Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaThu, 18 Jun 2020 12:08:22 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ett-ar-med-trygg-pa-chalmers.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ett-ar-med-trygg-pa-chalmers.aspx​Ett år med Trygg på Chalmers!<p><b>​Det är nu ett år sedan Trygg på Chalmers lanserades. Statistik från webbplattformens första år visar att studenter använt verktyget i högre grad än anställda. Det går även att se att rapporteringen av trakasserier sjönk kraftigt när distansundervisning och hemarbete påbörjades i och med coronakrisen. ​</b></p><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Va</span><span style="background-color:initial">r går gränsen mellan skämt och trakasserier och vem avgör var den gränsen går? Frågor som är svåra att besvara, men det är just sådana funderingar som avhandlas på Chalmers.se/trygg. Trygg på Chalmers är inte bara ett rapporteringsverktyg utan även en informationssida där man kan lära sig mer om vad trakasserier är och få konkreta tips på hur man kan bidra i arbetet med att skapa en bra arbets- och studiemiljö för alla.</span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>Trygg på Chalmers ska sänka tröskeln för att fler ska våga berätta om trakasserier, men ersätter inte att du som anställd kontaktar din chef eller att du som student kontaktar din programansvarige om du känner dig utsatt på något sätt.</div> <div><br /></div> <div>– Vi har hanterat 55 ärenden via systemet hittills, men plattformen har tusentals unika besök på sidorna som informerar om trakasserier och hur en schysst studie- och arbetsmiljö ska vara, berättar Sara Thornadtsson Chavarria, jämställdhetssamordnare på Chalmers och fortsätter:</div> <div><br /></div> <div>– Kortfattat kan man säga att fler studenter än anställda rapporterat via plattformen, men när det gäller vilka som blivit anmälda så är det ungefär lika många anställda som studenter. Något som sticker ut är att väldigt få doktorander använt verktyget, men det kan bero på att de har andra kanaler att lyfta trakasserier i, för jag tror inte det sker färre incidenter kopplat till den gruppen. </div> <div><br /></div> <div>Den vanligaste diskrimineringsgrunden att rapportera om är sexism och kön, 24 ärenden (43 %). Etnicitet är också vanligt förekommande –7 ärenden (13 %) har inkommit sedan plattformen öppnade för ett år sedan. Det tog några månader innan webbsidan fick upp användarantalet, men under hösten ökade rapporteringen för att sedan sjunka igen i samband med att hemarbete och distansundervisning påbörjades som en följd av den pågående coronapandemin. Sara Thornadtsson Chavarria vill poängtera att det går att rapportera oönskat beteende och bemötande även om det sker online: </div> <div><br /></div> <div>– Som högskola har Chalmers ett ansvar för studie- och arbetsmiljön även digitalt, säger hon.</div> <div><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Trakasserier i olika form</h2> <div>Chalmers har länge haft ett strukturerat arbete mot olika former av diskriminering, men i och med allt som kom upp till ytan under #MeToo tog högskolan och studentkåren gemensamt krafttag och startade Chalmers mot sexism. Det är ett projekt inom ramen för Fokus jämställdhet, som arbetat med frågor om diskriminering och som bland annat resulterade i skapandet av Trygg på Chalmers. </div> <div><br /></div> <div>I arbetet mot diskriminering har det eftersträvats att det bildligt talat ska finnas en ”röd varningsknapp” att trycka på om man ser eller upplever något oönskat beteende. Trygg på Chalmers är nu den röda knappen som ska bidra till att det ska kännas lättare att säga ifrån.</div> <div><br /></div> <div>– Får man en känsla av att ”det här känns inte bra” eller ”oj, jag borde göra något”, så finns alltid Trygg på Chalmers. Tanken är att det ska vara enkelt att rapportera vare sig det handlar om mobbing, rasistiska skämt, mossiga kursinslag eller en sexistisk jargong på ett möte. Det måste inte vara svartvitt eller röra en specifik diskrimineringsgrund, allt som skapar otrygghet i vår studie- och arbetsmiljö kan du berätta om, säger Sara Thornadtsson Chavarria.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Vi är varandras studie- och arbetsmiljö</h2> <div>Som kollega, klasskompis och medmänniska har alla ett viktigt ansvar – att ta hand om varandra och den miljö vi vistas i tillsammans. Det går bra att berätta om något som man endast bevittnat eller rapportera trakasserier helt anonymt.</div> <div>– Vissa personer väljer att rapportera utan att uppge kontaktuppgifter, men deras röster är också jätteviktiga för oss även om det inte kan bli en utredning som resulterar i åtgärder mot en enskild person. Jag som samordnare läser allt. Alla rapporter är ändå värdefull information för oss, för det blir en del av vår statistik och vårt förändringsarbete framåt. Märker vi att många anmälningar rör en fråga, en del av högskolan eller någon slags arena så kraftsamlar vi kring det. Ju mer underlag vi får in desto mer träffsäkra kan vi bli i våra insatser framåt, säger Sara Thornadtsson Chavarria.</div> <div><br /></div> <div>Att gemensamt ansvar är viktigt när det gäller frågor om studie- och arbetsmiljö märks även i högskolans samarbete med kåren, berättar Emilia Sandolf, ordförande för sociala utskottet på Chalmers studentkår:</div> <div>– De vittnesmål som inkommer via plattformen hanteras av ett utredningsteam bestående av representanter från både högskolan och studentkåren. Ibland hanterar vi ärenden separat, ibland tillsammans. Känner vi att vi gör det bättre ihop så gör vi det. Det goda samarbetet mellan anställda och studenterna är vår styrka, vi utgör ju varandras studie- och arbetsmiljö! säger Emilia Sandolf.</div> <div>Länkar</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/s%C3%A4ker/Sidor/Trygg.aspx" title="Länk till Chalmers,se Trygg på Chalmers, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Trygg på Chalmers</a> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/s%C3%A4ker/Sidor/rapportera.aspx" title="Länk till Chalmers.se Hur fungerar det att raportera? Öpnnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Hur fungerar det att rapportera?</a> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/s%C3%A4ker/Sidor/Verktyg-och-tips.aspx" title="Tips: Att ingripa och stötta, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Tips: att ingripa och stötta</a> </div> <div><br /></div> <div>Text: Julia Jansson</div> <div><br /></div>Thu, 18 Jun 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-varslar-om-uppsägning.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-varslar-om-upps%C3%A4gning.aspxChalmers varslar om uppsägning av 180 anställda<p><b>Tio år av personaltillväxt i kombination med långvarigt lågt ränteläge har lett till att Chalmers pensionsrelaterade kostnader just nu ökar på ett obalanserat sätt. För att undvika växande underskott framåt har ett antal åtgärdspaket tagits fram under våren 2020. Chalmers tvingas idag varsla 180 anställda om uppsägning på grund av arbetsbrist. ​​</b></p>​<div><span style="background-color:initial">Samtliga delar av verksamheten berörs av åtgärdspaketen, och alla Chalmers 13 institutioner omfattas av neddragningen av personal. Huvuddelen av personalneddragningen kommer att beröra verksamhetsstödet. </span><div>– Det är mycket smärtsamt för oss att behöva varsla om uppsägning, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd. </div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-varslar-om-uppsagning-av-180-anstallda.aspx" title="Länk till Chalmers.se, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs hela nyheten på Chalmers.se​</a></div> <div>​<br /></div> </div>Wed, 03 Jun 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/regnbågsflagga.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/regnb%C3%A5gsflagga.aspxChalmers hissar regnbågsflaggan<p><b>​Mellan 25 maj och 7 juni flaggar Chalmers med regnbågsflaggan på campus.​</b></p><div><span style="background-color:initial">Juni är en Pride-månad världen över. Göteborgs årliga festival West Prides syfte är att synliggöra HBTQ-frågor och HBTQ-personers livssituation. Chalmers är en av West Prides partners.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>– Att hissa regnbågsflaggan är ett viktigt ställningstagande som visar att här på Chalmers ska alla vara välkomna och kunna vara sig själva, både som anställd och student. I år blir gesten dessutom extra viktig eftersom prideparaden, som kåren och högskolan brukar gå i tillsammans, är inställd på grund av coronapandemin, säger Jacob Lidman, ordförande i JämK, kårens jämlikhetskommitté.</div> <div>West Pride har i år gjort en <a href="https://westpride.se/sverige-hbtqi-samhalle/" title="West pride">undersökning​</a> som fokuserar på HBTQI-personers livssituation, som bland annat visar att 32 procent känner att de inte kan vara öppna på sin arbetsplats. </div> <div><br /></div> <div>– Chalmers strävar efter en inkluderande arbets- och studiemiljö och allas lika värde. Det är inte en självklarhet och därför hissar vi regnbågsflaggan som en påminnelse. Att arbeta med inkluderingsfrågor behövs verkligen. Mycket har skett i positiv riktning i samhället, men vi kan som samhällsaktör och arbetsgivare absolut inte luta oss tillbaka, säger Sara Thornadtsson Chavarria, jämställdhetssamordnare på Chalmers.</div> <div><br /></div> <div>Hon lyfter också att West Pride är så mycket mer än bara regnbågsparaden. Det anordnas alltid seminarier och utbildningsdagar under festivalen. </div> <div><br /></div> <div>– Vill man lära sig mer om de här frågorna och inte vänta till nästa år, kan man ta del av gratis webbinarier hos RFSL tipsar Sara Thornadtsson Chavarria.</div> <div>​<br /></div> Tue, 02 Jun 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Uppdatera-Zoom.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Uppdatera-Zoom.aspxUppdatera din Zoom-klient till 5.0<p><b>Från och med 30 maj 2020 måste alla Zoom-klienter vara uppdaterade till minst version 5.0 för att det ska vara möjligt att delta i möten.</b></p>Version 5.0 av Zoom har stöd för så kallad GCM-kryptering vilket ytterligare ökar säkerheten. ​<div><br /></div> <div>Det är lätt att uppdatera Zoom genom att följa guiden på den här sidan:<div><a href="https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360043555772-Updating-your-Zoom-client-version-5-0-for-GCM-encryption" title="Link to Zoom, opens in a new tab" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Uppdatera din Zoom-klient</a></div></div> <div><a href="https://zoom.us/docs/en-us/zoom-v5-0.html" target="_blank" title="Link to Zoom, opens in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Zoom 5.0​</a> </div>Tue, 26 May 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/positiva-omdömen-distanstentamen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/positiva-omd%C3%B6men-distanstentamen.aspxPositiva omdömen om distanstentamen trots kort varsel<p><b>​​Med mycket kort varsel ställde Chalmers om till distanstentamen. Trots omständigheterna visar den genomförda studentenkäten att många studenter överlag är nöjda, inte minst med att få genomföra sina tentor. Bättre framförhållning, alltför svåra tentor och ökad risk för fusk är några andra åsikter som kommit fram.​</b></p><div><br /></div> <div>– Att med kort varsel ställa om tentorna i LP3 till distans var en stor utmaning såväl för lärare och examinatorer som för våra studenter, säger Anna Karlsson-Bengtsson, vicerektor för utbildning och livslångt lärande. Enkätsvaren speglar verkligen det. Här finns nyttiga lärdomar för oss att dra inför kommande tentaperioder, samtidigt är det glädjande att studenterna i grunden är positiva till hur vi tillsammans hanterat en extraordinär situation.</div> <div><br /></div> <div>Enkätsvaren visar att många studenter är nöjda med hanteringen av distanstentorna. Lärare, examinatorer och administrationen får beröm för att på kort tid ställt om så att tentorna kunnat genomföras. På frågan ”Utifrån givna förutsättningar (coronavirusspridning) – hur värderar du din totala upplevelse av tentamen på distans?” ger cirka hälften av de svarande höga betyg. Likaså värderas möjligheten att få genomföra sin tenta som planerat, högre än behovet av att vara anonym.</div> <div><br /></div> <div>I och med att Chalmers genomfört tentor på LP3-kurserna har studenterna examinerats vilket uppskattats.</div> <div><br /></div> <div>Bland svaren märks också en del oro kring situationen i samhället i stort och kring tentasituationen, exempelvis inlämningsmomentet och risken för teknikproblem.  Flera tycker att det varit alldeles för enkelt att fuska, att det blir orättvist när de själva arbetar med sin tenta individuellt men samtidigt vet att andra sitter i grupp. Några menar att det är omöjligt att förhindra fusk helt och tycker därför att det enda sättet att hantera saken vore att tillåta samarbete alternativt ställa in tentorna. Någon har föreslagit att slumpa tentor för att göra dem mer individuella. Flest kommentarer har det kommit på frågor om tid för genomförande och om hur tentan ska gå till.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">För lite tid att genomföra</h2> <div>I fritextsvaren vittnar många om att genomförandetiden inte varit tillräckligt anpassad för svårighetsgraden på tentan. En del tentor upplevs ha blivit svårare med både fler frågor och frågor som krävt mer text och analys. Flera studenter har upplevt att de inte hunnit med att svara på alla frågor eller inte hunnit med att ge tillräckligt utförliga svar.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Oklart hur tentan skulle gå till</h2> <div>Ett antal önskar mer och tydligare information i förväg hur tentorna ska gå till och vad som förväntas. Det kan handla om vilken typ av frågor (quiz, essäfrågor, uträkningar eller liknande) och vilket format som kommer att förekomma. Likaså efterfrågas exempel, information om hur det nya formatet skiljer sig från det gamla och om vilken svårighetsgrad som kan förväntas. Många studenter har ofta två tentor och har behövt lägga mycket tid på att förstå de olika kraven på inlämningar av olika tentor. </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Information om kommande tentor</h2> <div><span style="background-color:initial">Det är nu beslutat att tentorna i läsperiod 4 och omtentorna i juni kommer att gå på distans. Läs mer om vad som gäller för dessa tentor på <a href="https://www.chalmers.se/info" title="Länk till Chalmers,se, öppnas i ny flik" target="_blank">chalmers.se/info</a></span><br /></div> <div><br /></div> <div>Chalmers har under perioden med distansundervisning och distanstentor kontinuerligt samlat in erfarenheter från studenter, lärare och examinatorer för att ta kunna utvärdera och förbättra för alla. Bland annat genom att skapa gemensamma instruktioner och arbetssätt där så är möjligt.</div> <div><br /></div> <div>Instruktioner om hur just din tenta kommer utformas och vad som gäller för den kommer att finnas i kursrummet i Canvas.  Kontakta examinator för mer information eller frågor.</div> <div><br /></div> <div>För studenter som vill diskutera och ge tips och råd till varandra om att studera på distans finns nu ett särskilt canvas-rum uppsatt, Studying online:</div> <div><a href="https://chalmers.instructure.com/courses/10004" title="Länk till canvas, öppnas i ny flik" target="_blank">https://chalmers.instructure.com/courses/10004​</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div>Tue, 12 May 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ansök-om-examenutbildningsbevis.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ans%C3%B6k-om-examenutbildningsbevis.aspxAnsök om examen/utbildningsbevis<p><b>​​Chalmers öppnar ett nytt gränssnitt för studenter som skall användas för att ansöka om examensbevis samt utbildningsbevis</b></p>​Chalmers öppnar ett nytt gränssnitt för studenter som skall användas för att ansöka om examensbevis samt utbildningsbevis. Tjänsterna finns tillgänglig på Studentportalen och &quot;Min startsida&quot; under &quot;Mina resultat och intyg&quot; och heter &quot;Ansök om examen/utbildningsbevis&quot;. I samband med lanseringen stängs dessa tjänster i Ladokgränssnittet.Wed, 29 Apr 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ett-annorlunda-Valborgsfirande.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ett-annorlunda-Valborgsfirande.aspxEtt annorlunda Valborgsfirande<p><b>Studenternas mesta högtid Valborg närmar sig och då vill många av er ta sig ut för att fira tillsammans med vänner. I år kommer Valborgsfirandet som bekant se annorlunda ut, då den vanliga Chalmerscortègen ersätts av en digital Minicortège och mösspåtagningen är inställd, och därför vill vi ge tips på hur ni kan fira Valborg istället.​​​</b></p>​<div><span style="background-color:initial">Vi på Chalmers är rädda om er studenter, och förstår att Valborg är viktigt för er. Det går fortfarande att fira Valborg på andra sätt, så länge man kommer ihåg att följa rekommendationerna. Det är viktigt att inte samlas i stora grupper och att hålla några meters avstånd mellan grupper, inomhus såväl som utomhus. Om du bor utanför centrum så passa på att promenera eller ha picknick i parker och naturområden i din närmiljö där du bor istället för att åka in till stan. På så sätt hjälps vi åt att undvika folksamlingar i Göteborgs centrala delar. Kom ihåg att även utomhus har alla ett gemensamt ansvar att minska smittspridningen och att du alltid ska stanna hemma om du är sjuk.</span><div><br /><div>Göteborgs stad har samlat en lista med tips på parker och naturområden att vistas i, utanför Göteborgs centrum.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Tips på parker</h3> <div><strong>Kvibergs Park</strong></div> <div><span style="background-color:initial">Variationsrikt område med brett utbud av fritidsaktiviteter och motion. Vidsträckt idrottsfält och</span><br /></div> <div>kuperat naturområde.</div> <div><br /></div> <div><strong>Billdals Park</strong></div> <div>Berg, skog och hagar omger parken som är herrgårdsmiljö från 1800-talet med många vackra</div> <div>lövträd. Gräsmattor inbjuder till picknick och ridvägarna används flitigt av ryttare från stallet</div> <div>intill. Slingrande bäck och vandrande fisk i laxtrappan.</div> <div><br /></div> <div><strong>Färjenäsparken</strong></div> <div>En park med fantastisk kontakt med älven. Uppe på berget finns många fina utsiktsplatser över</div> <div>göteborgska landmärken. Lekplats, aktivitetsyta med utegym, skateanläggning, basketplaner och</div> <div>konstgräsplan. Motionsslinga på 1400 meter är markerad utmed stigarna i parken.</div> <div><br /></div> <div><strong>Keillers Park</strong></div> <div>Naturpark med promenadvägar, öppna gräsytor och damm. Från utsiktsplatsen på Ramberget,</div> <div>hela 87 meter över havet, har du en magnifik vy över Göteborg och skärgården. </div> <div><br /></div> <div><strong>Hisingsparken</strong></div> <div>Göteborgs största park. Innehåller löv- och barrskog, öppna gräsytor, lekplatser, utegym,</div> <div>våtmarksområden och större och mindre dammar. Gott om promenadslingor och stigar.</div> <div><br /></div> <div><strong>Angeredsparken</strong></div> <div>Stor landskapspark vid Angereds centrum och Angered Arena. Här finns bland annat lekplats,</div> <div>utegym och stora gräsmattor för exempelvis picknick. Mot ravinlandskapet i Lärjeåns dalgång</div> <div>finns jättegungor för de som vågar.</div> <div><br /></div> <div><strong>Sjöbackaområdet</strong></div> <div>Ett lättillgängligt naturområde vid havet, med utblickar över kust och skärgård. Omväxlande</div> <div>naturkaraktärer och stora öppna ytor ger varierade upplevelser. Passar bra för såväl picknick som</div> <div>promenad och jogging.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Tips på naturområden</h3> <div><strong>Lilleby naturområde</strong></div> <div>Naturupplevelser längs vidsträckta hällmarker. En mil lång promenadslinga mellan</div> <div>Torslanda och Lilleby. I naturområdet finns även ett naturreservat med orkidéer och andra</div> <div>ovanliga växter.</div> <div><br /></div> <div><strong>Hjällboskogen</strong></div> <div>Naturområde väster om Hammarkullen som erbjuder såväl en mäktig utsikt över Göta</div> <div>älvdalen som promenadslingor och gläntor.</div> <div><br /></div> <div><strong>Hökälla</strong></div> <div>Naturområde som sträcker sig längs Kvillebäcken mellan Backa och Tuve. Det stora</div> <div>området bjuder på våtmark, betesmark, ängar och sumpskog samt stor artrikedom med</div> <div>både växter, fåglar och groddjur. Från fågeltornet kan du se många häckande fåglar.</div> <div><br /></div> <div><strong>Svarte Mosse naturområde</strong></div> <div>Ett natur- och rekreationsområde med löpspår och naturstigar. Här finns hällmarker, kärr</div> <div>och tjärnar och många skyddsvärda arter. Vattenområdet Svarte Mosse som gett namn till</div> <div>området är en välbesökt fågellokal.</div> <div><br /></div> <div><strong>Vättlefjälls naturreservat</strong></div> <div>Ett av de största naturområdena i Göteborg. Naturen är kuperad och varierad med mossar,</div> <div>löv- och barrskog samt ljunghedar. De många sjöarna inbjuder till kanotpaddling och fiske.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Mer information hittar du via länkarna här nedan:</h3> <div><a href="https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/e64a79ef-ade2-4da3-bc47-71a920e5f9b6" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Göteborgs Stad: Fira i närområdet och håll avstånd​​</a><br /></div> <div><a href="https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.c57e1dfb-80a9-4e8d-bde0-b9a050a0dda6&amp;servicetype=Parker" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Göteborgs Stad: Här finns Göteborgs parker</a></div> <div><a href="https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.d277fa73-ed91-405c-918d-d0416dd4709e&amp;servicetype=Naturomr%C3%A5den" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Göteborgs Stad: Här finns Göteborgs naturområden</a></div> </div></div>Mon, 27 Apr 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Säkerheten-i-Zoom.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/S%C3%A4kerheten-i-Zoom.aspxSäkerheten i Zoom<p><b>​​Chalmers IT-avdelning får just nu mycket frågor om säkerheten i den digitala mötestjänsten Zoom, då det har varit en del skriverier i media på det temat under den senaste tiden. Vi har lugnande besked för er studenter. ​​</b></p>Chalmers Zoom-installation går via SUNET (Swedish University computer Network) och den är därmed skild från den publika Zoom-lösningen (Zoom cloud). Den publika Zoom-lösningen är den som det oftast syftas på i pressen och speciellt  då i samband med ifrågasättanden av användning av persondata, kreditkortsuppgifter, och så vidare. Tack vare vår lösning via SUNET berörs vi inte av denna typen av problem av på Chalmers. <div><br /></div> <div>Alla lärare har fått instruktioner av IT-avdelningen så att de kan använda Zoom på ett säkert sätt vilket innebär att du kan känna dig trygg när du deltar i undervisning på distans. </div> <div><br /></div> <div>Behöver du själv skapa ett möte så finns information om hur du gör det på ett säkert sätt på <a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/StuDATWindows/Zoom" title="Länk till IT-portalen, öppnas i ny flik" target="_blank">vår IT-portal</a>. Tänk särskilt på att använda <a href="https://chalmers.zoom.us/" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik">https://chalmers.zoom.us</a> för inloggning och att installera Zoom-klienten via länkarna du hittar på <a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/StuDATWindows/Zoom" title="Länk till IT-portalen, öppnas i ny flik" target="_blank">IT-portalen</a>. Håll din Zoom-klient uppdaterad, d v s när den ber om att få bli uppdaterad – klicka ok. När du sen väl bokar ett Zoom-möte, se då till att använda dig av de olika säkerhetsfunktioner som erbjuds i systemet. Det går exempelvis att lösenordsskydda ett möte. Den som är värd för mötet kan göra sitt möte till ett slutet möte och då kan inga andra än de inbjudna delta.</div> <div><br /></div> <div>SUNET och deras samarbetspartner NORDUNET har tagit fram en FAQ rörande säkerheten i Zoom: </div> <div><a href="https://support.nordu.net/hc/en-us/articles/360012913660-NORDUnet-Zoom-GDPR-and-Privacy-Facts" target="_blank" title="Länk till FAQ om säkerheten i Zoom, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />FAQ: Säkerheten i Zoom​</a></div>Fri, 24 Apr 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Mex-min-väg-mot-examen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Mex-min-v%C3%A4g-mot-examen.aspxTesta den nya tjänsten MEX - Min väg mot examen<p><b>En ny version av "Min väg mot examen" har släppts: MEX! Denna tjänst låter dig på ett enkelt sätt få en överblick över dina examenskrav och ger dig en uppskattning om hur väl du uppfyller dessa. ​​​</b></p><a href="/sv/chalmersstudier/minkursinformation/minaresultatochintyg/Sidor/Min-vag-mot-examen.aspx" title="Länk till MES, min väg mot examen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Testa MEX här</a><div>​</div> <img src="/SiteCollectionImages/miljöer_illustrationer/ash-from-modern-afflatus-NQ6Lh81BTRs-unsplash-2.jpg" alt="gröna blad" style="margin:5px" /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Thu, 23 Apr 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Extrajobb-central-studentambassador.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Extrajobb-central-studentambassador.aspx​Extrajobba som Central Studentambassadör<p><b>​Är du intresserad av att dela med dig av din Chalmersupplevelse? Tycker du det är kul att möta nya människor och inspirera barn och unga till att läsa vidare genom att vara stöd och en viktig förebild? Då är detta är något för dig!​​​</b></p><br /><div><span style="background-color:initial">Vi söker nya Centrala Studentambassadörer (CSA) inför nästa läsår och vill ha dig som känner just så! Extrajobbet är varierande med flexibla arbetstider samt mycket eget ansvar. Du anmäler sig till de arbetspass som du kan arbeta och vill du jobba mer frekvent så finns det ofta möjlighet till det.</span><br /></div> <div>Arbetsuppgiften innebär att man representerar Chalmers på:</div> <div><br /></div> <div><ul><li>Mässor – jobb och studiemässor så som tex Gymnasiedagarna, Saco-mässorna, Kunskap och Framtid mfl</li> <li>Event – Chalmersdagen, Camp Vera mfl</li> <li>Skolaktiviteter – tex läxhjälp, tekniktävlingar, aktiviteter under Vetenskapsfestivalen, studiebesök mfl</li> <li>Digital kommunikation med målgrupperna</li></ul></div> <div><br /></div> <div><strong>Krav:</strong></div> <div>Du har en pågående eller avslutad grundutbildning eller går tekniskt basår. Som Chalmerist är du bekväm i att svara på frågor kring Chalmers och Chalmers utbildningar samt tycker det är värdefullt att hjälpa ungdomar med sitt högskoleval.</div> <div><br /></div> <div><strong>Meriterande:</strong></div> <div>Du har tidigare erfarenhet av rekrytering, medverkat på mässor, jobbat med kommunikation eller har engagerat dig i barn- och ungdomsverksamhet. Kanske är du delaktig i studentlivet på Chalmers via någon förening eller en RIU-student? Vi ser gärna att du även har språkkunskaper utöver svenska och engelska.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">D</span><span style="background-color:initial">u kommer, under tiden som studentambassadör få utbildning inom:</span><br /><ul><li>Retorik och presentationsteknik</li> <li>Om Chalmers, Chalmers utbildningar samt yrkesmöjligheter</li> <li>Grundprogram och behörighetskrav</li> <li>Chalmers värdegrund och varumärke</li> <li>Att ge och ta feedback</li></ul></div> <div><br /></div> <div>Att jobba som CSA är ett ypperligt tillfälle att utvecklas och ha kul samtidigt! Kontakta oss gärna för mer information och <a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Vh4-oU-JMEaOj-i0ZhfqZ-gexAV4TnFEgbwlxxXYuYtUMTdLNlRDWDFZQUJEQ1k2UVIxR0REUE42VC4u" title="Länk till anmälan, öppnas i ny flik" target="_blank">anmäl ditt intresse</a> så återkommer vi med inbjudan till en kortare intervju. Vid frågor vänligen kontakta: <a href="mailto:rebecca.lindman@chalmers.se" title="Länk till mailadress">rebecca.lindman@chalmers.se​</a></div> <div><br /></div>Wed, 22 Apr 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Funka-så-söker-du-pedagogiskt-stöd.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Funka-s%C3%A5-s%C3%B6ker-du-pedagogiskt-st%C3%B6d.aspxFunka - så söker du med funktionsnedsättning eller funktionsvariation pedagogiskt stöd<p><b>​Har du som student en varaktig funktionsnedsättning? Då kan du söka pedagogiskt stöd som en hjälp i dina studier. ​​​</b></p><div><br /></div> På Chalmers arbetar vi för att alla studenter ska kunna studera på lika villkor. Därför erbjuder vi en rad stödinsatser till de studenter som har behov av detta. Det kan till exempel handla om<div><ul><li>Anteckningsstöd </li> <li>Mentorsstöd </li> <li>Anpassad salsexamination </li> <li>Talböcker och övriga läshjälpmedel </li></ul></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Så här ansöker du om pedagogiskt stöd: </h2> <div><ol><li><a href="https://www.nais.uhr.se/">Logga in i Nais</a> med ditt Chalmers ID eller samma inloggning som du använder till antaning.se och följ instruktionerna. Du behöver ha ett intyg som styrker en varaktig funktionsnedsättning. När det gäller dyslexiintyg kan intyget vara godkänt av en godkänd dyslexiutredare eller en specialpedagog. I intyget ska resultat från relevanta standardiserade test finnas med. </li> <li>När du gjort din ansökan får du ett mejl som bekräftar att ansökan är inkommen. </li> <li>Vi kommer också att kalla dig till ett möte. Under nuvarande omständigheter sker detta möte digitalt. </li> <li>Ditt beslut och rekommenderade stödåtgärder får du bekräftat i Nais efter mötet. </li></ol> <div><a href="/sv/chalmersstudier/funktionsvariation-funktionsnedsattning/Sidor/funktionsvariation-funktionsnedsattning.aspx" target="_blank" title="Länk till mer information om att studera med funktionsnedsättning, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mer information om studera med funktionsnedsättning och vilka pedagogiska stödinsatser vi erbjuder.​</a></div></div>Wed, 15 Apr 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspx​Vill du ha ett givande extrajobb som mentor?<p><b>​En mentors roll är att stödja, uppmuntra och hjälpa en student att strukturera och planera sina studier.​</b></p><div><br /></div> Till hösten söker vi ännu fler mentorer som vill bidra i detta viktiga och givande arbete. Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, där en funktionsvariation inte ska vara ett hinder för studierna. Personer med funktionsvariation ska känna sig delaktiga och behandlas jämlikt precis som alla andra studenter. Det innebär att alla ska kunna tillgodogöra sig information och delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar. <span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">tudenter med funktionsvariation kan ansöka om att få en mentor via Nais. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">tt vara ment</span><span style="background-color:initial">or innebär att du och studenten träffas och tillsammans skapar verktyg och förutsättningar för att studenten på egen hand ska kunna genomföra sina studier. Studenten kan behöva hjälp att orientera sig i de digitala plattformar som är kopplade till lärosätet såsom studentportal, schema, salar och kursplaner.</span></div> <div><br /><div><div><a href="/sv/chalmersstudier/anteckningsstod/Sidor/mentor.aspx" target="_blank" title="Länk till mentorsstöd, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer och anmäl ditt intresse via den här länken</a></div></div></div>Wed, 15 Apr 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Sjukvardshjalpen-Chalmers.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Sjukvardshjalpen-Chalmers.aspxStudenterna förser personalen i väst med visir<p><b>Med gemensamma krafter hjälper företag och privatpersoner till att fylla det akuta behovet av skyddsutrustning inom sjukvården och kommunernas äldreomsorg. Just nu koordinerar studenter på Chalmers hela Västsveriges försörjning av extra ansiktsvisir. Första veckan levererade Sjukvårdshjälpen på Chalmers 2500 skyddsvisir. Ännu fler är på gång denna vecka.​​ ​</b></p>​<div><img src="/SiteCollectionImages/miljöer_illustrationer/sjukvardshjalpen_Marcus-Ortenberg_Edward-Hadziavdic_750x340px.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><div><em>Marcus Örtenberg Toftås och Edward Hadziavdic</em><br /></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenterna-forser-personalen-i-vast-med-visir.aspx" target="_blank" title="Länk till Chalmers.se, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs hela artikeln &quot;Studenterna förser personalen i väst med visir&quot; på Chalmers.se​</a><h2 class="chalmersElement-H2">Vill du också hjälpa till?</h2> <div>För samlad hjälp informerar Västra Götalandsregionen om hur de kan ta emot hjälp här:</div> <div><a href="https://www.vgregion.se/covid-19-corona/vill-du-hjalpa-till/" target="_blank" title="Länk till Västra Götalandregionen, vill du hjälpa till? Öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Västra Götalandregionen: Vill du hjälpa till?​</a></div> <a href="https://www.vgregion.se/covid-19-corona/vill-du-hjalpa-till/"><div><br /></div> <div></div></a><div><br /></div></div></div>Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Dags-att-välja-masterprogram.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Dags-att-v%C3%A4lja-masterprogram.aspxDags att välja masterprogram<p><b>​​Mellan den 1 och 15 april är anmälan i Chalmersomgången öppen på antagning.se Du som har läst, eller läser, sista året på ett grundnivåprogram på Chalmers och vill söka ett masterprogram gör din anmälan i den ansökningsomgång som kallas Chalmersomgången.</b></p><div><br /></div> <div>Du som läser tredje året på Chalmers civilingenjörs/ arkitektutbildningar och planerar att åka på ett av Chalmers organiserat studerandeutbyte till höstterminen ska också göra en anmälan i Chalmersomgången. Du gör sedan ditt studerandeutbyte under den första terminen eller under det första året på masterprogrammet. </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Anmälan </h2> <div><strong>Gör din anmälan i tid!</strong> <span style="background-color:initial">Om du omfattas av platsgaranti gäller den endast vid anmälan i tid. Om du skulle uppfylla din behörighet efter sista anmälningsdatum i tid kan du göra en sen anmälan till något av de program som kan erbjuda fler sökande plats.</span></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/Anmalan-masterprogram.aspx" title="Länk till information om anmälan"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mer information om hur du anmäler dig</a></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Chatta med antagningen</h2> <div><span>Antagningen besvarar frågor om anmälan, behörighet och urval i Chalmersomgången. Se länk för specifika datum, tider och hur du kommer i kontakt med oss.​</span><br /></div> <div><span><a href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/Anmalan-masterprogram.aspx" title="Länk till information om masterprogram"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Chatta med antagningen</a></span></div> <div><br /></div> <div>Vill du veta vilka program som du är behörigt sökande till, kan du läsa mer här.<br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/Platsgaranti-och-platsbegränsade-program.aspx" title="Länk till platsgaranti och platsbegränsade program"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Platsgaranti och platsbegränsade program​</a></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/Vanliga-frågor-och-svar.aspx" title="Länk till vanliga frågor och svar om chalmersomgången"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vanliga frågor och svar om Chalmersomgången​</a></div>Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Masterprograminformation.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Masterprograminformation.aspxTider för digitala infomöten om masterprogram<p><b>Går du i årskurs 2 eller 3 och är nyfiken på olika masterprogram? Då får du gärna dyka upp på något av masterprogrammens olika informationstillfällen. På grund av coronaviruset är alla fysiska informationstillfällen inställda. Däremot anordnar programmen digitala informationstillfällen. ​​​ ​​​​​​​​​​​</b></p><div><h4 class="chalmersElement-H4" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><span style="background-color:initial;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-weight:300">Vill du veta vilka program som du är behörigt sökande till, kan du läsa mer här. </span><br /></h4></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/Platsgaranti-och-platsbegränsade-program.aspx" target="_blank" title="Länk till mer information om program och behörighet, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Platsgaranti och platsbegränsade program​</a></div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Digitala informationstillfällen för de olika programmen</h2> <div><div><div>Nedan listas alla Chalmers masterprogram, under varje namn kommer det sedan att fyllas på med information om digitala infotillfällen samt eventuellt presentationsmaterial. <span style="background-color:initial">L</span><span style="background-color:initial">istan kommer att kompletteras efter hand då alla masterprogram ännu inte är helt klara med planeringen. ​</span></div> <div><br /></div> <div><div style="font-family:wf\00005fsegoe-ui\00005fnormal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size:15px;margin:0px"><font size="2" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, emojifont"><span style="font-size:11pt"><font color="red"></font></span></font></div></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Architecture</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Architecture-and-Planning-Beyond-Sustainability.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Architecture and Planning Beyond Sustainability​</a><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Architecture-and-Urban-Design.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Architecture and Urban Design​</a><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Automation and mechatronics</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Systems-control-and-mechatronics.aspx" title="Länk till box"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Systems, Control and Mechatronics​</a></div> <div></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Biotechnology and chemical engineering</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Biotechnology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Biotechnology​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/s7fvqo8girqk9tobjribdebx3rt5bisd" target="_blank" title="Länk till box">Presentationsmaterial</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Innovative-and-sustainable-Chemical-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Innovative and Sustainable Chemical Engineering​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/fo2wu1en3xll9hx4sxhimuyhm11wsq1d" title="Länk till box" target="_blank">Presentationsmaterial</a></div> <div>Informationsmöte 8:e april 17.00:  <a href="https://chalmers.zoom.us/j/600490479?pwd=SEVlZFVMaUhTTFFNaVBwZGNTNDV0UT09" title="Länk till Zoom" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/j/600490479?pwd=SEVlZFVMaUhTTFFNaVBwZGNTNDV0UT09 ​</a></div> <div>Password: 676322<br /></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Materials-Chemistry.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Materials Chemistry​​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/qnhpnvdw6xj7wi9aqb53wx3z0v349zhs" title="Länk till box" target="_blank">Presentationsmaterial</a></div> <div>Henrik Leion ger en presentation om mastersprogrammet Materialkemi tisdagen den 7:e april kl 17.00. <a href="https://chalmers.zoom.us/j/889982740%E2%80%8B" title="Länk till zoom, öppnas i ny flik" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/j/889982740​​</a><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Civil engineering</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Design-and-Construction-Project-Management.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Design and Construction Project Management​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/qr3u9wmqxjd5d1jw1b9ao2x7tqb43370" title="Länk till box" target="_blank">Presentationsmaterial</a></div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Infrastructure-and-Environmental-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Infrastructure and Environmental Engineering​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/h5llcrgw5ofbrk87p68q6ht4ex0zbf3i" title="Länk till box" target="_blank">Presentationsmaterial​</a></div> <div><span style="background-color:initial">-------------------------------------------------------------​</span><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Sound-and-Vibration.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sound and Vibration​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/8ignvo9av1wuf2w0lpn960d5jwiy63k8" title="Länk till box" target="_blank">Presentationsmaterial</a></div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Structural-Engineering-and-Building-Technology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Structural Engineering and Building Technology​​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/fz0gfnktlzbu5jgj23qxw4gxu5jglyhm" title="Länk till box">Presentationsmaterial</a></div> <div>-------------------------------------------------------------​​<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Computer engineering</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Computer-Science-algorithms-languages-and-logic.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Computer Science – algorithms, languages and logic​</a><br /></div> <div>Informationen hålls den 31 mars kl. 114:00-15:00 via Zoom <a href="https://chalmers.zoom.us/j/712623330?pwd=d0VpNEI1VVdTVjdDWGJrcEZwUFRQZz09" target="_blank" title="Länk till zoom">https://chalmers.zoom.us/j/712623330?pwd=d0VpNEI1VVdTVjdDWGJrcEZwUFRQZz09</a> Password: 326707<br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/sz7o16967ftr8t65h77fmqaehud09kdl" title="Länk till presentationsmaterial">Presentationsmaterial</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Computer-systems-and-networks.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Computer Systems and Networks​</a><br /></div> <div>Informationen hålls den 31 mars kl. 13:00-14:00 via Zoom  <a href="https://chalmers.zoom.us/j/886985868" title="Länk till zoom" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/j/886985868 </a>Videopresentation av programmet <a href="https://play.chalmers.se/media/Introduction+to+MPCSN/0_yqv7n46n" title="Länk till Chalmers Play" target="_blank">https://play.chalmers.se/media/Introduction+to+MPCSN/0_yqv7n46n​</a><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/High-Performance-Computer-Systems.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />High-Performance Computer Systems​</a><br /></div> <div>Informationen hålls den 31 mars kl. 10:00-11:00 via Zoom  <a href="https://chalmers.zoom.us/j/2314896078" target="_blank" title="Länk till zoom">https://chalmers.zoom.us/j/2314896078 </a>Videopresentation av programmet <a href="https://play.chalmers.se/media/MPHPC-video.mov/0_oxao3ekw" target="_blank" title="Länk till Chalmers Play">https://play.chalmers.se/media/MPHPC-video.mov/0_oxao3ekw</a><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Electrical Engineering</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Biomedical-engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Biomedical Engineering​<br /></a></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/samnoohjzbz7gggv05may6251kwwq1hf">Presentationsmaterial</a></div> <div><span>-------------------------------------------------------------<span style="display:inline-block"></span></span><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Communication-engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Communication Engineering​<br /></a></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/kiyi1mca3fwfslitwrbrx21yctrhphgh">Presentationsmaterial</a><br /></div> <div><span>-------------------------------------------------------------<span style="display:inline-block"></span></span><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Electric-power-engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Electric Power Engineering​​<br /></a></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Electric-power-engineering.aspx"></a><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/x1q1kf34zsaztlrnl01668sydr190p7t">Presentationsmaterial</a><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Embedded-electronics-systems-design.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Embedded Electronic System Design​</a><br /></div> <div>Informationen hålls den 27 mars kl. 13:15-14:00 via Zoom enligt detaljer nedan </div> <div>Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: <a href="https://chalmers.zoom.us/j/847381285" title="Länk till Zoom" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/j/847381285</a> </div> <div>Videopresentation: <a href="https://play.chalmers.se/media/MPEES-5min/0_h7g706dw">https://play.chalmers.se/media/MPEES-5min/0_h7g706dw​​</a><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Wireless-Photonics-and-Space-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Wireless, Photonics and Space Engineering​</a><br /></div> <div>Informationen hålls den 26 mars kl. 12:00-13:00 via Zoom enligt detaljer nedan </div> <div>Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: <a href="https://chalmers.zoom.us/j/298429999" title="Länk till Zoom" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/j/298429999</a> </div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/sz4ah8zkire0l5tmtgz0lxohsck57ka4">Presentationsmaterial</a><br /></div> <div><div>-------------------------------------------------------------</div></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Engineering for sustainable development​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Industrial-Ecology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Industrial Ecology​​</a><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Sustainable-Energy-Systems.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sustainable Energy Systems​</a><br /></div> <div><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Engineering Physics, Mathematics​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Complex-Adaptive-Systems.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Complex Adaptive Systems​</a> ---&gt; <a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/qdutsgdw0doo35xb30rgeg3pnzdq6p3h" title="Länk till presentationsmaterial" target="_blank">Presentationsmaterial</a><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Engineering-Mathematics-and-Computational-Science.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Engineering Mathematics and Computational Science​</a> ---&gt; <a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/qbm1f73mi6lh8s0bk6dg6bn8y9v6nwlk" title="Länk till presentationsmaterial, öppnas i ny flik" target="_blank">Presentationsmaterial​</a><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Nanotechnology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Nanotechnology​</a> ---&gt; <a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/mvt66owmx64bja0xqai9l6x4qcemad3v" title="Länk till presentationsmaterial, öppnas i ny flik" target="_blank">Presentationsmaterial</a><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Physics.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Physics​</a> ---&gt; <a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/0i1ye1mbm7cxhb6ooy6f5myugb4lek2a" title="Länk till presentationsmaterial, öppnas i ny flik" target="_blank"><span style="background-color:initial">Pr</span><span style="background-color:initial">esentationsmaterial</span>​</a></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div>Gemensamt informationstillfälle för dessa program</div> <div>1 April kl. 11:30-13:00 <a href="https://chalmers.zoom.us/j/8154102663" title="Länk till zoom" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/j/8154102663 ​</a></div> <div>11.30 Allmän information </div> <div>11.35 Sjukhusfysik </div> <div>11.50 Lärande och ledarskap (MPLOL) </div> <div>12.05 Physics (MPPHY)</div> <div>12.20 Paus </div> <div>12.30 Complex adaptive systems (MPCAS)</div> <div>12.45 Nanotechnology (MPNAT) </div> <div>13.00 Engineering mathematics and computational science (MPENM)<br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Industrial engineering and management​</h3></div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Entrepreneurship-and-Business-Design.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Entrepreneurship and Business Design​</a><br /></div> <div>Mer information om programmet: <a href="https://www.entrepreneur.chalmers.se/" title="Länk till hemsida" target="_blank">www.entrepreneur.chalmers.se</a> </div> <div>Programmet på YouTube: <a href="https://www.youtube.com/user/ChalmersEship" title="Länk till Youtube" target="_blank">https://www.youtube.com/user/ChalmersEship</a>, </div> <div>Huvudfilm: <a href="https://youtu.be/RoBho0DvZSk" title="Länk till youtube" target="_blank">https://youtu.be/RoBho0DvZSk </a></div> <div>Hör studenter på programmet: Technology entrepreneurship (TECH Venture Creation): <a href="https://youtu.be/mlRc6g_8LI4" title="Länk till Youtube" target="_blank">https://youtu.be/mlRc6g_8LI4 </a></div> <div>Intellectual Capital Management (ICM): <a href="https://youtu.be/09vnghlp2kA" title="Länk till Youtube" target="_blank">https://youtu.be/09vnghlp2kA </a></div> <div>Corporate entrepreneurship (CORP): <a href="https://youtu.be/FVApR7ZlZcw" title="Länk till Youtube" target="_blank">https://youtu.be/FVApR7ZlZcw</a><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Management-and-Economics-of-Innovation.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Management and Economics of Innovation​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/wdj36nklyc2viig9iyihbpd1rnfpb81y" title="Länk till presentationsmaterial" target="_blank">Presentationsmaterial​</a></div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Quality-and-Operations-Management.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Quality and Operations Management​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/gbvgxcf5boloqhgh7e3r95ronoclgi4f" title="Länk till presentationsmaterial" target="_blank">Presentationsmaterial</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Supply-Chain-Management.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Supply Chain Management​</a><br /></div> <div><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Information engineering​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Data-Science.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Data Science and AI​</a><br /></div> <div>Informationen hålls den 31 mars kl. 15:00-16:00 via Zoom <a href="https://chalmers.zoom.us/j/762964368" title="Länk till zoom" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/j/762964368​​</a><br /></div> <div><a href="https://play.chalmers.se/media/Masterinfo_MPDSC_2020_video/0_e78ew89i" title="Länk till videopresentation" target="_blank">Videopresentation​</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Interaction-Design-and-Technologies.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Interaction Design and Technologies​</a><br /></div> <div>Informationen hålls den 31 mars kl. 11:00-12:00 via Zoom <a href="https://chalmers.zoom.us/my/lithiumflower%E2%80%8B" title="Länk till zoom" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/my/lithiumflower​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/khhkdggz3iy8mkfc7zp3xb8ren04xdxi" title="Länk till presenationsmateral" target="_blank">Presentationsmaterial​</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Software-Engineering-and-Technology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Software Engineering and Technology​</a><br /></div> <div>Informationen hålls den 31 mars kl. 10:00-11:00 via Zoom <a href="https://chalmers.zoom.us/my/reginahebig%E2%80%8B" title="Länk till zoom" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/my/reginahebig​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/4y9vxqg032pmeygslfxofn945p5jr1lh" title="Länk till presentationsmaterial" target="_blank">Presentationsmaterial</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Mechanical and Industrial design engineering​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Applied-Mechanics.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Applied Mechanics​</a><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Automotive-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Automotive Engineering​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/rtgxbxug901l2yb9ojo5l9a5k4khb4jo" title="Länk till presentationsmaterial" target="_blank">Presentationsmaterial</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Industrial-Design-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Industrial Design Engineering​</a><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Materials-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Materials Engineering​</a><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Naval-architecture-and-Ocean-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Naval Architecture and Ocean Engineering​</a><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Product-Development.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Product Development​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/118cgqptay1hp4pevsyr63vlfyf0krzu">Presentationsmaterial</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Production-Engineering.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Production Engineering​​</a><br /></div> <div><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/gvmvotn7fctth9q01hnls7cvp456d3zy" target="_blank" title="Länk till presentationsmaterial">Presentationsmaterial</a></div> <div>Infomöte för programmet (svara på frågor): På onsdag 1 april kl 14-15 på Zoom: <a href="https://chalmers.zoom.us/j/475834201" title="Länk till Zoom"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />https://chalmers.zoom.us/j/475834201</a><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Maritime management​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Maritime-Management.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Maritime management​</a><br /></div> <div><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Technology and learning​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Learning-and-Leadership.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Learning and Leadership​</a><br /></div> <div>Digital info-lunch om mastersprogrammet Lärande och ledarskap (MPLOL)! Vi vänder oss till dig som vill ha generell info om programmet och/eller har frågor att ställa inför ditt framtida masterval. Vår MPA, Samuel Bengmark, kommer att ge generell information om programmet och vi studenter kommer att dela med sig av våra erfarenheter, tex från några av programmets kurser. Ta med frågor och lunch, och anslut till zoom! </div> <div>Datum: 30 mars kl. 12.00 </div> <div>Zoomlänk: <a href="https://chalmers.zoom.us/j/110720661" title="Länk till Zoom" target="_blank">https://chalmers.zoom.us/j/110720661</a> </div> <div>Har du inte möjlighet att delta är du såklart varmt välkommen att höra av dig med frågor via mail eller gå in på vår hemsida och titta på informationen som finns där. Hemsida: <a href="http://www.larandeochledarskap.se/" title="Länk till lärande och ledarskap" target="_blank">http://www.larandeochledarskap.se/</a><br /></div> <div><div>-------------------------------------------------------------</div> <div></div></div></div> <div> <div></div> <div></div></div></div> <div> ​​</div></div> ​​Sun, 29 Mar 2020 00:00:00 +0100