Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaTue, 07 Dec 2021 08:38:57 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Arbeta-som-mentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Arbeta-som-mentor.aspxArbeta som mentor i vår!<p><b>Funka, stöd för studenter med funktionsvariation, söker efter nya mentorer i vår. ​​​</b></p>​Som mentor träffar du en student 1-2 tillfällen per vecka. Du tipsar din adept om studieteknik, ni gör veckoscheman tillsammans och du delar med dig av praktiska tips för att din adept enklare ska kunna orientera sig i studentlivet. <br />Som mentor får du en kortare utbildning samt handledning av Funka, du får också ett arvode för ditt uppdrag. Du kan på begäran få ett intyg där det framgår att du haft ett mentorsuppdrag. <br /><br /><div>Låter detta som ett utvecklande och spännande uppdrag som passar dig, kontakta <a href="mailto:funka@chalmers.se">funka@chalmers.se<br /></a></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/funktionsvariation-funktionsnedsattning/Documents/Handbok_mentorer_studenter.pdf" title="Länk till pdf-fil, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Mentorskap - Handbok för mentorer och studenter (PDF)</a><br /><a href="mailto:funka@chalmers.se"></a></div>Tue, 07 Dec 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ännu-mer-fokus-på-idrottsteknologi.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/%C3%84nnu-mer-fokus-p%C3%A5-idrottsteknologi.aspxÄnnu mer fokus på idrottsteknologi<p><b>​​Chalmers blir först ut med en särskild satsning inom idrottsteknologi som nytt och enskilt Riksidrottsuniversitet. ​​</b></p><span style="background-color:initial"> </span><div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Från och med 1 augusti, 2022 blir Chalmers det första Riksidrottsuniversitetet som blir ett kompetenscentrum för idrottsteknologi. Det innebär ett förstärkt samarbete mellan idrottsrörelsen och de olika specialidrottsförbunden i Sverige. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Chalmers-blir-kompetenscentrum-for-idrottsteknologi.aspx">Läs hela artikeln här​</a></span></div></div>Tue, 07 Dec 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentcentrums-informationsdiskar.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentcentrums-informationsdiskar.aspxStudentcentrums informationsdiskar öppna igen<p><b>​Sedan 1 november är Studentcentrums informationsdiskar öppna igen. Ni hittar oss på nedanstående adresser. Här svarar vi på generella frågor om både dina studier och om Chalmers.</b></p><h3 class="chalmersElement-H3">​Campus Johanneberg </h3> <div>Besöksadress: Chalmers Tvärgata 1</div> <div>Måndag och torsdag 12:00-14:00  <br /></div> <div><br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Campus Lindholmen </h3></div> <div>Besöksadress: På entréplan i hus Saga, Hörselgången 4. </div> <div>Tisdag 12:00-14:00    <br /></div> <div><br /></div> <div><span style="color:rgb(255, 0, 0);text-decoration:rgb(255, 0, 0)">Mellan 23 december – 7 januari</span> är våra informationsdiskar samt telefonen stängda, du kan nå oss på: <a href="mailto:studentcentrum@chalmers.se" title="Länk till mailadress">studentcentrum@chalmers.se</a>.  <br /></div> <div style="color:rgb(51, 153, 51);text-decoration:rgb(51, 153, 51)"><br style="color:rgb(51, 153, 51);text-decoration:rgb(51, 153, 51)" /></div> <span style="color:rgb(51, 153, 51);text-decoration:rgb(51, 153, 51)"> </span><div><span style="color:rgb(51, 153, 51);text-decoration:rgb(51, 153, 51)">Från och med 10 januari</span> öppnar vi vår telefon och informationsdiskarna igen.</div> <div> <a href="/sv/kontaktochservice/Studentcentrum/Sidor/studentcentrum.aspx">Välkommen till Studentcentrum | Chalmers studentportal</a> </div> <br />Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/KRY-försvinner-snart-från-campus.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/KRY-f%C3%B6rsvinner-snart-fr%C3%A5n-campus.aspx​KRY försvinner snart från campus<p><b></b></p><div>Har du tänkt att vaccinera dig men ännu inte tagit tillfället i akt? Vårdleverantören KRY, som erbjuder vaccin mot covid-19 lämnar inom kort campus. KRY finns kvar i kårhuset, Johanneberg, fram till 30 november, därefter flyttar de till lokaler i Gårda.</div> <div><strong>Passa på att vaccinera dig, drop-in vardagar kl 12-20.</strong></div> <div><strong></strong>Vårdleverantören lämnar Lindholmen den 19:e november. </div> <div><br /></div> Tue, 30 Nov 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Det-galler-for-vaccinationsbevis-pa-Chalmers.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Det-galler-for-vaccinationsbevis-pa-Chalmers.aspxDet gäller för vaccinationsbevis på Chalmers<p><b>​​Undervisning och examination berörs inte av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationspass vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Däremot omfattas delar av kårens verksamhet, föreläsningar som riktar sig till allmänheten och disputationer som samlar fler än 100 personer.  ​​​​​</b></p><div>Evenemang som är öppna för allmänheten såsom publika föreläsningar, konserter, sportevenemang och teaterföreställningar räknas som allmänna sammankomster medan undervisning, examinationer och interna möten inte räknas in. För dessa arrangemang gäller istället ordinarie rekommendationer om eget ansvar som att hålla sig hemma vid sjukdom och att vaccinera sig. </div> <div><br /></div> <div>Från 1 december kan vaccinationsbevis användas vid ”allmänna sammankomster” inomhus med fler än 100 deltagare/personer i publiken. Som alternativ till vaccinationsbevis kan arrangören vidta särskilda smittskyddsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ändå samla fler än 100 personer. Det kan till exempel vara särskilt anvisade sittplatser och avstånd mellan sällskap. Arrangemang med upp till 100 deltagare berörs inte av ovanstående och kan bedrivas utan åtgärder.</div> <div><br /></div> <div>Kåren arbetar med att ta fram information och rutiner för sin verksamhet i enlighet med det nya beslutet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. </div> <div>​<br /></div> <div>Om du inte är vaccinerad redan, eller inte tagit din andra dos, passa på så länge Kry är kvar på campus Johanneberg. De flyttar sin verksamhet till Gårda den 1 december. Drop-in vardagar kl 12-20.</div> <div><br /></div> <div><strong>Läs mer i ämnet:</strong></div> <div><a href="https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Hämta vaccinationsbevis </a>(Ehälsomyndighetens webbplats)<br /><br /><a href="https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19-fran-22-november-och-fran-1-december/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Information från Folkhälsomyndigheten om åtgärder från 22 november och 1 december</a></div> <div><a href="https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/" target="_blank"></a></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div>Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vårens-trackskurser-är-nu-öppna-för-ansökan!.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/V%C3%A5rens-trackskurser-%C3%A4r-nu-%C3%B6ppna-f%C3%B6r-ans%C3%B6kan!.aspxVårens trackskurser är öppna för anmälan<p><b>​​Chalmers utbildningssatsning Tracks erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter i årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Nu är vårens kurser öppna för anmälan!​</b></p><div><span style="background-color:initial">​I Chalmers Trackskurser möts studenter med olika utbildningsbakgrund och de får prova på ett tvärdisciplinärt arbetssätt genom att lösa verklighetsbaserade problem tillsammans. Ofta genomförs kurserna i nära samverkan med Chalmers forskning eller näringslivsrepresentanter. Alla kurser hålls på engelska och kan läsas på både grundläggande och avancerad nivå.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>– Vi fortsätter att erbjuda kurser med spännande möjligheter att arbeta med både aktuell forskning och samhällsutmaningar. Ett exempel från en av vårens kurser är att studenter kan vara med och utveckla tillämpningar för grafen vilket innebär att vara en del av den senaste forskningen på Chalmers. Vi har också en kurs i statistisk praktik för industriutveckling vilket är en perfekt kurs att läsa tillsammans med olika typer av uppsatsskrivande. Sist men inte minst går våra populära kurser i Music engineering och AI within emerging technology för tredje gången, berättar Mikael Enelund, en av Tracks ledare.</div> <div><span style="background-color:initial">  </span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Krydda ditt CV med en Trackskurs!</span></div> <div>Kristina Henricson Briggs, vice ledare för Tracks, tycker att alla som letar efter en valbar kurs att inkludera i sitt program eller som vill läsa något extra för att krydda sitt CV borde fundera på att läsa en Trackskurs.</div> <div><br /></div> <div>– Jag tror att alla kan hitta något som intresserar dem inom Tracks utbud! Det här är en fantastisk möjlighet att komma närmre arbetslivet redan under studierna eftersom studenterna får erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära team.</div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Så här söker du en Trackskurs </span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">​</span><br /></div> <div>För att söka till en Trackskurs kontaktar du som student examinatorn i den kurs du är intresserad av. Examinatorn är ansvarig för urval och registrering av studenter och kan också ge mer specifik information om ansökan, start- och sluttider för kursen och annan kursspecifik information.</div> <div><br /></div> <div><div>I läsperiod 3 startar åtta Trackskurser och ytterligare fyra kurser startar i läsperiod 4. </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" target="_blank" title="länk till sidan med information om hur du ansöker till en trackskurs"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om kurserna, deadlines and hur du ansöker här.​</a></div></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/tracks-valbara-kurser/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="länk till information om vad tracks innebär"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om vad som är en trackskurs och vad det innebär</a></div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Kursspecifika förkunskapskrav för de olika kurserna (grundläggande nivå: TRA100 och avancerad nivå: TRA105) är beskrivna i kursplanen.</span><br /></div> <div><br /></div> <div><br /></div>Thu, 11 Nov 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ansökan-till-utbytesstudier-.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ans%C3%B6kan-till-utbytesstudier-.aspxNu kan du ansöka till utbytesstudier utanför Europa - Global Exchange<p><b>Är du ​intresserad av studera en eller två terminer på ett universitet utanför Europa? Då kan du nu ansöka till Chalmers nya utbytesprogram Global Exchange! ​</b></p>​<div>Genom studier utomlands skaffar du dig nya värdefulla erfarenheter, förbättrar dina språkkunskaper och du får även ett internationellt nätverk som kan vara mycket användbart i framtiden. <br /><br /></div> <div>Ansökan är öppen för:<div><div><ul><li>Högskoleingenjörer åk. 2 </li> <li>Internationell logistik åk 2</li> <li>Civilingenjörer. åk 3</li> <li>Arkitekter åk. 3</li> <li>Masterstudenter åk. 1 - på termin 1</li></ul> <div>Ansökan är öppen mellan den <strong>1 november och den 1 december</strong>. Mer information om utbytesstudier och Chalmers partneruniversitet finns här i Studentportalen under Utlandsstudier:<br /><br /></div> <div><a href="/sv/Studera-utomlands" title="Länk till Utlandsstudier i Studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Utlandsstudier i Studentportalen​</a></div> <div><br /></div></div></div></div>Thu, 04 Nov 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Digital-mastermassa-november-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Digital-mastermassa-november-2021.aspxChalmers digitala mastermässa<p><b>Funderar du på vilket masterprogram du ska välja? Den 22-26 november arrangerar Chalmers en digital mastermässa där du kan ta reda på mer om våra masterprogram.​</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Blandade%20bildformat/Toppbild%20nyhetsbrev%20mastermässan%20svenska%20RÄTT.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br />Under en hel vecka har du möjlighet att lära dig mer om Chalmers masterprogram och hitta programmet som känns rätt för dig. Programansvariga kommer att berätta om programmens olika inriktningar och du kommer få möjlighet att ställa egna frågor.​<br /><span style="font-weight:700">Välkommen med din anmälan!</span><br /><br /><a href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/Chalmers-digitala-mastermassa.aspx" target="_blank" title="Länk till info om mastermässan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs programmet och anmäl dig här​</a><br />​<br />Wed, 27 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/John-Ericsson-medaljen-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/John-Ericsson-medaljen-2021.aspxDe får John Ericsson-medaljen 2021<p><b>​​Den 19 oktober delades årets John Ericsson-medaljer ut, sju studenter med framstående studieprestationer uppmärksammades i Chalmersska huset i Göteborg.</b></p><div>​<img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/JohnEricsson_Medaljer_710x320.jpg" alt="" style="margin:5px" /></div> <div><em>Medaljörerna från vänster: Rikard Hjort, Adam Henrysson, Sebastian Persson, Sara Strand, Axel Ihrfelt och Egil Lundquist. (Daniel Bäck, saknas på bilden)<br />Bild: Anna Carlin</em></div> <div> </div> <div>​John Ericsson-medaljen instiftades 1897, och delas sedan 2012 ut årligen till de sex främsta studenter som tagit civilingenjörs- eller arkitektexamen under de senaste 12 månaderna. </div> <div> </div> <div>Årets medaljörer är Daniel Bäck,​ Adam Henrysson​, Rikard Hjort, Axel Ihrfelt, Egil Lundquist, Sebastian Persson och Sara Strand. De fick ta emot en präglad medalj i solitt silver med sitt namn ingraverat, diplom och en bok om John Ericssons liv vid en högtidlig utdelning.​</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Daniel Bäck –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i automation och mekatronik med masterprogrammet Systems, control and mechatronic</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div><div>&quot;Jag känner mig mycket stolt och hedrad av att vara en av de få som får ta emot John Ericsson-medaljen i år som ett extra bevis på mitt hårda arbete och engagemang under mina fem år på Chalmers. När jag ser tillbaka på min studietid på Chalmers ser jag en väldigt lärorik, intressant och rolig tid som jag kommer ha stor nytta av framåt i livet. Idag jobbar jag som utvecklingsingenjör inom mjukvara till tändsystem på SEM i Åmål.&quot;​</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Adam Henrysson –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i väg- och vattenbyggnad<span style="font-family:inherit;background-color:initial"> </span>med masterprogrammet Structural engineering and building technology </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"><span style="font-family:inherit;background-color:initial"></span></h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div><div>&quot;Jag känner mig väldigt hedrad och stolt över att få ta emot John Ericsson-medaljen. Min tid på Chalmers är något jag bär med mig som ett varmt minne. Studietiden var otroligt utvecklande, och jag tar med mig många vänner och mycket kunskap därifrån.  Nu efter examen jobbar jag på ELU Konsult som anläggningskonstruktör i Göteborg.&quot;</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Rikard Hjort –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör<span></span><span style="background-color:initial"> i datateknik med masterprogrammet </span>Computer science-algorithms, languages and logic</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div>&quot;Chalmers har varit väldigt viktigt för mig, det fungerade som en vändpunkt i livet efter att jag hållit på med helt andra saker och rört mig i andra kretsar i flera år. Jag skaffade flera nära vänner och utvecklade ett konstruktivt och problemlösande sätt att se på livet och världen som jag har användning av även utanför ingenjörsyrket. Chalmers gav mig också chansen att åka på utbyte i Tokyo, vilket var en av de mest personligt utvecklande saker jag gjort. Idag bor jag i Berlin och driver eget som säkerhetsingenjör inom blockchain. Det var genom kandidatuppsatsen jag upptäckte det ganska obskyra området som kallas &quot;formella metoder&quot;, där Chalmers ligger i framkant, och under utbytesåret och resten av mastern började jag applicera det på blockkedjor. Det känns väldigt speciellt att bli tilldelad medaljen. Det blir den andra i familjen, efter att min tvillingbror fick den 2017.&quot;<br /><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Axel Ihrfelt –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i industriell ekonomi med masterprogrammet Quality and operations management</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div><div><div>&quot;Det känns väldigt kul och hedrande att ha blivit tilldelad John Ericson-medaljen. Att välja Chalmers och industriell ekonomi är ett beslut jag aldrig har ångrat utan det var fem fantastiskt roliga år. Studierna har gett mig en riktigt bra grund för framtiden även om det jag är mest glad för nog är erfarenheterna och vännerna från allt runt omkring. Chalmers studentliv är verkligen något extra! Jag är också väldigt tacksam för möjligheten att åka iväg på utbyten till både Montréal och Berkeley. Idag jobbar jag som managementkonsult på företaget Material Economics där jag fokuserar på hållbarhetsstrategier och andra miljöfrågor.&quot;</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Egil Lundquist –<span style="background-color:initial"> </span>Ariktekt med masterprogrammet Architecture and urban design</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div>&quot;Jag känner mig glad och tacksam över utmärkelsen. Allt har inte alltid blivit helt rätt, men under examensarbetet föll många bitar på plats. Mycket tack vare vänner, familj och partner som både stöttat, stört och roat. Idag har mitt intresse för hållbar utveckling och återbruk fört mig till Skåne där jag arbetar med byggnadsvård. Tack till Chalmers Arkitektur som har givit utrymme, utmaningar och kunskap, och som gav mig möjligheten till att studera utomlands.&quot;​</div></div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Sebastian Persson –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i bioteknik med masterprogrammet Engineering mathematics and computational science </h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div><div>&quot;Det är en stor ära att vara en av pristagarna till John Ericsson-medaljen. Tiden på Chalmers har varit givande, och även väldigt rolig. Jag ångrar verkligen inte att jag flyttade till Göteborg för studierna. Det är också via studierna som jag kom i kontakt med den forskargrupp där jag idag arbetar som doktorand. Min forskning fokuserar på att utveckla matematiska modeller för att förstå mekanismerna bakom biologiskt åldrande.&quot;</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Sara Strand –<span style="background-color:initial"> </span>Civilingenjör i maskinteknik med masterprogrammet Sustainable energy systems</h2> <h2 class="chalmersElement-H2"></h2> <div>&quot;Jag har sedan länge vetat att jag ville jobba mot klimatförändringen, för att få göra skillnad och rädda världen. För det var mastern Hållbara energisystem med en stabil grund i maskinteknik ett utmärkt val. Till varje kurs hade jag inställningen att jag inte bara ville lära mig för en tenta utan för att förstå långt framöver. Jag har alltid tyckt det är roligt att lära mig, så att gå på Chalmers och utmana sig själv att lära sig och förstå varje kurs var rakt igenom roligt. Även om långa timmar i datasalarna i maskinhusets källare i stunden inte kändes som en fröjd, tänker jag nu tillbaka på det som en rolig utmaning. Antagligen också eftersom man aldrig var själv utan alltid var flera som samarbetade.  När jag fick medaljen kände jag mig naturligtvis hedrad och stolt över att få mina prestationer bekräftade. Idag jobbar jag på Triathlon Greentech i Göteborg som är en management konsultfirma inriktad mot greentech. Jag har fått jobba mot start-ups som utvecklar bränsleceller och nya batteritekniker men även hjälpt etablerade företag att ställa om för att bli mer hållbara. Så jag är på rätt väg för att bidra med att rädda världen, vilket jag tackar min tid på Chalmers för.&quot;​<br /><br /><a href="/sv/studentliv/Sidor/John-Ericsson-medaljen.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om <span style="background-color:initial">John Ericsson-medalje​n</span>​</a><br /></div></div></div></div></div></div>Wed, 20 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Jamstalldhet,-likabehandling-och-mangfald-tydligare-in-i-utbildningen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Jamstalldhet,-likabehandling-och-mangfald-tydligare-in-i-utbildningen.aspxJämställdhet, likabehandling och mångfald tydligare in i utbildningen<p><b>​​ Nu ska jämställdhet, likabehandling och mångfald finnas med som inslag i alla utbildningsprogram genom att dessa perspektiv integreras i innehållet i minst en av programmets obligatoriska kurser. Inslagen ska anpassas för att vara relevanta och tydligt kopplade till olika ämnesområden och yrkesroller och kursinslagen kan därmed variera mellan olika program.​</b></p><div><span style="background-color:initial">​Syftet med satsningen är att höja kvaliteten i utbildningen, öka studenternas kunskaper inom området och inte minst att bidra till att skapa ett bra studieklimat för alla, studenter som medarbetare. Beslutet innebär att alla lärare uppmuntras till översyn och eventuella förändringar av kursmaterial och undervisningssituationer som saknar perspektiven jämställdhet, likabehandling och mångfald.</span><br /></div> <img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/integrering%20jämställdhet/annakarlssonbengtsson_studentportalen.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="Bild på Anna Karlsson-Bengtsson" style="margin:5px;width:185px;height:246px" /><br /><div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif">–</span><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:symbol"><span> </span></span>Att ha en medvetenhet kring stereotyper, normer och inkludering är en nödvändighet för våra studenter och viktigt att ha med sig såväl i arbetslivet som under studietiden. Våra studiemiljöer ska vara fria från diskriminering<span><span style="display:inline-block"></span></span> och alla ska känna att de är välkomna och blir sedda, säger vicerektor för utbildning och livslångt lärande Anna Karlsson-Bengtsson.</p></div> <div><br /></div> <div> </div> <div>De första kurserna med integrerat innehåll ges under hösten 2022. Översynen av undervisningssituationer och kursmaterial är redan påbörjad. Det ska på sikt även finnas möjlighet att läsa valbara kurser som ger fördjupad kunskap om jämställdhet, likabehandling och mångfald. </div> <div><br /></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/integrering%20jämställdhet/Ulrika_Lundqvist_220.jpg" class="chalmersPosition-FloatRight" alt="" style="margin:5px;width:185px;height:218px" /><span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif">–</span><span></span> Det blir en stor kvalitetshöjning i och med att vi utvecklar innehållet i utbildningarna. Det finns många exempel på företeelser och teknik som behöver diskuteras och lyftas fram ur ett likabehandlingsperspektiv. Det är frågor som <br />är relevanta för chalmerister att ha med sig i sitt framtida yrkesliv, säger Ulrika Lundqvist från g<span><span></span></span>rundutbildningens ledningsgrupp och är den som ansvarar för integreringsarbetet.</div> <div></div> <div><br /></div> <div><br /></div> <div> </div> <div><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/integrering%20jämställdhet/Anna_Grzelec_studentportalen.jpg" alt="Bild på Anna Grzelec" class="chalmersPosition-FloatLeft" style="margin:10px 5px" /> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/i98gran.aspx" title="LÄnk till profilsida, öppnas i nytt fönster">Anna Grzelec</a> forskar inom genus och teknik och har en ledande roll i att ta fram utbildningsmaterial och hjälpa lärarna att göra genomgången av kurserna. <span style="font-size:11pt;line-height:107%;font-family:calibri, sans-serif">– </span>Det kan handla om allt från diskriminerande algoritmer, till vilka perspektiv som finns med när städer planeras, till att krockdockor inte är anpassade till att avspegla hela befolkningen utan är konstruerade utifrån en stereotyp manskropp, säger Anna Grzelec.<br /><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Grundligare utvärdering</h2> <div>För att systematiskt följa studenternas upplevelser kopplade till jämställdhet, likabehandling och mångfald i våra kurser kommer kursenkäten framöver innehålla frågor om detta. Genom olika former av stöd ska lärare sedan kunna göra en översyn av och förändra sina kurser både vad gäller innehåll och utformning. Den stora betydelsen av det här kompetenslyftet och den utökade uppföljningen i de här frågorna understryks av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). I UKÄs lärosätesgranskning 2019 – 2020 fick Chalmers kritik gällande just systematiken i arbetet med jämställdhet i utbildningarnas innehåll, utformning och uppföljning.</div> <div><br /></div> <div>Integreringsarbetet kommer nu ske i etapper och anpassas efter respektive program.<br /></div> <div>Programansvarig kan svara på frågor om hur planerna ser ut för sitt program. </div> <div><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Läs mer i ämnet:</h2> <div><a href="/sv/studentliv/studie-arbetsmiljo/Sidor/arbetsmiljoarbete.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Om din arbetsmiljö på Studentportalen<br /></a></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.chalmers.se/trygg"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Rapportera och anmäl oönskade handlingar, kränkningar och trakasserier</a> </div> <div> </div> <div><a href="https://play.chalmers.se/media/Target%20group%20%28Modul%201%29/0_8khx06qt" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Video som förklarar vad ett jämlikhetsperspektiv kan innebära</a></div> <div><br /></div> <a href="https://genderedinnovations.stanford.edu/" target="_blank"></a><div><a href="https://genderedinnovations.stanford.edu/" target="_blank"> <span></span></a><a href="https://genderedinnovations.stanford.edu/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /></a><a href="https://genderedinnovations.stanford.edu/">Exempel på genusmedvetenhet inom våra utbildningsområden</a> (På engelska, Stanford university)<br /></div> <div><br /></div></div> ​Mon, 18 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Innovation-weekend-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Innovation-weekend-2021.aspx​Vill du vara med och skapa framtidens hälso- och sjukvård?<p><b>​ Nu söker vi dig som är ingenjörsstudent och nyfiken på att lära dig mer om innovation inom sjukvårdens spännande värld! ​</b></p><div><span style="background-color:initial">Under en helg i november kommer du, tillsammans med studenter från läkarprogrammet, få möjlighet att lära dig mer kring innovation inom sjukvård och life science. Förutom såväl praktisk som teoretisk kunskap kommer du få inspiration från föreläsningar och berättelser förankrade i verkligheten.<br /><a href="/SiteCollectionDocuments/Övrigt/Poster%20iMedgine%202021.pdf" target="_blank" title="Länk till PDF, öppnas i nytt fönster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Översikt av kursen </a></span><br /></div> <div> <br /><div><span style="font-weight:700;background-color:initial">Vem kan ansöka?</span><span style="background-color:initial"> Ingenjörsstudenter vid Chalmers och l</span><span style="background-color:initial">äkarstudenter vid Sahlgrenska Akademin.</span><br /></div> <div>Inga förkunskaper krävs.​<br /><br /></div></div> <div><b>När?</b> 19-21 november 2021.</div> <div><b>Var?</b> Lokaler på Chalmers, Medicinareberget samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.</div> <div><b>Kursavgift? </b>Kursen är gratis, mat ingår. <br /><br /></div> <div><a href="https://www.facebook.com/events/445711460180286"><b>För mer info och anmälan:</b> (länk till Facebook)​</a><br />Anmälan stänger den 20 oktober.<br /><br /><b>Varmt välkommen med din anmälan!​<br /></b></div> <div><br /></div>Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/AndersWall.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/AndersWall.aspxSök stipendium för unga forskare<p><b>Har du ett brinnande intresse och naturvetenskapligt engagemang? Kreativitet samt hög kapacitet och potential för personlig utveckling? Då ska du söka Anders Walls stipendium. ​​​</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/UFBanner.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />​Anders Walls stipendium, inom området unga forskare, är Sveriges största stipendium för unga forskare och syftar till att ge dig möjlighet att driva forskningsprojekt i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. <br /><br />Sista ansökningsdag för årets stipendium är den <b>1 november</b> 2021. <br /><br /><a href="https://ungaforskare.se/stipendier/anderswall/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om stipendiet och ansök här​</a>Tue, 12 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Driftstorning.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Driftstorning.aspx​Driftstörning på PDB och MyAccount<p><b>Chalmers persondatabas (PDB) och MyAccount ska uppdateras på tisdag 12 oktober.​</b></p><div>Uppdateringen innebär att du inte kommer åt systemen för att <span style="background-color:initial">exe</span><span style="background-color:initial">mpelvis</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">göra </span><span style="background-color:initial">lösenordsbyten.</span></div> <span></span><div>IT-avdelningen meddelar att driftstörningen gäller hela arbetsdagen, (08.00-16.45) för att ge ett säkert tidsspann, men i bästa fall kan uppdateringen bli klar tidigare.</div> Fri, 08 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Lar-dig-ett-sprak.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Lar-dig-ett-sprak.aspxFör dig som vill lära ett nytt språk – och få nätverk på köpet<p><b>​​​Visst är det roligt att lära sig ett nytt språk? Och att skapa nätverk är ju aldrig fel? Var lugn – lösningen är här! 1 oktober inleddes nämligen språkprojektet ”Tandem language” som vänder sig till doktorander, studenter och personal vid universitet i Europa.</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Tandem_710x320.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br />Tandem language är ett projekt mellan sju europeiska universitet och högskolor, bland annat Chalmers. I dagsläget kan man lära sig tyska, svenska, spanska, italienska, norska eller polska. Tanken är att du lär dig ett språk på tu man hand med en kollega eller student från ett annat universitet genom personliga Skypemöten eller liknande. <br />Tandem language erbjuder möjligheten att lära känna en person du sannolikt aldrig hade träffat annars. För det är en annan viktig del av projektet, att skapa värdefulla kontakter. <br /></span><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Hur kommer jag igång då? </h2> <div>Allt du behöver är en internetuppkoppling, en dator med kamera och Skype. På projektets hemsida uppger du din e-postadress och trycker ”join”. Då får du ett formulär som du besvarar. Var noggrann! Ju mer precis du kan vara, desto lättare är att möta dina behov. Därefter blir du utifrån dina önskemål matchad med en annan deltagare. Och sedan är det bara att bestämma träff och börja lära sig ett nytt språk!<br /><a href="https://www.nerw.pw.edu.pl/enhance_tandems_en" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Projektets hemsida​</a><br /><br /></div> <div>För att få ut så mycket som möjligt av projektet finns massor av tips och råd på en av <a href="https://www.seagull-tandem.eu/" target="_blank">projektets webbsidor​</a>. Det rekommenderas att du läser in dig på detta före första mötet. <br /><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Vill du veta mer?</h2> <div><a href="https://www.nerw.pw.edu.pl/enhance_tandems_en" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />På Tandem languages hemsida finns massor av information och instruktioner </a></div> <div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=QpaDoYAD_uw" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Det finns också en film på Youtube</a></div> <div><a href="https://www.facebook.com/enhance.tandems" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Projektet har också en Facebooksida med matnyttig information</a></div> <div><a href="https://enhanceuniversity.eu/sv/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tandem language är ett projekt inom ENHANCE-alliansen och den kan du läsa mer om här</a></div>Thu, 07 Oct 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kandidatarbetsval.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kandidatarbetsval.aspxSka du välja kandidatarbete i höst?<p><b>​Här kan du läsa vad som gäller för dig som snart ska välja kandidatarbete.</b></p><h2 class="chalmersElement-H2"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Chalmersportalen_190109_01(3).jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br /><span>Viktiga datum för kandidatarbetsvalet </span></h2> <div><strong>11 oktober</strong> - Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen.</div> <div> </div> <div><strong>15 november</strong> - Kandidatarbetsvalet öppnar.</div> <div> </div> <div><strong>25 november</strong> - Sista dagen att välja kandidatarbete. </div> <div> </div> <div><strong>8 december</strong> - Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Behörighet</h3> <div> </div> <div>Från om med läsåret 2019/2020 gäller följande behörighetskrav för kandidatarbetena: För tillträde till kandidatarbete ska du ha uppfyllt minst 105 hp av de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Egna förslag på kandidatarbetsprojekt</h3> <div> </div> <div>Du som har ett eget förslag till kandidatarbetsprojekt ska lämna in ditt förslag till institutionen senast <strong>11 oktober</strong>. Stäm av förslaget med programansvarig innan du lämnar in det. Du måste välja ditt eget projektförslag som prio 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst hälften av platserna i projektet är vikta för studenter som kommit med förslaget. De andra platserna är öppna för studenter vid program där projektet är godkänt. <br /><br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/Sidor/Syfte-mal-och-upplagg.aspx" title="Länk till Studentportale, kandidatarbeten"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Här kan du läsa mer om kandidatarbetsvalet​</a></div> <div> </div> <div>​</div>Thu, 30 Sep 2021 00:00:00 +0200