Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaFri, 20 Nov 2020 12:09:29 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-schemat.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-schemat.aspxProblem med schemat i TimeEdit<p><b></b></p>​Vi har just nu problem med schemat i TimeEdit. Använd därför inte schemat i TimeEdit eller importerat i din kalender. Din examinator kommer att kommunicera till dig hur du istället hittar schemat​Thu, 19 Nov 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Skärpta-restriktioner-påverkar-inte-undervisningen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Sk%C3%A4rpta-restriktioner-p%C3%A5verkar-inte-undervisningen.aspxBeslutet om nattstängda sektionslokaler och alkoholförbud förlängs<p><b>​De skärpta covid-19-restriktionerna från regeringens sida innebär inga ytterligare åtgärder när det gäller den nuvarande undervisningssituationen på Chalmers. Smittspridningen i samhället är dock fortsatt allvarlig och rektor uppmanar anställda och studenter att ta ansvar genom att minimera antalet fysiska besök och kontakter. Beslutet om stängda sektionslokaler nattetid och alkoholförbud förlängs.​</b></p><div><br /></div> <div>Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, meddelade under en pressträff 18 november att några ytterligare särskilda restriktioner mot universitet och högskolor i nuläget inte är aktuella men att man noga följer situationen. Nuvarande hybridformat med möjlighet att genomföra nödvändiga moment på campus gäller alltså fortsatt. </div> <div><br /></div> <div>Läget i samhället är dock allvarligt och som ett led i att minska smittspridningen har Stefan Bengtsson, rektor, fattat beslut om att sektionslokalerna är fortsatt stängda mellan klockan 21 och 07. Även förbudet mot alkoholförtäring i högskolans lokaler förlängs.</div> <div><br /></div> <div><em>–  Med tanke på att smittspridningen i samhället ökar och att det är främst de sociala aktiviteterna som pekas ut som smittotillfällen, behöver vi göra vad vi kan för att minska risken för spridning. Även om det är ett tungt besked hoppas jag att våra kloka studenter förstår anledningen till det</em>, säger rektor Stefan Bengtsson.<br /></div> <div><br /></div> <div>Fortsatt gäller att undvika arbete, studier och besök på campus om det inte är nödvändigt. Genom att undvika resor till och från campus tar varje anställd och student också sin del av ansvaret att inte bidra till ökad rörelse i samhället, till exempel genom nyttjande av kollektivtrafik.</div> <div><br /></div> <div>För att minska risken för smittspridning har skärpta kontroller av vilka som vistas på campus införts. Bland annat har flertalet ytterdörrar låsts och passerkort krävs för att komma in. </div> <div><br /></div> <div><span style="font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt;background-color:initial">–​ </span><em>Jag är medveten om att det är en oerhört påfrestande tid för både studenter och anställda, säger rektor Stefan Bengtsson. Jag kan bara be alla att fortsätta att ta ansvar genom att inte vistas på campus i onödan men också tänka till kring hur vi agerar utanför studie- och arbetstid. Genom att vi är försiktiga, minimerar våra kontakter och håller avstånd, så kan vi alla bidra till att läget inte förvärras.</em></div> Wed, 18 Nov 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Uppdaterade-föreskrifter-för-studenters-användande-av-Chalmers-IT-resurser.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Uppdaterade-f%C3%B6reskrifter-f%C3%B6r-studenters-anv%C3%A4ndande-av-Chalmers-IT-resurser.aspxUppdaterade föreskrifter för Chalmers IT-resurser<p><b>Som ett led i vårt pågående arbete med informationssäkerhet har vi nu uppdaterat våra föreskrifter för studenters användande av Chalmers IT-resurser. ​​</b></p><div><span style="background-color:initial">Det är obligatoriskt att följa dessa föreskrifter för att få lov att använda Chalmers IT-resurser. Länk till föreskrifterna hittas här:</span><br /></div> <div><a href="https://webbpublicering360.portal.chalmers.se/Extern/Home/Download?recordnor=785236%262020_11%26943545_2_1.PDF%26ex">C 2020-0459   Föreskrifter för studenters användande av Chalmers IT-resurser (Svenska)​​</a>     </div> <div><br /></div> <div>Om du har några frågor kontakta  <a href="mailto:infosakerhet@chalmers.se">infosakerhet@chalmers.se​</a></div>Thu, 12 Nov 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ökad-försiktighet-på-campus.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/%C3%96kad-f%C3%B6rsiktighet-p%C3%A5-campus.aspx​Ökad försiktighet på Chalmers campus för att minska risk för smittspridning<p><b>​ Med anledning av de lokala allmänna råd som i torsdags kom från Folkhälsomyndigheten gällande Västra Götalandsregionen har Chalmers haft kontakt med smittskyddet i VGR. Sammanfattningsvis ser inte smittskyddet i VGR att utbildningens upplägg påverkas av de nya råden. Chalmers fortsätter därför med en hybridmodell för undervisning, med delar av undervisningen på campus – där det är särskilt viktigt – och övriga delar digitalt.</b></p><div><br /></div> Om du har inplanerad verksamhetsförlagd eller fartygsförlagd utbildning under den kommande perioden fortsätter den som planerat. Vi vill dock be dig som student att inte vara på campus mer än nödvändigt under den kommande treveckorsperioden. Det vill säga, kom till campus för dina schemalagda moment och bedriv övriga studier hemifrån. Och kom ihåg att det viktigaste är fortsatt att hålla avstånd och tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du har symtom, även milda sådana. Tack för ditt tålamod! <h2 class="chalmersElement-H2">Frågor och mer information </h2> <div><ul><li>Examinator besvarar frågor kring din kurs. </li> <li>På <a href="https://www.chalmers.se/sv/nyheter/info/Sidor/default.aspx" title="Länk till Chalmers.se, öppnas i ny flik" target="_blank">chalmers.se/info​</a> hittar du samlad information och anvisningar kring situationen med covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt. Under nästa vecka (vecka 46) räknar vi med att här kunna informera om hur upplägget för vårens u<span style="background-color:initial">ndervisning ser ut. </span></li> <li><span style="background-color:initial">Som student kan du också alltid vända dig med frågor till ansvarig för ditt program eller mastersprogram.</span></li></ul></div>Wed, 04 Nov 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nytt-kursvalssystem-införs.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nytt-kursvalssystem-inf%C3%B6rs.aspx​Chalmers inför nytt kursvalssystem inför vårterminen 2021<p><b>​Inför vårens kursval som öppnar den 10 november (sen eftermiddag) har Chalmers valt att införa ett nytt kursvalssystem. Kursvalet kommer framöver att göras via antagning.se.​​</b></p><div><h2 class="chalmersElement-H2"><span>Varför gör Chalmers detta byte?</span></h2></div> <div>Chalmers väljer att byta system för kursval för att ersätta utgående programvara vilket även ska</div> <div>underlätta kursvalet för studenter och anställda genom att kursval genomförs i bekant nationell</div> <div>programvara. Detta går också i linje med de senaste lagkraven på tillgänglighetsanpassning.</div> <div><br /></div> <div>Den främsta tanken från början var att byta ut ett föråldrat system till ett nyare. Men i och med att</div> <div>det nya systemet har en annan funktionalitet så har även andra förändringar skett.</div> <div><br /></div> <div>Rickard Johansson som är projektledare i den grupp som förbereder övergången till det nya</div> <div>systemet utvecklar:</div> <div><br /></div> <div>- Bland annat har vi tillsammans med Chalmers studentkår kommit överens om att studenten kommer ges ett</div> <div>större eget ansvar så att denne säkerställer att man uppfyller de förkunskapskrav som kursen</div> <div>har, att kursen kan ingå i sin examen och att kursen inte överlappar med en annan kurs som</div> <div>studenten har i sin framtida examen. Kåren är positiva till det förbättrade och mer utvecklade</div> <div>gränssnitt som finns på antagning.se</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Vilka tips vill du ge studenter som ska göra kursval?</h2> <div>- Titta på programplanen för det program du är antagen till. Där kommer du se vilka kurser som är</div> <div>obligatoriskt valbara, men även kurser som är valbara som programledningen anser passar bra</div> <div>med programmet. Studenter får också information från respektive programledning om hur</div> <div>kursvalet genomförs. Då ges även specifik information om vad som gäller för respektive program</div> <div>men även tips på kurser som är bra att läsa. Kom ihåg att du inte ska välja dina obligatoriska kurser via antagning.se/universityadmissions.se, obligatoriska kurser kommer dyka upp i din studieplan i LADOK precis som vanligt.​</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Är det något annat som man som student bör fundera på?</h2> <div>- Läs igenom informationen på Studentportalen för att ta reda på mer om hur du ska genomföra</div> <div>kursvalet. Det är viktigt att sätta sig in i hur du ska prioritera kurserna på antagning.se/</div> <div>universityadmissions.se speciellt om du ska söka kurser för både LP3 och LP4.</div> <div><br /></div> <div>- Sist men inte minst är det väldigt viktigt att du lämnar svar efter ditt första antagningsbesked. Du</div> <div>behöver lämna svar för att i andra antagningsbeskedet få de kurser som du har blivit erbjuden.</div> <div>Glöm inte heller att svara nej på de kurser som du inte längre är intresserad av för att inte uppta</div> <div>plats för andra studenter.</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Kursval/Sidor/Kursval-kommande-termin.aspx" target="_blank" title="Länk till kursvalsinfo, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om kursvalet inför vårterminen</a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Kursval/Sidor/FAQ---kursval.aspx" title="Länk till vanliga frågor och svar om kursval, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Vanliga frågor och svar angående kursvalet​</a></div>Mon, 02 Nov 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ny-skrivartjänst.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ny-skrivartj%C3%A4nst.aspxNy skrivartjänst lanseras 3 november<p><b>​Den 3 november kommer vi byta ut vår skrivarserver. I samband med bytet av servern har vi standardiserat skrivartjänsten och får på så sätt en billigare, miljövänligare och säkrare skrivarhantering.</b></p>​<div><span style="background-color:initial">I</span><span style="background-color:initial"> samband med bytet kommer möjligheten att köpa quota ligga nere fr.o.m. fredag eftermiddag 30 okt t.o.m. 2 nov. Du kan fortsatt skriva ut som vanligt fram t.o.m. måndag 2 nov. Skriver du ut från StuDAT (Studentdatorlabbsalar) fungerar det på samma sätt idag. För att kunna skriva ut fortsatt på tisdag från din privata dator behöver du lägga till skrivarna på nytt igen, guider för hur man gör finns här: </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/StuDATWindows/PrintingAtChalmers" title="Länk till IT-support, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />StuDAT Windows</a> </span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/StuDATLinux/PrintingAtChalmers" title="Länk till IT-support, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />StuDAT Linux</a>  </span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/NonStuDATWindows/PrintingAtChalmers" title="Länk till IT-support, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Icke-StuDAT Windows</a> </span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/NonStuDATLinux/PrintingAtChalmers" title="Länk till IT-support, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Icke-StuDAT Linux</a> </span></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/MacStudents/PrintingAtChalmers" title="Länk till IT-support, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Studenter mac</a> </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">De PQ (printquota) som du har idag flyttas över till det nya systemet. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Det nya skrivarsystemet har funktioner som håller koll på skrivarnas miljöpåverkan, något vi kommer se över i samband med införandet. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Vill du redan nu bidra till en hållbar framtid, använd tjänsten &quot;Find-me-print&quot;. Då behöver du &quot;släppa&quot; jobbet på den skrivare du önskar via exempelvis en telefon. Om du inte skriver ut på 2 timmar så slängs jobbet. Tack vare tjänsten &quot;Find-me-print&quot; har vi redan idag sparat över 18000 utskrifter, en besparing på 11000 A4-sidor och 143 kg CO2!</span></div>Thu, 29 Oct 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Sektionslokalerna-stängs-nattetid.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Sektionslokalerna-st%C3%A4ngs-nattetid.aspx​​Sektionslokalerna stängs nattetid för att minska risk för smittspridning<p><b>​Rektor har fattat beslut om att tillfälligt förbjuda alkohol i högskolans lokaler och stänga studenternas sektionslokaler nattetid, mellan kl 21:00 och 07:00, som en extra försiktighetsåtgärd under covid-19-pandemin.</b></p><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">De se</span><span style="background-color:initial">naste veckorna har antalet smittade i covid-19 ökat i hela landet, också här i Göteborgsområdet. Antalet patienter som behöver läggas in på sjukhus och intensivvårdsavdelningar ökar.</span></div> <div><span style="background-color:initial"> </span><br /></div> <div>Chalmers tar situationen på stort allvar. Ett stort utbrott på campus skulle riskera att leda till en mycket stor belastning på sjukvården, och riskera Chalmers möjlighet att upprätthålla undervisning och verksamhet i en vidare mening. Därför har rektor fattat beslut om tillfälliga begränsningar i hur Chalmers studenter kan disponera sina sektionslokaler. Studenterna fick beskedet i ett mejl onsdagen 28 oktober och beslutet gäller för perioden 28 oktober till 30 november 2020.</div> <div><br /></div> <div>– Att begränsa öppettiderna för sektionslokalerna är ett oerhört tråkigt beslut att ta. Jag förstår att många blir besvikna, men i rådande situation måste försiktighet vara det som guidar vårt handlande, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd. </div> <div><br /></div> <div><em style="background-color:initial">–</em> Att kunna träffa sina studiekamrater för utbyte, stöd och sociala aktiviteter är mycket viktigt både för studierna och för den sociala gemenskapen. Under den pågående pandemin måste vi dock alla anpassa oss till delvis nya sätt att umgås för att begränsa smittspridningen. Vi kommer i dialog med studentkåren arbeta för att finna den bästa vägen framåt i denna mycket speciella situation. </div> <div><br /></div> <div>Sektionslokalerna kommer som vanligt att vara tillgängliga dagtid. En ny bedömning av situationen kommer att göras i mitten av november.</div> <div><br /></div> <div>Text: Christian Borg</div> <div><br /></div>Wed, 28 Oct 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Resultat-från-Studentbarometern.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Resultat-fr%C3%A5n-Studentbarometern.aspx​Möjligheten till återhämtning viktigaste frågan kring studenters arbetsmiljö<p><b>I februari 2020 fick alla dåvarande studenter möjligheten att berätta om sin upplevelse av studiemiljön på Chalmers. 3242 studenter besvarade enkäten och det var det högst antalet svarande sedan dess start 2017.​​</b></p><div><br /></div> <div>Studentkåren hade en tävling bland sina sektioner, flera PA gick ut i sina klasser och informerade, flera funktioner skickade påminnelser via mail. Resultatet av arbetet syns i och med att en större andel av programmen 2020 fick en svarsfrekvens över 50%. Bäst av alla och vinnare av studentkårens tävling var Bioteknik där 80% av studenterna svarade på enkäten. </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Resultat</h2> <div>De cirka 50 frågorna handlade om studiemiljö, undervisning, studentliv, likabehandling och fysisk arbetsmiljö. 24 av dessa frågor visar på ett bättre resultat i 2020 års enkät jämfört med förra året. Den fråga som hade förbättrats mest är: ”Jag vet hur jag kan påverka min studiemiljö”. De påståenden som fick högst medhåll var: ”Jag är stolt över att studera på Chalmers” och ”Jag känner mig trygg på Chalmers”. </div> <div><br /></div> <div>Tre frågor visar på ett sämre resultat än året innan: “Som student på Chalmers ges jag möjlighet till att utveckla goda sociala relationer utanför studierna”, “Jag har möjlighet att återhämta mig efter hög arbetsbelastning i mina studier” och “Jag är nöjd med den fysiska arbetsmiljön”. De två frågor som fick lägst medhåll är: ”Jag upplever att det finns tid för eftertanke och reflektion i mina studier” och ”Jag har möjlighet att återhämta mig efter hög arbetsbelastning i mina studier”.</div> <div><a href="/sv/studentliv/studie-arbetsmiljo/Sidor/Studentbarometern.aspx" title="Info om studentbarometern på Studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om studentbarometern och dess resultatet här.</a></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Organisatorisk och socialarbetsmiljöronder</h2> <div>Under våren när resultatet av enkäten var klart genomförde alla grundprogram en årlig organisatorisk och social arbetsmiljörond (OSA-rond) där studenternas studiemiljö och utbildningarnas organisering diskuterades. Förutom programteam och stödfunktioner på högskolan representerades programmen av sektionens studerandearbetsmiljöombud (SAMO), årskursrepresentanter och eventuellt andra inbjudna studenter. På dessa ronder går deltagarna igenom studentbarometerns resultat och annat underlag som kursvärderingar och statistik. De diskuterar hur programmet upplevs och gör tolv riskbedömningar som är samma för alla program. De områden som bedöms ha högst risk kräver en åtgärd.</div> <div><br /></div> <div>2020 sattes 24 högrisknivåer spridda på de 28 olika ronderna. Det område som flest program, totalt tio stycken, bedömde som högrisk var: ”Risk för att utbildningens organisering skapar för hög arbetsbelastning och otillräcklig återhämtning hos studenterna”. Varje enskilt program skapar egna åtgärder inom de områden som ses som risker. </div> <div><a href="/sv/studentliv/studie-arbetsmiljo/Sidor/checklista_studiesocial_arbetsmiljorond.aspx" title="Info om organisatiorisk och social arbetsmiljörond"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om OSA-ronderna här​</a></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Grundutbildningens ledningsgrupps handlingsplan </h2> <div>I september gick vicerektor tillsammans med sin ledningsgrupp igenom resultatet av vårens arbete och lyfte upp ett antal frågor som bäst hanteras på Chalmersgemensam nivå och inte bara på program- eller utbildningsområdesnivå. </div> <div><br /></div> <div>Några av de frågor som lyftes upp var studenternas upplevelse av arbetsbelastning och stress, arbetsmiljöansvar för studenter som inte går på något program, rutiner för studenter med tillfälliga skador och inomhusklimat. Man beslutade också att stärka systematiken i programmens organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder så att varje program tar fram en handlingsplan som följs upp årligen.</div> <div><br /></div> <div>Man beslutade också att tillsammans med kåren titta närmare på studenters riskbeteenden i samband med alkoholkonsumtion och att utreda möjligheten att ge sektionernas studerandearbetsmiljöombud en mer djupgående utbildning i arbetsmiljö än den de får idag.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Studentbarometern 2021 </h2> <div>I januari/februari 2021 kommer nästa studentbarometer att skickas ut. Håller du med om högskolans prioriteringar? Ta chansen att göra din röst hörd och påverka din studiemiljö. </div> <div>​<br /></div> Wed, 21 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspx​Vill du ha ett givande extrajobb som mentor?<p><b>​En mentors roll är att stödja, uppmuntra och hjälpa en student att strukturera och planera sina studier.​​</b></p><div><br /></div> Nu söker vi ännu fler mentorer som vill bidra i detta viktiga och givande arbete. Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, där en funktionsvariation inte ska vara ett hinder för studierna. Personer med funktionsvariation ska känna sig delaktiga och behandlas jämlikt precis som alla andra studenter. Det innebär att alla ska kunna tillgodogöra sig information och delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar. <span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">tudenter med funktionsvariation kan ansöka om att få en mentor via Nais. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">tt vara ment</span><span style="background-color:initial">or innebär att du och studenten träffas och tillsammans skapar verktyg och förutsättningar för att studenten på egen hand ska kunna genomföra sina studier. Studenten kan behöva hjälp att orientera sig i de digitala plattformar som är kopplade till lärosätet såsom studentportal, schema, salar och kursplaner.</span></div> <div><br /><div><div><a href="/sv/chalmersstudier/anteckningsstod/Sidor/mentor.aspx" target="_blank" title="Länk till mentorsstöd, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer och anmäl ditt intresse via den här länken</a></div></div></div>Tue, 20 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Förlängd-anmälningstid-till-tentamen-.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/F%C3%B6rl%C3%A4ngd-anm%C3%A4lningstid-till-tentamen-.aspx​Förlängd anmälningstid till tentamina i läsperiod 1<p><b>​Antalet studenter som inte inom utsatt tid anmält sig till tentamina för läsperiod 1 läsåret 2020-2021 är betydligt större än normalt. Tiden för tentamensanmälan har därför förlängts till och med söndag 18 oktober.​​</b></p><p class="chalmersElement-P"><strong><br /></strong></p> <p class="chalmersElement-P"><strong>Senast söndag 18 oktober måste din anmälan vara inne. </strong><span style="background-color:initial"><strong>D</strong></span><span style="background-color:initial"><strong>ärefter är det inte möjligt att inkomma med en anmälan till tentamen i lp 1.</strong> </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Studenter anmäler sig själva på ordinarie sätt via Ladok. </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"><strong>Studenter som av någon anledning inte själv kan anmäla sig via systemet måste senast 18 oktober inkomma med en anmälan via mail till </strong><a href="mailto:studentcentrum@chalmers.se"><strong>studentcentrum@chalmers.se</strong></a></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)">Var uppmärksam på att Chalmers alltid tillämpar obligatorisk tentamensanmälan. Denna förlängda anmälningstid är ett undantag som enbart gäller för läsperiod 1, HT20. Tider för tentamensanmälan hittar du i Studentportalen.</span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Det är fortfarande inte möjligt att plussa eller att dubbeltentera. </span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">e sidan </span><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/tentamen%20under%20covid-19-pandemin.aspx" title="Länk till Studentportalen">Tentamen under covid-19-pandemin​</a><span style="background-color:initial"> för fullständig information om de regler som gäller för tentamina under hösten</span><span style="background-color:initial">.  </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial"></span><span style="font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Problem med att logga in på Ladok? </span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial">Vissa studenter har under de senaste dagarna rapporterat att de har problem med att logga in på Ladok. Följ <a href="/sv/aktuelllt/Sidor/Inloggning-på-ladok.aspx">denna enkla guide​</a> för att komma runt problemet.</span></p> <p class="chalmersElement-P"></p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p class="chalmersElement-P">​</p>Fri, 16 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Inloggning-på-ladok.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Inloggning-p%C3%A5-ladok.aspxProblem med att logga in på Ladok? Gör så här!<p><b>Sedan en tid tillbaka är det flera studenter som har hört av sig om att de haft svårigheter att logga in på Ladok. I den här guiden berättar vi hur du lätt kommer runt detta problem. ​​​</b></p>​Chalmers autentiseringsystem mot Ladok har kommit i en ny version vilket innebär att det numera finns två alternativet att välja som har koppling till Chalmers; &quot;Chalmers&quot; och &quot;Chalmers Library&quot; vid inloggning. För att logga in i Ladok skall alternativet &quot;Chalmers&quot; väljas.<br /><h2 class="chalmersElement-H2">Välj alternativet Chalmers</h2> Det korrekta alternativet att välja vid inloggning till Ladok är &quot;Chalmers&quot; <div><div><img src="/SiteCollectionImages/miljoer_illustrationer/ladok1.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Om du bara ser Chalmers Library?</h2></div> <div>Om du sedan tidigare har &quot;Chalmers Library&quot; som standardval klickar du på &quot;Add another institution&quot;, söker på &quot;Chalmers&quot; och väljer detta. <span style="background-color:initial">N</span><span style="background-color:initial">u har </span><span style="background-color:initial">du två alternativ vid inloggning. Om du vill kan du ta bort &quot;Chalmers Library&quot; genom att klicka på &quot;edit&quot; och det lilla krysset som dyker upp. </span></div> <div><img src="/SiteCollectionImages/miljoer_illustrationer/ladok4.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /></div>Thu, 15 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Anmälan-till-Act-Sustainable-öppen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Anm%C3%A4lan-till-Act-Sustainable-%C3%B6ppen.aspxRegistreringarna till Act Sustainable är öppna!<p><b>​​Från och med nu är registreringarna till Act Sustainable öppna. Glöm inte att varje programpunkt kräver en egen registrering, men du kan anmäla dig till hur många programpunkter du vill.</b></p>För dig som är student eller anställd på Chalmers eller Göteborgs universitet deltar du i eventen via Zoom. Det ger dig möjligheten att delta aktivt, till exempel genom att ställa frågor till föreläsare eller på annat sätt reagera på innehållet. Det finns dock begränsade platser i Zoom och först till kvarn gäller! <div><br /></div> <div>För övriga deltagare finns vår live-stream på YouTube. Utvalda programpunkter kommer streamas på Göteborgs centrum för hållbar utvecklings YouTube-kanal. Där kan vem som helst titta, men möjligheten att delta aktivt är begränsad. Även detta kräver registrering. </div> <div><br /></div> <div>Länkar till de programpunkter du anmält dig till kommer skickas till din registreringsmejl några dagar innan evenemanget. Om du har frågor, besök actsustainable.se för mer information eller maila Karin Bylund, projektledare för Act Sustainable, på karin.bylund@chalmers.se. Om du vill vara helt säker på att inte missa något följ Gothenburg Student Sustainability Hub på Facebook och Instagram. Inför och under veckan kommer vi fylla #ActSustainable2020 med info, inspo och en inblick bakom kulisserna. </div> <div><br /></div> <div>Besök: <a href="https://www.actsustainable.se/" title="Länk till Act Sustainable, öppnas i ny fliik" target="_blank">actsustainable.se</a> </div> <div>Kontakt: <a href="mailto:karin.bylund@chalmers.se" title="Länk till mailadress">karin.bylund@chalmers.se</a></div> <div>YouTube: <a href="https://www.youtube.com/c/GothenburgCentreforSustainableDevelopment" title="Länk till Youtube">Gothenburg Centre for Sustainable Development </a></div> <div>Facebook: <a href="https://www.facebook.com/GothenburgStudentSustainabilityHub" title="Länk till Facebook">GothenburgStudentSustainabilityHub</a> </div> <div>Instagram: <a href="https://www.instagram.com/studentsustainabilitygbg/" title="Länk till Instagram">StudentSustainabilityGBG ​</a></div> <div><br /></div> <div>AV: HUGO GUSTAFSSON (Göteborgs universitet)</div>Mon, 12 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-Eduroam.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Problem-med-Eduroam.aspxProblem med att logga in på det trådlösa nätverket?<p><b>Just nu får IT-avdelningen många frågor om hur man loggar in på vårt trådlösa nätverk, Eduroam.​ Frågorna kommer mestadels från Apple-användare, därför har vi tagit fram en guide för hur man åtgärdar problemet. ​​</b></p><div><span style="background-color:initial"> </span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><span style="background-color:initial">Tänk på att  användarnamnet för Eduroam är CID@chalmers.se oavsett om du är anställd eller student. @ står för att man hör hemma på Chalmers och är inte att förväxla med en mailadress. Du hittar IT- avdelningens alla guider här: </span></div> <div><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/Student/Student" title="Länk till IT-portalen, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />IT-portalen​</a></div> <div><br /></div>Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kandidatarbetsval.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kandidatarbetsval.aspxInformation om kandidatarbetsvalet<p><b>​Här kommer information om årets kandidatarbetsval​</b></p><h2 class="chalmersElement-H2">​<span>Viktiga datum för kandidatarbetet</span></h2> <div><strong>9 oktober</strong> - Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen.</div> <div> </div> <div><strong>12 november</strong> - Kandidatarbetsvalet öppnar.</div> <div> </div> <div><strong>23 november</strong> - Sista dagen att välja kandidatarbete. </div> <div> </div> <div><strong>4 december</strong> - Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Behörighet</h3> <div> </div> <div>Från om med läsåret 2019/2020 gäller följande behörighetskrav för kandidatarbetena: För tillträde till kandidatarbete ska studenten uppfylla minst 105 hp av de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK. </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Egna förslag på kandidatarbetsprojekt</h3> <div> </div> <div>Du som har egna förslag till kandidatarbetsprojekt ska lämna in ditt förslag till institutionen senast  9 oktober. Stäm av förslaget med din programansvarig innan du lämnar in det. Du måste välja ditt eget projektförslag som prio 1 för att det ska kunna tilldelas dig. Högst hälften av platserna i projektet är vikta för studenter som kommit med förslaget. De andra platserna är öppna för studenter vid program där projektet är godkänt. </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/kandidat-och-examensarbete/kandidatarbete/Sidor/Syfte-mal-och-upplagg.aspx" title="Länk till Studentportale, kandidatarbeten"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Här kan du läsa mer om kandidatarbetsvalet​</a></div> <div> </div> <div>​<br /></div> <div> </div>Thu, 08 Oct 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Information-om-studentdatorerna.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Information-om-studentdatorerna.aspxViktig information om att spara filer på studentdatorer<p><b>Chalmers IT-avdelning vill påminna alla studenter om de rutiner som gäller vid användning av studentdatorerna (StuDAT) i datorsalarna på campus. ​​</b></p><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">När du använder Chalmers studentdatorer är det viktigt att du alltid sparar dina filer på din hemkatalog Z: För tillfället är det nämligen möjligt att vara inloggad på flera datorer samtidigt och i dessa fall är det enbart den första inloggningen som sparar dina filer om du t.ex. lägger dem på skrivbordet. </span><span style="background-color:initial">P</span><span style="background-color:initial">å övriga datorer raderas allt som inte är sparat på Z: vid utloggning. </span><br /></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2"><span>H</span><span>ur vet jag om jag är inloggad på flera datorer samtidigt? </span></h2></div> <div>Om du är inloggade på flera datorer samtidigt kommer det synas tydligt på bakgrunden. Leta efter en stor röd text i högra hörnet som varnar för att du är inloggad på flera datorer samtidigt. På dator nr. 2 kommer du tydligt se en stor pop-up-ruta med information om detta. </div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Vill du vara helt säker på att din data alltid sparas? Spara allt  på Z: </span></div> <div><span style="background-color:initial">Ti</span><span style="background-color:initial">ps: Logga alltid ut när du är klar med datorn, då minimerar du risken för att förlora viktig information!</span><br /></div>Wed, 23 Sep 2020 00:00:00 +0200