Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaTue, 10 Jul 2018 09:46:33 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Grunderna-i-programmering-Matlab.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Grunderna-i-programmering-Matlab.aspxKursstart: grunderna i programmering med Matlab<p><b>​En förberedande online kurs i Matlab, den vanligaste mjukvaran för numerisk ingenjörsanalys på Chalmers, börjar 1 juli.</b></p>​En ingenjör är kanske först och främst en problemlösare. Hen måste kunna sortera information, förstå problemet eller kunna dela upp ett komplext problem i mindre begripliga delar.<br /><br />Det fina med att lära sig programmera är att det kräver strukturering, eller snarare datorn kräver det. Programmering är något man behöver träna och som kan ta lite tid innan det lossnar. Har du inte programmerat tidigare är det bra att lära sig grunderna, för att få en bra start med studierna. Därför har vi tagit fram en förberedande online-kurs på lärplattformen edX. <br /><br />Kursen går mellan 1 juli och 31 augusti. Den ges på svenska och förutsätter goda gymnasiekunskaper i matematik och engelska. Nivån är tänkt för blivande högskolestudenter på en ingenjörsutbildning. Det enda du behöver för att registrera dig på kursen är en giltig e-postadress.<br /><a href="https://edge.edx.org/courses/course-v1:ChalmersX+ChT006x+yearly/about" target="_blank" title="Länk till edx.org, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />edx.org</a><br />Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-söker-ledare-till-kodstuga-för-barn.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-s%C3%B6ker-ledare-till-kodstuga-f%C3%B6r-barn.aspxVi söker ledare till kodstuga för barn<p><b>Vill du engagera dig ideellt och inspirera barn i enklare programmering och digitalt skapande? Under hösten kommer 20 sugna 10 – 12 åringar att invadera Chalmers och under fyra tillfällen träffa förhoppningsvis dig, andra studenter och näringslivet under en kodkurs.</b></p>​<span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;background-color:initial">Kursen ges tillsammans med Kodcentrum som är en ideell förening som arbetar med att introducera och inspirera barn till digitalt skapande och programmering.</span><span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;background-color:initial"> </span><span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;background-color:initial"> </span><span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;background-color:initial">Du vägleder, uppmuntrar och inspirerar barnen att testa skapa spel, digitala berättelser och appar med hjälp av Kodboken. Tillsammans lyfter vi digitalt skapande som demokratifråga och bryter till barriärer till utanförskap.</span><p class="MsoNormal">Du behöver absolut inte vara expert i programmering. Vi kommer att tillsammans med Kodcentrum hålla i introduktionskurs för ledarna.</p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Du får hänga med nyfikna barn och dina medvolontärer</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Du får ge av din kunskap om programmering och digitalt skapande</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Du gör skillnad och lär dig nya saker</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Det bidrar till din personliga utveckling</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Det är en grym merit att ha på CV:t</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left:18pt;text-indent:-18pt"><span style="font-family:symbol">·<span style="font-stretch:normal;font-size:7pt;line-height:normal;font-family:&quot;times new roman&quot;">       </span></span><i>Bäst av allt – det är givande och kul och du gör skillnad</i></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left:18pt"><i> </i></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt">Frågor och intresseanmälan senast den <b>15 september</b> till Dorotea Blank eller Emma Frisk</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><span class="MsoHyperlink"><a href="mailto:dorotea.blank@chalmers.se">dorotea.blank@chalmers.se</a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0.0001pt"><a href="mailto:emma.frisk@chalmers.se">emma.frisk@chalmers.se​</a></p> <style> p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:0cm;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue;text-decoration:underline;text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:#954F72;text-decoration:underline;text-underline:single;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:36.0pt;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:8.0pt;margin-left:36.0pt;line-height:107%;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .MsoChpDefault {font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;} .MsoPapDefault {margin-bottom:8.0pt;line-height:107%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt;margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} </style>Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ny-söktjänst-på-Chalmers-bibliotek.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ny-s%C3%B6ktj%C3%A4nst-p%C3%A5-Chalmers-bibliotek.aspxNy söktjänst på Chalmers bibliotek<p><b>Den 18 juni lanserade Chalmers bibliotek en ny söktjänst för elektroniska och tryckta informationsresurser. Detta kommer att förändra hur sökresultatet presenteras på bibliotekets webbplats. ​</b></p>​<span style="background-color:initial">I den nya söktjänsten söker du dels i bibliotekets katalog och dels bland artiklar, e-böcker och avhandlingar som biblioteket har tillgång till. Du hittar dessutom, precis som tidigare, många artiklar och e-böcker som är Open Access och ligger fritt tillgängliga.</span><p>Om du har frågor om den nya söktjänsten eller vill rapportera eventuella fel, kontakta: <span class="scrambledEmail"><a href="mailto:support.lib@chalmers.se">support.lib@chalmers.se</a></span>.​</p> Tue, 26 Jun 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Intensivt-arbete-sexuella-trakasserier.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Intensivt-arbete-sexuella-trakasserier.aspxIntensivt arbete mot sexuella trakasserier<p><b>​Sedan hösten 2017 har Chalmers i nära samverkan med studentkåren arbetat intensivt för att komma tillrätta med sexuella trakasserier och andra uttryck för bristande jämställdhet. En stor del av de insatser som gjorts hittills rör studenterna eftersom vittnesmål visar att de är en utsatt grupp.</b></p><div>​</div> <div>Lisa Winberg, ordförande i sociala enheten på kåren, har varit med och drivit arbetet under hela läsåret. Hon uppskattar att frågorna tas på stort allvar och tycker att samarbetet med Chalmers har fungerat bra.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Hur har samarbetet kommit till uttryck?</h4> <div>Från att vi drog igång jämställdhetsarbetet ordentligt i höstas har kåren och Chalmers haft en god dialog. Rektor var snabbt på bollen och deltog tillsammans med kårordförande i flera uttalanden externt och internt, och vi var från start överens om att detta är ett problem vi behöver angripa tillsammans. När kåren samlade in berättelser hjälpte Chalmers till att sprida dem, och vi tog gemensamt fram projektdirektiv för det tvååriga projektet Fokus jämställdhet.</div> <div><br /></div> <h4 class="chalmersElement-H4">Kan du ge exempel på åtgärder och insatser sedan dess?</h4> <div>Arbetet har framförallt handlat om att medvetandegöra problematiken med sexuella trakasserier. Dels genom att sprida de historier som vi samlade in under hösten, dels genom workshops och utbildningar med sektionsstyrelser och kommittéaktiva. Inom Fokus jämställdhet har vi rekryterat en referensgrupp som i två workshops givit input till det fortsatta arbetet. Vi har även fått till konkreta förändringar, som att nästan alla sektioner numera har en jämlikhetsgrupp, att Gasquearrangörerna diskuterat fram ett upplägg för en tryggare miljö på Gasquen samt nya tydligare skyltar i våra gemensamma bastur. Många sektioner och kommittéer har dessutom drivit egna initiativ, som jämställdhetsdagar, konceptet A fair fair för CHARM och ett helt uppslag i Cortègeprogrammet om trakasserier.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vad har workshoparna för anställda och studenter handlat om?</h4> <div>I den första workshopen identifierade och prioriterade vi de behov som finns inom området. Detta gav projektgruppen en riktning och två områden att börja fokusera på: vad som händer om någon blir utsatt för kränkningar och hur man ska höja medvetenheten och kunskapsnivån kring sexuella trakasserier. Workshop nummer två gick ut på att skissa på en webbaserad plattform för att samla kunskap, verktyg och inspiration på ett sätt som är lättillgängligt för både studenter och anställda.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Är det något som sticker ut särskilt?</h4> <div>Engagemanget från alla som är med och driver frågan. Att det är både anställda på Chalmers, masterstudenter, doktorander och grundutbildningsstudenter som med samalade krafter kommer göra skillnad. Det känns unikt och vi vet att det också uppskattas internt i referensgruppen att få jobba över gränserna mot ett gemensamt mål.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Hur ser intresset ut för att vara med och komma tillrätta med problemen?</h4> <div>Intresset har aldrig varit så stort som nu. Det har som sagt skapats jämlikhetsgrupper på nästan alla sektioner, gamla traditioner ifrågasätts och ämnet lyfts på ett helt annat sätt bland alla aktiva. Vi tar gemensamt ansvar för att alla ska trivas och utvecklas under hela sin studietid. Jag upplever själv att frågan kommer upp oftare i vardagssituationer och det betyder att vi aktivt börjar röra oss från den tystnadskultur som vi haft.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vad är nästa steg i arbetet?</h4> <div>En arbetsgrupp har precis börjat jobba med att ta fram rutiner för hantering av kränkande särbehandling vilken beräknas vara klar i oktober. Under mottagningen kommer vi även informera alla nya studenter om hur vi arbetar med diskriminering och trakasserier här på Chalmers.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Nu slutar du som ordförande i sociala enheten. Vad blir ditt medskick till din efterträdare och till Chalmers?</h4> <div>Sluta aldrig kriga! Det dyker oftare än man vill upp kommentarer om att Chalmers borde ”sluta dra den här feminismgrejen så långt” och ”syssla med vetenskap istället för #metoo och andra politiskt korrekta frågor”. Dessa kommentarer vittnar om att vi behöver fortsätta arbeta med frågan. Jag är stolt över vad vi dragit igång och åstadkommit det här verksamhetsåret, och jag önskar min efterträdare och Chalmers stort lycka till i arbetet framöver.</div> <div> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/insidan/SV/om-chalmers/jamstalldhet/fokus-jamstalldhet/chalmers-mot-sexism" target="_blank" title="Länk till Insidan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om Chalmers arbete mot sexism</a></div> <div> </div> <div><strong>Text: </strong>Magnus Myrén</div>Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/UNITECH-general-assembly-student-helpers.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/UNITECH-general-assembly-student-helpers.aspxUNITECH general assembly are looking for student helpers<p><b>​UNITECH is a network and a student exchange and internship programme in which Chalmers is one of the academic partners. As an academic partner Chalmers arranges the UNITECH General Assembly week every 9th year. This year the GA week will take place 25-31 August on campus Johanneberg.</b></p><h4 class="chalmersElement-H4">​Job assignments</h4> <div>As a Student Helper you will work together with other students with different tasks. For example, manning of the registration desk, help participants in different kind of questions, put rooms/places in order for seminars or group work. The responsible Project assistant will do the timetable for the Student Helper team. </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Qualifications</h4> <div>To be qualified for the position you are an active student at the bachelor or master level at Chalmers, fluent in English, familiar with campus and its vicinity. It’s a qualification to have previous experience in arranging and organizing large events, such as Charm or similar. Ability to cooperate is important.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Additional information</h4> <div>This is an intermittent employment where you as a Student Helper will be paid for the hours you work. The remuneration level is according to our regulations and will be paid per hour in arrears. The amount of working hours is individually set in a dialogue with the Project Assistant.</div> <div> </div> <div><strong>Student Helpers, 6-8 people, </strong>for UNITECH general assembly week project</div> <div><strong>Type of employment: </strong>employed by the hour, from 20 August (if necessary some hours in the week before, even the weekend can come up) until 31 August.</div> <div><strong>Extent: </strong>Timetabled according to agreement</div> <div><strong>Location: </strong>Student Union Building</div> <div><strong>First day of employment: </strong>Provisionally 20 August or earlier.</div> <div><strong>For further information please contact: </strong><a href="mailto:ingcar@chalmers.se">Ing-Britt Carlsson</a>, Chalmers International Mobility Group, CIM</div> <div><strong>Closing date: </strong>2018-06-10</div>Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nu-är-det-dags-att-testa-något-nytt!.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nu-%C3%A4r-det-dags-att-testa-n%C3%A5got-nytt!.aspxNu är det dags att testa något nytt!<p><b>​​Flera av tjänsterna på Studentportalen ser numera annorlunda ut, efter uppdateringen till ett nytt Ladok (studieadministrativt system). Du har nu en egen student-sida där du kan planera dina studier. Här registrerar du dig på de kurser du ska läsa varje läsperiod, du anmäler dig till tentorna för varje kurs, skapar studieintyg med mera. Vår förhoppning är att det ska vara så enkelt att förstå att en manual inte behövs!</b></p><h4 class="chalmersElement-H4"><span><span>Uppdatera dina kontaktuppgifter<span></span></span><span></span></span></h4> <div>Logga in på din student-sida i nya Ladok, som du kommer åt via din startsida på Studentportalen. Du använder ditt CID (Chalmers ID) för att logga in. Gå till Mina uppgifter och uppdatera dina kontaktuppgifter: mejladress, postadress och telefonnummer så får du i fortsättningen relevant information från högskolan till den mejladress du alltid kollar.<br /></div> <div><h4 class="chalmersElement-H4">Vilka tjänster är öppna igen?</h4></div> <div>Nedan tjänster hittar du som vanligt på din startsida på Studentportalen, men du kommer att länkas vidare till din student-sida i Ladok för att kunna använda dem. Tjänsterna kommer således se lite annorlunda ut och du hittar dem under nya flikar och de kanske benämns med andra namn.</div> <div>•    Skapa registreringsintyg </div> <div>•    Skapa studieintyg</div> <div>•    Omregistrering på kurs</div> <div>•    Avbrott på kurs</div> <div>•    Se kursval och registrerade kurser </div> <div>•    Ansökan om examen</div> <div>•    Kursregistrering</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Gör det till en god vana att registrera dig så tidigt som möjligt</h4> <div>Det är hur du hanterar kurser och anmäler dig till tentor som du märker av det nya systemet tydligast. Från den 1 augusti kan du logga in på din student-sida i Ladok och se mellan vilka datum du ska registrera dig på dina kurser för hösten. Olika kurser har olika registreringsdatum och du ser vilka datum som gäller under respektive kurs. <strong>Tänk på att du måste vara registrerad på kursen för att få läsa den och att det är ditt eget ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurser, i tid.  </strong></div> <div>Gör det till en god vana att registrera dig på dina kurser när registreringen öppnar. Du gör dina lärare och examinatorer glada. Är du inte registrerad får du inte tillgång till kurshemsidan och kan inte anmäla dig till tentan.</div>Mon, 21 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/examen-aldre-forordning-upphor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/examen-aldre-forordning-upphor.aspxMöjlighet att få examen enligt äldre förordning upphör<p><b>Vicerektor för utbildning och livslångt lärande har beslutat att möjligheten att erhålla examen enligt äldre förordning upphör 2018-12-31. Den äldre förordningen gäller de studenter som antogs före 2007-07-01. Studenter som därefter vill erhålla en examen kan komplettera sina studier och prövas mot kraven i gällande  förordning. ​​​</b></p><h4 class="chalmersElement-H4">​<span>Vad innebär beslutet?</span></h4> <div>Beslutet innebär att du som ännu inte har ansökt om att få examen utfärdad kan ansöka om att bli prövad till och med 2018-12-31. Examensenheten har en handläggningstid på 6-8 veckor. Tänk på att ansöka i god tid, senast i början av november för att få möjlighet till prövning. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vad måste vara uppfyllt?</h4> <div> </div> <div>För att prövas mot en examen ska följande vara uppfyllt:</div> <div> </div> <div><ul><li>Du måste uppfylla poängkravet för den examen du ansöker om.<br /></li> <li>Förutom poängkrav måste du uppfylla alla fodringar och kurskrav för den examen du <span style="background-color:initial">ansöker om/</span><span style="background-color:initial">blir prövad mot</span><span style="background-color:initial">.</span><br /></li> <li>De krav som krävs för den äldre examen måsta vara uppfyllda före 2015-06-30, poängkrav, kurskrav, tillgodoräknade, dispenser och alla fodringar.<br /></li> <li>Du måste ansöka om examen, senast två månader före 2018-12-31 på grund av handläggningstiden.<br /></li></ul></div> <div> </div> <span></span><div></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Bakgrund</h4> <div> </div> <div>Beslutet är en uppföljning av ett tidigare beslut om övergångsregler (diarienummer C2013-960) som fattades när möjligheten att slutföra sin utbildning enligt förordning 1993:100 upphörde. Beslutet följer en <span style="background-color:initial">rekommendation från </span><span style="background-color:initial">Universitetskansler</span><span style="background-color:initial">ämbetet.</span></div> <span></span><div></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><a href="/sv/kontaktochservice/kontaktpersoner_per_program/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="Länk till sida med kontaktuppgifter, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />För frågor om din utbildning / examen kontakta utbildningssekreteraren för programmet</a></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><a href="/SiteCollectionDocuments/Examens%20dokument/Ansökan%20om%20examen_180417.pdf" target="_blank" title="Länk till pdf, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Ansök om examen via blankett​</a></div> <div> </div> <div>​<br /></div> <div> </div>Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Arbeta-som-mentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Arbeta-som-mentor.aspxArbeta som mentor i höst!<p><b>Funka, stöd för studenter med funktionsvariation, söker efter nya mentorer i höst. ​​​</b></p>​Som mentor träffar du en student 1-2 tillfällen per vecka. Du tipsar din adept om studieteknik, ni gör veckoscheman tillsammans och du delar med dig av praktiska tips för att din adept enklare ska kunna orientera sig i studentlivet. <br />Som mentor får du en kortare utbildning samt handledning av Funka, du får också ett arvode för ditt uppdrag. Du kan på begäran få ett intyg där det framgår att du haft ett mentorsuppdrag. <br /><br /><div>Låter detta som ett utvecklande och spännande uppdrag som passar dig, kontakta <a href="mailto:funka@chalmers.se">funka@chalmers.se<br /></a></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/kontaktochservice/funktionsvariation-funktionsnedsattning/Documents/Handbok_mentorer_studenter.pdf" title="Länk till pdf-fil, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Mentorskap - Handbok för mentorer och studenter (PDF)</a><br /><a href="mailto:funka@chalmers.se"></a></div>Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Uppgradering-nya-student-tjanster.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Uppgradering-nya-student-tjanster.aspxUppgradering av system ger nya student-tjänster<p><b>​​I maj byter Chalmers system för studieadministration till ett nytt Ladok. Flera av tjänsterna på Studentportalen kommer därför flyttas till ett nytt gränssnitt. Det innebär att en del av tjänsterna kommer att se annorlunda ut, nya tjänster tillkommer och du kommer att märka att en del begrepp byter namn.​​</b></p><div> </div> <div>Mellan den 9–21 maj är flera av tjänsterna stängde då det gamla systemet byts ut till det nya. Om du vet att du behöver använda någon av tjänsterna på Studentportalen, se till att göra det redan nu.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vilka tjänster är stängda 9-21 maj?</h4> <ul><li>Skapa registreringsintyg och skapa studieintyg </li> <li>Omregistrering på kurs</li> <li>Tidigt avbrott på kurs</li> <li>Se kursval och registrerade kurser </li> <li>Ansökan om examen på Studentportalen är stängd mellan 15 april-22 maj. Du får använda en pappersblankett för att <a href="/sv/chalmersstudier/examen/sa_ansoker_du/Sidor/default.aspx" title="Länk till så ansöker du om examen, öppnas i ny flik" target="_blank">ansöka om examen</a>. </li> <li>Välj kurser (Kursvalet är stängt, urval pågår mellan 3 maj och 13 augusti)</li></ul> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vilka tjänster fungerar som vanligt?</h4> <ul><li>Anmälan/avanmälan till tentamen </li> <li>Sök tentamensdatum </li> <li>Ansök om och följ tillgodoräknande </li> <li>Sök kurs </li> <li>Sök program </li> <li>Övriga tjänster, till exempel schema i Timeedit och kurshemsidor i PingPong</li></ul> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vilka tjänster försvinner?</h4> <div><ul><li>Min väg mot examen</li></ul></div>Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/fokusgrupp-employer-branding.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/fokusgrupp-employer-branding.aspxVar med i en fokusgrupp om employer branding<p><b>​Vi är två studenter som skriver vår Master uppsats om Employer Branding och är nyfikna på vilka attityder IT-studenter har till arbetsgivare.</b></p><h4 class="chalmersElement-H4"><span></span>Hej framtidens talanger! </h4> <div> </div> <div>Vi skriver en masteruppsats för Handelshögskolan i Göteborg. Uppsatsarbetet går ut på att identifiera kvinnors och mäns attityder till datorspelsindustrin som arbetsgivare. Vi kommer att utföra en gruppintervju med enbart 5-10 kvinnliga studenter den 16 april kl 17.30 till 19.30, och en med enbart 5-10 manliga studenter den 16 april kl 15.00 till 17.00. Vi kommer att maila om plats för de som anmält sig. Det hade varit fantastikt om du vill vara med och bidra till en bättre arbetsplats! </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Målet</h4> <div> </div> <div>Målet är att ta reda på hur dataspelsindustrin kan locka fler talangfulla kvinnor och män genom marknadskommunikation och hur företaget kan bli mer attraktiv som arbetsgivare. För att ta reda på detta vill vi utföra två olika gruppintervjuer med studenter från relevanta IT- &amp; Data-utbildningar för datorspelsindustrin. Vi behöver komma i kontakt med 5-10 kvinnliga studenter och 5-10 manliga studenter som studerar datateknik eller informationsteknik. Vi kommer att dela upp män och kvinnor i två olika gruppinterjvuer. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Gruppintervjuns innehåll</h4> <div> </div> <div>I gruppintervjun kommer vi att diskutera situationen inom dataspelsindustrin befinner sig i, samt vad som gör en arbetsgivare attraktivt. Vi vill diskutera möjligheter och motsättningar för att göra karriär inom data/tv-spelsbranschen. Målet är att skapa en trevlig diskussion där åsikter och tankar kan bidra till en förståelse och förhoppningsvis en förbättring till en bransch i behov av förändring. Vi bjuder på kaffe, te och kakor under intervjuns gång. </div> <div> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4"> </h4> <h4 class="chalmersElement-H4">Som grädde på moset! </h4> <div> </div> <div>Som tack kommer vi att kompensera deltagarna genom att ge möjligheten att lämna in sitt CV och personliga brev, som vi sedan kommer att vidarebefordra till vår samarbetspartner. Som om det inte vore nog så kommer alla deltagare att få fem stycket spelkoder var som tack! </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Alla deltagare är anonyma i uppsatsen. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Anmälan</h4> <div> </div> <div><a href="https://goo.gl/forms/SXBXkTT4pRk0zsR62" target="_blank" title="Länk till formulär, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till gruppintervjun på den här länken</a> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Vid frågor eller om du bara vill säga hej, kontakt: <a href="mailto:Fokusgrupp2018@gmail.com">Fokusgrupp2018@gmail.com</a></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Vänliga hälsningar, Alan &amp; Mattias</div> <div> </div> <br />Wed, 11 Apr 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/IDEA-League-Summer-schools.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/IDEA-League-Summer-schools.aspxIDEA League Summer schools 2018 – Apply now<p><b></b></p>​The IDEA League is a focused network of leading European universities of science and technology. Its members are TU Delft, RWTH Aachen, ETH Zurich, Politecnico di Milano and Chalmers University of Technology.<br /><br />All students at Master's level are now invited to apply for Summer Schools within the IDEA League network. In the link below you will find information about the content, participation details and how to apply for a Summer School. <br /><br /><strong>Note! Deadline to apply is 4 May.</strong><br /><br /><a href="http://idealeague.org/summerschool/" target="_blank" title="Link to IDEA League, opens up in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />IDEA League Summer schools</a><br /><br />Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/ansokan-examen-paverkas.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/ansokan-examen-paverkas.aspxHur du ansöker om examen påverkas mellan 15 april och 22 maj<p><b>​I maj byter Chalmers system för studieadministration till Nya Ladok. Därför kan du inte ansöka om examen i tjänsten på Studentportalen mellan 15/4-22/5.</b></p>​<br />Ansökningar på pappersblankett tas emot men kan inte behandlas utan dateras 22 maj när Nya Ladok öppnar igen. Handläggningstiden för att ansöka om examen blir därför förlängd.<br /> <br /><strong>15 april </strong>Sista dag du kan ansöka om examen/utbildningsbevis i tjänsten Ansökan om examen på Studentportalen. <br /><strong>16 april – 21 maj </strong>Använd pappersblanketten (pdf-filen) på länken nedan för att ansöka. Din ansökan dateras och kan behandlas först efter 22 maj och kommer därför att ha längre handläggningstid.<br /><strong>22 maj </strong>Du kan ansöka om examen/utbildningsbevis via tjänsten i Studentportalen igen.<br /><br /><a href="/sv/chalmersstudier/examen/sa_ansoker_du/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="Länk till så ansöker du om examen, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så ansöker du om examen</a><br />Fri, 06 Apr 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/UNITECH-general-assembly-project-assistant.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/UNITECH-general-assembly-project-assistant.aspxUNITECH general assembly week are looking for a project assistant<p><b>​ UNITECH is a network and a student exchange and internship programme in which Chalmers is one of the academic partners. As an academic partner Chalmers arranges the UNITECH General Assembly week every 9th year. This year the GA week will take place on 25-31August, at Chalmers Campus Johanneberg.</b></p><h4 class="chalmersElement-H4">​Job assignments</h4> <div>As a project assistant you will be responsible for recruiting and setting up the team of student helpers that will be helping out before and during the general assembly week. You will also help with other planning before the GA week and practical work during the week. Most of the work will take place in August but some planning work will also have to take place during the spring and early summer 2018.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Qualifications</h4> <div>To be qualified for the position you are an active student at bachelor or master level, with intimate knowledge about Chalmers. Preferably you are a student at Chalmers. To be qualified you should have previous experience in arranging and organizing large events, such as the career fair CHARM or similar. You should also have experience in leading other students is such situations. Personal experience from the UNITECH programme is a merit.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Additional information</h4> <div>This is an intermittent employment where you as a project assistant will be paid for the hours you work. The remuneration level is according to our regulations and will be paid per hour in arrears. The amount of working hours is individually set in a dialogue with the responsible person.</div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Project assistant, </strong>one, for UNITECH general assembly week project</p> <p class="chalmersElement-P"><strong>Type of employment: </strong>fixed-term employment, spring term (study period 4) and summer until 31 August, 2018</p> <div><strong>Extent: </strong>50% in the beginning and full time later.</div> <div><strong>Location: </strong>Student- and Education Office, Sven Hultins gata 6.</div> <div><strong>First day of employment: </strong>2018-05-04</div> <div> </div> <div>Please send your letter of interest and CV to <a href="mailto:ing-britt.carlsson@chalmers.se">ing-britt.carlsson@chalmers.se</a> on 27 April, at the latest. </div> <div> </div> <div>For further information please contact:</div> <div><a href="mailto:lenap@chalmers.se">Lena Peterson</a> </div> <div><a href="mailto:ing-britt.carlsson@chalmers.se">Ing-Britt Carlsson</a> </div> <div> <br /><a href="https://www.unitech-international.org/" target="_blank" title="Link to UNITECH International, opens up in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />UNITECH International</a><br /></div>Tue, 03 Apr 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Propose-workshops-Sustainability-Day.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Propose-workshops-Sustainability-Day.aspxPropose workshops to Chalmers Sustainability Day<p><b>​Chalmers Sustainability Day is back, on October 23. Save the date! This year's theme is Good Health and Well-being. Submit proposals until April 20, but the sooner the better.</b></p><br />​The program will be based on the UN Sustainable Development Goals (Agenda 2030) and the overall theme is Good Health and Well-being. The health theme is represented in goal 3, but is interrelated to all of the 17 global goals.<br /> <br />Health issues concern individuals, groups and society at large – from a local to global level. Chalmers can contribute in important ways to achieve goal 3 through research and innovation. Additionally, our work for good health and well-being is also a prerequisite for Chalmers as a sustainable environment for students and employees.<br /> <br />The Sustainability Day will start and end with a joint program in RunAn. In between, the focus will be on interactive workshops spread out in Chalmers different environments. These workshops will showcase Chalmers's strengths and capabilities as well as describe the challenges we face. To gain a broad commitment, we are now seeking proposals for interesting and relevant workshops. <span><span><span style="display:inline-block"></span></span></span><span><span><span><span style="display:inline-block"></span></span></span>Please contibute with proposals and ideas in the form below, at the latest on April 20.<span style="display:inline-block"></span></span><br /> <br /><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ3f9wRjn7G_wxVYZvxoPwl1uhFYDPOWrxwyzxT0WUmKqAOA/viewform" target="_blank" title="Link to a form, opens up in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Submit your proposals here</a> <br />Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-jamstallt-fritt-fran-sexism.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-jamstallt-fritt-fran-sexism.aspxVar med och gör Chalmers jämställt och fritt från sexism<p><b>​Vi gör nu en fokuserad satsning för ett jämställt Chalmers, fritt från sexism, sexuella trakasserier och kränkningar. I projektet Fokus jämställdhet samarbetar Chalmers och Studentkåren brett kring frågor kopplade till jämställdhet och sexism.</b></p>​<br />Vi är i uppstartsfas och söker dig som vill ingå i en referensgrupp – lärare, studenter, doktorander, programansvariga och andra medarbetare som vill vara med och skapa ett Chalmers där alla är välkomna, men inte alla beteenden!<br /><br /><strong>Referensgruppen kommer att:</strong><br /><ul><li>Agera bollplank till projektet</li> <li>Synliggöra behov</li> <li>Bidra med idéer och förslag på åtgärder och aktiviteter</li> <li>Vid behov forma utvecklingsteam för att arbeta med specifika frågeställningar</li></ul> <br /><strong>När: </strong>onsdag 21 mars 9.30-11.30, <a href="https://www.facebook.com/events/606017669790504/" target="_blank" title="Länk till facebook, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />mer info i facebook-eventet</a><br /><strong>Hur: </strong>Gemensam workshop för att identifiera behov och föreslå lösningsorienterade åtgärder och aktiviteter.<br /><br /><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNq7_kf2figvwNhaQZlljaL5cnXzyT-GJ7h5PJ-mBQayBvQ/viewform" target="_blank" title="Länk till formulär, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span>Anmäl ditt intresse<span style="display:inline-block"></span></span> att vara med</a><br />Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0100