Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaThu, 26 Jan 2023 16:10:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Trackskurs-med-hallbarhetsfokus.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Trackskurs-med-hallbarhetsfokus.aspxTrackskurs inom hållbarhet öppen för anmälan<p><b>Ta chansen och anmäl dig till Trackskursen Adaption to future environments!  ​​​​​</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/710x320px_Pavillion.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br />Bild: Malin Anker.<br /><br />​<span style="background-color:initial;font-size:14px">Denna kurs handlar om hur anpassning till de snabbt föränderliga tekniska, miljömässiga och sociala systemen i vår omvärld bäst kan ske. Situationen vi befinner oss i idag kräver tvärvetenskapliga samarbeten mellan experter från olika områden, därför sammanför denna kurs studenter från olika discipliner. <br /><br />Tillsammans kommer du att få lösa problem kopplat till smarta byggnader, inom ramen för projektet <a href="https://goteborg2023.com/en/jubileumsprojekt/prototyping-gothenburg">Prototyping Gothenburg project</a>.</span><span></span><div><span style="font-size:14px">Under kursens gång tas en idé från koncept till praktiskt genomförande. Byggprojektet kommer bli en del av Göteborgs 400-års jubileum som går av stapeln sommaren 2023. </span></div> <div><span style="font-size:14px">För mer information, kontakta Yutaka Goto, <a href="mailto:yutaka@chalmers.se">yutaka@chalmers.se</a>.</span></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Ansökan</span></h3> <div><span style="font-size:14px">Studenter från alla mastersprogram på Chalmers som är intresserade av att delta i detta tvärvetenskapliga och innovativa byggprojekt är välkomna att skicka in en ansökan. </span></div> <div><span style="font-size:14px">Kursen har begränsat antal platser, vi ber dig därför att ansöka genom att skicka in ett personligt brev på max en A4-sida till: </span><span></span><a href="mailto:yutaka@chalmers.se">yutaka@chalmers.se​</a><span style="background-color:initial">.</span></div> <div><span style="font-size:14px">Skicka in din ansökan senast <strong>13</strong><strong><strong> </strong>februari</strong>. </span></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Mer information</span></h3> <div><span style="font-size:14px"><b>Level</b>: Advanced</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Credits</b>: 7.5 ECTS </span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Lärare och kontaktperson</b>: Yutaka Goto, yutaka@chalmers.se.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Kursdatum</b>: 23 februari </span>– <span style="font-size:14px">18 juni, 2023</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Deadline för ansökan</b>: 13 februari, 2023</span></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Trackskurserna bygger broar till arbetslivet</span></h3> <div><span style="font-size:14px">Inom ramen för Trackskurserna får du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och bidra till att lösa aktuella problem som en del av din utbildning. Trackskurserna hålls ofta i nära samarbete med forskare, industri eller samhällsaktörer och är dessutom ett steg på vägen ut i arbetslivet eftersom du som student får erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära team.</span></div> <div><span style="font-size:14px">Trackskurserna är en del av Chalmers ordinarie utbildningsutbud, men tillhör inte ett specifikt program eller en enskild institution. Trackskurserna är tvärdisciplinära och kan användas som valfria kurser eller läsas utöver ditt ordinarie program – fundera på vad som passar dig bäst!<br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://www.chalmers.se/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/tracks-valbara-kurser/Sidor/default.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Tracks</a><br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://prod.www.chalmers.se/en/education/your-studies/select-courses/choose-a-tracks-course/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Här kan du tjuvkika på Tracks-sidorna på Chalmers nya hemsida​</a><br />OBS! </span><span style="background-color:initial">Anslutning till Chalmers-VPN krävs för att öppna länken.</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div>​<br /></div> Thu, 26 Jan 2023 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kursregistrering.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Kursregistrering.aspxPåminnelse: Glöm inte registrera dig på dina kurser<p><b>​​Från och med 1 januari 2023 införde Chalmers en obligatorisk sista skarp registreringsdag på kurser för studenter på förutbildnings-, grund- och avancerad nivå. En av anledningarna är att få en mer rättssäker och likvärdig hantering. Många kurser i läsperiod tre har sista registreringsdatum den 24 januari. ​​​​</b></p><div><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/dator_710x320px.jpg" alt="" style="margin:5px" /><em>​Registrera dig på dina kurser i tid, annars riskerar du att förlora din plats.</em></div> <span style="background-color:initial"><div> </div></span><h2 class="chalmersElement-H2"><span>Detta innebär:</span></h2> <div><ul><li>Du ska själv ska göra din registrering, genom Ladok för studenter, på aktuell kurs under registreringsperioden senast tisdag i kursens andra läsvecka.<br /><br /></li> <li>Du förlorar din plats på kursen om du inte registrerar dig i tid. <br /><br /></li> <li>Du ansvarar själv för att höra av dig i god tid till <a href="mailto:studentcentrum@chalmers.se" target="_blank">Studentcentrum </a>innan kursens sista registreringsdag infaller, om du behöver hjälp. </li></ul></div> <div> </div> <div>Du ser exakta registreringstider för varje kurs i <a href="https://www.student.ladok.se/student/app/studentwebb/" target="_blank">Ladok för studenter​</a>.<br /><br />I länken nedan kan du läsa mer om registrering och resultat på kurser.<br /><a href="/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Sidor/Registrering-kurs.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Registrering och resultat​</a><br /><br /></div> <div> </div> <div>Tack på förhand för att du registrerar dig på dina kurser i tid!</div> <div> </div> <div><br /></div>Fri, 20 Jan 2023 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ansökan-till-utbytesstudier-inom-Europa-är-öppen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ans%C3%B6kan-till-utbytesstudier-inom-Europa-%C3%A4r-%C3%B6ppen.aspxAnsök till Erasmus+<p><b>Nu kan du ansöka om utbytesstudier inom Europa - Erasmus+</b></p>​<div>​I Studentportalen under Utlandsstudier hittar du mer information om utbytesstudier. Delta gärna med på de digitala informationsmöten som hålls nu i januari och i början på februari. Mer information hittar du i nyhetsbrevet nedan:<br /><div><a href="https://ui.ungpd.com/Issues/6247a68a-12e2-4b23-8908-373cd4f94c07?AccountId=daeee066-676f-4be5-bf0c-fe7abfbbf99b&amp;ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&amp;IssueId=6247a68a-12e2-4b23-8908-373cd4f94c07&amp;ir=" target="_blank" title="Länk till nyhetsbrev, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Nyhetsbrev - Explore More - Erasmus+ </a></div> <div><br /></div> <div>Har du frågor om utbytesstudier, skicka ett mail till:<br /><a href="mailto:studentexchange@chalmers.se" title="Länk till mailadress"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />studentexchange@chalmers.se​</a></div> <div><br /></div> <div>Ansökan tillutbytesstudier är öppen till och med den 15:e februari!<br /></div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Issues/6247a68a-12e2-4b23-8908-373cd4f94c07?AccountId=daeee066-676f-4be5-bf0c-fe7abfbbf99b&amp;ContactId=00000000-0000-0000-0000-000000000000&amp;IssueId=6247a68a-12e2-4b23-8908-373cd4f94c07&amp;ir=" target="_blank" title="Länk till nyhetsbrev, öppnas i ny flik"></a></div></div>Fri, 20 Jan 2023 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nu-kan-du-tjuvkika-på-nya-chalmers-se.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nu-kan-du-tjuvkika-p%C3%A5-nya-chalmers-se.aspxNu kan du tjuvkika på nya chalmers.se<p><b>Den 2 februari lanseras Chalmers nya webbplats – men redan nu kan du surfa in och ta en titt.​ ​​​</b></p>​<span style="font-size:14px"><span style="background-color:initial">Arbetet med att skapa Chalmers nya webbplats har varit intensivt under 2022. Om en knapp månad, den 2 februari, ska sajten tas i bruk. Arbetet pågår in i det sista, men anställda och studenter kan redan nu titta in för att se hur det växer fram. <br />Adressen är <a href="https://prod.www.chalmers.se/">prod.www.chalmers.se​</a> och sidan är tillgänglig för den som är inloggad på Chalmers nätverk, dvs antingen på plats på campus eller uppkopplad med VPN. <br /><br /></span></span><span></span><div><span style="font-size:14px">Det du ser via länken ovan är dock inte en färdig och fullödig version – arbetet med att utveckla webbplatsen kommer pågå hela våren 2023. Sajten sjösätts i februari då plattformen som den nuvarande sajten ligger på är utdaterad och inte längre får säkerhetsuppdateringar.<br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">Dessa saker finns inte på plats vid lanseringen, utan läggs till successivt, bland annat:<br /></span></div> <div><ul><li><span style="font-size:14px">Kurs och programplaner, tentamensdatum, läsårstider (dessa når du tills vidare via Studieportalen)</span></li> <li><span style="font-size:14px">Utvisning av publikationer, projekt och disputationer, från Research</span></li> <li><span style="font-size:14px">Vidareutvecklad sökfunktionalitet</span></li> <li><span style="font-size:14px">Utökning av innehåll</span></li></ul></div> <div><span style="font-size:14px">När du besöker nya chalmers.se får du gärna lämna feedback på det du ser via formuläret:<br /> <a href="https://prod.www.chalmers.se/om-chalmers/om-webbplatsen/tyck-till-om-webbplatsen/">Tyck till om webbplatsen</a></span></div> <div><br /></div> ​Thu, 19 Jan 2023 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/studentbarometern.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/studentbarometern.aspxBerätta för oss hur det varit att studera på Chalmers 2022<p><b>Nu är det dags att svara på Studentbarometern – undersökningen av studenternas studie- och arbetsmiljö som högskolan och studentkåren gör tillsammans.  ​​​​​​​​</b></p><p class="chalmersElement-P"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Portalen_710x320px.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P">I studentbarometern får du möjligheten att anonymt berätta hur du mår och uppfattar din studiemiljö. Ditt svar är oerhört viktigt för att Chalmers ska bli en ännu bättre plats för alla! Resultaten från tidigare år har lett till initiativ som Chalmers mot sexism och förändringar av programupplägg. Ta chansen och berätta för oss hur året 2022 har varit.<br /></p> <p class="chalmersElement-P">Enkäten skickas till dig via mejl den <strong>17 januari</strong> från chalmers.studentbarometer2023@mail.quicksearch.se och är öppen till den <strong>10 februari.</strong> Länken du får är personlig och du måste använda just den för att svara. Mejlet skickas till den epost som du har registrerad i Ladok. Kom ihåg att även kolla i din skräpkorg.<br /><br /></p> <span></span><p class="chalmersElement-P">Dina svar hanteras av företaget Quicksearch som garanterar anonymitet och sekretess. Så håll utkik efter mejlet så du inte missar att göra din röst hörd. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. <br /><br /></p> <p class="chalmersElement-P">Vid frågor om själva undersökningstekniken, hantering av enkätresultat mm; kontakta Sofia Wetterlund <a href="mailto:sofia.wetterlund@quicksearch.se">sofia.wetterlund@quicksearch.se</a><br /> </p> <p class="chalmersElement-P">Om du har frågor kring enkätens innehåll, syfte mm; kontakta Sara Thornadtsson Chavarria på Student- och utbildningsavdelningen <a href="mailto:sara.thornadtsson.chavarria@chalmers.se">sara.thornadtsson.chavarria@chalmers.se</a> eller Emilie Lemann, sociala utskottets ordförande i studentkåren <a href="mailto:so@chalmersstudentkar.se">so@chalmersstudentkar.se</a></p> <br />Tue, 17 Jan 2023 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vinterskola-i-datakompetens.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vinterskola-i-datakompetens.aspxAnmäl dig till vinterskola i datakompetens<p><b>Är du intresserad av datakompetens? Gillar du att resa, men viktigast av allt: tycker du om lagarbete?​ ​</b></p>​<img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/710x320_Main%20graphic_winter%20school%202023_png.png" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Stämmer detta in på dig? Välkommen att anmäla dig till &quot;Data Literacy Enhance winter school 2023&quot; som organiseras av Warsaw University of Technology i samarbete med Technical University of Berlin,  och Valencia Polytechnic University. Deltagandet är kostnattsfritt och finasieras via Erasmus+.<br /><h2 class="chalmersElement-H2" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">Winter School dates</h2> <div>6-10 February 2023 onsite in Warsaw at WUT</div> <div>13 February – 12 March 2023 online via MS Teams.​</div> ​<br />Sista anmälningsdatum är den 20 januari.<br /><a href="/en/News/Pages/Winter-school.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om vinterskolan och hur du anmäler dig här</a><br />​<br />Tue, 03 Jan 2023 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Spara-energi.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Spara-energi.aspxSå sparar du energi på campus<p><b>Den här vintern är det extra viktigt att spara på energianvändningen – även på campus. Så här kan du hjälpa till.​</b></p>​<img src="/SiteCollectionImages/elspar_710x320.JPG" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><div>Den 9 december uppmanade regeringen svenskarna att spara el. I kombination med arbetet med energieffektivisering som utförs av Chalmers, Chalmersfastigheter och Akademiska hus är det extra viktigt att se över vad man kan göra för att minska energianvändningen. Om alla hjälps åt kan det får stort genomslag på Chalmers helhetsförbrukning och minskar risken för eventuell frånkoppling av elnätet.<br /><br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Precis som i hemmet finns det flera enkla saker som du kan göra:</h2> <div><ul><li>Öppna inte fönster, det sätter ventilationen i obalans.</li> <li>Se till att alltid släcka belysningen när ingen är i rummet.</li> <li>Sitt tillsammans för att inte behöva ha tänt överallt.</li> <li>Stäng av datorer, skärmar och annan utrustning innan du går hem. </li> <li>Dra ur laddare när de inte används. </li> <li>Se till att använda utrustning med bästa energiklass.​<br /></li></ul></div> <div>– Det är jätteviktigt att vi alla hjälps åt att minska energiförbrukningen av många skäl. I det läge vi är i nu gäller det förstås att fortsatt minska vår klimatpåverkan men också att sänka såväl kostnader som samlat effektuttag ordentligt, både för Chalmers del och för samhället i stort, säger Fredrik Nilsson, vicerektor för campus och hållbar utveckling.<br /><br /></div> <div>Förutom att minskad energiförbrukning sparar både pengar och miljö, minskar det också den lilla, men möjliga, risken för frånkoppling av elnätet, som skulle innebära att Chalmers står utan el.</div> <div><br /></div> <div><strong>Tack för din förståelse och insats!</strong></div> <div><br /></div> <br /><a href="https://play.chalmers.se/media/Energispartips+/0_h7dddgkv" target="_blank" title="chalmers play"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/filmbild_710x320px.JPG" alt="" style="margin:5px" />​</a><br /><em>Kolla in videoklippet om hur du enkelt kan spara energi på campus.</em><br /><div><br /></div> <div><br /></div>Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentportalen-flyttar.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentportalen-flyttar.aspxStudentportalen flyttar<p><b>Nuvarande Studentportalen och chalmers.se slås ihop till en ny gemensam webbplats efter årsskiftet. Den nya webben kommer ha ett modernt gränssnitt som är mer lättnavigerat och lever upp till de krav som ställs på tillgänglighet. ​​​​​​</b></p><div><span style="background-color:initial">Lanseringen av nya chalmers.se är planerad att ske den 2 februari 2023. Det som lanseras till en början är en första version som innehåller den mest nödvändiga informationen, för att därefter fortsätta växa fram och utvecklas under våren. All studierelaterad information och e-tjänster som du behöver för dina studier har vi samlat under fliken ”Utbildning/dina studier” på nya chalmers.se. <br /></span><br />Vill du ta en titt hur det kommer att se ut? Följ länken nedan.<br /><a href="https://prod.www.chalmers.se/" target="_blank">https://prod.www.chalmers.se/​</a></div> <div><br /></div>Tue, 13 Dec 2022 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Infodiskarna-pa-Johanneberg-flyttar.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Infodiskarna-pa-Johanneberg-flyttar.aspx​Infodiskarna på campus Johanneberg flyttar till nya lokaler 9 januari<p><b>​Den 19 december stängde diskarna för student- och IT-frågor i huvudbiblioteket på​ campus Johanneberg. Diskarna öppnar upp igen den 9 januari i FUSE:s lokaler i SB3-huset. Du når dem från Sven Hultins gata 8 eller via ingången på Betongvägen 9. ​​​​</b></p><div><span style="background-color:initial">Öppettiderna är precis som tidigare måndag till fredag kl 12-14. Övriga tider och mellan den 19 december till 9 januari, då diskarna är stängda, når du personal och hittar svar på frågor som vanligt via våra digitala kanaler: </span><br /></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><ul><li><a href="/sv/kontaktochservice/Studentcentrum/Sidor/studentcentrum.aspx">Studentcentrum på Studentportalen​</a><br /><a href="mailto:studentcentrum@chalmers.se">studentcentrum@chalmers.se</a><span style="background-color:initial">, telefontid</span><span style="background-color:initial"> mån-tis</span><span style="background-color:initial">,</span><span style="background-color:initial"> tor-fre</span><span style="background-color:initial"> 10.00-11.00 tel: 031-772 3250 </span></li> <li><a href="/sv/kontaktochservice/IT-support/Sidor/IT-support.aspx">Chalmers IT-support på Studentportalen</a><a href="/en/News/Pages"></a></li></ul></div> <div><br /></div> <div>Flytten av diskarna är en tillfällig åtgärd och en del i den pågående utvecklingen av campus Johanneberg. Under andra hälften av 2023 kommer diskarna att ersättas av ett nytt informations- och servicecenter. </div> <div>Informations- och servicecentret kommer att bli Chalmers nya mötesplats för studenter, medarbetare, gäster och allmänhet där man kan få praktisk hjälp och svar på allmänna frågor. Just nu undersöks vilken plats på campus som kan vara lämplig. </div> <div><br /></div> <div>När centret kan öppna är ännu inte klart men preliminär tidplan är under hösten 2023. <span style="background-color:initial">Tills dess är du välkommen med dina frågor till informationsdiskarna i FUSE:s lokaler </span><span style="background-color:initial">från och med <b>9 januari.</b></span></div> <div><span style="background-color:initial"><b>Adress:</b> SB3-huset, </span><span style="background-color:initial">Sven Hultins gata 8, ingång även via Betongvägen 9.​<br /><br /></span></div>Thu, 08 Dec 2022 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nobelpristagare-i-Goteborg.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nobelpristagare-i-Goteborg.aspxMöt årets nobelpristagare i Göteborg<p><b>​Vill du veta mer om Nobelprisen i kemi, ekonomi och fredpriset? Då har du mycket goda förutsättningar att få din nyfikenhet stillad.  ​</b></p><div><span style="font-size:16px">Fem av årets nobelpristagare och en av 2020 års mottagare av ekonomipriset kommer till Chalmers, Göteborgs universitet och Handelshögskolan, för att hålla öppna föreläsningar för studenter, </span><span style="font-size:16px">forskare och andra intresserade.</span><span style="font-size:16px;background-color:initial"> </span></div> <div><span style="font-size:16px"> <h3 class="chalmersElement-H3">Pristagare och datum för föreläsningarna:</h3></span></div> <ul><li><span style="background-color:initial;font-size:16px">Pristagaren i​ ekonomi: Paul Milgrom 13 december 2022   </span><span style="font-size:16px"> ​​</span></li> <li><span style="font-size:16px">Pristagaren i kemi: ​K. Barry Sharpless och Carolyn Bertozzi 14 december 2022  </span></li> <li><span style="font-size:16px">Fredspristagare: Memorial 14 december 2022  </span></li> <li><span style="font-size:16px;background-color:initial">Fredspristagare:</span><span style="font-size:16px"></span><span style="font-size:16px"> Center for Civil Liberties 15 december 2022 <br /></span></li> <li><span style="background-color:initial;font-size:16px">Pristagaren</span><span style="font-size:16px"> i kemi: Morten Meldal 24 januari 2023 </span></li></ul> <div> </div> <div><span style="font-size:16px"></span></div> <div> </div> <div><span style="font-size:16px"></span></div> <div><span style="font-size:16px">Läs mer om pristagarna och anmäl dig till föreläsningarna på chalmers.se.</span></div> <div><span style="font-size:16px"><a href="https://www.chalmers.se/sv/institutioner/chem/nyheter/Sidor/Mot-arets-nobelpristagare-i-Goteborg-.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Möt pristagarna, anmäl dig här</a><br /><br /></span></div>Mon, 05 Dec 2022 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Lar-dig-nytt-sprak.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Lar-dig-nytt-sprak.aspxLär dig nytt språk och knyt kontakter i Europa<p><b>Enhance-projektet Language Tandem bjuder nu in nya deltagare. Om du vill lära känna nya människor och bli bättre på språk – ja då är detta för dig! ​​</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Enhance_710x320px.JPG" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />​<span style="background-color:initial">Language Tandem är ett projekt för studenter, doktorander, akademisk och administrativ personal och syftar till att förbättra språkinlärningen via online-samtal och gör det möjligt för deltagare att knyta nya kontakter. Flera stora europeiska universitet finns med och i dag kan du kan lära dig eller förbättra följande språk: tyska, spanska, italienska, svenska, norska, polska, ukrainska och de andra. </span><div><br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Vad finns det då för fördelar? Följande kommer från deltagare i projektet:</h3> <div><ul><li>Utvecklar kommunikationsförmåga 1 till 1 med en infödd talare</li> <li>Blir bättre på att lyssna och får ett utökat ordförråd och grammatikkunskaper</li> <li>Lära känna aktuella IKT-verktyg för språkinlärning</li> <li>Att man blir medlem i en internationell lärandegemenskap</li> <li>Man skapar nya kontakter</li> <li>Utbyte av kunskap och erfarenheter kopplade till studier i olika länder</li> <li>Det blir en akademisk merit att ha deltagit</li> <li>Man utvecklar interkulturell kompetens</li></ul></div> <div><br /></div> <div><a href="https://pw.webex.com/pw/ldr.php?RCID=69ca7be034e85a70e2c5560830a0b18f" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se presentation om projektet och instruktioner för hur du går med​</a></div> <div><span style="background-color:initial"><a href="https://www.enhance-tandems.pw.edu.pl/enhance_tandems_en" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Här hittar du projektets hemsida</a></span><br /></div> <div><br /></div> <div>Har du frågor, vänligen kontakta projektkoordinator <a href="mailto:dorota.chrominska@pw.edu.pl">Dorota Chromińsk</a><br />​</div> Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Intresserad-av-utbytesstudier-i-Frankrike---Delta-på-Mines-Nancy's-digitala-mässa-.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Intresserad-av-utbytesstudier-i-Frankrike---Delta-p%C3%A5-Mines-Nancy's-digitala-m%C3%A4ssa-.aspxIntresserad av utbytesstudier i Frankrike under nästa läsår?<p><b>Den första december kan du delta på Mines Nancy's digitala öppna hus! ​​​​</b></p>​<br /><div><span style="background-color:initial">Mines Nancy är ett utav Chalmers partneruniversitet i Frankrike och de vill gärna visa för studenter på Chalmers hur ett utbyte hos dem skulle kunna se ut.​​ </span>Under detta event kommer du att få mer information kring kursutbud, träffa studenter som kan svara på frågor och bli mer intresserad av ett utbyte i staden Nancy.<div><br /></div> <div><a href="https://www.joinminesnancy.com/" target="_blank" title="Länk till sida om utbytesstudier, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Mer information samt anmälan till Mines Nancy Virtual Open Day - den 1/12</a><br /> <div><br /></div> <div>Ansökan till utbytesstudier inom Erasmus+ öppnar här på Chalmers den 15 januari. Vill du har mer information om utbytesstudier kan du läsa under Utlandsstudier i Studentportalen. Du kan också skicka ett mail till Chalmers International Mobility om du har specifika frågor om ett visst universitet eller land:</div></div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/Studera-utomlands" title="Länk till Utlandsstudier, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Utlandsstudier i Studentportalen</a></div> <div><a href="mailto:studentexchange@chalmers.se" target="_blank" title="Länk till mailadress, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Skicka ett mail till Chalmers International Mobility ​</a></div></div>Mon, 28 Nov 2022 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ett-steg-narmare-ett-samlat-campus.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ett-steg-narmare-ett-samlat-campus.aspxEtt steg närmare ett samlat campus på Johanneberg<p><b>Arbetet att forma ett enda samlat campus för Chalmers har nu tagit ett viktigt kliv framåt genom att slutrapporten för ”Förstudie Campus” lämnats in och godkänts. ​ ​​</b></p><div><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/campus_flygfoto_johanneberg_710x320px.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><br />Den 22 november gav styrgruppen med rektor Stefan Bengtsson i spetsen klartecken till det förslag som konkretiserar målbilden för utvecklingen av campus, som Chalmers styrelse beslutade i februari 2021. Målbilden är en viktig komponent för att förverkliga högskolans 20-årsvision.<br /><br /></div> <div>– Detta innebär inte att beslut ännu är fattat, men att en milstolpe på vägen dit är nådd, säger Fredrik Nilsson, vicerektor för campus och hållbar utveckling, som lett förstudiearbetet. <br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Omgruppering till Johanneberg</h3> <div>Huvuddragen i det rekommenderade alternativet är att alla Chalmers studenter och medarbetare omgrupperar från Lindholmen och får sin hemvist och placering på Johanneberg. Chalmers har fortsatt kvar verksamhet på Lindholmen, nu med stärkt profil mot samverkan såsom i centrumbildningar, forskningsinfrastrukturer, samarbeten med företag via Lindholmen Science Park, och kursmoment och utbildningar som bedrivs i forskningsinfrastrukturerna eller i samverkan med företag. Lindholmen övergår då från att vara ett campus till att bli en så kallad nod för Chalmers.<br /><br /></div> <div>– Det är ett gediget och omfattande arbete som gjorts av de fyra arbetsgrupperna och i förstudien som helhet, säger Stefan Bengtsson. Den ger ett bra underlag för att nu ta processen vidare mot beslut om implementering och förverkligande av målbilden om ett samlat campus.<br /><br /></div> <div>Campus Johanneberg blir Chalmers tydliga akademiska bas för utveckling av världsledande forskning, utbildning och nyttiggörande. Nod Lindholmen blir en viktig exponeringsplats för innovation och entreprenörskap samt en interaktionsyta för ytterligare utveckling och relevanssäkring av forskning och utbildning på Chalmers.</div> <div>Omkring 250 medarbetare och cirka 2 500 studenter berörs av flytten. Enligt förslaget bör omgrupperingen göras i två steg, där fas 1 beräknas ske 2024/2025 och fas 2 genomförs 2028/2029. Detta inte minst för att hinna anpassa befintliga lokaler på Johanneberg, så att de nyttjas bättre över hela campus, samt att få nybyggda ändamålsenliga lokaler på plats.<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Kåren positiv till att samla alla studenter</h3> <div>– Förstudiens undersökningar och rekommendationer visar att förutsättningar finns att utveckla ett samlat campus som ger möjlighet att etablera en högkvalitativ campusmiljö som samlar alla studenter, säger Isac Stark, ordförande för Chalmers studentkår, som ingår i styrgruppen. Det bidrar till att bygga en stärkt gemensam kultur för studenterna tillsammans med Chalmers lärare, forskare och alla medarbetare. Kåren ser mycket positivt på detta.<br /><br /></div> <div>Nicklas Arfvidsson, vd för Chalmersfastigheter, ingår också i styrgruppen och han fyller i:</div> <div>– Att målbilden för Chalmers campus nu börjar konkretiseras ytterligare är utmärkt. Den riktning som pekas ut kommer innebära intensivt arbete under de kommande åren, inte minst för Chalmersfastigheter, men det blir ett roligt arbete som gör att vi gemensamt jobbar ännu mer i linje mot vår vision att skapa campus i världsklass åt Chalmers.<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Remissrunda inför rektorsbeslut</h3> <div>Det som händer nu är att förstudiens slutrapport går ut på en kort remissrunda internt till Chalmers alla institutioner, styrkeområden, utbildningsområden och centrala verksamhetsstödet samt till Chalmers studentkår, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park och ledningen för Göteborgs universitet. Slutrapporten kommer även samverkas med de fackliga organisationerna. Efter remissvaren justeras slutrapporten så att den kan utgöra underlag för ett rektorsbeslut, vilket planeras tas i slutet av januari eller början av februari 2023. Därefter inleds nästa fas i arbetet, vilket innebär planering och projektering inför genomförandet och en ännu mer direkt dialog med verksamheter genom involvering av ytterligare roller och personer.</div> <div>​<br /></div> Thu, 24 Nov 2022 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Tre-Trackskurser-oppna-for-anmalan.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Tre-Trackskurser-oppna-for-anmalan.aspxTrackskurser öppna för anmälan!<p><b>Ta chansen och anmäl dig till en Trackskurs! Just nu finns fem kurser öppna för anmälan inom områdena music engineering, bränsleceller, produktion och statistik. ​​​​​​</b></p><div><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Fuse_invigning_S8A8438.jpg" alt="" style="margin:5px" /> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>​<span style="background-color:initial">Trackskurserna är en del av Chalmers ordinarie utbildningsutbud, men tillhör inte ett specifikt program eller en enskild institution. Trackskurserna är tvärdisciplinära och valbara, öppna för alla Chalmersstudenter, årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. </span></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Trackskurser öppna för anmälan just nu</h2> <div><ul> <li>Statistical Engineering Practices for Industrial Development (Deadline 15 december)</li> <li>Conveying 2D materials into practice – production and industry potential of graphene (Deadline 23 december)</li> <li>Fuel Cell Systems (Deadline 30 november​)</li> <li>Music engineering: Awareness of sound (Deadline 31 december)</li></ul></div> <div><span style="background-color:initial"></span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span></span></h3> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Statistical Engineering Practices for Industrial Development </h3> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p><span><em>U</em></span><span><em>tdrag ur kursbeskrivning: </em>The industry today puts a lot of effort into the development of robustness and sustainability of product and processes without raising cost. This is a multi-disciplinary and cross functional challenge that requires professional skills; how to understand, quantify and communicate the influence of variation on product and/or process performance in the complex organizational engineering context. The purpose with this course is to develop professional skills of how to get the most out of the data: how to explore historical data and how to plan new data collection both from experiments and simulations (meta-modelling). </span></p> <div> </div> <p><span><br /></span></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/TRA100%20TRA105%20-%20Statistical%20Engineering%20Practices%20for%20industrial%20development.pdf" target="_blank" title="kursposter"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen och anmälan</a></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Kontaktperson:</strong> Peter Hammersberg, peter.hammersberg@chalmers.se</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Deadline för ansökan:</strong> 15 december<span style="background-color:initial">​</span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Conveying 2D materials into practice – production and industry potential of graphene </span></h3> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><span>U</span><span>tdrag ur kursbeskrivning: The past decade has witnessed the rapid development of graphene based two-dimensional (2D) nanomaterials. Graphene is a thin sheet of carbon atoms with fascinating physical and chemical properties, such as high surface area, excellent electrical conductivity, extraordinary elasticity and ultra-light weight. </span><span>As an interdisciplinary course, we will provide you the knowledge and information about the mass production of graphene based 2D materials, challenges and opportunities in graphene commercialization. Some examples of graphene industrial potentials in Chalmers will be shared with you. In addition, we will provide you with the opportunity to participate in our graphene-based projects related to renewable energy and environmental </span></p> <span><div><span style="background-color:initial">challenges. </span></div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks%20Course%202022%20-Graphene%2020221118.pdf" target="_blank" title="kursposter"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen och anmälan</a></div> <div><a href="https://play.chalmers.se/media/TRA105+Teaser+-+Conveying+2D+materials+into+practice/0_iarpop2q" target="_blank" title="se fillm"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se film om kursen​</a></div></span><div><span> ​</span></div> <div> </div> <div><strong>Kontaktperson: </strong>Zhenyuan Xia, zhenyuan@chalmers.se</div> <div> </div> <div><strong>Deadline för ansökan: </strong>23 december</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <p></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> <h3 class="chalmersElement-H3">Fuel Cell Systems </h3></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><span style="background-color:initial"><em>Utdrag ur kursbeskrivning:</em> Fuel cells off¬er an efficient way to convert chemical energy in a fuel, such as hydrogen, to electricity and has the potential to become a cornerstone in a future sustainable energy system. Fuel cell technology is particularly interesting for transport applications, for example in cars, trucks, busses, boats and even airplanes, but also for stationary applications, back-up power and portable electronics. A fuel cell running on hydrogen and air has water as the only exhaust and, thus, can contribute to a better environment both locally and globally. In this course, you will get an introduction to the critical components in the fuel cell as well as to the system around the fuel cell, how they function and how to control them.<br /></span><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Poster%20Fuel%20Cell%20Systems%20Round%202.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen &amp; anmälan​</a> <br /><b><br /></b></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><b>Kontaktperson:</b> Björn Wickman, bjorn.wickman@chalmers.se</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Deadline för ansökan: </strong>30 november<br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3">Music engineering: Awareness of sound </h3> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><em>Utdrag ur kursbeskrivning:</em> Music Engineering as we see it relates to anything that has to do with the creation and the perception of sound. Such sounds can be of any type – conventional or electronic music, contemporary sound art, everyday sounds like animal voices or even traffic noise and more. It is therefore not necessary to be able to play a musical instrument to participate in a Music Engineering project!</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Music Engineering projects can focus on, for example, technical or artistic aspects, material science, health and safety, electronics, composition of sound and music, or they can be investigating human sound perception. <br /><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Music_enginering_recruiting_flyer_2023.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om kursen och anmälan​</a><br /><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Kontaktperson:</strong> Jens Ahrens, jens.ahrens@chalmers.se</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><strong>Deadline för ansökan: </strong>31 december</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Musik-p%C3%A5-schemat.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Se film och läs artikeln om Music engineering här​</a></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3"><br /></h3></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Trackskurserna bygger broar till arbetslivet</h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>​Inom ramen för Trackskurserna får du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och bidra till att lösa aktuella samhällsproblem som en del av din utbildning. Trackskurserna hålls ofta i nära samarbete med forskare, industri eller samhällsaktörer och är ett steg på vägen ut i arbetslivet eftersom du som student får erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära team.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Du hittar mer information om kurser, ansökan och behörighetskrav här</a> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/tracks-valbara-kurser/Sidor/default.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Information om Tracks-konceptet</a></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/Tracks-larandemiljo.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Tracks lärandemiljö: Chalmers makerspace Fuse <br />​</a></div>Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Valkommen-att-nominera-ny-rektor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Valkommen-att-nominera-ny-rektor.aspxVälkommen att nominera ny rektor<p><b>​Du som studerar på Chalmers har nu möjlighet att nominera kandidater till posten som rektor och vd för Chalmers tekniska högskola.​​ ​​​​​</b></p><div><span style="background-color:initial"><br />Processen att rekrytera Stefan Bengtssons efterträdare är igång. Från den 14 november till den 7 december kan du som är student på Chalmers nominera interna eller externa kandidater genom att kontakta någon av  rekryteringskonsulterna:<br />Ewa Olszewski (telefon 073-368 84 77, e-post <a href="mailto:ewa.olszewski@michaelberglund.se" target="_blank">ewa.olszewski@michaelberglund.se</a>) eller <br />Jacob Severin (telefon 073-777 68 05, e-post <a href="mailto:jacob.severin@michaelberglund.se" target="_blank">jacob.severin@michaelberglund.se​</a>). <br />Ge en beskrivande motivering till varför du tycker personen skulle passa för uppdraget. <br /></span><br /></div> <div>Viktiga uppgifter för Chalmers nya rektor och vd är bland annat att vara drivande i riktning mot den fastslagna visionen samt att arbeta för ökad jämställdhet och inkludering på alla plan för att flytta fram Chalmers positioner. Kandidater bör ha professorskompetens samt internationell erfarenhet av högskole- och universitetssektorn och ett engagemang för universitetets roll i samhället. </div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/om-chalmers/Arbeta-pa-Chalmers/lediga-tjanster/Sidor/default.aspx?rmpage=job&amp;rmjob=11136&amp;rmlang=SE" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer om kravprofilen och uppdraget i annonsen</a></div> <div><br /></div> <div>Tjänsten utannonseras också i nationell och internationell press. Sista ansökningsdatum är den 11 december 2022. Rekryteringen sker i samarbete med företaget Michaël Berglund AB, som även aktivt söker efter lämpliga kandidater. I valberedningen ingår studentkårens ordförande Isac Stark. <br /><br /></div> <div>Förordnandet för rektor/vd Stefan Bengtsson upphör den 31 juli 2024. Han har valt att inte fortsätta i sin nuvarande roll, men står till förfogande för att på annat sätt stödja Chalmers utveckling. När en efterträdare finns på plats kommer Stefan Bengtsson istället att ta över uppdraget som styrelseordförande i högskolestyrelsen efter Torbjörn Holmström.</div> <div><br /></div>Tue, 15 Nov 2022 00:00:00 +0100