Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaTue, 27 Jun 2017 12:25:35 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Grunderna-i-programmering-Matlab.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Grunderna-i-programmering-Matlab.aspxKursstart: grunderna i programmering med Matlab<p><b>​En förberedande online kurs i Matlab, den vanligaste mjukvaran för numerisk ingenjörsanalys på Chalmers, börjar 1 juli.</b></p>​En ingenjör är kanske först och främst en problemlösare. Hen måste kunna sortera information, förstå problemet eller kunna dela upp ett komplext problem i mindre begripliga delar.<br /><br />Det fina med att lära sig programmera är att det kräver strukturering, eller snarare datorn kräver det. Programmering är något man behöver träna och som kan ta lite tid innan det lossnar. Har du inte programmerat tidigare är det bra att lära sig grunderna, för att få en bra start med studierna. Därför har vi tagit fram en förberedande online-kurs på lärplattformen edX. <br /><br />Kursen går mellan 1 juli och 31 augusti. Den ges på svenska och förutsätter goda gymnasiekunskaper i matematik och engelska. Nivån är tänkt för blivande högskolestudenter på en ingenjörsutbildning. Det enda du behöver för att registrera dig på kursen är en giltig e-postadress.<br /><a href="https://edge.edx.org/courses/course-v1:ChalmersX+ChT006x+yearly/about" target="_blank" title="Länk till edx.org, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />edx.org</a><br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/utbildning/mooc/Sidor/startmoocs.aspx" target="_blank" title="Länk till chalmers.se, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mer information om Chalmers moocar</a><a href="https://edge.edx.org/courses/course-v1:ChalmersX+ChT006x+yearly/about" target="_blank" title="Länk till edx.org, öppnas i ny flik"></a>Mon, 26 Jun 2017 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Farre-institutioner.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Farre-institutioner.aspxFärre och mer jämnstora institutioner i Chalmers nya organisation<p><b>​Från den 1 maj har Chalmers 13 institutioner. Justeringen är en del i ett större förändringsarbete som pågår för att ytterligare utveckla kvaliteten i alla delar av verksamheten.</b></p><div>​</div> <div>Fyra nya institutioner bildas genom att åtta går samman parvis, några förstärks med en eller flera avdelningar medan många till största delen är oförändrade. En ny institution bildas och innehåller biblioteket plus två avdelningar. Tillämpad IT upphör att vara institution vid Chalmers.</div> <div> </div> <div>– Nu skapar vi mer jämnstora och ekonomiskt robusta institutioner, som därigenom har större möjligheter att utveckla olika ämnesområden och som är bättre rustade för framtida utmaningar. Genom likvärdiga förutsättningar och gemensamma arbetssätt kommer vi att kunna använda Chalmers resurser mer effektivt. Målet är att lägga en långsiktigt stabil grund för att Chalmers ska kunna ta nationellt och internationellt ledarskap i våra vetenskapliga områden, säger rektor Stefan Bengtsson.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Studenterna berörs inte</h4> <div>I det korta perspektivet påverkas inte studenterna av den förändrade organisationen eftersom Chalmers utbildningar bedrivs i en separat och gemensam beställarorganisation, skild från institutionerna. Det kommer att skötas på samma sätt efter 1 maj 2017. På sikt ges förutsättningar för att öka kvaliteten ytterligare inom både utbildning och forskning tack vare att resurser frigörs genom färre och större institutioner som ger en effektivisering av lednings- och stödfunktioner.</div> <div> </div> <div>– Antalet lärare och forskare minskar inte och innehållet i utbildningarna program påverkas inte, däremot var läraren har sin hemvist. Förändringen handlar om att använda den tid och de resurser vi förfogar över på bästa sätt, säger Stefan Bengtsson.</div> <div> </div> <div>På chalmers.se finns information om vad institutionerna heter, vem som är prefekt mm.<br /><a href="http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Ny-organisation-fran-1-maj.aspx" target="_blank" title="Länk till chalmers.se, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Ny organisation från 1 maj</a></div>Tue, 02 May 2017 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/hallbarhetsambassadorer-sokes.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/hallbarhetsambassadorer-sokes.aspxTvå nya hållbarhetsambassadörer sökes<p><b>​Chalmers miljöenhet söker två nya hållbarhetsambassadörer. Deras roll är framförallt att kommunicera projekt, strategier och annat jobb inom hållbarhet som sker på Chalmers.</b></p><div>​Arbetet som kommuniceras av hållbarhetsambassadörerna ska antingen vara inom intern miljö och verksamhet, forskning, eller andra studenters projekt. Kommunikation kan antingen ske i form av texter, bilder och filmer i sociala medier, alternativt genom att besöka studentföreningar och andra studentinitiativ inom hållbarhet, till exempel de projekt som drivs inom Challenge Lab, och bistå dem i deras dagliga arbete. Kommunikation bör gå åt båda håll, dels att informera andra studenter om vad som pågår inom verksamhetsstödet och forskningen, men även åt andra hållet genom att informera Chalmers centralt om studentledda initiativ. </div> <div> </div> <div>Vi söker dig som har ett bevisat intresse och engagemang för hållbar utveckling, och ett intresse av att utöka din kunskap inom dessa frågor, på Chalmers och i allmänhet. Du ska vara bra på att ta egna initiativ och kommunicera, både i tal och i skrift. Du ska helst kunna kommunicera på både engelska och svenska - svenska är dock inget krav. Du ska vara student på Chalmers.</div> <div> </div> <div>Arbetstiden förväntas vara runt 16 timmar i månaden, och pågå mellan augusti 2017 till och med maj 2018. Vi betalar en lön på 120 kr/timmen. Ansök genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev till <a href="mailto:erikwal@chalmers.se">erikwal@chalmers.se</a> med ”Student Ambassadors” i ämnesraden. Det personliga brevet får vara max en sida. CV och personligt brev kan antingen vara på svenska eller engelska. Den sista dagen att ansöka är 7 maj. De bästa kandidaterna kallas till intervju senare samma månad. </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Chalmers miljöenhet</h4> <div>Miljöenheten jobbar med frågor kopplad till Chalmers miljöpåverkan, både positiv och negativ. Vi är aktiva i frågor som gäller campusutveckling, avfallshantering, energieffektivitet och arbetsmiljö. Vi bidrar också till att utveckla campus som en testbädd när det gäller forskning och produktutveckling som relaterar till de hållbarhetsutmaningar vi har framför oss. Vårt kontor ligger vid Chalmersplatsen 4.</div>Thu, 13 Apr 2017 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nationell-tyst-minut-hålls-idag-10-april-kl-12-00.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nationell-tyst-minut-h%C3%A5lls-idag-10-april-kl-12-00.aspxNationell tyst minut hålls idag 10 april kl 12.00<p><b>​I fredags drabbades centrala Stockholm och Sverige av ett attentat som skördade minst fyra människoliv, och lämnade många skadade och chockade.</b></p>​<br />Hela Sverige sörjer de omkomna. Vi är alla berörda. Chalmers flaggar idag 10 april på halv stång för att hedra offren. En minneshögtid kommer att hållas i Stockholm. I samband med den utlyser regeringen en nationell tyst minut kl 12.00. Chalmers uppmanar personal och studenter att delta.<br />Mon, 10 Apr 2017 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Stöd-med-anledning-av-händelsen-i-Stockholm.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/St%C3%B6d-med-anledning-av-h%C3%A4ndelsen-i-Stockholm.aspxStöd med anledning av det misstänkta terrordådet i Stockholm<p><b>​Om du som student känner ett behov av krisstöd har du, utöver samhällets vanliga resurser, tillgång till studentpräst samt studenthälsovården.</b></p><br /><span><a href="/sv/kontaktochservice/Sidor/prast.aspx" target="_blank" title="länk till kontaktsida till våra studentpräster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Kontakta våra studentpräster</a></span><a href="/sv/kontaktochservice/Sidor/prast.aspx"> </a><br /> <br /><a href="http://www1.akademihalsan.se/student" target="_blank" title="länk till Akademihälsan"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Kontakta Akademihälsan </a><br /><br />Glöm inte hålla kontakt med anhöriga och ge besked till eventuellt oroliga lärare om du på något sätt är berörd av det inträffade. Allmänna råd finns att läsa på 1177:s sida <a href="https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rad-till-personer-fran-krigsdrabbade-omraden/" target="_blank">&quot;Råd till personer som varit med om allvarliga händelser&quot;</a>.<br /> <br />För samlad krisinformation från polis och andra myndigheter hänvisar vi till <a href="http://www.krisinformation.se/" target="_blank">www.krisinformation.se</a>, och i övrigt till medias rapportering.<br />Sat, 08 Apr 2017 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vetenskapsfestivalen-vardar.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vetenskapsfestivalen-vardar.aspxVetenskapsfestivalen söker värdar<p><b>​8-19 maj är Vetenskapsfestivalen här igen. Allmänhet och skola möter forskare i olika miljöer och former, exempelvis workshops, experiment, föreläsningar och utställningar.</b></p>​<br />För två veckor i maj rekryterar vi ca 70 engagerade personer till jobb som föreläsningsvärdar, arenavärdar samt handledare till experimentverkstaden. Vetenskapsfestivalen söker dig som tycker om att möta människor i alla åldrar, är pedagogiskt lagd och har ett gott humör. För vissa av handledningsjobben kan det krävas kompetens inom särskilda ämnesområden, till exempel kemi och arkitektur.<br /><br />Ansök på www.vetenskapsfestivalen.se eller via <a href="http://goteborg.mobilise.se/Applicant.aspx?arr=9118564&amp;lang=SE" target="_blank" title="Länk till formulär, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />ansökningsformulär</a><br /><br />Senast den 31:e mars vill vi ha din ansökan!<br /><span><a href="http://www.vetenskapsfestivalen.se/" target="_blank" title="Länk till www.vetenskapsfestivalen.se, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Vetenskapsfestivalen</a> <span style="display:inline-block"></span></span> Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/problem-med-kursenkäter.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/problem-med-kursenk%C3%A4ter.aspxProblem med kursenkäter<p><b>​Vissa studenter har haft problem med att skicka in sina kursenkäter för läsperiod 3. Detta berodde på att den server som hanterar databasen för kursenkätsystemet var överbelastad. Detta är nu åtgärdat.</b></p>​Om du är osäker på om dina enkätsvar kommit fram så öppna länken i det första utskicket en gång till. Om enkäten redan är ifylld med dina svar så har de kommit fram - i annat fall ber vi dig att fylla i enkäten på nytt.<br /> <br />Vi ber om ursäkt för de problem detta kan ha orsakat.<br />Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Skarpta-regler-tentamen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Skarpta-regler-tentamen.aspxSkärpta regler på tentamen<p><b>​Inför läsåret 2016-17 har reglerna skärpts för mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning vid salstentamen. Reglerna innebär att du måste lägga ifrån dig mobilen, den får inte tas med till skrivplatsen.</b></p>​<br />Om du har en mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning med dig till skrivplatsen, anses detta vara ett otillåtet hjälpmedel och innebär att du blir anmäld till Chalmers disciplinnämnd för misstänkt försök till vilseledande i samband med examination. <br /><br />Mobiltelefoner eller elektronisk utrustning måste läggas på, av tentamensvakten, anvisad plats och får inte tas med till skrivplatsen. På försättsbladet till tentamen finns en ruta där du intygar att du har lagt ifrån dig din elektroniska utrustning på anvisad plats i salen. <br /><br />Reglerna finns i: <br /><a href="/sv/chalmersstudier/regelsamling/Documents/Examination_2016_final.pdf" target="_blank" title="Länk till pdf-fil, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Föreskrifter för examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2016/2017</a><br />Wed, 08 Mar 2017 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Pedagogiskapriset.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Pedagogiskapriset.aspxDags att nominera till Chalmers pedagogiska pris<p><b>Välkommen att nominera din favoritlärare senast 31 maj.</b></p>Vem som helst kan nominera valfri pedagog vars arbete man anser ha kommit studenterna till gagn. Nomineringen är öppen till 31 maj.<br /><br />Syftet med Chalmers pedagogiska pris är att uppmuntra lärares insatser för att förbättra och utveckla studenters lärande, i linje med Chalmers vision om nyskapande och effektiva lärandeprocesser. <br /><br />Prissumman på 100 000 kronor fördelas normalt på tre pristagare, som tar emot utmärkelsen i samband med höstens examensceremoni.<br /><br />Läs mer på Chalmers intranät <a title="Länk till artikel på Chalmers intranät" target="_blank" href="http://www.chalmers.se/insidan/SV/utbildning-och-forskning/grundutbildning/aktuellt/nyhetsarkiv/dags-att-nominera-till"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Insidan</a><br />Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/andrade-oppettider-tentaveckorna.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/andrade-oppettider-tentaveckorna.aspxÄndrade öppettider under tentaveckorna<p><b>​Studentcentrum och IT-supporten på Studenttorget i Biblioteket, campus Johanneberg, ändrar öppettiderna under tentaveckorna i vår.</b></p><div><br /></div> <h4 class="chalmersElement-H4">Öppet under tentaveckorna </h4> <ul><li>13-17 mars, kl.12.00-14.00. </li> <li>10-13 april, kl.12.00-14.00. </li> <li>29 maj-2 juni, kl.12.00-14.00.</li></ul> <div>På campus Lindholmen är Studentcentrum och IT-supporten öppna som vanligt, måndag-fredag kl 11.30-13.30.</div> <div>Passerkortsdisken på Studenttorget i Biblioteket och Husservice Lindholmen är också öppna som vanligt.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Kommande ändringar av öppettider</h4> <div>25-26 april, kl.12.00-14.00, Studentcentrum Johanneberg</div> <div>Måndag 5 juni är Studentcentrum på Johanneberg och Lindholmen stängda.</div> <div> </div> Mon, 06 Mar 2017 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Bli-mentor-ett-givande-extrajobb.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Bli-mentor-ett-givande-extrajobb.aspxBli mentor - ett givande extrajobb<p><b>Vi söker dig som kommit en bit i din utbildning och vill bli mentor för en student med behov av särskilt stöd.</b></p><div> </div> <div>Att vara mentor är ett meningsfullt och lärorikt extrajobb och du får tillgång till stöd och vägledning i ditt arbete. Just nu söker vi främst svensktalande mentorer.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Vad gör en mentor?</h4> <div>Att vara mentor till en student i behov av särskilt stöd innebär vanligen att du hjälper studenten att strukturera och planera sin studiesituation, sitt schema och sin inläsning. Det kan betyda att sortera och prioritera vad som är viktigt just nu eller att tolka olika moment i kurser. Att vara mentor är inte detsamma som att vara en extra lärare utan du hjälper studenten med de ramar och den tydlighet som kan vara avgörande för att studiesituationen ska fungera.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Hur går mentorskapet till?</h4> <div>Som mentor träffar du studenten i behov av stöd en gång i veckan under cirka 1 timma. Du får betalt för uppdraget och kan använda det som en merit i framtida arbetssökande. FUNKA ger dig en introduktion till mentorskapet och under uppdraget erbjuds du handledning. </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Kontakt</h4> <div>Mejla <a href="mailto:funka@chalmers.se">funka@chalmers.se</a> så hör vi av oss till dig. </div>Mon, 13 Feb 2017 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/paverkar-institutionsstrukturen-utbildningarna.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/paverkar-institutionsstrukturen-utbildningarna.aspxHur påverkar nya institutionsstrukturen utbildningarna?<p><b>​Från 1 maj 2017 får Chalmers tolv större institutioner som ersätter dagens 17. I några fall slås institutioner ihop. Vid ett stormöte med Chalmers ledning den 16 januari fick studenter från utbildningsprogrammen Arkitektur och Arkitektur och teknik veta mer om hur det påverkar utbildningarna.</b></p><div>​<br />Bakgrunden till mötet var den oro som uppstått i samband med att institutionerna Arkitektur och Bygg- och miljöteknik går samman. Rektor Stefan Bengtsson, vicerektor för utbildning Maria Knutsson Wedel och prorektor Mats Viberg redde ut begreppen och svarade på frågor.</div> <div> </div> <div>Ledningens budskap var tydligt: Utbildningarna påverkas inte av att Chalmers minskar antalet institutioner till 12 från 17. Det handlar om en organisatorisk förändring där Chalmers anställda sorteras på ett annat sätt – inte om att prioritera upp eller ned några ämnen eller områden.</div> <div> </div> <div>Anledningen till att utbildningarna inte påverkas är att utbildningsprogrammen hanteras i en separat och gemensam beställarorganisation, skild från institutionerna. Samma modell gäller även för masterutbildningarna. Alla lärare och forskare är anställda på institutionerna som levererar kurser till utbildningarna utifrån de beställningar de får från beställarorganisationen. I praktiken sker detta i en dialog och ett nära samarbete mellan programansvarig (PA) och prefekter och lärare på de institutioner som levererar kurser.</div> <div> </div> <div>– Detta kommer att skötas på samma sätt efter 1 maj 2017 men då från 12 institutioner i stället för 17. Antalet lärare och forskare minskar inte och innehållet i era program påverkas inte av det här, betonade rektor Stefan Bengtsson.</div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">Stärker verksamheterna på sikt</h4> <div>Skälet till förändringen, som är en av flera förändringar Chalmers gör när det gäller intern organisation, är att få ett Chalmers som fungerar ännu bättre i framtiden. På sikt leder färre och större institutioner till effektivare lednings- och stödfunktioner. De pengar och den tid som då frigörs kan användas för att öka kvaliteten ytterligare på utbildning och forskning.</div> <div> </div> <div>I samband med beslutet om ny institutionsorganisation togs också beslut om en extra tilldelning av forskningsresurser till arkitektur – 5 miljoner kronor per år i fem år. Eftersom det finns en tydlig koppling mellan forskning och utbildning på Chalmers, liksom på andra universitet, kommer, detta i sin tur att höja kvaliteten på utbildningarna.</div> <div> </div> <div>Ledningstrion på plats underströk att de har förståelse för den oro för synligheten och profilen för arkitektur som finns bland både personal och studenter – och tar den på allvar.</div> <div> </div> <div>– Sjöfartsutbildningarna är i motsvarande situation genom samgåendet mellan Tillämpad mekanik och Sjöfart och marin teknik. Både sjöfartsområdet och arkitektur är viktiga profilområden för Chalmers och vi vill absolut inte att synligheten minskar för vare sig Arkitektur- eller Sjöfartsutbildningar, sa Stefan Bengtsson.</div> <div> </div> <div><div>En stor del av mötet ägnades åt studenternas många frågor. </div> <div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4">En sammanfattning av frågor och svar följer här:</h4> <div> </div> <div><strong>Är det någon skillnad på grund-/masternivå?</strong></div> <div>Nej, det är samma modell med beställarorganisation även för masterutbildningarna.</div> <div> </div> <div><strong>Hur rimmar namnet Samhällsbyggnad på nya byggnaden med en ambition om god synlighet för A?</strong></div> <div>Det är ett projektnamn på byggprojektet, men bra synpunkt och i nuläget kan man, som du säger, fundera på lämpligheten. Byggprojektet och samlokaliseringen startade mycket tidigare och har inget att göra med samgåendet mellan institutionerna.</div> <div> </div> <div><strong>Även om det handlar om att slimma organisationen och bli effektivare kan det tyckas märkligt att ni först nu, en månad efter att beslutet är taget, informerar oss studenter.</strong></div> <div>Att vi inte gjorde det har förstås att göra med att utbildningarna inte påverkas av denna omsortering av personal. Men er oro gör det viktigt med information. Vi fick signaler om det i mitten av december och sedan kom helger och ledigheter emellan. Men det finns anledning till viss självkritik – med facit i hand borde vi informerat tidigare.</div> <div>Vi vill betona att vi är fullt medvetna om utbildningarnas olika profil inom Arkitektur respektive Samhällsbyggnadsteknik.</div> <div> </div> <div><strong>Vilken roll har de nya institutionerna i utbildningsprogrammen?</strong></div> <div>Övergripande mål för utbildningsprogrammen sätts av utbildningsdepartementet. I samråd med ett programråd, där även externa representanter ingår, bryter programansvariga ner dessa mål för att avgöra vilka kurser som bör ingå för att nå målen.</div> <div>Institutionens roll är att:</div> <div>- leverera de kurser som beställs</div> <div>- föreslå nya kurser som svarar mot den utveckling som sker inom området med nya forsksningsresultat, nya forskningsfält m.m. (en sådan forskningskoppling kännetecknar utbildningar på universitet).</div> <div>- långsiktigt se till att det finns rätt kompetens inom institutionen.</div> <div> </div> <div><strong>Ni säger att det tack vare detta blir mer resurser till forskning inom arkitektur. Hur då?</strong></div> <div>Inte tack vare men i och med ett beslut i samband med detta får arkitektur extra forskningsresurser med 5 miljoner kr/år under 5 år. Hur de resurserna används beslutas av engagerade lärare/forskare i samråd med prefekt.</div> <div>Prorektor Mats Viberg som är tf prefekt för den gemensamma institutionen under processen för samgåendet: Jag har två delar jag ser som viktiga att stärka. Dels den akademiska kvaliteten på arkitekturforskningen, dels kopplingen mellan utbildningen och den akademiska forskningen.</div> <div> </div> <div><strong>Forskningsmässigt: Finns det inte en risk att A som en liten institution försvinner vid samgåendet?</strong></div> <div>En risk finns alltid för alla forskningsfält. Mycket av dagens forskning bygger på externa medel och man måste vara bra på att attrahera externa medel. I det här fallet erbjuder regeringens forskningsproposition en enorm möjlighet eftersom särskilda medel är avsatta till forskning kopplad till globala och nationella samhällsutmaningar där en av de prioriterade utmaningarna är ett hållbart samhälle.</div> <div> </div> <div><strong>Hur blir det med ekonomin vid en sammanslagning – kommer arkitektur att ha samma pott?</strong></div> <div>Pengarna till utbildning ligger i en separat pott och detta ändras inte. Det kommer inte att bli mindre pengar! Dessa får Chalmers från utbildningsdepartementet beroende på antalet studenter och hur de presterar.</div> <div> </div> <div><strong>Arkitektur är ingen ingenjörsutbildning (medan alla andra chalmersutbildningar, bland annat inom samhällsbyggnadsteknik, är det) – hur har ni tänkt där?</strong></div> <div>Vi är väl medveten om de olika kriterier som gäller för de olika typerna av utbildning då vi har fler examina förutom ingenjörsexamen, till exempel sjöbefäl och lärare. De har alla sina egna nationella examensmål att uppnå. Det kommer inte att bli samma utbildningsprogram. Däremot har arkitekter, samhällsbyggnadsingenjörer eller de som gått kandidatprogrammet i affärsutveckling och entreprenörskap ofta samma avnämare och är delar av samma process, att bygga samhället, om än med olika roller.</div> <div> </div> <div><strong>Det finns en önskan i samhället om en större samverkan mellan arkitekter och byggare. Finns det inte en risk att A och BoM kommer att få olika gehör beroende på om den kommande prefekten kommer från A eller BoM?</strong></div> <div>Det är en bra synpunkt och det är något vi absolut ska vara vaksamma på. Men vi hoppas i stället att de båda områdena ska berika varandra.</div> <div>Visst kan olika bakgrund skapa trassel, men samtidigt är det längesedan byggprocessen bestod i att en arkitekt lämnade över en ritning till en byggare och sedan lämnade det för att börja rita på något nytt projekt.</div> <div> </div> <div><strong>Det finns nu ett nära samarbete mellan PA och viceprefekt på A när det gäller att forma utbudet av kurser på programmen. Det är viktigt att det får fortsätta.</strong></div> <div>Självklart! Vi pratar visserligen om en beställarorganisation men arbetet sker i dialog och nära samverkan med dem som ska ge kurserna.</div> <div>Modellen med en programansvarig (PA) som inte är avlönad av institutionen för detta uppdrag är just att PA ska kunna ta studenternas perspektiv. Det är ett mycket medvetet beslut för att PA ska kunna ta svåra beslut och frågor. Det blir mycket besvärligare om man ska ha den typen av diskussioner med den som ger en uppdraget.</div> <div> </div> <div><strong>Kommer antalet tjänster att påverkas när man slår ihop så att det inte blir summan av de två separata institutionernas tjänster?</strong></div> <div>Lärartjänster påverkas inte. Antalet lärartjänster i den nya organisationen blir summan av antalet tjänster i de två institutionerna som går samman.</div> <div> </div> <div>Text: Magnus Myrén</div></div>Thu, 26 Jan 2017 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ansökan-öppen-för-Erasmus-och-Norden.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ans%C3%B6kan-%C3%B6ppen-f%C3%B6r-Erasmus-och-Norden.aspxAnsökan till utbytesstudier inom Erasmus och Norden är öppen<p><b></b></p><p>​Nu är det dags för att ansöka om utbytesstudier inom Europa och Norden. Ta chansen och utmana dig själv! <strong>Ansökan är öppen fram till den 15 februari.</strong> Klicka på länken nedan för att få mer information kring utbytesstudier via Chalmers:</p> <p><span><a href="/sv/chalmersstudier/Studera-utomlands" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Studera utomlands</a></span></p> <p><span>Vill du prata med någon om utbytesstudier?</span></p> <p><span>Koordinatorer från Chalmers International Mobility kommer att finnas på följande platser för att svara på dina frågor: </span></p> <p><span>Måndag den 23 januari kl. 11.00 - 13.00, Biblioteket<br /></span><span>Onsdagen den 25 januari kl. 11.00 - 13.00, Kårhuset<br /></span><span>Onsdagen den 1 februari kl. 11.00 - 13.00, Linsen<br /></span><span>Torsdagen den 9 februari kl. 11.00 - 13.00, Kemihuset</span></p> <p><span>Du kan också maila till <a href="mailto:studentexchange@chalmers.se">studentexchange@chalmers.se</a> om du har frågor. <br />Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!</span></p>Wed, 18 Jan 2017 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Engelskkurser-på-Chalmers.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Engelskkurser-p%C3%A5-Chalmers.aspxKrydda din kompetens med extra engelska i vår<p><b>​Fackspråk och kommunikation erbjuder kurser i engelska och kommunikation på flera nivåer, från grundläggande kurser till en förberedande kurs inför masteruppsatsen.</b></p>​<span>Följande engelskkurser går under vårterminen, i läsperiod 3 och 4.<br /><br /><ul><li>FSP055 English - grundläggande engelska. OBS! kan inte ingå i Chalmersexamen</li> <li>FSP046 English for engineers - avancerad engelska</li> <li>LSP505 Technical writing for master's studies - stöd för dig som skriver masteruppsats</li> <li>FSP071 Tutoring and supervising technical communication: improving the communication of colleagues - avancerad engelska med fokus på att kunna handleda andra studenter</li></ul> Om du vill välja en kurs i engelska logga in på Studentportalen och använd formuläret Lägg till kurs. <br /><span><a title="Länk till formulär, öppnas i ny flik" target="_blank" href="/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Kursval/kontaktform/Sidor/Lägg-till-kurs.aspx"><img src="/_layouts/images/ichtm.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Lägg till kurs</a><span style="display:inline-block"><br /><br /></span></span><br /><br />Sista ansökningsdag är 23 januari.<br /><br />Läs mer om kurserna på fackspråk och kommunikations webbplats<br /><span><br /><a title="Länk till Fackspråk och kommunikation, öppnas i ny flik" target="_blank" href="http://ait.gu.se/facksprak/Kurser"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Fackspråk och kommunikation</a></span><br /><span style="display:inline-block"></span></span>Fri, 13 Jan 2017 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ny-lokal-under-tentaveckan-i-januari.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ny-lokal-under-tentaveckan-i-januari.aspxNy lokal under tentaveckan i januari<p><b>​På grund av platsbrist på campus Johanneberg kommer några tentor att ges i Konferenshallen på campus Lindholmen under tentamensperiod 2 nu i januari. I listan nedan kan du se vilka tentor det gäller.</b></p>​<br />I vår karta kan du enkelt söka fram hur du tar dig till lokalen<br /><a href="http://maps.chalmers.se/#a85a8be2-4ff6-4e39-9880-c2adb2a7626f" target="_blank" title="länk till karta över chalmers"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Chalmers map</a><br /><br />Adress: Lindholmspiren 5, entrén finns vid Science Park.<br /><br />*De studenter som ska dubbeltentera eller skriva med förlängd tid, ska som vanligt sitta i Samhällsbyggnads-huset (f.d. Väg &amp; Vatten), och ska alltså inte skriva på Lindholmen.<br />Information kommer via e-post till de studenter som är anmälda till de tentor som berörs. <br /><br /><strong>Måndag 9/1:  </strong><br /><br /><ul><li>BMT015, fm.</li> <li>ESS116, em.</li></ul> <br /><strong>Tisdag 10/1:  </strong><br /><br /><ul><li>DAT017/DIT151, fm.</li> <li>TDA551, em.</li></ul> <br /><strong>Onsdag 11/1:  </strong><br /><br /><ul><li>LBT431, fm.</li> <li>KVM013, em.</li></ul> <br /><strong>Torsdag 12/1:</strong>  <br /><br /><ul><li>EEM015, fm.</li> <li>MMF176, em.</li></ul> <br /><strong>Fredag 13/1: <br /></strong><br /><ul><li>NBAF00, fm (GU).</li> <li>TIF085, em.</li></ul> Mon, 02 Jan 2017 00:00:00 +0100