Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaFri, 25 May 2018 08:56:28 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Information-studenter-personuppgifter.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Information-studenter-personuppgifter.aspxInformation till studenter om behandling av personuppgifter<p><b>​För att utbildningen ska fungera behöver Chalmers behandla dina personuppgifter. Det handlar främst om att kunna tillgodose dina rättigheter som student och dokumentera din utveckling, men också för att kunna utveckla och utvärdera verksamheten och efterleva rättsliga krav. Beroende på var du är i din utbildning, så kan också dina personuppgifter behandlas i olika projekt som du väljer att delta i. Personuppgifterna behöver också behandlas i den löpande verksamheten för olika praktiska ändamål.</b></p><div>​</div> <div>Chalmers värderar din integritet högt och hanterar dina personuppgifter varsamt. Har du frågor eller synpunkter på hur Chalmers behandlar dina personuppgifter, prata med <a href="mailto:dataskydd@chalmers.se">Chalmers dataskyddsombud</a>.</div> <div>Nedanför ser du en sammanställning av de behandlingar som Chalmers har rättslig grund att göra, baserat på olika situationer. Vill du veta mer om syfte, vilka personuppgifter och vilken rättslig grund en behandling tar stöd i, finns detaljerad information i det centrala personuppgiftsbehandlingsregistret. Siffrorna inom parentes anger vilken eller vilka behandlingar som avses.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">För följande ändamål behandlar Chalmers dina personuppgifter:</h4> <ul><li>Hantera dina kursval (PU05.02) </li> <li>Hantera studieavgifter, stipendier och utmärkelser (PU05.05) </li> <li>Dokumentera dina studieresultat (PU05.08) </li> <li>Kontroll av eventuella plagiat eller studiefusk (PU05.10) </li> <li>Studievägledning (PU05.11) </li> <li>Kursutvärderingar (PU05.13) </li> <li>Kontrollera kårobligatoriet (PU05.14) </li> <li>Säkerhetskopiering av IT system (PU08.03)</li></ul> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Dina personuppgifter kan också förekomma i behandlingar där vi:</h4> <ul><li>Informerar om vår forskning, utbildning och övrig verksamhet eller dokumenterar/arkiverar vår verksamhet (PU03.01, PU03.04, PU03.06) </li> <li>Hanterar utbytesstudenter (PU05.03, PU05,04) </li> <li>Hanterar studenter med funktionsvariation (PU05.06) </li> <li>Registrerar studentarbeten där insamling av personuppgifter ingår (PU05.09) </li> <li>Driver utbildning i enskild kurs (PU05.07) </li> <li>Hanterar disciplinärenden (PU05.12) </li> <li>Ger dig tillgång till lokaler, IT-resurser och stöd och support vid hanteringen av dessa resurser (PU08.05, PU08.01, PU08.02, PU08.04, PU08.08) </li> <li>Arrangerar event, konferenser och olika former av möten (PU09.01) </li> <li>Hanterar utlåning av biblioteksresurser (PU09.02) </li> <li>Vid behov vid hantering av kris- och säkerhetsincidenter, informationssäkerhetsincidenter, revisioner och utredningar (PU10.01, PU10.02, PU10.03) </li> <li>Registrerat ditt samtycke till annan behandling (PU06.03, PU11.02)</li></ul> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Personuppgifter</h4> <div>De flesta behandlingarna omfattar ditt namn och dina kontaktuppgifter, samt dina studieresultat och annat som rör din utbildning. Du hittar en lista över vilka personuppgifter som behandlas och för vilka syften i Chalmers centrala personuppgiftsbehandlingsregister.</div> <div><br /></div> <h4 class="chalmersElement-H4">Utlämning av personuppgifter</h4> Chalmers lämnar i vissa fall ut personuppgifter till andra organisationer. Exempel på sådan utlämning är uppgifter om inskrivna studenter till Chalmers Studentkår och uppgifter om studieresultat för verifiering av examen till företag och andra. Det kan även vara uppgifter till mottagande lärosäte om du är utbytesstudent. <div><br /></div> <div>Eftersom Chalmers lyder under offentlighetsprincipen kan också personuppgifter lämnas ut vid utlämnande av allmän handling. Det kan ske på begäran av en privatperson som med stöd av Tryckfrihetsförordningen vill ha insyn i verksamheten. Vid utlämnande av allmän handling sker först en sekretessprövning, där Chalmers med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen ibland kan neka att lämna ut vissa uppgifter.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Dina rättigheter </h4> <div>Som registrerad har du rätt att ta del av dina insamlade personuppgifter som Chalmers behandlar. Du kan också begära rättelse om Chalmers har registrerat felaktiga uppgifter om dig, eller invända mot en behandling som du tycker att Chalmers saknar rättslig grund för. Begäran om registerutdrag, invändningar eller rättelse sker till Chalmers dataskyddsombud.</div> <div> </div> <div>Chalmers tar dina rättigheter och din integritet på största allvar. Även du som student har ett ansvar att handskas med personuppgifter på ett lagligt och etiskt sätt i projekt eller examensarbetet. Ta upp frågan med din handledare om ett sådant behov uppstår. Att tänka på hur du hanterar personuppgifter har du nytta av i ditt kommande yrkesliv. Dataskyddsförordningen är här för att stanna.</div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><a href="http://www.chalmers.se/insidan/SV/arbetsredskap/juridik-och-avtal/dataskyddsforordningen/chalmers" target="_blank" title="Länk till Insidan, Chalmers intranät, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Chalmers register över personuppgiftsbehandlingar</a></div> <div>  </div>Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/UNITECH-general-assembly-student-helpers.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/UNITECH-general-assembly-student-helpers.aspxUNITECH general assembly are looking for student helpers<p><b>​UNITECH is a network and a student exchange and internship programme in which Chalmers is one of the academic partners. As an academic partner Chalmers arranges the UNITECH General Assembly week every 9th year. This year the GA week will take place 25-31 August on campus Johanneberg.</b></p><h4 class="chalmersElement-H4">​Job assignments</h4> <div>As a Student Helper you will work together with other students with different tasks. For example, manning of the registration desk, help participants in different kind of questions, put rooms/places in order for seminars or group work. The responsible Project assistant will do the timetable for the Student Helper team. </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Qualifications</h4> <div>To be qualified for the position you are an active student at the bachelor or master level at Chalmers, fluent in English, familiar with campus and its vicinity. It’s a qualification to have previous experience in arranging and organizing large events, such as Charm or similar. Ability to cooperate is important.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Additional information</h4> <div>This is an intermittent employment where you as a Student Helper will be paid for the hours you work. The remuneration level is according to our regulations and will be paid per hour in arrears. The amount of working hours is individually set in a dialogue with the Project Assistant.</div> <div> </div> <div><strong>Student Helpers, 6-8 people, </strong>for UNITECH general assembly week project</div> <div><strong>Type of employment: </strong>employed by the hour, from 20 August (if necessary some hours in the week before, even the weekend can come up) until 31 August.</div> <div><strong>Extent: </strong>Timetabled according to agreement</div> <div><strong>Location: </strong>Student Union Building</div> <div><strong>First day of employment: </strong>Provisionally 20 August or earlier.</div> <div><strong>For further information please contact: </strong><a href="mailto:ingcar@chalmers.se">Ing-Britt Carlsson</a>, Chalmers International Mobility Group, CIM</div> <div><strong>Closing date: </strong>2018-06-10</div>Tue, 22 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nu-är-det-dags-att-testa-något-nytt!.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nu-%C3%A4r-det-dags-att-testa-n%C3%A5got-nytt!.aspxNu är det dags att testa något nytt!<p><b>​​Flera av tjänsterna på Studentportalen ser numera annorlunda ut, efter uppdateringen till ett nytt Ladok (studieadministrativt system). Du har nu en egen student-sida där du kan planera dina studier. Här registrerar du dig på de kurser du ska läsa varje läsperiod, du anmäler dig till tentorna för varje kurs, skapar studieintyg med mera. Vår förhoppning är att det ska vara så enkelt att förstå att en manual inte behövs!</b></p><h4 class="chalmersElement-H4"><span><span>Uppdatera dina kontaktuppgifter<span></span></span><span></span></span></h4> <div>Logga in på din student-sida i nya Ladok, som du kommer åt via din startsida på Studentportalen. Du använder ditt CID (Chalmers ID) för att logga in. Gå till Mina uppgifter och uppdatera dina kontaktuppgifter: mejladress, postadress och telefonnummer så får du i fortsättningen relevant information från högskolan till den mejladress du alltid kollar.<br /></div> <div><h4 class="chalmersElement-H4">Vilka tjänster är öppna igen?</h4></div> <div>Nedan tjänster hittar du som vanligt på din startsida på Studentportalen, men du kommer att länkas vidare till din student-sida i Ladok för att kunna använda dem. Tjänsterna kommer således se lite annorlunda ut och du hittar dem under nya flikar och de kanske benämns med andra namn.</div> <div>•    Skapa registreringsintyg </div> <div>•    Skapa studieintyg</div> <div>•    Omregistrering på kurs</div> <div>•    Avbrott på kurs</div> <div>•    Se kursval och registrerade kurser </div> <div>•    Ansökan om examen</div> <div>•    Kursregistrering</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Gör det till en god vana att registrera dig så tidigt som möjligt</h4> <div>Det är hur du hanterar kurser och anmäler dig till tentor som du märker av det nya systemet tydligast. Från den 1 augusti kan du logga in på din student-sida i Ladok och se mellan vilka datum du ska registrera dig på dina kurser för hösten. Olika kurser har olika registreringsdatum och du ser vilka datum som gäller under respektive kurs. <strong>Tänk på att du måste vara registrerad på kursen för att få läsa den och att det är ditt eget ansvar att se till att du är registrerad på rätt kurser, i tid.  </strong></div> <div>Gör det till en god vana att registrera dig på dina kurser när registreringen öppnar. Du gör dina lärare och examinatorer glada. Är du inte registrerad får du inte tillgång till kurshemsidan och kan inte anmäla dig till tentan.</div>Mon, 21 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/examen-aldre-forordning-upphor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/examen-aldre-forordning-upphor.aspxMöjlighet att få examen enligt äldre förordning upphör<p><b>Vicerektor för utbildning och livslångt lärande har beslutat att möjligheten att erhålla examen enligt äldre förordning upphör 2018-12-31. Den äldre förordningen gäller de studenter som antogs före 2007-07-01. Studenter som därefter vill erhålla en examen kan komplettera sina studier och prövas mot kraven i gällande  förordning. ​​​</b></p><h4 class="chalmersElement-H4">​<span>Vad innebär beslutet?</span></h4> <div>Beslutet innebär att du som ännu inte har ansökt om att få examen utfärdad kan ansöka om att bli prövad till och med 2018-12-31. Examensenheten har en handläggningstid på 6-8 veckor. Tänk på att ansöka i god tid, senast i början av november för att få möjlighet till prövning. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vad måste vara uppfyllt?</h4> <div> </div> <div>För att prövas mot en examen ska följande vara uppfyllt:</div> <div> </div> <div><ul><li>Du måste uppfylla poängkravet för den examen du ansöker om.<br /></li> <li>Förutom poängkrav måste du uppfylla alla fodringar och kurskrav för den examen du <span style="background-color:initial">ansöker om/</span><span style="background-color:initial">blir prövad mot</span><span style="background-color:initial">.</span><br /></li> <li>De krav som krävs för den äldre examen måsta vara uppfyllda före 2015-06-30, poängkrav, kurskrav, tillgodoräknade, dispenser och alla fodringar.<br /></li> <li>Du måste ansöka om examen, senast två månader före 2018-12-31 på grund av handläggningstiden.<br /></li></ul></div> <div> </div> <span></span><div></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Bakgrund</h4> <div> </div> <div>Beslutet är en uppföljning av ett tidigare beslut om övergångsregler (diarienummer C2013-960) som fattades när möjligheten att slutföra sin utbildning enligt förordning 1993:100 upphörde. Beslutet följer en <span style="background-color:initial">rekommendation från </span><span style="background-color:initial">Universitetskansler</span><span style="background-color:initial">ämbetet.</span></div> <span></span><div></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><a href="/sv/kontaktochservice/kontaktpersoner_per_program/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="Länk till sida med kontaktuppgifter, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />För frågor om din utbildning / examen kontakta utbildningssekreteraren för programmet</a></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><a href="/SiteCollectionDocuments/Examens%20dokument/Ansökan%20om%20examen_180417.pdf" target="_blank" title="Länk till pdf, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Ansök om examen via blankett​</a></div> <div> </div> <div>​<br /></div> <div> </div>Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Arbeta-som-mentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Arbeta-som-mentor.aspxArbeta som mentor i höst!<p><b>Funka, stöd för studenter med funktionsvariation, söker efter nya mentorer i höst. ​​​</b></p>​Som mentor träffar du en student 1-2 tillfällen per vecka. Du tipsar din adept om studieteknik, ni gör veckoscheman tillsammans och du delar med dig av praktiska tips för att din adept enklare ska kunna orientera sig i studentlivet. <br />Som mentor får du en kortare utbildning samt handledning av Funka, du får också ett arvode för ditt uppdrag. Du kan på begäran få ett intyg där det framgår att du haft ett mentorsuppdrag. <br /><br />Låter detta som ett utvecklande och spännande uppdrag som passar dig, kontakta <a href="mailto:funka@chalmers.se">funka@chalmers.se</a><br />Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Uppgradering-nya-student-tjanster.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Uppgradering-nya-student-tjanster.aspxUppgradering av system ger nya student-tjänster<p><b>​​I maj byter Chalmers system för studieadministration till ett nytt Ladok. Flera av tjänsterna på Studentportalen kommer därför flyttas till ett nytt gränssnitt. Det innebär att en del av tjänsterna kommer att se annorlunda ut, nya tjänster tillkommer och du kommer att märka att en del begrepp byter namn.​​</b></p><div> </div> <div>Mellan den 9–21 maj är flera av tjänsterna stängde då det gamla systemet byts ut till det nya. Om du vet att du behöver använda någon av tjänsterna på Studentportalen, se till att göra det redan nu.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vilka tjänster är stängda 9-21 maj?</h4> <ul><li>Skapa registreringsintyg och skapa studieintyg </li> <li>Omregistrering på kurs</li> <li>Tidigt avbrott på kurs</li> <li>Se kursval och registrerade kurser </li> <li>Ansökan om examen på Studentportalen är stängd mellan 15 april-22 maj. Du får använda en pappersblankett för att <a href="/sv/chalmersstudier/examen/sa_ansoker_du/Sidor/default.aspx" title="Länk till så ansöker du om examen, öppnas i ny flik" target="_blank">ansöka om examen</a>. </li> <li>Välj kurser (Kursvalet är stängt, urval pågår mellan 3 maj och 13 augusti)</li></ul> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vilka tjänster fungerar som vanligt?</h4> <ul><li>Anmälan/avanmälan till tentamen </li> <li>Sök tentamensdatum </li> <li>Ansök om och följ tillgodoräknande </li> <li>Sök kurs </li> <li>Sök program </li> <li>Övriga tjänster, till exempel schema i Timeedit och kurshemsidor i PingPong</li></ul> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vilka tjänster försvinner?</h4> <div><ul><li>Min väg mot examen</li></ul></div>Thu, 03 May 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/fokusgrupp-employer-branding.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/fokusgrupp-employer-branding.aspxVar med i en fokusgrupp om employer branding<p><b>​Vi är två studenter som skriver vår Master uppsats om Employer Branding och är nyfikna på vilka attityder IT-studenter har till arbetsgivare.</b></p><h4 class="chalmersElement-H4"><span></span>Hej framtidens talanger! </h4> <div> </div> <div>Vi skriver en masteruppsats för Handelshögskolan i Göteborg. Uppsatsarbetet går ut på att identifiera kvinnors och mäns attityder till datorspelsindustrin som arbetsgivare. Vi kommer att utföra en gruppintervju med enbart 5-10 kvinnliga studenter den 16 april kl 17.30 till 19.30, och en med enbart 5-10 manliga studenter den 16 april kl 15.00 till 17.00. Vi kommer att maila om plats för de som anmält sig. Det hade varit fantastikt om du vill vara med och bidra till en bättre arbetsplats! </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Målet</h4> <div> </div> <div>Målet är att ta reda på hur dataspelsindustrin kan locka fler talangfulla kvinnor och män genom marknadskommunikation och hur företaget kan bli mer attraktiv som arbetsgivare. För att ta reda på detta vill vi utföra två olika gruppintervjuer med studenter från relevanta IT- &amp; Data-utbildningar för datorspelsindustrin. Vi behöver komma i kontakt med 5-10 kvinnliga studenter och 5-10 manliga studenter som studerar datateknik eller informationsteknik. Vi kommer att dela upp män och kvinnor i två olika gruppinterjvuer. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Gruppintervjuns innehåll</h4> <div> </div> <div>I gruppintervjun kommer vi att diskutera situationen inom dataspelsindustrin befinner sig i, samt vad som gör en arbetsgivare attraktivt. Vi vill diskutera möjligheter och motsättningar för att göra karriär inom data/tv-spelsbranschen. Målet är att skapa en trevlig diskussion där åsikter och tankar kan bidra till en förståelse och förhoppningsvis en förbättring till en bransch i behov av förändring. Vi bjuder på kaffe, te och kakor under intervjuns gång. </div> <div> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4"> </h4> <h4 class="chalmersElement-H4">Som grädde på moset! </h4> <div> </div> <div>Som tack kommer vi att kompensera deltagarna genom att ge möjligheten att lämna in sitt CV och personliga brev, som vi sedan kommer att vidarebefordra till vår samarbetspartner. Som om det inte vore nog så kommer alla deltagare att få fem stycket spelkoder var som tack! </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Alla deltagare är anonyma i uppsatsen. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Anmälan</h4> <div> </div> <div><a href="https://goo.gl/forms/SXBXkTT4pRk0zsR62" target="_blank" title="Länk till formulär, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till gruppintervjun på den här länken</a> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Vid frågor eller om du bara vill säga hej, kontakt: <a href="mailto:Fokusgrupp2018@gmail.com">Fokusgrupp2018@gmail.com</a></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Vänliga hälsningar, Alan &amp; Mattias</div> <div> </div> <br />Wed, 11 Apr 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/IDEA-League-Summer-schools.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/IDEA-League-Summer-schools.aspxIDEA League Summer schools 2018 – Apply now<p><b></b></p>​The IDEA League is a focused network of leading European universities of science and technology. Its members are TU Delft, RWTH Aachen, ETH Zurich, Politecnico di Milano and Chalmers University of Technology.<br /><br />All students at Master's level are now invited to apply for Summer Schools within the IDEA League network. In the link below you will find information about the content, participation details and how to apply for a Summer School. <br /><br /><strong>Note! Deadline to apply is 4 May.</strong><br /><br /><a href="http://idealeague.org/summerschool/" target="_blank" title="Link to IDEA League, opens up in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />IDEA League Summer schools</a><br /><br />Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/ansokan-examen-paverkas.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/ansokan-examen-paverkas.aspxHur du ansöker om examen påverkas mellan 15 april och 22 maj<p><b>​I maj byter Chalmers system för studieadministration till Nya Ladok. Därför kan du inte ansöka om examen i tjänsten på Studentportalen mellan 15/4-22/5.</b></p>​<br />Ansökningar på pappersblankett tas emot men kan inte behandlas utan dateras 22 maj när Nya Ladok öppnar igen. Handläggningstiden för att ansöka om examen blir därför förlängd.<br /> <br /><strong>15 april </strong>Sista dag du kan ansöka om examen/utbildningsbevis i tjänsten Ansökan om examen på Studentportalen. <br /><strong>16 april – 21 maj </strong>Använd pappersblanketten (pdf-filen) på länken nedan för att ansöka. Din ansökan dateras och kan behandlas först efter 22 maj och kommer därför att ha längre handläggningstid.<br /><strong>22 maj </strong>Du kan ansöka om examen/utbildningsbevis via tjänsten i Studentportalen igen.<br /><br /><a href="/sv/chalmersstudier/examen/sa_ansoker_du/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="Länk till så ansöker du om examen, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så ansöker du om examen</a><br />Fri, 06 Apr 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/UNITECH-general-assembly-project-assistant.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/UNITECH-general-assembly-project-assistant.aspxUNITECH general assembly week are looking for a project assistant<p><b>​ UNITECH is a network and a student exchange and internship programme in which Chalmers is one of the academic partners. As an academic partner Chalmers arranges the UNITECH General Assembly week every 9th year. This year the GA week will take place on 25-31August, at Chalmers Campus Johanneberg.</b></p><h4 class="chalmersElement-H4">​Job assignments</h4> <div>As a project assistant you will be responsible for recruiting and setting up the team of student helpers that will be helping out before and during the general assembly week. You will also help with other planning before the GA week and practical work during the week. Most of the work will take place in August but some planning work will also have to take place during the spring and early summer 2018.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Qualifications</h4> <div>To be qualified for the position you are an active student at bachelor or master level, with intimate knowledge about Chalmers. Preferably you are a student at Chalmers. To be qualified you should have previous experience in arranging and organizing large events, such as the career fair CHARM or similar. You should also have experience in leading other students is such situations. Personal experience from the UNITECH programme is a merit.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Additional information</h4> <div>This is an intermittent employment where you as a project assistant will be paid for the hours you work. The remuneration level is according to our regulations and will be paid per hour in arrears. The amount of working hours is individually set in a dialogue with the responsible person.</div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Project assistant, </strong>one, for UNITECH general assembly week project</p> <p class="chalmersElement-P"><strong>Type of employment: </strong>fixed-term employment, spring term (study period 4) and summer until 31 August, 2018</p> <div><strong>Extent: </strong>50% in the beginning and full time later.</div> <div><strong>Location: </strong>Student- and Education Office, Sven Hultins gata 6.</div> <div><strong>First day of employment: </strong>2018-05-04</div> <div> </div> <div>Please send your letter of interest and CV to <a href="mailto:ing-britt.carlsson@chalmers.se">ing-britt.carlsson@chalmers.se</a> on 27 April, at the latest. </div> <div> </div> <div>For further information please contact:</div> <div><a href="mailto:lenap@chalmers.se">Lena Peterson</a> </div> <div><a href="mailto:ing-britt.carlsson@chalmers.se">Ing-Britt Carlsson</a> </div> <div> <br /><a href="https://www.unitech-international.org/" target="_blank" title="Link to UNITECH International, opens up in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />UNITECH International</a><br /></div>Tue, 03 Apr 2018 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Propose-workshops-Sustainability-Day.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Propose-workshops-Sustainability-Day.aspxPropose workshops to Chalmers Sustainability Day<p><b>​Chalmers Sustainability Day is back, on October 23. Save the date! This year's theme is Good Health and Well-being. Submit proposals until April 20, but the sooner the better.</b></p><br />​The program will be based on the UN Sustainable Development Goals (Agenda 2030) and the overall theme is Good Health and Well-being. The health theme is represented in goal 3, but is interrelated to all of the 17 global goals.<br /> <br />Health issues concern individuals, groups and society at large – from a local to global level. Chalmers can contribute in important ways to achieve goal 3 through research and innovation. Additionally, our work for good health and well-being is also a prerequisite for Chalmers as a sustainable environment for students and employees.<br /> <br />The Sustainability Day will start and end with a joint program in RunAn. In between, the focus will be on interactive workshops spread out in Chalmers different environments. These workshops will showcase Chalmers's strengths and capabilities as well as describe the challenges we face. To gain a broad commitment, we are now seeking proposals for interesting and relevant workshops. <span><span><span style="display:inline-block"></span></span></span><span><span><span><span style="display:inline-block"></span></span></span>Please contibute with proposals and ideas in the form below, at the latest on April 20.<span style="display:inline-block"></span></span><br /> <br /><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ3f9wRjn7G_wxVYZvxoPwl1uhFYDPOWrxwyzxT0WUmKqAOA/viewform" target="_blank" title="Link to a form, opens up in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Submit your proposals here</a> <br />Thu, 22 Mar 2018 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-jamstallt-fritt-fran-sexism.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Chalmers-jamstallt-fritt-fran-sexism.aspxVar med och gör Chalmers jämställt och fritt från sexism<p><b>​Vi gör nu en fokuserad satsning för ett jämställt Chalmers, fritt från sexism, sexuella trakasserier och kränkningar. I projektet Fokus jämställdhet samarbetar Chalmers och Studentkåren brett kring frågor kopplade till jämställdhet och sexism.</b></p>​<br />Vi är i uppstartsfas och söker dig som vill ingå i en referensgrupp – lärare, studenter, doktorander, programansvariga och andra medarbetare som vill vara med och skapa ett Chalmers där alla är välkomna, men inte alla beteenden!<br /><br /><strong>Referensgruppen kommer att:</strong><br /><ul><li>Agera bollplank till projektet</li> <li>Synliggöra behov</li> <li>Bidra med idéer och förslag på åtgärder och aktiviteter</li> <li>Vid behov forma utvecklingsteam för att arbeta med specifika frågeställningar</li></ul> <br /><strong>När: </strong>onsdag 21 mars 9.30-11.30, <a href="https://www.facebook.com/events/606017669790504/" target="_blank" title="Länk till facebook, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />mer info i facebook-eventet</a><br /><strong>Hur: </strong>Gemensam workshop för att identifiera behov och föreslå lösningsorienterade åtgärder och aktiviteter.<br /><br /><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDNq7_kf2figvwNhaQZlljaL5cnXzyT-GJ7h5PJ-mBQayBvQ/viewform" target="_blank" title="Länk till formulär, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span>Anmäl ditt intresse<span style="display:inline-block"></span></span> att vara med</a><br />Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentcentrum-oppet-tentaveckor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentcentrum-oppet-tentaveckor.aspxStudentcentrums öppettider i tentaveckorna<p><b>​Studentcentrum på Studenttorget i Biblioteket, campus Johanneberg, ändrar öppettiderna under tentaveckorna.</b></p>​Öppettider under vårens tentaveckor.<br /><br /><ul><li>10-17 mars, kl.12.00-14.00.</li> <li>4-6 april, kl.12.00-14.00.</li> <li>26 maj-2 juni, kl.12.00-14.00.</li> <li>5-8 juni, kl. 12.00-14.00.</li></ul> <br />På campus Lindholmen är informationsdisken öppen måndag-fredag kl 12.00-14.00.Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Gangvag-sparras-av.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Gangvag-sparras-av.aspxGångväg vid Chalmersplatsen spärras av 20/2, 27/2 och 7/3<p><b>​Kontorshuset på Chalmersplatsen 4 byggs om. På grund av säkerhetsskäl vid stora leveranser till byggarbetsplatsen, spärras delar av gångvägen av tisdagarna 20/2, 27/2 och 7/3.</b></p>​<br />Avspärrningen är en säkerhetsåtgärd och gångvägen kommer att vara markerad med koner och avspärrningsband. <br />Leveransen kontrolleras av vakter för att säkerställa fotgängare och cyklisters säkerhet. Det kommer även att finnas skyltar om en alternativ gångväg.Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/si-ledare.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/si-ledare.aspxÄr du intresserad av att vara SI-ledare H18 och V19?<p><b>​Blir du nyfiken på rubriken är du välkommen på en av två informationsträffar. Här får du mer information om vad det innebär att vara SI-ledare samt möjlighet att ställa frågor.</b></p>​<br />Du har fått en inbjudan på din studentmail där du finner information om hur du anmäler dig.<br /><a href="/sv/chalmersstudier/Supplemental%20Instruction%20-%20SI/Sidor/Vill%20du%20bli%20SI-ledare.aspx" target="_blank" title="Länk till vill du bli SI-ledare, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer på Studentportalen om att vara SI-ledare.</a><br /><br />Väl mött!<br />SI-gängetMon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0100