Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaThu, 20 Feb 2020 11:40:49 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Utbrott-av-Coronavirus.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Utbrott-av-Coronavirus.aspxUppdaterad 19 februari: Utbrott av coronavirus: Chalmers rekommendationer<p><b>Artikeln uppdaterad 19 februari: Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen och bedömer risken för spridning till Sverige som låg, men Chalmers ser anledning att ge rekommendationer.​​​</b></p><div><span style="background-color:initial">Utbrottet med coronavirus (Covid-19) har sitt ursprung i Wuhan i Hubei-provinsen i centrala Kina. Där återfinns också de flesta insjuknade, men det finns bekräftade fall även i andra delar av östra Asien och i övriga världen. Baserat på WHO:s bedömningar och UD:s rekommendationer ger Chalmers följande rekommendationer:<br /></span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Ställ in eller skjut upp resor till Kina, med undantag för Hongkong och Macao</h3> <div> </div> <div>Chalmers avråder, <a href="https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/kina/">i enlighet med UD:s rekommendationer</a>, alla studenter och anställda från icke nödvändiga resor till Kina, med undantag för Hongkong och Macao.  Inga resor alls bör ske till Hubei-provinsen. Avrådan gäller tills vidare. Eftersom läget kan förändras snabbt rekommenderar vi alla andra resenärer att fortlöpande ta del av <a href="https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/">UD:s resråd</a> samt <a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/">Folkhälsomyndighetens information</a> och bedöma om resan är lämplig.<br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Hjälp för personer på plats i Hubei-provinsen</h3> <div> </div> <div>Anställda eller studenter som är på plats i Hubei-provinsen och behöver hjälp ska primärt försöka få den hjälpen via tjänstereseförsäkringens akutnummer, alternativt Student ut-försäkringens akutnummer. Anställda bör också kontakta sin närmaste chef, studenter bör <a href="/en/contactservice/Pages/Exchange-students.aspx">kontakta sin koordinator på Chalmers International Mobility Team, CIM</a>.</div> <div> </div> <div>Anställd: </div> <div> </div> <div>Kontakta IF via +46 77-181 58 18</div> <div> </div> <div>Student: </div> <div> </div> <div>Kontakta Falck Global Assistance (Student ut): +46 8-587 717 49</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Arbeta hemifrån om du har varit i Hubei-provinsen och återkommer till Sverige</h3> <div> </div> <div>Är du student och har vistats i Hubei-provinsen de senaste fjorton dagarna ombeds du studera hemifrån till dess du har varit symptomfri i fjorton dagar från hemkomst (till Sverige). Gäller detta dig så ta direkt kontakt med den ansvarige för ditt program eller masterprogram, via telefon eller e-post, som hjälper dig att planera dina studier.<br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Om du som anställd har vistats i kinesiska Hubei-provinsen de senaste fjorton dagarna ska du arbeta hemifrån i Sverige till dess du har varit symptomfri i fjorton dagar från hemkomst (till Sverige). Kontakta också din chef via telefon eller e-post.</div> <div><br /></div> <div>Om du återvänder till Sverige från övriga Kina – gör en individuell bedömning tillsammans med chef eller programansvarig kring behovet av, och möjligheten att, stanna hemma på motsvarande sätt.<br /></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Om du börjar uppvisa influensaliknande symptom ska du kontakta sjukvård via telefon 1177, eller 112 om det är akut. Du ska arbeta hemifrån tills du har fått kontakt med sjukvården och fått en bedömning gjord. Följ sjukvårdens rekommendation.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Undvik att ta emot besök från Kina, med undantag för Hongkon och Macao</h3> <div> </div> <div><div>Chalmers avråder i nuläget från att ta emot besök från Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Ställ in eller senarelägg besöket till dess situationen med coronaviruset har stabiliserats.</div> <div><br /></div> <div>Övriga besök till Chalmers från områden med utbrott måste riskbedömas separat. Kontakta säkerhetsfunktionens Erik Eliason eller Andrea Harbeck</div> <div><br /></div></div> <div> </div> <div>Erik Eliasson, +46-31-772 6601</div> <div> </div> <div>Andrea Harbeck, +46-31-772 6824</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Hjälp för personer som vistas utomlands</h3> <div> </div> <div>Anställda eller studenter som är på resa eller bedriver studier utomlands och känner oro kan kontakta Chalmers. Anställda vänder sig i första hand till sin chef, och studenter till <a href="/sv/Studera-utomlands/Sidor/Kontakt.aspx">Chalmers International Mobility Team, CIM</a>.<br /></div> <div><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Hjälp för studenter eller anställda från Kina</h3> <div>Studenter eller anställda från Kina ska kontakta kinesiska ambassaden eller konsulatet för att rådgöra om hur de ska hantera sin eventuella återresa till Kina.​</div></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">​Orolig över situationen i Kina?</h3> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Som student kan du <a href="/sv/kontaktochservice/kontaktpersoner_per_program/Sidor/default.aspx">kontakta den ansvarige för ditt program eller masterprogram</a>. </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Är du utbytesstudent? Då kan du <a href="/en/contactservice/Pages/Exchange-students.aspx">kontakta din koordinator på Chalmers International Mobility (CIM)-gruppen​</a></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Som anställd kontaktar du i första hand din chef.​</p></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Vanliga frågor och svar kring corona-viruset</h3> <div> </div> <div>Alla oroliga kan få svar på vanliga frågor från Folkhälsomyndighetens Frågor och svar.</div> <div> </div> <div><a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/">https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/</a></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>Chalmers säkerhetsfunktion och tjänsteman i beredskap följer läget tills vidare, och uppdaterar denna information vid behov.</div>Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Masterprograminformation.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Masterprograminformation.aspxTider för information om masterprogram<p><b>​Går du i årskurs 2 eller 3 och är nyfiken på olika masterprogram?Då får du gärna dyka upp på något av masterprogrammens olika informationstillfällen. ​​</b></p><div>Vill du veta vilka program som du är behörigt sökande till, kan du läsa mer här. </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/Platsgaranti-och-platsbegränsade-program.aspx" target="_blank" title="Länk till mer information om program och behörighet, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Platsgaranti och platsbegränsade program​</a></div> <div><br /></div> <div>Här nedan hittar du tid och plats för de olika informationstillfällena. Listan kan komma att kompletteras efter hand då alla masterprogram ännu inte är helt klara med planeringen. </div> <div> <h2 class="chalmersElement-H2">Antagningen svarar på frågor om anmälan, behörighet och urval</h2> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><strong>Studentcentrum på Campus Johanneberg </strong></p> <p class="chalmersElement-P">Besöksadress: Chalmers Tvärgata 1 (byggnad Huvudbiblioteket)</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Onsdag 1 april, kl. 11-13</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Fredagen 3 april, kl. 11-13</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><strong>Studentcentrum på Campus Lindholmen</strong></p> <p class="chalmersElement-P">Besöksadress: Bredvid IT-supporten, på entréplan i hus Saga, Hörselgången 4 </p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Torsdag 2 april, kl. 11-13</span></p> <h2 class="chalmersElement-H2">Informationstillfällen för de olika programmen</h2> <div style="font-weight:bold"><strong style="font-family:inherit;background-color:initial">Matematik och beräkningsvetenskap</strong></div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Engineering Mathematics and Computational Science</strong></span><div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">MPENM</span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span></div> <div><span style="background-color:initial">4 mars</span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span></div> <div><span style="background-color:initial">12:40 – 13:05</span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span></div> <div><span style="background-color:initial">Euler, campus Johanneberg</span><div><br /></div> <div><strong>Ljud och vibrationer</strong></div> <div><strong>Sound and Vibration</strong><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span><br /></div> <div>MPSOV<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>6 mars<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>11:45 -13.15<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>Sven Hultins gata 8a </div> <div>Avd. för Teknisk Akustik, campus Johanneberg</div> <div><div><span style="text-decoration:underline">Föranmälan krävs</span> – det bjuds på lunchbaguette</div> <div>www.ta.chalmers.se/oppethus</div></div> <div><br /></div> <div><strong>Industriell ekonomi </strong><span style="background-color:initial"><strong>masterprogram</strong></span></div> <div><span style="background-color:initial"><strong></strong></span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span></div> <div><span style="background-color:initial">MPBDP, </span><span style="background-color:initial">M</span><span style="background-color:initial">PMEI, </span><span style="background-color:initial">MPSCM, </span><span style="background-color:initial">MPQOM</span><span style="background-color:initial;white-space:pre"> </span></div> <div>9 mars<span style="white-space:pre"> </span>15:15 – 17.15</div> <div>Vasa A, Vera Sandbergs allé 8, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Materialkemi</strong></div> <div><strong></strong><span style="white-space:pre"><strong>Materials Chemistry </strong></span></div> <div>MPMCN<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>24 mars<span style="white-space:pre"> </span>17:30-17:45<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>KA, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Bioteknik</strong></div> <div><span style="white-space:pre"><strong>Biotechnology</strong> </span></div> <div>MPBIO<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>24 mars<span style="white-space:pre"> </span>17:50-18:05<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>KA, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Innovativ och hållbar kemiteknik</strong></div> <div><strong></strong><span style="white-space:pre"><strong>Innovative and sustainable chemical engineering </strong></span></div> <div>MPISC<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>24 mars<span style="white-space:pre"> </span>18:10-18:25<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>KA, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Högpresterande datorsystem</strong></div> <div><strong>High performance computer Systems</strong><span style="white-space:pre"> </span></div> <div>MPHPC<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>24 mars<span style="white-space:pre"> </span>9-12<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>Palmstedtssalen, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong style="background-color:initial">Algorithms, languages and logic</strong><span style="background-color:initial;white-space:pre"><strong> </strong></span><br /></div> <div>MPALG<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>24 mars<span style="white-space:pre"> </span>9-12<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>Palmstedtssalen, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Datorer, nätverk och system</strong></div> <div><strong>Computer systems and networks</strong><span style="white-space:pre"> </span></div> <div>MPCSN<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>24 mars<span style="white-space:pre"> </span>9-12<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>Palmstedtssalen, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Data science and AI</strong><span style="white-space:pre"> </span></div> <div>MPDSC<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>24 mars<span style="white-space:pre"> </span>9-12<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>Palmstedtssalen, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Utveckling och implementering av mjukvara</strong></div> <div><strong>Software engineering and technology</strong><span style="white-space:pre"> </span></div> <div>MPSOF<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>24 mars<span style="white-space:pre"> </span>9-12<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>Palmstedtssalen, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Interaktionsdesign</strong></div> <div><strong>Interaction design and technologies</strong><span style="white-space:pre"><strong> </strong></span></div> <div>MPIDE<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>24 mars<span style="white-space:pre"> </span>9-12<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>Palmstedtssalen, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Lärande och Ledarskap</strong><span style="white-space:pre"> </span></div> <div><strong>Learning and leadership</strong></div> <div>MPLOL<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>30 mars<span style="white-space:pre"> </span>12 - 13<span style="white-space:pre"> </span></div> <div>MV:H12 Chalmers tvärgata 3, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Fysik</strong></div> <div><strong>Physics</strong></div> <div>1 april 11-13</div> <div>Kollektorn, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Komplexa adaptiva system</strong></div> <div><strong>Complex Adaptive Systems </strong></div> <div>1 april 11-13</div> <div>Kollektorn, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Nanoteknologi</strong></div> <div><strong>Nanotechnology</strong> </div> <div>1 april 11-13</div> <div>Kollektorn, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Biomedical Engineering</strong></div> <div>MPBME</div> <div>1 april 12-13</div> <div>HC3, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Communication Engineering</strong></div> <div>MPCOM</div> <div>25 mars 12-13</div> <div>HC3, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Electric Power Engineering</strong></div> <div>MPEPO</div> <div>11 mars 12-13 </div> <div>HC3, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>System, Control and Mechatronics</strong></div> <div>MPSYS</div> <div>4 mars 12-13</div> <div>HC4, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> <div><strong>Wireless, Photonics and Space Engineering</strong></div> <div>MPWPS</div> <div>26 mars 12-13</div> <div>HC2, campus Johanneberg</div> <div><br /></div> </div></div> <div> ​</div></div>Tue, 18 Feb 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Dags-att-söka-IAESTE-praktik.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Dags-att-s%C3%B6ka-IAESTE-praktik.aspx​Är du sugen på utlandspraktik inom ditt ämnesområde?<p><b>Nu är det dags att söka IAESTE-praktik​​​​</b></p><div><br /></div> <div>IAESTEs nya platser finns nu tillgängliga via <a href="http://www.iaeste.net/" title="Länk till IAESTE, öppnas i ny flik" target="_blank">www.iaeste.net</a> – skapa ett konto för att söka. Sista ansökningsdag 29 februari. En presentation och översikt av platserna finns även på <a href="https://www.facebook.com/iaeste.sverige" title="Länkt ill IAESTES Facebooksida, öppnas i ny flik" target="_blank">IAESTE:s Facebooksida</a>. För ytterligare info, se <a href="https://iaeste.se/student/" title="Länk till IAESTE, öppnas i ny flik" target="_blank">https://iaeste.se/student/</a><br /></div> <div></div> <img src="/SiteCollectionImages/miljöer_illustrationer/IAESTE3.jpg" alt="Photo by Jaskaran Singh Malhotra" style="margin:5px" /><br /><br />Foto: Jaskaran Singh Malhotra<br /><br /><br /><br /><br />Fri, 07 Feb 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/studentbarometern.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/studentbarometern.aspxStudentbarometern nu i din inkorg<p><b>​Nu är det dags att svara på Studentbarometern - undersökningen av studenternas studie- och arbetsmiljö som högskolan och studentkåren gör tillsammans. ​</b></p><p class="chalmersElement-P"><strong>Upddatering 4 februari 2020:</strong> <span style="color:rgb(255, 0, 0)"><strong style="color:rgb(255, 0, 0)"><span style="color:rgb(255, 0, 0)">Du som inte svarat på studentbarometern har idag fått ett nytt mail med din personliga länk. En del studenter har haft problem att hitta sitt mail. Enkäten skickas till den epost-adress du har registrerad i Ladok. Dvs den kan komma till en privat adress eller till en chalmersadress. För säkerhets skull titta i spamkorgen för de båda. </span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"></p> <div>​</div> Du får möjligheten att anonymt berätta hur du mår och uppfattar din studiemiljö. Resultaten från tidigare år har lett till initiativ som kårens ”Stories from Campus”, och hjälpt vicerektors ledningsgrupp, utbildningsområdesledare och programansvariga att prioritera. <span>Ditt svar är oerhört viktigt för att Chalmers ska bli en ännu bättre plats för alla!<span></span></span><br /><br /><div>Enkäten skickas till dig via mejl den 21 januari från <span>chalmers.studentbarometer2020@mail.quicksearch.se<span> </span></span>och är öppen till den 11 februari. Dina svar hanteras av företaget Quicksearch som garanterar anonymitet och sekretess. Länken du får är personlig så håll utkik efter mejlet så du inte missar att göra din röst hörd. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara. </div> <div style="color:rgb(204, 0, 0)"><h3 class="chalmersElement-H3" style="color:rgb(204, 0, 0)"><span style="color:rgb(204, 0, 0)">Frågor och svar om Studentbarometern</span></h3></div> <div><h4 class="chalmersElement-H4">Chalmers enkätundersökning om studenters studie- och arbetsmiljö, som genomförs  mellan 21 januari och 11 februari 2020.</h4> <h4 class="chalmersElement-H4">Varför ska jag svara på enkäten?</h4> <div>Undersökningen är en möjlighet för dig att påverka. Dina åsikter är viktiga och bara du kan berätta hur du upplever studiemiljön. Resultatet från enkäten tas omhand och leder till åtgärder. Ju fler som svarar desto högre svarsfrekvens och desto mer tyngd får enkäten. Det viktigaste av allt: när du svarar hjälper du till att förbättra studiemiljön för alla studenter.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Hur får jag enkäten?</h4> <div>Enkäten får du via mejl från företaget Quicksearch från adressen chalmers.studentbarometer2020@mail.quicksearch.se. Länken i mejlet är personlig, om du råkar radera det första mailet kan du vara lugn, det kommer en påminnelse 11 februari med en ny länk. </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Varför har jag inte fått enkäten?</h4> <div>För att få undersökningen måste du ha varit registrerade på Chalmers hösten 2018. Kolla i din skräppost så att enkäten inte har stoppats av spamfilter. Kontakta <a href="mailto:sara.thornadtsson.chavarria@chalmers.se" title="Länk till mailadress">Sara Thornadtsson Chavarria​</a> om du inte har fått någon enkät.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Är mina svar anonyma?</h4> <div>Ja, ingen på Chalmers kan få reda på vem som svarat på vad. Svaren hanteras av företaget Quicksearch som garanterar anonymitet och sekretess, Quicksearch är mycket noggranna med att behandla resultatet konfidentiellt.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Varför ställer ni de här frågorna?</h4> <div>Undersökningen genomförs för att Chalmers ska få bättre kunskap om hur studenter uppfattar sin studiemiljö och vad som behövs för att den ska bli bättre för dig och dina kursare. För att ni ska må bra, ha så lite stress som möjligt och nå de studieresultat som ni vill nå.  </div> <div>Enkäten ställer frågor om din utbildning, ditt studieliv och din livssituation. De bygger på aktuell forskning och lagkrav utifrån arbetsmiljö och diskriminering. Inga svar kan koppas till dig som person utan bara analyseras på relevant gruppnivå. </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Var och när presenteras resultatet?</h4> <div>Resultatet presenteras under våren 2020. Mer information kommer senare så håll utkik på Studentportalen. </div></div> <br /><a href="http://www1.quicksearch.se/" target="_blank" title="Länk till Quicksearch, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span></span>h</a>Tue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Space-Data-Hackathon-2020-.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Space-Data-Hackathon-2020-.aspxSpace Data Hackathon 2020<p><b>Nu finns möjlighet för dig som student att delta i Space Data Hackathon 2020. Det är Swedish Space Data Lab, Arctic Business och Innovatum Startup som inbjuder till denna tävling. ​</b></p><div><br /></div> <div>Tillgängligheten av stora mängder satellitbildinformation via European Copernicus-projektet och öppna källkodsplattformar som OpenDataCube (ODC) stärker möjligheterna att tillämpa klassiska maskininlärnings- och djupinlärningsalgoritmer. Dessa modeller kan användas för att möta många utmaningar. </div> <div><br /></div> <div>En utmaning som ofta uppstår i analysen av satellitdata är molnens ocklusion. Beroende på tid på året och platsen för intresseområdet (AoI) kan moln helt eller delvis täcka bilden <span style="background-color:initial">och hämma analysen. Det finns emellertid många metoder tillgängliga för uppskattning av saknade data.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><div>De team som deltar kommer ställas inför två utmaningar och en jury väljer sedan ut de bästa bidragen. </div> <div><br /></div></span></div> <div><span style="background-color:initial">Space Data Hackathon hålls den 21-22 februari och du anmäler dig till tävlingen senast 9 februari via länken nedan. Där får du också mer detaljerad information. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://space-data-hackathon.confetti.events/" target="_blank" title="Länk till Space Data Hackathon, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Space Data Hackathon 2020​</a></span></div> <div><br /></div>Tue, 28 Jan 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nya-riktlinjer-för-tentamensanmälan.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nya-riktlinjer-f%C3%B6r-tentamensanm%C3%A4lan.aspxNya riktlinjer för anmälan till omtentamen<p><b>På Chalmers tillämpas obligatorisk tentamensanmälan. Tidigare har det varit möjligt att anmäla sig till samtliga planerade tentamenstillfällen, inklusive omtentamen i de kurser där det finns en registrering. Numera gäller dock en annan anmälningstid för omtentamen. ​ ​​​</b></p><p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Anmälan till omtentamen öppnar 16 arbetsdagar efter att motsvarande ordinarie tentamensperiod har stängt. Det kommer alltså inte längre vara möjligt att anmäla sig till omtentamen redan innan ordinarie tentamen har ägt rum.</span><br /></p> <p class="chalmersElement-P"> <span></span></p> <p class="chalmersElement-P">Tentamensdatum för kurser publiceras i studentportalen vid två tillfällen per läsår. Tentor som ges på hösten publiceras i  mitten på juni och tentor som ges på våren publiceras i mitten av december</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">I Ladok syns/publiceras tentorna först två veckor innan anmälningsperioden öppnar. </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Anmälningsperioderna sätts baserat på beslutet ovan och publiceras i tjänsten<span> </span><a href="/sv/chalmersstudier/Sidor/Lasarstider.aspx" title="Länk till datum och tider för läsåret, öppnas i ny flik" target="_blank">Datum och tider för läsåret</a> i Studentportalen.</p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div></div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">Om du av någon anledning får förhinder och inte kommer kunna skriva tentan, kom ihåg att avanmäla dig senast 3 dagar innan tentamen.  </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/sa-anmaler-du-dig.aspx" target="_blank" title="Länk till info om tentamensanmälan, öppnas i ny flik">Läs mer om tentamensanmälan här​</a></p>Fri, 24 Jan 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/USAs-ambassadör-besöker-Chalmers.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/USAs-ambassad%C3%B6r-bes%C3%B6ker-Chalmers.aspxThe U.S. Ambassador visits Chalmers<p><b>​​The Ambassador Ken Howery will give a talk on “The United States and Sweden:  Strong Partners for a Better Future”</b></p><div>Date: January 14, 2020</div> <div>Time: 1.30 – 2.30pm</div> <div>Location: Scania-salen, Chalmers Student House, Chalmersplatsen 1, Göteborg</div> <div>Sign up at <a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/ae426a0f-53bc-42cc-a651-da8617f81ad8" title="Länk till anmälan, öppnas i ny flik" target="_blank">here at the latest January 12​</a> (first come, first served)​</div> <div></div> <div><br /></div> <div><strong>The newly-appointed U.S. Ambassador to Sweden, Ken Howery, is coming to visit Chalmers University of Technology. </strong></div> <div><br /></div> <div>He will discuss Swedish-American relations, the issues he wants to prioritise as Ambassador, as well as technology and innovation.</div> <div>Kenneth &quot;Ken&quot; Alan Howery was born in Texas in 1975 and graduated in Economics from Stanford in 1998. That same year, he founded Paypal, together with Elon Musk among others. When Paypal was acquired by Ebay in 2002, Ken Howery worked as Ebay's head of business development.</div> <div><br /></div> <div>Since 2005 he has worked as an entrepreneur and venture capitalist, specialising in creating and financing technology companies, through measures including the venture capital fund Founders Fund, which he started with partner Peter Thiel, and which has a turnover in the billions of dollars.</div> <div><br /></div> <div>In 2010, Venture Capital Journal named Ken Howery one of the top 10 venture capitalists under 36. He has lectured on entrepreneurship at Harvard Business School and Stanford, and has helped students at the University of California, Berkeley and the McCombs School of Business at the University of Texas at Austin to develop business models.</div> <div><br /></div> <div>Ken Howery is a member of The Explorers Club, a non-profit group that promotes scientific exploration. He is also an advisor to Kiva, a charity that enables people to lend money over the Internet to entrepreneurs in low-income countries.</div> <div>On the November 7th 2019, the Ambassador presented his credentials to HM King and this is his first official visit to Gothenburg.</div> <div><br /></div> <div><strong>You are most welcome!</strong></div> <div><br /></div>Thu, 09 Jan 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Green-Challenge-2020.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Green-Challenge-2020.aspxApply for the Green Challenge conference and competition<p><b>​​Five engineering students from Chalmers have the opportunity to take part in the Green Challenge (Grön Dyst), which is arranged by the Technical University of Denmark, DTU, on Friday 26 June. Green Challenge is a competition offering the chance to win cash prizes, and also a day where students can showcase their projects and visions for professionals working on the same problems.​</b></p><div><br /></div> <div>To participate, you must have developed a project whose theme is sustainability, climate technology or the environment as part of either your Bachelor or Master studies at Chalmers. The students are invited to take part in the conference as well as a two-day programme alternatively a three-week course leading up to the conference. Students at Chalmers who are interested to participate in the Green Challenge should send in an application no later than 10 April.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">What is Green challenge?</h2> <div>Green Challenge is an international student conference and competition arranged by DTU every year. The conference is DTU’s response to the global climate and sustainability challenges.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Competition</h3> <div>In the Green Challenge competition, students participate with the results of projects that they have performed either in courses or theses at either Bachelor or Master level. An abstract (a project summary) must be submitted prior to the student conference.</div> <div><br /></div> <div><strong>Prizes will be awarded for the best projects, in accordance with the following criteria:</strong></div> <div><ul><li>Is the project well-structured and clearly communicated?</li> <li>To what extent is the positive impact on the UN Sustainable Development Goals made probable?</li> <li>To what extent is the project technically applicable and likely to be realized? </li> <li>To what extent is it visionary and/or innovative?</li></ul></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Two-day program or three-week course</h3> <div>The selected students from Chalmers have the opportunity to follow one of two programmes as outlined below:</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><strong>Two-day programme leading up to the Green Challenge conference:</strong></span><br /><ul><li>For those interested in a short term stay, DTU's two-day programme offers social activities, including an introduction to the student life at DTU, a workshop on how to pitch a project, and a sight-seeing tour in the Copenhagen area. DTU pays for food and accommodation. </li></ul></div> <div><br /></div> <div><strong>Three-week course + student conference:</strong></div> <div><ul><li>Students who are interested in a longer stay can participate in one of DTU’s three-week courses (5 ECTS) taking place in the beginning of June. The students in this programme will not be part of the activities in the two-day programme. DTU's Housing Office provides accommodation at the students' own expense.</li></ul></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Expenses</h3> <div>Expenses, for the five selected students from Chalmers: </div> <div><br /></div> <div><ul><li>For the two-day programme: DTU covers the expenses of breakfast, lunch and dinner for two days, four nights at Danhostel in Copenhagen, airport pick-up, transportation to and from the hotel and DTU. </li> <li>For the three-week courses: the students have to pay for accommodation provided by DTU's Housing Office and for their own meals. </li> <li>Train tickets from Göteborg to Copenhagen and back, can be paid by Chalmers.</li> <li>Other costs have to be paid by the students themselves.</li></ul></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Visa</h3> <div>The students do not automatically receive a Visa as part of their participation in Green Challenge. Upon request, DTU can issue a formal invitation letter, which the student can use to apply for a Visa. Note it can take up to two months to get a visa.</div> <h3 class="chalmersElement-H3">Application </h3> <div>Students at Chalmers who are interested to participate should send in an application by mail to Ulrika Lundqvist (<a href="mailto:ulrika.lundqvist@chalmers.se">Ulrika.lundqvist@chalmers.se​</a>) latest on the 10 April. The application should include a project description of maximum one page (in English). It should be clear when and in which course at Chalmers that the project has been performed, and together with which other students. Five students will be selected after an evaluation of the applications based on the criteria that are used in the Green Challenge competition (see above in the section about the competition).</div> <h3 class="chalmersElement-H3">More information</h3> <div>For more information, please visit the Green Challenge website:</div> <div><a href="http://www.groendyst.dtu.dk/english/" title="Link to Green Challenge website, opens in a new tab" target="_blank">http://www.groendyst.dtu.dk/english/​</a></div> <div><br /></div>Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Pluggstod.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Pluggstod.aspxExtrajobba med pedagogiska uppdrag<p><b>Vill du göra skillnad genom att hjälpa elever i skolarbetet? Vill du utvecklas som människa och slipa på dina pedagogiska skills? Brinner du för att inspirera andra och lära ut teknik, matematik och naturvetenskap? Då kanske du vill ingå i vårt skolteam som jobbar med teknikutmaningar i grundskolan.​​​</b></p><p></p> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Om dig </span></h2> <p></p> <p>​Vi söker dig som är positiv, engagerad och duktig på att förmedla kunskaper på ett lättbegripligt sätt. Erfarenhet av att arbeta med barn och unga är meriterande men inget krav. Nedan några exempel på olika skolaktiviteter som kan vara av intresse.</p> <h2 class="chalmersElement-H2">Rädda Ägget</h2> <p>Varje år, två dagar i början av november, genomför Chalmers en tekniktävling för åk 5 – <a href="https://www.chalmers.se/sv/samverkan/skolsamverkan/Grundskolan/radda-agget-och-upplev-teknik/Sidor/default.aspx" title="Länk till Rädda ägget, öppnas i ny flik" target="_blank">Rädda Ägget</a>. Det gäller att komma på den bästa konstruktionen för ett rått ägg, som ska släppas från 15 meters höjd, utan att ägget går sönder. Tävlingen genomförs på Chalmers campus Johanneberg och är uppdelat i två delar. Först testar man sin konstruktion (i MC2) och därefter testar man olika tekniska och naturvetenskapliga experiment i Betonghallen.  Vi söker varje år studenter som gillar att inspirera barn i naturvetenskap, teknik och matematik via experiment eller olika workshops.</p> <h2 class="chalmersElement-H2">DigiLab - digitalverkstad för skolelever</h2> <p>Under Vetenskapsfestivalen i april arrangerar Chalmers <a href="https://www.chalmers.se/sv/samverkan/skolsamverkan/Grundskolan/Sidor/Elever-testar-programmering-i-DigiLab.aspx" title="Länk till Digilab, öppnas i ny flik">DigiLab</a>, en digitalverkstad för skolelever i åldern 10–12 år på Lindholmen. Syftet är att öka intresse för teknik och eleverna kommer få lösa uppgifter och bygga en tillämpning med hjälp av elektronik, sensorer och enkel programmering. </p> <p>Vi söker nu studenter som vill leda och utveckla DigiLab tillsammans med oss. Det är en fördel men absolut inget krav, om du är bekant med några av de enkla elektronikkomponenter som finns för det här syftet, såsom Arduino, Raspberry PI, Scratch, MakeyMakey, LittleBits, m fl. </p> <h2 class="chalmersElement-H2">Läxhjälpen på biblioteket i Johanneberg</h2> <p>Varje ti, on och to 17.15-19.15 anordnar vi <a href="http://www.lib.chalmers.se/studieresurser/mattesupport-och-laexhjaelp/" title="Länk till läxhjälp, öppnas i ny flik" target="_blank">Läxhjälp</a> för gymnasieelever på biblioteket i Johanneberg. Vi söker med jämna mellanrum studenter som trivs i handledarrollen och vill hjälpa ungdomar med skolarbetet. </p> <h2 class="chalmersElement-H2">Pluggstöd</h2> <p></p> <p>Som handledare i Chalmers <a href="https://www.chalmers.se/sv/samverkan/skolsamverkan/Grundskolan/Sidor/laxhjalpsstart.aspx" target="_blank" title="Länk till pluggstöd, öppnas i ny flik">Pluggstöd​</a> hjälper du högstadieelever med deras läxor inom olika ämnen. Projektet utförs i samarbete med skolor och föreningar och lektionerna hålls i deras lokaler efter skoltid. Ett syfte med projektet är främja en internationell miljö och det är därför vill en i vi att internationella och svenska studenter arbetar tillsammans under varje tillfälle.</p> <h2 class="chalmersElement-H2">Hur man söker </h2> <p><span style="background-color:initial"></span></p> <p>Skicka en intresseanmälan med enkel CV och ett kort personligt brev till <a href="mailto:dorotea.blank@chalmers.se" title="mailadres till Dorotea Blank">dorotea.blank@chalmers.se​</a>. Intervjuer sker löpande.</p> <div>​<br /></div>Wed, 08 Jan 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Få-gratis-affärsmentorskap-från-Spark.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/F%C3%A5-gratis-aff%C3%A4rsmentorskap-fr%C3%A5n-Spark.aspxFå gratis affärsmentorskap från Spark*<p><b>​Har du en affärsidé som du vill ta vidare? Brinner du för något eller är du skicklig inom ett speciellt område? Då finns chansen att du sitter på något stort! Gå med i Spark* genom att skicka in din affärsidé, oavsett hur utvecklad den är, hur mycket tid du har lagt ner eller vilken erfarenhet du har. Vi kan hjälpa dig att ta den vidare.​​</b></p>​​<span style="background-color:initial">Spark* Chalmers är en ny GRATIS mentorskapstjänst för alla Chalmerister som har en affärsidé. Genom att gå med i Spark* kan du eller ditt team få hjälp med att validera din idé, skapa en affärsmodell, hitta kunder, marknadsföring och försäljning, IP, finansiering, nätverkande och mycket mer! </span><div><br /></div> <div>Hur det fungerar:</div> <div><ol><li><span style="background-color:initial">Registrera dig här:​  </span><a href="https://bit.ly/2DxpOxR" title="Länk till registrering, öppnas i ny flik" target="_blank">https://bit.ly/2DxpOxR​</a>  </li> <li><span style="background-color:initial">Träffa en mentor</span></li> <li><span style="background-color:initial">Diskutera din idé</span></li> <li><span style="background-color:initial">Få GRATIS mentorskap</span><span style="background-color:initial"> </span></li></ol></div> <div><span style="background-color:initial"></span></div> <div><br /></div> <div>Om du har några funderingar, kontakta oss gärna på <a href="mailto:sparkbychalmers@gmail.com">sparkbychalmers@gmail.com​</a> eller på Facebook och Instagram @spark.chalmers.</div> <div><br /></div> Tue, 10 Dec 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Student-och-utbildningsavdelningen-flyttar.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Student-och-utbildningsavdelningen-flyttar.aspx​Student- och utbildningsavdelningen har flyttat till Eklandagatan 86<p><b>​På grund av ett omfattande renoveringsarbete i byggnaden Samhällsbyggnad 3 kommer personalen på Student- och utbildningsavdelningen från och med 2 december 2019 att sitta i nya lokaler på Eklandagatan 86, campus Johanneberg.​​​​​</b></p><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">För dig som student innebär detta att du behöver ta dig till denna nya adress vid personliga möten med studievägledare, career service, funkasamordnare, utbildningssekreterare, Chalmers international mobility, central studievägledning samt jämställdhets- och likabehandlingssamordnare. </span><br /></div> <div>Alla har samma mailadress och telefonnummer som tidigare. </div> <div><br /></div> <div><strong> </strong><span style="font-weight:700;background-color:initial">Observera att denna förändring enbart berör studenter som studerar på campus Johanneberg.​</span></div> <div><strong><br /></strong></div> <div><a href="http://maps.chalmers.se/#0f898a50-2181-11e8-83e7-150e9dcc3277" title="Länk till karta, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Hitta till Eklandagatan 86</a></div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/miljöer_illustrationer/Eklandagatan%2086.jpg" alt="" style="margin:5px;width:600px;height:368px" /><br /><br /><br /></div> <div><br /></div>Tue, 26 Nov 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vasttrafik-avslutar-Chalmerskortet.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vasttrafik-avslutar-Chalmerskortet.aspxVästtrafik avslutar samarbetet kring Chalmerskortet<p><b>​Västtrafik har beslutat införa ett nytt, förenklat zonsystem i Västra Götaland och samtidigt drastiskt minska antalet specialkort. Beslutet innebär bland annat att Västtrafik inte längre kan erbjuda Chalmerskortet efter att dagens avtal löper ut 31 januari 2020.</b></p>​– Vi ser beslutet som djupt problematiskt, både för studenter och medarbetare, eftersom det innebär att resorna mellan våra två campus skulle bli mycket dyrare. Campuspendling mellan Lindholmen och Johanneberg måste kunna ske på ett hållbart sätt, och stödjas av Chalmers i någon form, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd.<br /><div><br /></div> <div>Samarbetet med Västtrafik har löpt på sedan 2007, då Chalmerskortet lanserades. Kortet gäller idag på busslinjerna 16 och 55, och utnyttjas av cirka 1500 anställda och nästan lika många studenter varje år. Studenter betalar 325 kronor per termin för resor mellan Johanneberg och Lindholmen. Anställda som har behov reser gratis. Chalmers betalar Västtrafik 1,3 miljoner kronor för tjänsten under 2019.</div> <br /><div>– Alla chalmerister måste kunna förflytta sig mellan Johanneberg och Lindholmen på ett billigt och hållbart sätt – det är en grundförutsättning för att kunna säkerställa två levande campus där chalmersandan finns för alla, säger Dennis Norman, ordförande Chalmers Studentkår.  </div> <br /><div>Med anledning av Västtrafiks besked pågår nu ett aktivt arbete för att finna andra lösningar efter 31 januari då höstens Chalmerskort upphör att gälla.</div> <div><br /></div> <div>Text: Christian Borg</div>Wed, 13 Nov 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kurs.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kurs.aspxInformation om kursenkäter för läsperiod 1<p><b></b></p><div>​Kursenkäterna för läsperiod 1 har skickats till studentmailadresserna. Du som student hittar inboxen för din studentmail genom att klicka på länken &quot;Min e-post&quot; i det övre högra hörnet efter du loggat in på Studentportalen.</div> <div><br /></div> <div>Det är väldigt viktigt för oss att du fyller i dina kursenkäter så att vi vet vad vi gjort bra, och om något borde ändras till nästa gång kursen ges. Det hjälper oss i vår strävan att alltid förbättra oss (och din tid på Chalmers)!<br /><br />Om du har några frågor, hör av dig till <a href="mailto:kursvardering@chalmers.se">kursvardering@chalmers.se</a>.<br /></div>Fri, 08 Nov 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/competition-improve-sustainability-campus.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/competition-improve-sustainability-campus.aspxCompetition - Improve sustainability on campus<p><b></b></p><div>​Did you ever come across a sustainability issue on campus and thought of a solution? Now is your time to bring it to paper! And even if you didn’t think of anything yet you should participate in our Sustainability Competition and improve the campus together with us! You can win prizes ranging from 3000 SEK to a gift box! </div> <span><br />The competition is open until 20th of December.<span style="display:inline-block"></span></span><br /><br /><a href="https://css.chs.chalmers.se/sustainability-competition/" target="_blank" title="Link to chs.chalmers.se, opens in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Read more and register now</a><br />Tue, 05 Nov 2019 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Mänsklig-autenticitet.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/M%C3%A4nsklig-autenticitet.aspx​Förstärkt Autenticitet på årets AHA-festival<p><b>​Vad är det att vara människa? Och om vi förstärker våra egenskaper, blir vi då ännu mer människor?  De frågorna och många andra lyfts och diskuteras när vetenskap och konst åter igen möts på årets upplaga av AHA!-festivalen den 12-14 november.</b></p><div class="text-normal page-content"> <div>AHA!-festivalen ska fungera som en mötesplats mellan konst och vetenskap.</div> <div>– Med Aha!-festivalen vill vi närma oss stora frågor på ett lekfullt och nyfiket sätt. Syftet är att skapa en festival med ett utbud och format som lockar till nya möten över olika disciplingränser, säger Sanna Dahlman, konstnärlig lärare på avdelningen för Design &amp; Human Factors vid Institutionen för industri- och materialvetenskap.</div> <div>De medverkande på festivalen är en bred blandning av forskare och konstnärer inom olika fält. Att det kallas för en festival är bland annat för att förtydliga att det till exempel inte är en konferens – syftet är att trigga tankar och idéer.</div> <div>– Det är angeläget att öppna upp för mötet mellan vetenskap och konst för att vidga vyer och ge nya perspektiv för oss alla i dagens alltmer högteknologiska värld, säger Sanna Dahlman.<b><br /></b></div> <div><b><br /></b></div> <div><b>Några nedslag i årets program</b><i><br /></i></div> <div><i>Maskinen som författare och översättare, onsdag 13/11 14:00-15:30, Volvofoajén, Kårhuset</i></div> <div>Ett samtal kring författarens röst, översättarens uppgift, texters autenticitet och maskinens möjligheter att överträffa människan. Medverkar gör kulturjournalisten Marit Kapla, översättaren och digitaliseringsforskaren Ann-Sofie Axelsson samt AI-forskaren Aarne Ranta. Samtalet leds av poeten och psykoanalytikern Ulf Karl Olov Nilsson.<i><br /></i></div> <div><i><br /></i></div> <div><i>Förvandlingar, onsdag 13/11 12:30-14:00, Volvofoajén, Kårhuset</i></div> <div>Seminarium med Andrea Isdrake, cyborg och innovatör inom spelindustrin, och Andrea Lundgren, författare.</div> <div><i><br />Musik, medvetande, känslointryck och plastiska hjärnans möjligheter, torsdag 14/11 13:00-14:30, Volvofoajén, Kårhuset</i>Samtal om musik, ett världsspråk av hög komplexitet och med stor påverkan på medvetande, känsla och samhörighet. Hur kan en dirigent förmedla budskap och upplevelser till musiker och till åhörare, och hur kan musikern kommunicera med dirigent, orkester, solister och publik? Medverkar gör Jukka-Pekka Saraste, Johan Stern och Christian Blomstrand. Moderator är Pernilla Warberg.<i><span style="color:red"></span></i><i><br /></i></div> <div><i><br /></i></div> <div><i>Hedy! The Life &amp; Inventions of Hedy Lamarr, torsdag 14/11 9:00-10:30, Runan</i></div> <div>Den glamorösa filmstjärnan Hedy Lamarr var inte bara drottning på vita duken, hon var även uppfinnare och låg bakom ett antal patent som får vår trådlösa värld att snurra i dag. Möt henne i denna pjäs skriven av Heather Massie som även spelar huvudrollen.<i><br /></i></div> <div><i><br /></i></div> <div><i>Towards Language, tisdag 12/11 20:00-21:00, Volvofoajén, Kårhuset<span class="Apple-converted-space"> </span></i><i><br /></i></div> <div><i>Konsert med Arve Henriksen, baserad på hans album ”Towards Language”. Medverkar gör förutom Henriksen även Eivind Aarset och Jan Bang.</i><i> Tacit know-how, tisdag 12/11 13:30-14:00, Kunskapstrappan, ACE-biblioteket</i></div> <div>Hur kan man dela med sig av ”tyst” förkroppsligad kunskap? I den här föreläsningen som också är en workshop får man prova på smide IRL på ACE-gården, men också i VR – ta chansen att gå in i en mästares kropp.<i><br /></i></div> <div><i><br /></i></div> <div><i>Raderingspoesi – orginalitet eller plagiat, tisdag 12/11 9:30-11:00, Kunskapstrappan, ACE-biblioteket<span style="color:red"></span></i><br /><i><span style="color:red"></span></i>Kan man skriva poesi med tippex, tråd och saxar? Eller med måleri, digitala transformationer, uteslutningar och överstrykningar i befintliga böcker? I den här kombinerade föreläsningen och workshopen presenterar litteraturvetaren Lisa Schmidt ett litterärt fält som lämnat pennan därhän för att istället arbeta med återbruk genom olika former av radering i befintliga texter.</div> <div><br /><i><span style="color:red"></span></i><b>Fakta AHA!-festivalen på Chalmers 12-14 november<br /></b></div> <div>En tredagarsfestival där tanken är att vetenskapen<span class="Apple-converted-space"> </span><span style="color:black">och konsten möts<span class="Apple-converted-space"> </span></span>i ett tema. Festivalen har arrangerats i sex år, och årets tema är ”augmented authenticity”. 30 olika inslag står på programmet, som är helt gratis och öppet för alla.<i><br /></i></div> <div><i><br /></i></div> <div><i>Programmet i sin helhet och mer information finns på<span class="Apple-converted-space"> </span></i><a href="http://www.ahafestival.se/" title="http://www.ahafestival.se" style="text-decoration:underline"><i>www.ahafestival.se</i></a></div> </div> <br /><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important;float:none"></span>Fri, 01 Nov 2019 00:00:00 +0100