Nyheterhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Nyheter från Chalmers tekniska högskolaMon, 12 Apr 2021 11:22:57 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studenter-ar-med-och-skapar-framtidens-vard.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studenter-ar-med-och-skapar-framtidens-vard.aspxStudenter är med och skapar framtidens vård<p><b>​​Dagens hälso- och sjukvårdssektor blir allt mer digitaliserad och teknikdriven. Hälsa är också ett område där Chalmers satsar stort. I kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places samverkar studenter från olika program, lärare och branschaktörer med olika kompetensområden för att hitta nya lösningar på den globala hälso- och sjukvårdens utmaningar.​ ​​</b></p><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/flygbild_hogsbo_750x340px.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br />​<span style="background-color:initial">​<br /><span style="font-size:13px">Flygbild från byggnationen av Högsbo specialistsjukhus. För att på bästa sätt utveckla framtidens sjukvård behöver flera kunskapsområden samverka, inte minst arkitektur, organisationsutveckling och e-hälsa. </span></span><div><b style="font-size:13px">​​​​​​​​​</b><span style="background-color:initial;font-size:13px"><b>Foto: </b>Västfastigheter, Sjukhusen i väster och Högsbo specialistsjukhus</span><span style="background-color:initial">​</span></div> <br /><br /><span style="background-color:initial">För att främja utvecklingen inom hälsosektorn behövs bidrag från olika kunskapsområden, inte minst gällande arkitektur, organisationsutveckling och e-hälsolösningar. </span><div><br /><span style="background-color:initial"></span><div>– Chalmers har studenter som är starka inom de här tre områdena men det betyder inte att de automatiskt är bra på att samarbeta med varandra, de behöver få öva på det! Det var själva utgångspunkten när vi startade den här Trackskursen, berättar Patrik Alexandersson som är kursansvarig.</div> <div><img src="http://www.chalmers.se/SiteCollectionImages/20210101-20210631/SebastanRye_biltilltext.jpg" alt="sebastian rye, student" class="chalmersPosition-FloatRight" style="margin:5px;height:180px;width:180px" /><br /></div> <div>Chalmersstudenten Sebastian Rye deltog i höstas i första omgången av kursen <em>Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places</em>. Han läser idag sista året på Industriell ekonomi och skriver just nu sitt examensarbete där han undersöker hur användningen av artificiell intelligens på ett effektivt sätt kan organiseras inom sjukvården. <br /></div> <div><br /></div> <div>– Jag hade egentligen fyllt min kvot av valbara kurser men kombinationen av sjukvård, multidisciplinärt arbe<span style="font-family:&quot;open sans&quot;">te med blandade studentgrupper samt möjligheten att knyta kontakter ute i sjukvårdssektorn var lite för svår att motstå för mig. Det fick det bli en extra kurs helt enkelt.</span></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Verkliga och aktuella utmaningar </h3> <div>Tracks är en stor satsning på utbildning och nya lärandemiljöer som finansieras av Chalmersstiftelsen. Tracks valbara kurser ska komplettera studenternas program, introducera dem till nya ämnesområden och ge dem möjlighet till mer tvärdisciplinärt arbete. </div> <div><br /></div> <div>Trackskurserna är också uppkopplade mot den senaste forskningen och näringslivet. I denna kurs presenterades ämnesområdet tillsammans med representanter för det framväxande specialistsjukhuset i Högsbo och med Sahlgrenskas digitala FoUI-enhet (forskning, utveckling, innovation). Chalmers centrumbildning Centre for Healthcare Improvement (CHI) står också bakom kursen och även patienter har deltagit och gett feedback på studenternas projektarbeten.</div> <div><br /></div> <div>Trackskurserna är tänkta att snabbt kunna anpassa sig för att möta aktuella utmaningar i arbetslivet och samhället, och ovan nämnda kurs är ett tydligt exempel på detta. Under våren 2020 började det nya coronaviruset spridas över världen och lärarna beslutade sig då för att inkludera ett case med fokus på pandemihantering i kursen, vilket inte var tänkt från början. Studenterna kunde välja på tre olika case att grupparbeta kring; pandemi, livshändelse cancer och ”virtual hospital”.</div> <div><br /></div> <div>Caset som kallades Livshändelse cancer satte ljuset på att mer än bara vård av patientens sjukdomstillstånd behövs vid ett omvälvande cancerbesked. En frågeställning studenterna diskuterade var hur och med hjälp av vilka verktyg patienten och dess anhöriga kan stöttas på bästa sätt genom hela vårdkedjan. </div> <div><br /></div> <div>Virtual hospital och virtuell vård i allmänhet är ett aktuellt ämne inom sjukvården idag. Vård kan bedrivas i många former och behöver inte vara knuten till en vårdbyggnad. Åsa Holmgren, projektledare för vårdverksamhet och arbetssätt på Högsbo specialistsjukhus menar att fler tekniska lösningar behövs, men att de noga behöver undersökas – vilka lösningar är användningsbara inom vården? Till vad och när kan de tillämpas? </div> <div><br /></div> <div>– Genom att lära oss mer om hur olika tekniska lösningar kan möta behov i hälso- och sjukvården kan också formerna för hur vård bedrivs förändras. Ett exempel kan vara patientens möjlighet till att göra kontroller och mäta olika värden i hemmet som vården sedan kan följa upp och hantera, det kan exempelvis leda till att behov av förändring i läkemedelsdosering upptäcks snabbare. Studenterna i kursen imponerade med många insiktsfulla och nytänkande förslag i sina avslutningspresentationer! säger Åsa Holmgren.</div> <div><br /></div> <div>Studenterna hade bland annat förslag på kontinuerliga mätningar av ett flertal hälsoparameterar hos patienter i hemmiljö. Detta är något man tror skulle kunna verka förebyggande, och ge patienten bättre kunskap om den egna hälsan samt bidra till mer gedigna beslutsunderlag för vårdgivaren. Även en ökad användning av Machine learning föreslogs, för att exempelvis kunna identifiera tidiga riskaparametrar för potentiell utveckling av cancersjukdom.</div> <div><div> </div> <div><span style="font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">Hoppas få fler intresserade av hälso- och sjukvårdssektorn</span></div></div> <div>När kursen Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places senast genomfördes deltog Chalmersstudenter från åtta olika program och till höstens kursomgång hoppas Patrik Alexandersson på fler.</div> <div><br /></div> <div>– Vi hoppas att vår kurs kan hjälpa till att få upp kunskapen om och intresset för sjukvård hos arkitekt- och ingenjörsstudenter. Genom att medverka på kursen får studenterna en väldigt god insikt i sektorns utmaningar och logik, vilket är enormt positivt både för dem själva, Chalmers och för samhället i stort.</div> <div><br /></div> <div>Sebastian Rye var redan innan kursstart intresserad av ämnet, och han tycker att möjligheten att välja en kurs baserat på eget intresse gav honom mycket på många plan. </div> <div><br /></div> <div>– Lärarna var alla otroligt engagerade och kunniga på området och guidade oss med tips genom hela kursen, samtidigt var det projektinriktat och mycket självstyre. Jag tyckte verkligen att kursen kompletterade mitt program bra, för i Trackskurserna får man applicera s​​aker man lärt sig på ett ämne som man själv är intresserad av. Det gör ju att kunskapen från tidigare kurser man läst fäster väldigt bra! </div> <div><br /></div> <a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks-%20poster%20Health%202021.pdf" target="_blank" title="kurs poster"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="http://www.chalmers.se/_layouts/images/icpdf.png" alt="" /></a><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks-%20poster%20Health%202021.pdf" target="_blank" title="kurs poster">Läs mer och ansök till kursen</a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Tracks-%20poster%20Health%202021.pdf" target="_blank" title="kurs poster"></a><a href="/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Webinar-om-Tracks.aspx" target="_blank" title="lunchwebinar"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Delta i Lunchwebinar om höstens Trackskurser 22 april​</a>​<div></div></div> <a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" title="chalmers studentportal" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="http://www.chalmers.se/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" /></a><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" title="chalmers studentportal" target="_blank">Aktuella Trackskurser </a><br /><br /><div class="page-content"><div><span style="font-weight:700">Text:</span> Julia Jansson</div> <div><span style="font-weight:700">Bilder:</span> Västfastigheter, Sjukhusen i väster, Högsbo specialistsjukhus, <span style="background-color:initial">Sebastian Rye​</span><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;akzidenz for chalmers&quot;;font-size:11pt;background-color:initial"></span></div> ​</div> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tbody></tbody></table>Sun, 11 Apr 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Digital-exjobbsmassa-i-maj.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Digital-exjobbsmassa-i-maj.aspxDigital exjobbsmässa i maj<p><b>​Den 11 maj anordnar Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset för andra gången en digital exjobbsmässa. Mässans övergripande syfte är att skapa förutsättningar för studenter och forskare att arbeta med tvärvetenskapliga projekt på mastersnivå. ​​​</b></p><div><span style="background-color:initial"><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Exjobbsmassa_710.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br />Nu planeras en andra gemensam exjobbsmässa inom hälsa och teknik, denna gång organiserad av Sahlgrenska akademin. Första gången mässan organiserades, i oktober 2020, blev den en stor framgång. <br /><br />På den digitala mässan kommer potentiella handledare från Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset att presentera sina projekt. Därefter kan deltagande  studenter ställa frågor och diskutera projekt i mindre grupper tillsammans med forskarna. Förhoppningen är att du därmed ska hitta intressanta exjobbsprojekt.</span><br /></div> <div> </div> <div>Denna andra mässa ges via Zoom, den 11 maj klockan 15.00-17.00. <br /><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><a href="https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Me2YB7D1NUmGPHPuJQWAbikEl6kTcMNGhPAvGcF2TlVUQ01GRDlKWjlHNVpaWE1GVDFHUTg1TFFNWC4u" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig till exjobbsmässan​</a></div> <div><span style="background-color:initial">Anmälan är öppen till 10 maj, länk till mässan kommer att skickas ut på morgonen den 11 maj. Varmt välkommen!</span><br /></div>Tue, 06 Apr 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Hostens-Trackskurser-ar-oppna-for-anmalan!.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Hostens-Trackskurser-ar-oppna-for-anmalan!.aspxHöstens Trackskurser är öppna för anmälan<p><b>​​Chalmers utbildningssatsning Tracks erbjuder valbara Trackskurser för Chalmers studenter i årskurs 2–5 och för Chalmers alumner. Nu är höstens kurser öppna för anmälan. ​​​</b></p><div><span style="background-color:initial">– Höstens kurser erbjuder en stor bredd, det finns möjlighet att vara med och utveckla en kvantdator, arbeta med frågor om hållbar stadsutveckling eller läsa kurser som berör hälso- och sjukvårdsfrågor eller sporteknologi, berättar Mikael Enelund, en av Tracks ledare.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>I Chalmers Trackskurser möts studenter med olika utbildningsbakgrund och de får prova på ett tvärdisciplinärt arbetssätt genom att lösa verklighetsbaserade problem tillsammans. Ofta genomförs kurserna i nära samverkan med Chalmers forskning eller näringslivsrepresentanter. Alla kurser hålls på engelska och kan läsas på både grundläggande och avancerad nivå.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Kurser som startar under läsperiod 1  </h2> <div><b>1. Structural batteries – design, manufacture and characterization</b> – elektrisk energi kan lagras i själva strukturen i en satellit, i en bilkaross, i en drönare eller i ett flygplan. I denna kurs kan du delta i arbetet med den senaste forskning kring att göra bilar och flygplan till batterier! </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Structural_Batteries_21_22.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen</a><span style="white-space:pre"> </span><br /><a href="https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ims/nyheter/Sidor/Stort-genombrott-for-%E2%80%9Dviktlos%E2%80%9D-energilagring.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om forskningen​</a></div> <div><br /></div> <div><b>2. Building and programming a quantum computer</b> – Delta i ett litet projektteam, där studenter tillsammans med forskare formulerar relevanta tekniska frågor på olika nivåer inom kvantteknologin, allt från cryogenic hardware till kvantalgoritmer kommer diskuteras. </div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/quantum_tracks_ad.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen​</a>   <span style="white-space:pre"> </span></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Sveriges-kvantdatorbygge-vaxlar-upp.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om forskningen ​</a></div> <div><br /></div> <div><b>3. Changing the world of microwaves by hydrogels</b> – Delta i spännande forskning som kombinerar mikrovågsteknik och hydrogeler. Forskningen kring mikrovågstekniken syftar bland annat till att avsevärt förbättra diagnostiken och behandlingen av folksjukdomar som stroke och cancer. Hydrogeler har i sin tur potential att spela en viktig roll i utvecklingen av nästa generation portabla mikrovågsenheter. </div> <div><br /></div> <div><b>4. Mechanics in sports</b> – Använd din ingenjörstalang för att studera idrottsprestationer, förbättra sportteknologiska lösningar och utveckla din förståelse för olika material som kan användas inom sportområdet.<br /> <a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Mechanics_in_sports_poster_2021.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen​</a></div> <div><br /></div> <div><b>5. Digitalization in sports </b>– En kurs där du kan närma dig digitaliseringsfrågor tillsammans med forskare och idrottare för att på bästa sätt lösa utmaningar inom idrottssektorn.</div> <div><br /></div> <div><b>6. Here, there and everywhere – healthcare integrated in our everyday life and places</b> – Hur kan rumsliga perspektiv, verksamhetsutveckling och tekniska aspekter på bästa sätt samverka för att utveckla framtidens vård? Den här kursen adresserar världens hälso- och sjukvårdssektors utmaningar – från lokal till global nivå. Ett aktuellt exempel som varit med i tidigare kurser är Covid-19-pandemin som har aktualiserat vikten av att utveckla nya, innovativa och uthålliga sätt att ge vård på.</div> <div><br /></div> <div><b>7. Design of Sustainable infrastructure and urban transformation</b> – Hur kan vi utforma och bygga uthålliga städer? Hur balanserar vi på bästa sätt stadens beroende av tekniska system och transportsystem med hänsyn till både miljömässiga, sociala, ekonomiska och tekniska aspekter? <br /><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Documents/Design%20of%20sustainable%20infrastructure%202021.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Läs mer om kursen​</a></div> <div><br /></div> <div><b>8. Unlocking the potential of Additive Manufacturing</b> – Additive manufacturing (AM) gör det möjligt för ingenjörer att ompröva designlösningar och konstruktioner för ett brett spektrum av applikationer från flygsektorn, biomedicinska området och gällande fordons- och konsumentprodukter. Tekniken erbjuder stor möjlighet till designfrihet och kreativa anpassningar av olika komponenter.</div> <div><br /></div> <div><span style="background-color:initial">Två kurser kommer också starta i läsperiod två: Transport informatics och Data-driven product realization. <br /><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Du kan läsa mer om alla Trackskurser här</a></span><br /></div> <div>  </div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Ansök till en Trackskurs!​</h2> <div>Kristina Henricson Briggs, vice ledare för Tracks, tycker att alla som letar efter en valbar kurs att inkludera i sitt program eller som vill läsa något extra för att krydda sitt CV borde fundera på att läsa en Trackskurs.</div></div> <div><br /></div> <div>– Jag tror att alla kan hitta något som intresserar dem inom Tracks utbud! Om du vill ta del av den senaste forskningen och bidra till att lösa aktuella samhällsproblem som en del av din utbildning är det här en fantastisk möjlighet. Trackskurserna är också ett steg på vägen ut i arbetslivet eftersom studenterna får erfarenhet av att arbeta i tvärdisciplinära team.</div> <div><br /></div> <div>För att söka till en Trackskurs och ta del av mer information kan du gå in via Tracks sidor på Studieportalen.</div> <div><a href="https://www.student.chalmers.se/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Till ansökan<br /></a><br />För att ansöka eller om du har frågor om kurserna kontaktar du examinator för den kurs du är intresserad av. Du hittar kontaktuppgifter till examinatorerna på länken ovan.</div> <div>Examinator är ansvarig för behörighetskrav och antagning. Det är också examinatorn som kan svara på kursspecifika frågor om exempelvis kursinnehåll, schema, start- och sluttider.  </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Läs mer om Tracks</h2> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/Tracks.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Allmänt om Tracks​</a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tracks/Sidor/aktuella-kurser-inom-tracks.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Om Tracks kurser​</a></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/utbildning/att-studera-pa-chalmers/Sidor/Tracks-valbara-kurser.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Tracks på Chalmers.se</a></div> ​Wed, 31 Mar 2021 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Elitidrottare-far-entreprenorspris.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Elitidrottare-far-entreprenorspris.aspxElitidrottare får entreprenörspris<p><b>Chalmersstudenterna och elitidrottarna Johan Rogestedt och Johan Högstrand prisas för sitt examensprojekt som kan komma att revolutionera sportteknologin. I år delas även två särskilda priser ut för viktiga insatser med att bekämpa smittspridningen av covid-19.​​ ​</b></p><div><span style="font-size:14px">Laktatmätning är en allt populärare metod inom idrottssammanhang som går ut på att man mäter mjölksyrenivåerna i blodet för att kunna optimera sin träning. I dag är metoden både krånglig och dyr då den kräver kontinuerliga blodprovstagningar med maskinavläsning vilket innebär avbrott i träningen. Men tänk om det gick att få fram samma värden med teknologi som kontinuerligt mäter laktatvärdet så att man kan anpassa träningen därefter? <br /><br /></span><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/Hogia_banner710x320px.jpg" alt="" style="margin:5px" /><span style="font-size:12px;background-color:initial">​Johan Rogestedt och Johan Högstrand tog emot Bert-Inge Hogsveds entreprenörspris ​för bästa entreprenörskap​ 2021. ​​​​</span><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial"><br />Det var utgångspunkten för Johan Rogestedts och Johan Högstrands examensarbete som nu får Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Årligen går Bert-Inge Hogsveds entreprenörspris till en teknolog eller en grupp av teknologer från Teknisk fysik, Teknisk matematik eller Kemiteknik med Fysik på Chalmers för bästa entreprenörskap.</span><br /></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Historiskt är det många spännande idéer som har fått priset, så det känns fint och ärofyllt att uppmärksammas på samma sätt. Det ger framför allt motivation in i framtiden, säger friidrottaren Johan Rogestedt som <a href="https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/SM-guld-till-Chalmersstudent.aspx">sprang hem SM-guld tidigare i år</a>.</span></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Hade idrotten gemensamt</span></h2> <div><span style="font-size:14px">Både han och orienteraren Johan Högstrand är Riksidrottsuniversitetsstudenter på Chalmers. De fann varandra under masterstudierna med idrotten som gemensam nämnare. Båda har personliga erfarenheter av laktatmätningar och ser kommersiell potential med sin uppfinning, då en teknisk metod skulle kunna användas av fler än bara elitidrottare. Till exempel inom vården och av alla slags motionärer som ägnar sig åt pulsträning. <br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">– I dag är det vedertaget med pulsmätning i exempelvis sportklockor, men hade laktatmätning varit standard hade man kunnat få fram bättre mått på både intensitet och utmattning, menar Johan Högstrand.<br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Med dagens metod kan man inte stanna mitt i en tävling för att ta ett blodprov. Om man hade kunnat få fram värdet på andra sätt hade man kunnat optimera sin utgångsfart och prestera bättre, säger Johan Rogestedt.<br /> </span></div> <div><span style="font-size:14px">En prototyp finns framtagen och trots att examensarbetet avslutas i december fortsätter arbetet med projektet på Chalmers Innovationskontor under våren. Nästa steg är att fokusera på vilken signakvalitet som kan uppnås i deras innovation. </span></div> <div><span style="font-size:14px">– Vi kommer att ta vid där exjobbet slutar och fortsätta jobba deltid med projektet. Målet är att nå kvalitet i våra mätningar med hjälp av slutsatserna vi drog under exjobbet. Vi behöver bara finjustera lite elektronik fram till dess, säger Johan Högstrand.</span></div> <div><span style="font-size:14px">– Vi vill helt enkelt bottna ur frågan med laktatmätning och se hur långt det räcker för att få fram en kommersiell produkt, menar han. </span></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Arbetar inom sportteknologi</span></h2> <div><span style="font-size:14px">Förutom framgångarna med examensarbetet tar Högstrand och Rogestedt examen från Chalmers i sommar med en ljus framtid inom sportteknologin vid sidan av idrottskarriären. Johan Rogestedt arbetar redan som mjukvaruutvecklare för ett träningsoptimerande bolag i Silicon valley, men är stationerad i Göteborg. Johan Högstrand driver eget bolag efter sitt kandidatarbete om <a href="https://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/nyheter/Sidor/Skidstjarnan-vassar-akningen-med-teknik-fran-Chalmers.aspx">effektmätande stavhandtag inom längdskidåkning</a>​ som vann affärsutvecklingstävlingen Chalmers ventures startup camp. Efter kandidatarbetets slut fortsatte han att utveckla handtagen med stöd från Vinnova.<br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Det finns en tid efter idrotten också. För oss var det givet att utbilda sig vid sidan av, men det är många pusselbitar som ska falla på plats inom en elitsatsning, säger Högstrand. </span></div> <div><span style="font-size:14px">– Att vara en del av ett Riksidrottsuniversitet har gjort stor skillnad för oss eftersom det finns en förståelse på Chalmers att vi är både idrottare och studenter. Vi har fått lättare för att kunna anpassa studierna och kunnat göra tentor på distans när vi till exempel har varit på träningsläger. Den flexibiliteten har varit väldigt viktig för att kunna uppnå det som vi har gjort hittills, säger Rogestedt. </span></div> <h2 class="chalmersElement-H2"><span>Särskilt pris delades ut</span></h2> <div><span style="font-size:14px">Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap inkluderar i år även två särskilda priser. De delas ut till fyra Chalmersstudenter som har utfört viktiga insatser i arbetet med att bekämpa smittspridningen av covid-19 under våren 2020, när bristen på medicintekniska produkter inom sjukvården och äldreomsorgen var akut. </span></div> <div><span style="font-size:14px">Carl Strandby och Joel Martinsson Budillon lyckades samla studenter och andra frivilliga och <a href="https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Forkladeshjalpen-tillverkar-skyddsutrustning-till-varden.aspx">tillverkade 12 000 förkläden under två månader. </a><br /><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px">– Det fanns en enorm brist på förkläden här i Göteborg när pandemin slog till. Vi gick in och började tillverka dessa för att täcka behovet så gott vi kunde. Att vi får det här priset innebär att andra ser ett värde i det vi har gjort. Vinsten delar vi med alla som har varit med och hjälpt till i det här projektet, säger Carl Strandby. </span></div> <div><span style="font-size:14px">Även Edward Hadziavdic och Marcus Örtenberg Toftås <a href="https://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Studenterna-forser-personalen-i-vast-med-visir.aspx">lyckades engagera ett stort antal studenter och frivilliga​</a>. De tillverkade, bland annat med hjälp av universitetets 3D-skrivare, 15 000 visir som levererades direkt till sjukvården under pandemins inledande fas. </span></div> <div><span style="font-size:14px">​</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Text</b>: Vedrana Sivac​​</span></div> <div><span style="font-size:14px"><b>Foto</b>: Hogiagruppen</span></div> <div><span style="font-size:14px"><br /></span></div> <div><span style="font-size:14px"><a href="https://www.chalmers.se/sv/samverkan/samverkan-med-Goteborgs-universitet/Sidor/Riksidrottsuniversitet.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om Riksidrottsuniversitetet​​</a></span></div> <br />Fri, 26 Mar 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Vill-du-jobba-som-mentor.aspx​Vill du ha ett givande extrajobb som mentor?<p><b>​En mentors roll är att stödja, uppmuntra och hjälpa en student att strukturera och planera sina studier.​​​</b></p><div><br /></div> Nu söker vi ännu fler mentorer som vill bidra i detta viktiga och givande arbete. Chalmers ska vara en tillgänglig högskola, där en funktionsvariation inte ska vara ett hinder för studierna. Personer med funktionsvariation ska känna sig delaktiga och behandlas jämlikt precis som alla andra studenter. Det innebär att alla ska kunna tillgodogöra sig information och delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar. <span style="background-color:initial">S</span><span style="background-color:initial">tudenter med funktionsvariation kan ansöka om att få en mentor via Nais. </span><div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">A</span><span style="background-color:initial">tt vara ment</span><span style="background-color:initial">or innebär att du och studenten träffas och tillsammans skapar verktyg och förutsättningar för att studenten på egen hand ska kunna genomföra sina studier. Studenten kan behöva hjälp att orientera sig i de digitala plattformar som är kopplade till lärosätet såsom studentportal, schema, salar och kursplaner.</span></div> <div><br /><div><div><a href="/sv/chalmersstudier/funktionsvariation-funktionsnedsattning/anteckningsstod/Sidor/mentor.aspx" target="_blank" title="Länk till mentorsstöd, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer och anmäl ditt intresse via den här länken</a></div></div></div>Wed, 24 Mar 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Malbild-for-utveckling-av-Chalmers-campus.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Malbild-for-utveckling-av-Chalmers-campus.aspxMålbild för utveckling av Chalmers campus<p><b>Hur Chalmers campus bäst kan utvecklas, med avseende på utbildning för att vara långsiktigt attraktiva för studenter och hålla högsta kvalitet, beskrivs i en målbild som Chalmers styrelse har ställt sig bakom.​​ ​</b></p>​Utgångspunkten för målbilden är vad som blir bäst för Chalmers studenter och vad som bäst gagnar Chalmers vision ”Utbildning i världsklass”. Studentperspektivet har inhämtats genom intervjuer och förankrats med representanter för Chalmers studentkår.<br /><br /><img src="/SiteCollectionImages/Anpassade%20till%20meddelanden%20på%20personlig%20startsida/Body%20image%20710x320/campus_flygfoto_johanneberg_710x320px.jpg" alt="" style="margin:5px" /><br /><br /><div><strong>Målbilden kan sammanfattas i sju punkter</strong></div> <div>1.<span style="white-space:pre"> </span>Chalmers ska ha ett samlat campus för utbildning, förlagt till Johanneberg.</div> <div>2.<span style="white-space:pre"> </span>Chalmers utbildning på grundnivå ska vara förlagd till detta campus.</div> <div>3.<span style="white-space:pre"> </span>Den fysiska och digitala miljön på Chalmers campus ska vara state-of-the-art, inspirerande och stimulera till akademisk excellens.</div> <div>4.<span style="white-space:pre"> </span>Chalmers studenter ska på campus ha tillgång till en utmärkt studiesocial miljö.</div> <div>5.<span style="white-space:pre"> </span>Chalmers ska bedriva utbildning på avancerad nivå på andra platser (noder) när det ger stort mervärde för vår utbildning, vår forskning och/eller våra samverkansparter. Sådana noder kan till exempel vara Lindholmen, Onsala, något av Göteborgs universitets campus eller forskningsnära näringslivsmiljöer.</div> <div>6.<span style="white-space:pre"> </span>Chalmers noder ska vara arenor med unika förutsättningar för att utveckla ny utbildning.</div> <div>7.<span style="white-space:pre"> </span>Chalmers verksamhet vid nod Lindholmen ska ha hög synlighet och därför utgå från Kuggen.</div> <div><br /></div> <div>Processen går nu vidare med fördjupade analyser och dialog med berörda parter, ett arbete som kommer att ske under flera års tid.</div> <div>Som student kan du påverka besluten genom Chalmers studentkår. <br />Hör av dig till <a href="mailto:info@chalmersstudentkar.se">info@chalmersstudentkar.se​</a> med dina tankar, frågor och åsikter.</div>Thu, 18 Mar 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Masterprograminformation.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Masterprograminformation.aspxTider för digitala infomöten om masterprogram våren 2021<p><b>Går du i årskurs 2 eller 3 och är nyfiken på Chalmers olika masterprogram? Då får du gärna logga in på något av masterprogrammens digitala informationstillfällen.   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​</b></p><div><h4 class="chalmersElement-H4" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><span style="background-color:initial;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-weight:300">Vill du veta vilka program som du är behörig sökande till, kan du läsa mer här. </span><br /></h4></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/Förtur-och-platsbegränsade-program.aspx" target="_blank" title="Länk till mer information om program och behörighet, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Platsgaranti och platsbegränsade program​</a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/Anmalan-masterprogram.aspx" title="Länk till Studentportalen, anmälan och viktiga datum i Chalmersomgången"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mer information om anmälan och viktiga datum i Chalmersomgången​</a></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Digitala informationstillfällen för de olika programmen</h2> <div><div><div>Nedan listas alla Chalmers masterprogram, under varje namn kommer det sedan att fyllas på med information om digitala infotillfällen. <span style="background-color:initial">L</span><span style="background-color:initial">istan kommer att kompletteras efter hand då alla masterprogram ännu inte är helt klara med sin planering.<br /><br />OBS! Vissa masterprogram kommer att presenteras vid flera olika informationstillfällen. </span></div> <div><br /></div> <div>Eventuella Powerpoint-presentationer, PDF-filer eller filmer kommer att laddas upp via Box. <br />Gå in på <a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/vfs39p5wa3yllgaautuo0m1oexjxb1hm" title="Länk till Box, öppnas i ny flik" target="_blank">den här länken​</a> och leta upp mappen för det program som du är intressad av. </div> <div><div style="font-family:wf\00005fsegoe-ui\00005fnormal, &quot;segoe ui&quot;, &quot;segoe wp&quot;, tahoma, arial, sans-serif, serif, emojifont;font-size:15px;margin:0px"><font size="2" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, emojifont"><span style="font-size:11pt"><font color="red"></font></span></font></div></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><br />Architecture</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Architecture-and-Planning-Beyond-Sustainability.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Architecture and Planning Beyond Sustainability​</a> - MPDSD</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Architecture-and-Urban-Design.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Architecture and Urban Design​</a> - MPARC<br />Gemensamt informationstillfälle med MPDSD och MPARC<br /><div><span style="font-weight:700">Datum:</span> 30 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 12:15-13:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/68095983731?pwd=STh6bE9aTFlOQVdqZU10VnY0WVVOUT09" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a> (Lösenord: <span style="background-color:initial">master)</span></div> Inför träffen bör du titta på informationsfilmerna om programmen som du hittar på respektive masterns programsida på Canvas, (filmerna är tillgängliga från den 29/3)​<br /><span></span>-------------------------------------------------------------​​​<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Automation and mechatronics</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Systems-control-and-mechatronics.aspx" title="Länk till box"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Systems, Control and Mechatronics​</a> -MPSYS<br /><span style="font-size:14px">Välkommen till ett digitalt lunchseminarium där masterprogramansvarig Knut Åkesson ger en överblick över vad masterprogrammet innehåller. Du kommer också att få träffa Per-Lage Götvall, som kommer berätta om de utmaningar han arbetar med på Volvo Group Truck idag och vad du som blivande ingenjör kan arbeta med efter examen.</span><br /><div><span style="font-weight:700">Datum:</span> 30 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 12:00-13:00<br /></div> <div><span style="background-color:initial"></span></div> <a href="https://play.chalmers.se/media/t/0_7nx0wqdw" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Titta på det inspelade lunchseminariet som beskrivs ovan</a><br /><br /></div> <div><div>Även ett gemensamt informationstillfälle med MPBME, MPCOM, MPEPO, MPEES, MPWPS</div> <div><span style="font-weight:700">Datum:</span> 23 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 13:00-15:45</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/67235951123" target="_blank" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a> (Lösenord: <span style="background-color:initial">602256)</span></div> <div>-------------------------------------------------------------​<span style="background-color:initial"><br /></span></div> <p class="MsoNormal"></p></div> <div></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Biotechnology and chemical engineering</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Biotechnology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Biotechnology​</a> - MPBIO</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Innovative-and-sustainable-Chemical-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Innovative and Sustainable Chemical Engineering​</a> - MPISC</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Materials-Chemistry.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Materials Chemistry​​</a> - MPMCN​<br /><span style="font-size:14px"><span></span>​Informationen riktar sig till studenter på K, Kf och Bt-programmen om samtliga ackrediterade masterprogram till </span><span style="background-color:initial">MPBIO, MPISC och MPMCN.<br /></span><span style="background-color:initial"><br />Gemensamt informationstillfälle med </span><span style="background-color:initial">MPBIO, MPISC och MPMCN</span></div> <div><div>(även <span style="background-color:initial">MPSES och MPLOL deltar)</span></div> <div></div> <div><span style="font-weight:700">Datum:</span> 22 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 17:00-19:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/65998413710" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom </a><span style="background-color:initial">(Lösenord: </span><span style="background-color:initial;font-size:14px">501944</span><span style="background-color:initial">)</span><a href="https://chalmers.zoom.us/j/65998413710" target="_blank">​</a></div></div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Civil engineering</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Design-and-Construction-Project-Management.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Design and Construction Project Management​</a> - MPDCM</div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Infrastructure-and-Environmental-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Infrastructure and Environmental Engineering​</a> - MPIEE<br /><br /></div> <div><span style="background-color:initial">-------------------------------------------------------------​</span><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Sound-and-Vibration.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sound and Vibration​</a> - MPSOV <br /><div><span style="font-weight:700">Datum:</span> 31 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 12:00-13:00<br /><a href="https://chalmers.zoom.us/j/69771212709" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​Länk till Zoom</a> (Lösenord: 729254​)<br /><br /></div></div> <div>-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Structural-Engineering-and-Building-Technology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Structural Engineering and Building Technology​​</a> - MPSEB</div> <div> -------------------------------------------------------------​​<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Computer engineering</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Computer-Science-algorithms-languages-and-logic.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Computer Science – algorithms, languages and logic​</a> - MPALG</div> <div><strong>Datum:</strong> 24 mars</div> <div><strong>Tid:</strong> 09:00-10:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/64117407828" target="_blank" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a> (Lösenord: 482427)<span style="background-color:initial">​</span></div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/64117407828" target="_blank" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik"></a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Computer-systems-and-networks.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Computer Systems and Networks​</a> - MPCSN</div> <div><strong>Datum:</strong> 24 mars</div> <div><strong>Tid:</strong> 10:00-11:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/66675682210?pwd=bVAyYXRUeDVXdHp4V2llOEVSeS9yQT09">Länk till Zoom</a> (Lösenord: 219699)</div> <div>Kolla gärna på <a href="https://play.chalmers.se/media/Introduction+to+MPCSN/0_yqv7n46n" title="Länk till Chalmers Play, öppnas i ny flik" target="_blank">den här filmen​</a> innan du deltar i det livesända Zoom-mötet.</div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/High-Performance-Computer-Systems.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />High-Performance Computer Systems​</a> - MPHPC</div> <div><strong>Datum:</strong> 24 mars</div> <div><strong>Tid:</strong> 14:00-15:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/63860660394" target="_blank" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a> (Lösenord: 961215)<br />Kolla gärna på <a href="https://play.chalmers.se/media/MPHPC-video.mov/0_oxao3ekw">den här filmen</a> innan du deltar i det livesända Zoom-mötet.<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=r0k0IR_JP6o" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se en presentation av programmet - från tidigare webinar på Youtube​</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">Electrical Engineering</h3> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Biomedical-engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Biomedical Engineering​</a> - MPBME</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Communication-engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Communication Engineering​</a> - MPCOM</div> <p class="chalmersElement-P"><span><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Electric-power-engineering.aspx" title="Länk till Chalmers.se" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sustainable Electric Power Engineering and Electromobility​</a> - MPEPO</span></p> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Embedded-electronics-systems-design.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Embedded Electronic System Design​</a> - MPEES</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Wireless-Photonics-and-Space-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Wireless, Photonics and Space Engineering​</a> - MPWPS</div> <div>Gemensamt informationstillfälle med MPBME, MPCOM, MPEPO, MPEES, MPWPS och MPSYS</div> <div><strong>Datum:</strong> 23 mars</div> <div><strong>Tid:</strong> 13:00-15:45</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/67235951123" target="_blank" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a><span style="background-color:initial"> (Lösenord: </span><span style="background-color:initial">602256)</span></div> <div><div>-------------------------------------------------------------</div></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Engineering for sustainable development​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Industrial-Ecology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Industrial Ecology​​</a> - MPTSE<br /><div><span style="background-color:initial">Gemensamt informationstillfälle med </span><span style="background-color:initial">MPBDP, </span><span style="background-color:initial">MPMEI, </span><span style="background-color:initial">MPQOM, </span><span style="background-color:initial">MPSCM och </span><span style="background-color:initial">MPTSE</span><span style="background-color:initial">​</span></div> <div><span style="font-weight:700">Datum:</span> 25 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 15:15-17:00</div> <a href="https://chalmers.zoom.us/j/61597195801" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom </a><span style="background-color:initial">(Inget lösenord krävs)</span><br /></div> <div>-------------------------------------------------------------​</div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Engineering Physics, Mathematics​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Complex-Adaptive-Systems.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Complex Adaptive Systems​</a> - MPCAS</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Engineering-Mathematics-and-Computational-Science.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Engineering Mathematics and Computational Science​</a> - MPENM</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Nanotechnology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Nanotechnology​</a> - MPNAT</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Physics.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Physics​</a> - MPPHS<br />Gemensamt informationstillfälle med <span style="background-color:initial">MPCAS, </span><span style="background-color:initial">MPENM, </span><span style="background-color:initial">MPNAT, MPPHS och MPLOL<br /></span><span style="font-size:14px"><span></span>​Generell info därefter erbjuds breakout rooms för de specifika masterprogrammen.</span><br /></div> <div></div> <div><strong>Datum:</strong> 23 mars</div> <div><strong>Tid:</strong> 12:00-13:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/63160353529?pwd=amxFcWdHWUJCRHdxaDh3ZlMzYzBYdz09" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom​</a> <span style="background-color:initial">(Inget lösenord</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">krävs</span><span style="background-color:initial">)​</span></div> <div><span style="background-color:initial">-------------------------------------------------------------​​​</span><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/0i1ye1mbm7cxhb6ooy6f5myugb4lek2a" title="Länk till presentationsmaterial, öppnas i ny flik" target="_blank">​</a></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Industrial engineering and management​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Entrepreneurship-and-Business-Design.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Entrepreneurship and Business Design​</a> - MPBDP<br /><div><div><span style="font-weight:700">Datum:</span> 17 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 17:00-18:00<br />och</div> <span style="font-weight:700">Datum:</span> 6 april</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 12:00-13:00</div> <a href="https://chalmers.zoom.us/j/68077762240" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a> (Inget lösenord krävs)<br /><span style="font-size:14px"><span></span>Vid informationstillfället får du info om Masterprogrammet och de tre inriktningarna, samt träffa alumner och nuvarande studenter. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor i mindre breakout rooms. <br />OBS! 25 mars presenteras även MPBDP vid ett gemensamt tillfälle, se nedan.<br /></span><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/z3mjrw8el56mqztln20waj0zz30xqvrb" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs gärna presentationen om programmet​</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Management-and-Economics-of-Innovation.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Management and Economics of Innovation​</a> - MPMEI</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Quality-and-Operations-Management.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Quality and Operations Management​</a> - MPQOM</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Supply-Chain-Management.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Supply Chain Management​</a> - MPSCM<br /><div><span style="background-color:initial">Gemensamt informationstillfälle med </span><span style="background-color:initial">MPBDP, </span><span style="background-color:initial">MPMEI, </span><span style="background-color:initial">MPQOM, </span><span style="background-color:initial">MPSCM och </span><span style="background-color:initial;font-size:14px">MPTSE</span><span style="background-color:initial">​</span></div> <div><span style="font-size:14px"><strong>Datum:</strong> 25 mars</span></div> <div><span style="font-size:14px"><strong>Tid:</strong> 15:15-17:00</span></div> <a href="https://chalmers.zoom.us/j/61597195801" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom </a>(Inget lösenord krävs)<a href="https://chalmers.zoom.us/j/61597195801" target="_blank">​</a></div> <div>-------------------------------------------------------------​​​<br /><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial"><br />I</span><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-family:inherit;font-size:16px;font-weight:600;background-color:initial">nformation engineering​</span></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Data-Science.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Data Science and AI​</a> - MPDSC</div> <div><strong>Datum:</strong> 24 mars</div> <div><strong>Tid:</strong> 15:00-16:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/65588132590" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a> <span style="background-color:initial">(Lösenord: 287287</span><span style="background-color:initial">)<br /><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/adswh01k27ga4seboej6exya5ofhl17l" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs gärna programmets presentation ​</a>m<br /><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/ewv9heo3q0ykoweui5ooblsbuc4dp3a0" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se gärna presentationsfilmen om programmet​</a></span></div> <div></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Interaction-Design-and-Technologies.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Interaction Design and Technologies​</a> - MPIDE</div> <div><strong>Datum:</strong> 24 mars</div> <div><strong>Tid:</strong> 11:00-12:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/my/mpide" target="_blank" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom​</a> <strong></strong><span style="background-color:initial">(Inget lösenord</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">krävs</span><span style="background-color:initial">)<br /><a href="https://chalmersuniversity.app.box.com/s/1one8t2s9rjmlcnveluo4k3nayritlh0" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se presentationsfilmen om programmet​</a></span></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Software-Engineering-and-Technology.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Software Engineering and Technology​</a> - MPSOF</div> <div><strong>Datum:</strong> 24 mars</div> <div><strong>Tid:</strong> 13:00-14:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/68328678145" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a> (Lösenord: 607676)<strong></strong> <br /><a href="https://chalmersuniversity.box.com/s/cw5l76ji0tycotpmsgxh86wdlib3yb0m" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Se presentationen om programmet​</a></div> <div>-------------------------------------------------------------<br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Mechanical and Industrial design engineering​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Industrial-Design-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Industrial Design Engineering​</a> - MPDES<br /></div> <div><strong>Datum:</strong> 23 mars</div> <div><strong>Tid:</strong> 09:00-09:20</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/65161665519" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a> <span style="background-color:initial">(Lö</span><span style="background-color:initial">senord: </span><span style="background-color:initial;font-family:calibri, sans-serif;font-size:11pt">455423)</span></div> <div>TItta gärna på <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eMQ18_NEhJ8" title="Länk till Youtube, öppnas i ny flik" target="_blank">den här filmen​</a> innan du deltar i det livesända Zoom-mötet<br />------------------------------------------------------------​​<br /><br /><div><div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Applied-Mechanics.aspx" style="outline:0px"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Applied Mechanics​</a> - MPAME</div></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Materials-Engineering.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Materials Engineering​</a> - MPAEM</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Mobility-Engineering.aspx" title="Länk till Chalmers.se" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mobility Engineering</a> - MPMOB (<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wpoCijd6E0o" title="Länk till Youtube, öppnas i ny flik" target="_blank">Se gärna på den här info-filmen om MPMOB​</a>)</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Product-Development.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Product Development​</a> - MPPDE</div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Production-Engineering.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Production Engineering​​</a> - MPPEN<br /><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Sustainable-Energy-Systems.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sustainable Energy Systems​</a> - MPSES<br /></div> <div><span style="background-color:initial">Gemensamt informationstillfälle med </span><span style="background-color:initial"><span style="font-size:14px">MPAEM, MPAME, MPMOB,MPPDE, MPPEN, MPSES </span>​</span></div> <div><span style="font-weight:700">Datum:</span> 31 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 13-14, info främst till årskurs 3, frågestund med programmen i Breakout-rooms, 14-16.</div> <a href="https://chalmers.zoom.us/j/61941859834" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom</a> Lösenord: 568657)<br />-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Maritime management​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Maritime-Management.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Maritime management​</a> - MPMAR<br />-------------------------------------------------------------​<br /></div> <div><h3 class="chalmersElement-H3">Technology and learning​</h3></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/education/programmes/masters-info/Pages/Learning-and-Leadership.aspx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Learning and Leadership​</a> - MPLOL<br /><div><span style="background-color:initial">Gemensamt informationstillfälle med programmen: </span><span style="background-color:initial">MPBIO, MPISC, MPMCN, </span><span style="background-color:initial">MPSES och MPLOL</span><br /></div> <div><div><span style="background-color:initial"></span></div> <div></div> <div><span style="font-weight:700">Datum:</span> 22 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 17:00-19:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/65998413710" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom </a><span style="background-color:initial">(Lösenord: </span><span style="background-color:initial">501944</span><span style="background-color:initial">)​<br /><br /></span></div> Gemensamt informationstillfälle med <span style="background-color:initial">programmen: </span><span style="background-color:initial">MPCAS, </span><span style="background-color:initial">MPENM, </span><span style="background-color:initial">MPNAT, MPPHS och MPLOL</span></div> <div><span></span>​Generell info därefter erbjuds breakout rooms för de specifika masterprogrammen.​<span style="font-weight:700"><br />Datum:</span> 23 mars</div> <div><span style="font-weight:700">Tid:</span> 12:00-13:00</div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/63160353529?pwd=amxFcWdHWUJCRHdxaDh3ZlMzYzBYdz09" title="Länk till Zoom, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Zoom​</a> <span style="background-color:initial">(Inget lösenord</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial">krävs</span><span style="background-color:initial">)​<br /></span><span style="background-color:initial"></span></div></div> <div><div>-------------------------------------------------------------</div> <div></div></div></div> <div> <div></div> <div></div></div></div> <div> ​​</div></div> ​​<strong></strong>​​​<br /><br />​Fri, 12 Mar 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentbarometern-2021-resultatet.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentbarometern-2021-resultatet.aspx​Studenters motivation har försämrats under pandemin<p><b>​Hur var det att studera på Chalmers under 2020? Ett år som till stor del präglats av pandemi, distansundervisning och uppmaningar om att hålla social distans. Enkätundersökningen Studentbarometern skickades ut till alla Chalmers studenter i början av året. Utöver särskilda frågor om pandemin och distansundervisning behandlade enkäten också frågor om studiemiljö, undervisning, studentliv, likabehandling och fysisk arbetsmiljö.</b></p><div><p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p class="chalmersElement-P">Svaren från enkäten är en viktig del i Chalmers kvalitetsarbete. Totalt svarade 4500 studenter på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 40 %. Den högsta sedan enkäten infördes. Studentkåren genomförde en tävling bland sektionerna, och bäst av alla var Affärs och entreprenörskap som hade 79 % svarande på sitt program.​</p></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Studenternas upplevelse av 2020 </h2> <div>Det är tydligt att 2020 varit ett tufft år för många och nöjdheten har gått ned på majoriteten av de återkommande frågorna. I synnerhet har det sociala sammanhanget försämrats. Frågor om ”att ha god kontakt med studiekamrater” och ”att utveckla sociala relationer utanför studierna” har sjunkit i nöjdhet med 13 respektive 9 steg sedan från förra året. </div> <div><br /></div> <div>I år ställdes nya frågor som var kopplade till pandemin och distansstudier. 78 % tycker att den digitala arbetsmiljön, dvs de digitala verktyg och plattformar som används i utbildning fungerar bra, och 71 % är överlag nöjd med distansundervisning. Högst betyg ges till examinationer och föreläsningar. 42 % säger också att deras möjlighet att planera sina studier har förbättrats. 62 % av studenterna säger att deras motivation har påverkats negativt av restriktioner pga pandemin och 58 % att deras mentala hälsa har försämrats. Många fritextsvar visar på att studenterna har kämpat med isolering och är trötta på zoom. </div> <div><a href="/sv/studentliv/studie-arbetsmiljo/Sidor/Studentbarometern.aspx" title="Information om Studentbarometern"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om studentbarometern och dess resultatet här</a></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Analys och åtgärder på arbetsmiljöronder </h2> <div>Nu startar programmens analysarbete av svaren, och resultatet kommer bland annat att diskuteras på organisatoriska och sociala arbetsmiljöronder som genomförs under våren. Programledning och studentrepresentanter tittar tillsammans igenom situationen på programmet och genomför bedömningar av studiemiljön och risker för diskriminering. De planerar åtgärder för de områden som behöver förbättras. Till hösten tar grundutbildningens ledningsgrupp fram en handlingsplan för hela Chalmers. Det övergripande resultatet analyseras även utifrån bakgrundsvariabler och diskrimineringsgrunderna i syften för att hitta risker för diskriminering. </div> <div><a href="/sv/studentliv/studie-arbetsmiljo/Sidor/checklista_studiesocial_arbetsmiljorond.aspx" title="Information om OSA-ronderna"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer om OSA-ronderna här</a></div> <div>​</div>Thu, 04 Mar 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/IT-guiderna-har-flyttat.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/IT-guiderna-har-flyttat.aspxIT-avdelningens supportsidor har flyttat<p><b>​Numera finner du IT-avdelningens guider och information kring IT-tjänster på den externa webbplatsen IT-portalen.</b></p>​Tidigare har IT-avdelningen haft en hel del guider och information kring Chalmers IT-tjänster här på Studentportalen. Nu har dessa flyttats till den externa webbplatsen IT-portalen. Detta görs för att underlätta och samla allt IT-relaterat på samma ställe. Förhoppningsvis blir det lättare för er studenter att hitta vad ni söker efter.<div><div><br /></div> <div>OBS! Om du gör en sökning på Google kring Chalmers IT-tjänster kan du under en tid framöver fortfarande få fram sökresultat som leder hit till Studentportalen trots att sidorna är bortplockade. Detta beror på att det tar ett tag för Google att förstå att dessa sidor inte längre finns kvar. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://it.portal.chalmers.se/itportal/Student/Student" title="Länk till IT-portalen, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Länk till Chalmers IT-portal</a></div> <div><br /></div> <div><br /></div></div>Wed, 03 Mar 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Promisepriset-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Promisepriset-2021.aspxAnsök till Promisepriset 2021<p><b>​Promisepriset har instiftats i syfte att stimulera utveckling inom e-Learning och interaktiva medier bland studenter, lärare och företag. Examensarbete av hög kvalitet får den uppmärksamhet de förtjänar.</b></p> Stipendiet delas ut till studenter som skrivit en uppsats i ett ämne som  behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier ur något perspektiv. <span style="background-color:initial">Vid anmälningstillfället måste arbetet vara examinerat med godkänd som  lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning.  Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva.  </span><div><br /></div> <div>För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av  uppsatsen skickas in. </div> <div><br /></div> <div>Anmälan till Promisepriset 2021 skickas till Branschansvarig i Promise per e-post. <span style="background-color:initial">B</span><span style="background-color:initial">ifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. </span><span style="background-color:initial"><strong>A</strong></span><span style="background-color:initial"><strong>nmälan kan göras fram till den 30 juni 2021. Prissumman är på 10 000 kr. </strong></span></div> <div><br /></div> <div>Vid frågor om Promisepriset kontakta: Elina Wikström, Branschansvarig för Promise, tfn: 0708569953, eller e-post: <a href="mailto:elina.wikstrom@sinf.se">elina.wikstrom@sinf.se</a> Läs mer på <a href="https://promise.se/promisepriset/" title="Länk till Promisepriset" target="_blank">promise.se/promisepriset</a></div> ​Fri, 26 Feb 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentdatorerna-ej-tillgangliga-2-mars.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Studentdatorerna-ej-tillgangliga-2-mars.aspxStudentdatorerna, stuDAT ej tillgängliga 2 mars mellan 17-19<p><b>​På tisdag den 2 mars mellan 17-19 kommer Chalmers IT-avdelning jobba med underhåll av en filserver. Det innebär att du inte att kan använda studentdatorerna (stuDAT) varken i datorsalarna eller på distans.</b></p><div>​<span class="text-normal ingress" style="box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:22px;font-weight:400;margin-bottom:20px;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-style:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"></span><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important;float:none"></span>Arbetet <span>kommer medföra en stor påverkan på ett flertal tjänster och system, bland annat kommer följande att påverkas:<br /></span></div> <div class="text-normal page-content" style="box-sizing:border-box;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px"><div style="box-sizing:border-box"><ul style="box-sizing:border-box;margin-top:0px;margin-bottom:10px;overflow:hidden"><li style="box-sizing:border-box">StuDAT</li> <li style="box-sizing:border-box">CDA Linux</li> <li style="box-sizing:border-box"><span>Gruppfilutrymmen</span></li> <li style="box-sizing:border-box"><span>Vissa webbsidor på webbhotellet<span style="display:inline-block"></span></span></li> <li style="box-sizing:border-box"><span>Webbsidor via gruppfilutrymme<span style="display:inline-block"></span></span></li> <li style="box-sizing:border-box"><span>Personliga webbsidor ~cid<span style="display:inline-block"></span></span><br /><br style="box-sizing:border-box" /></li></ul></div></div>Fri, 26 Feb 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ladok-for-studenter-far-nytt-utseende.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Ladok-for-studenter-far-nytt-utseende.aspxLadok för studenter får nytt utseende<p><b>Den här veckan lanseras ett nyutvecklat gränssnitt för studenter i Ladok. Syftet är att bättre möta upp nya behov, exempelvis ska Ladok för studenter nu fungera smidigare i din mobiltelefon. ​​​​​​​​​​​​​​</b></p>​Det nyutvecklade gränssnittet, Ladok för studenter, kommer att ha samma funktioner som tidigare, men har fått ett nytt utseende och uppfyller även dagens lagkrav på <a href="https://webbriktlinjer.se/lagkrav/folj-standarder-tillganglighet/">tillgänglighetsstandard WCAG</a> på nivå AA.<br /><br />Vill du veta mer hur Ladok för studenter fungerar, kolla in informationsfilmerna nedan.<div><div><a href="https://play.ladok.se/media/Introduktion+av+Ladok+f%c3%b6r+studenter/0_jbmsa8mo/404883" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Introduktion av Ladok för studenter</a></div> <div><a href="https://play.ladok.se/media/Anm%c3%a4l+till+examinationstillf%c3%a4llen+i+Ladok/0_nr55q9qx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmälan till examinationer​</a></div></div> <div>​</div>Mon, 22 Feb 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/smittspridningen-okar.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/smittspridningen-okar.aspxSpridningen av covid-19 ökar på nytt - fortsatta rekommendationer gäller<p><b>​​ Spridningen av covid-19 ökar på nytt i Västra Götaland. För Chalmers anställda och studenter råder fortsatta rekommendationer att arbeta och studera hemma om ett besök på campus inte är absolut nödvändigt.​</b></p><span style="background-color:initial"> Vid campusförlagd undervisning där social distansering inte går att upprätthålla är visir fortsatt rekommendation.</span><span style="background-color:initial"> </span><br /><ul><li>Lämna inte hemmet om du är sjuk, även om symptomen är milda </li> <li>Håll avstånd till andra människor </li> <li>Tvätta händerna ofta/använd handsprit </li></ul> <div>Chalmers gör löpande riskanalyser, har kontakt med smittskydd VGR och analyserar hur de rekommendationer som kommer från myndigheterna påverkar högskolan. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/sv/nyheter/info/information-till-studenter/Sidor/default.aspx" target="_blank" title="Länk till Chalmers.se, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Om coronaviruset - för studenter​</a></div>Fri, 19 Feb 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nytt-schema.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Nytt-schema.aspxUndervisningsschema för läsperiod 4 och tentamensdatum publiceras 4 mars<p><b>Planeringen av schemat för läsperiod 4 samt tentamensdatum för kommande perioder pågår och kommer att publiceras 4 mars.</b></p>​Anledningen till det kortare planeringsfönstret är att högskolan ska kunna ställa om snabbare och anpassa undervisning och tentamen efter rådande omständigheter.​Wed, 17 Feb 2021 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Mastercard-stipendium.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Mastercard-stipendium.aspxHar du ett projekt eller en idé som du vill genomföra? Ansök om stipendium<p><b>​Chalmers Mastercard möjliggör spännande projekt! Har du ett projekt eller idé som du vill genomföra? Ansök om Chalmers Mastercard stipendium så kan det bli verklighet. Sista ansökningsdatum är 1 mars 2021. ​​​​</b></p><div><h5 class="chalmersElement-H5" style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><span style="color:rgb(33, 33, 33);font-size:14px;background-color:initial;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-weight:300">Projektet kan till exempel vara ett examensarbete, kandidatarbete, projekt som gynnar studenterna, uppstart av en ny förening eller liknande. Vi vill dela ut pengar till projekt som kan ge Chalmers extra konkurrens och lyskraft. ​</span><br /></h5></div> <a href="https://www.chalmers.se/sv/samverkan/alumn/alumnerbjudanden/chalmers%20mastercard/stipendium/Sidor/default.aspx" title="Länk till Chalmers.se, öppnas i ny flik" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />​Läs mer o​ch ansök här</a>Tue, 16 Feb 2021 00:00:00 +0100