href="/sv/Studera-utomlands" title="Länk till Utlandsstudier i Studentportalen"><br /></a></div> <div>Har du frågor om utbytesstudier kan du skicka ett mail till Chalmers International Mobility:</div> <div><a href="mailto: studentexchange@chalmers.se"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />studentexchange@chalmers.se<br /></a></div> <div><br /></div> <div>Om du vill ha inspiration om utbytesstudier och få den senaste informationen, följ Chalmers International Mobility på Facebook:</div> <div><a href="https://www.facebook.com/ChalmersInternationalMobility/" target="_blank" title="Länk till Chalmers International Mobility på Facebook, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Chalmers International Mobility på Facebook</a><br /><a href="mailto: studentexchange@chalmers.se"></a></div> <div><a href="mailto: studentexchange@chalmers.se"></a><br /></div> <div><span>Ansökan är öppen till och med den 1 december! Vi ser fram emot att ta emot din ansökan! <br /></span></div> <div> <br /></div>Tue, 06 Nov 2018 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Information-miniraknare-tentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Information-miniraknare-tentor.aspxInformation om miniräknare för tentor i tentamensperiod 1<p><b></b></p>​Eftersom för få modeller av de inköpta Chalmers räknarna har levererats, får du ta med din egen miniräknare till tentan om den är en Chalmers godkänd miniräknare, alltså någon av modellerna: <br /><ul><li>Casio FX-82</li> <li>Sharp EL-W531 </li> <li>Texas TI-30</li></ul> Du måste se till att miniräknarens minne är tömt innan tentan börjar.<br />I kurs-pm kan du alltid kolla upp vilka hjälpmedel som examinator tillåter på tentan. <br /><br /><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/godkanda-miniraknare.aspx" target="_blank" title="Länk till godkända miniräknare vid tentamen, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Godkända miniräknare vid tentamen</a>Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Entrepreneurial-Student-Award.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Entrepreneurial-Student-Award.aspxEntrepreneurial Student Award<p><b>​Alla studenter från år 1-3 på Chalmers som har fått med sig entreprenöriella erfarenheter från sina kurser är välkomna att nominera sitt arbete till Entrepreneurial Student Award.</b></p><div>​<img src="/SiteCollectionImages/miljöer_illustrationer/entrepreneurial_award.jpg" width="537" height="230" alt="" style="margin:5px;width:450px;height:193px" /><br /><span><strong>I stolt samarbete med Bert-Inge Hogsved, grundare och VD för Hogia</strong><span style="display:inline-block">.<br /></span></span></div> <div><span><span style="display:inline-block"></span></span><br /><span><span>Entreprenöriella erfarenheter ska ha tillägnats inom existerande undervisning i valfri kurs men ej kandidat/ examensarbete. <span style="display:inline-block"></span></span><span>Priset delas ut för fösta gången våren 2019 som ett avslut på </span></span>ENG-projektet (<span><span>ENtreprenörskap i Grundutbildningen). ENG-projektets <span style="display:inline-block"></span></span><span style="display:inline-block"></span></span>syfte är att säkra att alla studenter på Chalmers får med sig entreprenöriella erfarenheter från sin grundutbildning. <span><span><span>Priset delas ut <span style="display:inline-block"></span></span></span></span><span>till en grupp på 2-6 Chalmersstudenter.<span><span style="display:inline-block"></span></span></span><br /></div> <div><br /></div> <div>Priset <span><span>på 25 000 kronor <span style="display:inline-block"></span></span></span>delas ut <span>av Bert-Inge Hogsved, grundare och VD för Hogia under #gbgtechweek 2019.<span style="display:inline-block"></span></span> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Kriterier för priset</h4> <div>Studenterna som får priset ska ha motiverat hur de har fått med sig entreprenöriella erfarenheter från sin utbildning, baserat på den definition som ENG-projektet <span>använder<span style="display:inline-block"></span></span>. </div> <div><a href="http://www.chalmers.se/insidan/SV/utbildning-och-forskning/grundutbildning/program/entreprenorskap" target="_blank" title="Länk till Insidan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Definitionen hittar du på Insidan (Chalmers intranät)</a></div> <div><br /></div> <div>Priskommittén består av<span><span style="display:inline-block"> </span></span> projektgruppen bakom <span></span><span><span>ENG-projektet<span style="display:inline-block"><span style="display:inline-block"></span></span></span></span>. Beslutet om pristagarna tas av Bert-Inge Hogsved och Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning och livslångt lärande.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Kriterier för nomineringar</h4> <div>Nomineringar kan lämnas av studenter eller lärare på Chalmers men studenter behöver ha läraren i den kurs man har arbetat entreprenöriellt som referens. Läraren kan nominera eller vara referens till hur många studenter som helst.</div> Nomineringar skickas till <a href="mailto:eng.gru@chalmers.se">eng.gru@chalmers.se</a> senast 31 mars 2019. <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">GÖR SÅ HÄR</h4> <div>Skriv en sida där ni (minst 2, max 6 personer) beskriver hur ni har fått entreprenöriella erfarenheter i en kurs baserat på den definition som ENG-projektet använder. Följande tre byggstenar ska vara inkluderade i den entreprenöriella erfarenheten:</div> <div><br /></div> <div><strong>1.</strong></div> <strong> </strong><div><strong>Skapa värde för andra (Into action): </strong>Genom interaktion med andra människor få en förståelse för deras behov och baserat på dessa behov skapa något av värde för dem.</div> <div><br /></div> <div><strong>2.</strong></div> <strong> </strong><div><strong>Idéutvecklingskedjan (Ideas and opportunities): </strong>En iterativ process som består av att generera och utforma idéer, värdera dem, välja en idé, paketera och sälja in idén och genomföra/ implementera den i ett relevant sammanhang så att värde uppstår för andra.</div> <div><br /></div> <div><strong>3.</strong></div> <strong> </strong><div><strong>Förmågor och mod (Resources): </strong>Förmåga att identifiera, kombinera och använda sina egna och andras resurser, och våga hantera osäkerhet, med ett reflekterat förhållningsätt, i syfte att skapa värde för andra.</div> <div>Nominering ska också innehålla vilken kurs (år 1-3) det gäller och när studenterna tog kursen under 12-månadersperioden från 1 april 2018-1 april 2019.</div> <div> </div>Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Inspirationskväll-om-utbytesstudier.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Inspirationskv%C3%A4ll-om-utbytesstudier.aspxInspirationskvällar om utbytesstudier<p><b>​Chalmers International Mobility bjuder in till inspirationskvällar om utbytesstudier!</b></p><div>​</div> <div>Under dessa inspirationskvällar <strong>den 1 och 3 oktober, kl. 17.15 i föreläsningssal Gustaf Dahlén</strong> (samma program båda kvällarna) informerar Chalmers International Mobility om de möjligheter som det finns på Chalmers att studera utomlands. Du kommer också att få information om ansökningsprocess, regelverk etc. Studenter som tidigare varit på utbyte kommer också att berätta om sina erfarenheter! </div> <br /><p>Informationen vänder si<span class="text_exposed_show">g främst till studenter som för närvarande läser årskurs 3 på något utav Chalmers civilingenjörsprogram eller arkitektur samt högskoleingenjörsstudenter på år 2.<br /></span></p> <p><span class="text_exposed_show"></span><span>Varmt välkomna! // Chalmers International Mobility </span><br /></p> <p><span></span><a href="/sv/Studera-utomlands"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer information om Utlandsstudier i Studentportalen</a> </p> <p><a href="https://www.facebook.com/ChalmersInternationalMobility/" target="_blank" title="Ny flik, Facebook, CIM"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Chalmers International Mobility på Facebook</a></p> Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/dold-kamera-toalett.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/dold-kamera-toalett.aspxDold kamera hittad på toalett<p><b>​En dold kamera med kringutrustning hittades förra veckan på en toalett i en korridor i fysikhuset, där främst matematikundervisning sker. Bedömningen är att syftet var att i smyg filma toalettbesök. Chalmers har kopplat in polisen.</b></p><div>​</div> <div>Kameran var monterad i en tvättmedelsförpackning. Den hittades måndag 24 september klockan 13 på plan två i fysikhuset, mitt emot sal MVF26, toaletten närmast korridoren. All utrustning är överlämnad till Polisen, tillsammans med en anmälan om olaglig kameraövervakning. Chalmers känner i nuläget endast till detta fall. Det är osannolikt att förpackningen kan ha stått där någon längre period.</div> <br />Säkerhetssamordnare Erik Eliasson uppmanar nu alla att vara uppmärksamma på eventuella udda paket eller förpackningar, eller andra konstiga installationer. Upptäcker du något misstänkt kontakta vaktmästeriet i ditt hus, eller säkerhetssamordnare Erik Eliasson på telefon 031-772 66 01.Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ansökan-för-utbytesstudier-under-vårterminen-2019-är-öppen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ans%C3%B6kan-f%C3%B6r-utbytesstudier-under-v%C3%A5rterminen-2019-%C3%A4r-%C3%B6ppen.aspxNu kan du ansöka om utbytesstudier för vårterminen 2019<p><b>Är du intresserad av att studera på ett annat universitet i Europa under vårterminen 2019? Ta då chansen och ansök om utbytesstudier!</b></p><div>​</div> <div>Ansökan är öppen till och med den 1 oktober. Mer information om Chalmers olika partneruniversitet samt vilka platser som finns tillgängliga nu till våren hittar du under Utlandsstudier i Studentportalen:</div> <div><a href="/sv/Studera-utomlands" title="Länk, info om utbytesstudier"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Utlandsstudier<br /></a></div> <div><br /><a href="/sv/Studera-utomlands" title="Länk, info om utbytesstudier"></a></div> <div>Under Utlandsstudier i Studentportalen hittar du också &quot;Följ dessa steg om du är intresserad av utbytesstudier&quot;, information om regelverket och ansökningsprocessen samt kontaktuppgifter till de olika koordinatorerna på Chalmers International Mobility. </div> <div><br /></div> <div>Har du allmänna frågor om utbytesstudier? Skicka då ett mail till:</div> <div><a href="mailto: studentexchange@chalmers.se"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />studentexchange@chalmers.se</a> <br /></div> <div><br /></div> <div>För att ta del av den senaste informationen samt ha koll på när Chalmers International Mobility organiserar informationstillfällen, följ då CIM på Facebook:</div> <div><a href="https://www.facebook.com/ChalmersInternationalMobility/" target="_blank" title="Länk till Facebook, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Chalmers International Mobility på Facebook</a><br /> </div>Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-pluggstod-jobba-pedagog.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-pluggstod-jobba-pedagog.aspxChalmers pluggstöd - vill du jobba som pedagog?<p><b>​Som pedagog för Chalmers pluggstöd hjälper du mellan- och högstadieelever med läxorna, främst i naturämnen.</b></p><div>​</div> <div>Projektet utförs i samarbetet med skolor och föreningar och sessionerna hålls i deras lokaler. Vanligtvis arbetar ni tillsammans med en vuxen som är ansvarig för skolan/föreningen och en grupp med 6-8 elever. Ett syfte med projektet är att främja en internationell miljö, därför arbetar alltid en internationell och en svensk student tillsammans vid varje tillfälle.</div> <div>Varje pluggstöds-tillfälle är två timmar. Projektet pågår i 10 veckor varje termin och beräknas börja vecka 41.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Om dig</h4> <div>Vi söker dig som är positiv, engagerad och duktig på att förmedla kunskaper på ett lättbegripligt sätt. Tidigare erfarenhet av läxhjälp (eller liknande) är meriterande men inget krav. Vi söker både svensk- och engelskspråkiga personer. Helst ser vi att du kan jobba minst två tillfällen per vecka.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vi erbjuder</h4> <ul><li>Ett stimulerande arbete i internationell miljö </li> <li>130 kr/timme, plus bidrag till resorna </li> <li>Förtur när de avlönade projektledartjänsterna i projektet ska tillsättas nästa läsår</li></ul> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Hur du söker</h4> <div>Mejla ett kort personligt brev och ditt CV till <a href="mailto:pluggstod@chalmers.se">pluggstod@chalmers.se</a> senast 23 september. Intervjuer sker löpande.</div> <div> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/samverkan/skolsamverkan/Grundskolan/Sidor/laxhjalpsstart.aspx" target="_blank" title="Länk till chalmers.se, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Om Chalmers pluggstöd</a><br /></div> <div><a href="https://www.facebook.com/pluggstod/" target="_blank" title="Länk till facebook, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Chalmers pluggstöd på Facebook</a><br /></div>Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/student-mejl.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/student-mejl.aspxHåll koll på din student-mejl - ​eller vidarebefordra till mejlen du använder<p><b></b></p>​Du behöver hålla koll på din student-mejl, eller vidarebefordra student-mejlen till den mejl du alltid kollar.<br />Vissa av Chalmers system, exempelvis Ping Pong, mejlar automatiskt till din student-mejl (din Chalmers-mejl).<br /><div><br /></div> <div>Tack :) <br /></div>Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/chalmershindret.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/chalmershindret.aspxVar med och utveckla Chalmershindret 2019<p><b>​Vid 2019 års Gothenburg Horse Show finns ett alldeles särskilt hinder på arenan - Chalmershindret - med ny, banbrytande teknik som tillför hästhoppningen nya dimensioner. En annan sak som är speciell med Chalmershindret är att det utvecklas från grunden av studenter! ​​​​</b></p><div>​</div> <div><img src="/SiteCollectionImages/miljöer_illustrationer/matning_hinder_300.jpg" class="chalmersPosition-FloatLeft" alt="Foto av chalmershindret" style="margin:10px" /><br />2016 års hinder var det första i världen som med ett sensorsystem mätte hur högt över hindret hästen hoppade och omedelbart visade upp mätresultatet för publiken. 2017 mätte man på förslag av SWB* avstampet och landningen. Vid tävlingarna 2018 fortsatte samarbetet med SWB då kraft i avstamp och landning mättes. Mätningarna har rönt stort intresse från både tävlande och publik, och har fått stor uppmärksamhet i media världen över.</div> <div><br /></div> <br /><h4 class="chalmersElement-H4">Nu är det dags att utveckla ny spännande funktionalitet för Chalmershindret <br /></h4> <div>Vi söker studenter som är intresserade av att på detta sätt utöka sina kunskaper i programmering, produktutveckling och projektledning. Det spelar ingen roll vilken utbildning vid Chalmers du går för att vara aktuell för projektet! Du deltar genom att du går en eller flera kurser, som kan kombineras på många sätt efter dina behov och önskemål. <br /></div> <div><br /></div> <div>Valbara kurser är på avancerad nivå TME050, MPA041 och MPA030 samt på grundnivå MPA020 och MPA010. Alla dessa kurser är tillgängliga oavsett vad det står i kursbeskrivningen. </div> <br /><div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/cdbd47ae-8d54-485f-9ba8-09725d184d07" target="_blank" title="Länk till formulär, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Här fyller du i en intresseanmälan om att delta i projekten, senast 25/9!</a></div> <br />Har du frågor kontakta <a href="https://www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Magnus-Karlsteen.aspx" target="_blank" title="Länk till profilsida, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Magnus Karlsteen</a>, Institutionen för fysik!<br /><br />Projektet genomförs i samarbete med <a href="http://www.gars.nu/" target="_blank" title="GARS, Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap Länk till Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />GARS, Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap<br /></a><br /><a href="http://www.gothenburghorseshow.com/om-ghs/chalmers-hindret/" target="_blank" title=" Länk till Gothenburg Horse Show, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Gothenburg Horse Show</a> med dubbla världscupfinaler äger rum 3-7 april, 2019.<br /><br />SWB* = Swedish Warmblood Association<br />Tue, 04 Sep 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/matavfall-campus.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/matavfall-campus.aspxNu samlar vi in matavfall på campus<p><b>​​Äntligen har vi börjat samla in matavfall på campus. Det insamlade matavfallet omvandlas till biobränsle för bussar och bilar, eller till biogödsel som sprids ut på åkermarker. Chalmers är på detta sätt med och bidrar till det naturliga kretsloppet och minskar beroendet av fossila bränslen.</b></p><br />Du sorterar ditt matavfall i miljömöblerna som bland annat finns i lunchrummen. I lådan för matavfall slänger du:<br /><ul><li>Matrester, råa och tillagade</li> <li>Frukt och grönsaksrester</li> <li>Ägg (även skal)</li> <li>Bröd</li> <li>Kaffefilter och sump</li> <li>Teblad, tepåsar</li> <li>Hushållspapper och pappersservetter </li> <li>Snittblommor</li></ul> <br /><div><a href="https://www.chalmers.se/insidan/SV/om-chalmers/miljo/hallbart-campus/avfallshandledning" target="_blank" title="Länk till Chalmers intranät, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />För vägledning se Avfallshandledningen</a></div> <div><br /></div> Har du frågor kontaktar du <a href="mailto:miljo@chalmers.se">miljo@chalmers.se</a> Wed, 29 Aug 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Mitt-Livs-Val.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Mitt-Livs-Val.aspxMitt Livs Val söker nya studentmentorer<p><b>​Vill du bli mentor för nyanlända ungdomar och få med dig värdefulla erfarenheter inför framtiden?</b></p><div>Mitt Livs Val bedriver ett gruppmentorprogram där du som student från universitet och högskolor blir mentor och förebild som motiverar och inspirerar nyanlända och ensamkommande ungdomar till fortsatta studier efter gymnasiet. Vi skapar en mötesplats där nyanlända och ensamkommande ungdomar får en chans till att utvecklas, känna ökad studiemotivation, framtidstro och få hopp om en meningsfull framtid. </div> <div>Läs om hur mentorsprogrammet fungerar på länkarna nedan.</div> <br /> <div><a href="/sv/aktuelllt/Documents/Student%20rekryteringsblad.pdf" target="_blank" title="Länk till pdf, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Mitt Livs Val söker studentmentorer (pdf)</a><br /></div> <div><br /></div> <div>Mejla, ring eller smsa 076-006 237 72</div> <div><a href="mailto:Natalie.altun@mittlivsval.se">Natalie.altun@mittlivsval.se</a></div> <div><br /> </div> <div><a href="mailto:ivana@mittlivsval.se"></a></div> <div><a href="http://www.mittlivsval.com/" target="_blank" title="Länk till Mitt livs val, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mitt Livs Val</a></div> Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Grunderna-i-programmering-Matlab.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Grunderna-i-programmering-Matlab.aspxKursstart: grunderna i programmering med Matlab<p><b>​En förberedande online kurs i Matlab, den vanligaste mjukvaran för numerisk ingenjörsanalys på Chalmers, börjar 1 juli.</b></p>​En ingenjör är kanske först och främst en problemlösare. Hen måste kunna sortera information, förstå problemet eller kunna dela upp ett komplext problem i mindre begripliga delar.<br /><br />Det fina med att lära sig programmera är att det kräver strukturering, eller snarare datorn kräver det. Programmering är något man behöver träna och som kan ta lite tid innan det lossnar. Har du inte programmerat tidigare är det bra att lära sig grunderna, för att få en bra start med studierna. Därför har vi tagit fram en förberedande online-kurs på lärplattformen edX. <br /><br />Kursen går mellan 1 juli och 31 augusti. Den ges på svenska och förutsätter goda gymnasiekunskaper i matematik och engelska. Nivån är tänkt för blivande högskolestudenter på en ingenjörsutbildning. Det enda du behöver för att registrera dig på kursen är en giltig e-postadress.<br /><a href="https://edge.edx.org/courses/course-v1:ChalmersX+ChT006x+yearly/about" target="_blank" title="Länk till edx.org, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />edx.org</a><br />Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-söker-ledare-till-kodstuga-för-barn.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-s%C3%B6ker-ledare-till-kodstuga-f%C3%B6r-barn.aspxVi söker ledare till kodstuga för barn<p><b>Vill du engagera dig ideellt och inspirera barn i enklare programmering och digitalt skapande? Under hösten kommer 20 sugna 10 – 12 åringar att invadera Chalmers och under fyra tillfällen träffa förhoppningsvis dig, andra studenter och näringslivet under en kodkurs.</b></p>​<span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;background-color:initial">Kursen ges tillsammans med Kodcentrum som är en ideell förening som arbetar med att introducera och inspirera barn till digitalt skapande och programmering.</span><span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;background-color:initial"> </span><span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;background-color:initial"> </span><span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;background-color:initial">Du vägleder, uppmuntrar och inspirerar barnen att testa skapa spel, digitala berättelser och appar med hjälp av Kodboken. Tillsammans lyfter vi digitalt skapande som demokratifråga och bryter till barriärer till utanförskap.</span><p class="MsoNormal">Du behöver absolut inte vara expert i programmering. Vi kommer att tillsammans med Kodcentrum hålla i introduktionskurs för ledarna.</p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Du får hänga med nyfikna barn och dina medvolontärer</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Du får ge av din kunskap om programmering och digitalt skapande</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Du gör skillnad och lär dig nya saker</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Det bidrar till din personliga utveckling</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Det är en grym merit att ha på CV:t</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Bäst av allt – det är givande och kul och du gör skillnad</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:18pt"><i> </i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt">Frågor och intresseanmälan senast den <b>15 september</b> till Dorotea Blank eller Emma Frisk</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span class="MsoHyperlink"><a href="mailto:dorotea.blank@chalmers.se">dorotea.blank@chalmers.se</a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><a href="mailto:emma.frisk@chalmers.se">emma.frisk@chalmers.se​</a></p> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue;text-decoration:underline;text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:#954F72;text-decoration:underline;text-underline:single;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:36.0pt;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:36.0pt;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .MsoChpDefault {font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .MsoPapDefault {margin-bottom:8.0pt;line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} </style>Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200