Händelserhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Aktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 15 Oct 2020 14:06:34 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/End-Note-zoom.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/End-Note-zoom.aspxReferenshantering med hjälp av EndNote<p><b>​Välkommen på en kort introduktion till referenshanteringsprogrammet EndNote. Med hjälp av EndNote kan du spara, organisera, dela referenser och enkelt skapa referenslistor i Word. https://chalmers.zoom.us/j/68102032386</b></p><div>​<span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;">Välkommen på en kort introduktion till referenshanteringsprogrammet EndNote. Med hjälp av EndNote kan du spara, organisera, dela referenser och enkelt skapa referenslistor i Word.<br /></span></div> <div><br /></div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/68102032386">https://chalmers.zoom.us/j/68102032386</a> <br /><span style="font-size:11pt;font-family:&quot;calibri&quot;, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"></span></div>Wed, 28 Oct 2020 12:15:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Ansökan-öppnar-för-utbytesstudier-utanför-Europa.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Ans%C3%B6kan-%C3%B6ppnar-f%C3%B6r-utbytesstudier-utanf%C3%B6r-Europa.aspxAnsökan öppnar för utbytesstudier utanför Europa<p><b>Du som läser i årskurs 3 på ett arkitektur- eller civilingenjörsprogram eller i årskurs 2 på ett högskoleingenjörsprogram kan nu söka till utbytesstudier utanför Europa.  Information och presentationer om utbytesstudier hittar du under Utlandsstudier här i Studentportalen: Utlandsstudier Ansökan är öppen till och med den 1 december.  Om du har frågor kring utbytesstudier kan du skicka ett mail till: studentexchange@chalmers.se</b></p><div>Du som läser i årskurs 3 på ett arkitektur- eller civilingenjörsprogram eller i årskurs 2 på ett högskoleingenjörsprogram kan nu söka till utbytesstudier utanför Europa. </div> <div><br /></div> <span></span><div></div> <div>Information och presentationer om utbytesstudier hittar du under Utlandsstudier här i Studentportalen:</div> <div><a href="/sv/Studera-utomlands" title="Länk till Utlandsstudier i Studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Utlandsstudier</a></div> <div><br /></div> <div>Ansökan är öppen till och med den 1 december. </div> <div><br /></div> <div>Om du har frågor kring utbytesstudier kan du skicka ett mail till:</div> <div><a href="mailto:studentexchange@chalmers.se" title="Länk till mailadress: studentexchange@chalmers.e"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />studentexchange@chalmers.se</a></div> <br />Sun, 01 Nov 2020 00:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Så-här-skriver-du-ett-bra-CV.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/S%C3%A5-h%C3%A4r-skriver-du-ett-bra-CV.aspxSå här skriver du ett bra CV<p><b>Dags att söka jobb? ​På det här seminariet får du användbara tips om hur du skriver bra ansökningshandlingar för den svenska arbetsmarknaden. Tonvikten ligger på CV, men vi kommer även att titta på det personliga brevet. När du lämnar seminariet har du inte med dig ett färdigt CV i handen, däremot kommer du att ha en bra bild om hur du skriver professionella ansökningshandling samt vilka fallgropar du bör undvika. Fokus kommer att ligga på innehållet i ansökningshandlingarna, inte layout eller utseende. Seminariet hålls av Nicole Arsenault som har stor erfarenhet av både den svenska och nordamerikanska arbetsmarknaden, seminariet komm​er dock i huvudsak att inrikta sig mot den svenska. Nicole är tvåspråkig och delar av seminariet hålls på engelska, men det går alldeles utmärkt att prata svenska med henne. Välkommen! Anmäl dig nedan. ​​​</b></p><img src="/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/PublishingImages/nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash.jpg" alt="nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash.jpg" style="margin:5px;width:420px;height:231px" /><br /><strong>Dags att söka jobb? ​På det här seminariet får du användbara tips om hur du skriver bra ansökningshandlingar för den svenska arbetsmarknaden. </strong><span><strong>Tonvikten ligger på CV, men vi kommer även att titta på det personliga brevet.</strong><span style="display:inline-block"><strong> </strong></span></span><strong> </strong> <strong></strong><div><br />När du lämnar seminariet har du inte med dig ett färdigt CV i handen, däremot kommer du att ha en bra bild om hur du skriver professionella ansökningshandling samt vilka fallgropar du bör undvika. Fokus kommer att ligga på innehållet i ansökningshandlingarna, inte layout eller utseende.<br /><br />Seminariet hålls av Nicole Arsenault som har stor erfarenhet av både den svenska och nordamerikanska arbetsmarknaden, seminariet komm​er dock i huvudsak att inrikta sig mot den svenska. <span style="background-color:initial">Nicole är tvåspråkig och delar av seminariet hålls på engelska, men det går alldeles utmärkt att prata svenska med henne.</span></div> <div><span style="background-color:initial"></span><br />Välkommen!<br /><br />Anmäl dig nedan.</div> ​​​Thu, 05 Nov 2020 17:15:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Fria-bilder-zoom.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Fria-bilder-zoom.aspxFria Bilder i ditt examensarbete<p><b>​​Välkommen på en kort introduktion till hur du hittar och refererar till fria bilder i ditt examensarbete. Vi visar vilka resurser som är lämpliga att leta efter bilder i samt hur man refererar till dem. https://chalmers.zoom.us/j/63466544333</b></p><div>​​Välkommen på en kort introduktion till hur du hittar och refererar till fria bilder i ditt examensarbete. Vi visar vilka resurser som är lämpliga att leta efter bilder i samt hur man refererar till dem. </div> <div><br /></div> <div><a href="https://chalmers.zoom.us/j/63466544333">https://chalmers.zoom.us/j/63466544333</a><br /></div>Fri, 06 Nov 2020 12:15:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Kursval-inför-vårterminen-2021.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Kursval-inf%C3%B6r-v%C3%A5rterminen-2021.aspxKursval till läsperiod 3 och 4<p><b>Flera program har valbara kurser i läsperiod 3 och 4. För dig som har kursval i läsperiod 3 och 4 öppnar valet 10 november och stänger 23 november. Läs mer om hur du väljer kurser till på länken nedan. Mer information om kursvalet i läsperiod  3 och 4​</b></p><div><span style="background-color:initial">F</span><span style="background-color:initial">lera program har valbara kurser i läsperiod 3 och 4.</span><br /></div> <div><br /></div> <div>För dig som har kursval i läsperiod 3 och 4 öppnar valet 10 november och stänger 23 november. Läs mer om hur du väljer kurser till på länken nedan.</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Kursval/Sidor/Kursval-kommande-termin.aspx" title="Länk till Studentportalen"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mer information om kursvalet i läsperiod  3 och 4​</a></div> <div><br /></div>Tue, 10 Nov 2020 13:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/talsyntes.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/talsyntes.aspxHur talsyntes kan stödja dig i studierna<p><b>Hur ökar man effektiviteten och tar sig genom större textmassor med hjälp av en talsyntes. Välkommen på en kort introduktion. https://chalmers.zoom.us/j/61166121662</b></p><p>Hur ökar man effektiviteten och tar sig genom större textmassor med hjälp av en talsyntes. Välkommen på en kort introduktion.</p> <p><br /></p> <p><a target="_blank" href="https://chalmers.zoom.us/j/61166121662" style="box-sizing:border-box;text-decoration:none;font-family:lato, helvetica, arial;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">https://chalmers.zoom.us/j/61166121662</a><span style="font-family:lato, helvetica, arial;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important;float:none"></span><span style="box-sizing:border-box;font-family:lato, helvetica, arial;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;float:right;margin-right:32px"></span><br class="Apple-interchange-newline" /><br /></p>Thu, 12 Nov 2020 12:15:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Act-Sustainable-2020.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Act-Sustainable-2020.aspxAct Sustainable 2020<p><b>Chalmers och Göteborgs universitets årliga hållbarhetsvecka Act Sustainable är tillbaka 16-20:e november. Registreringarna är öppna fram till och med 11:e november. Veckan som riktar sig till studenter, lärare, forskare och annan personal på de två universiteten är i år helt digital. Satsningen på digitalisering innebär att stora delar av programmet också kommer vara öppet för allmänheten och externa gäster. Mellan 16-20:e november kommer Chalmers och Göteborgs universitets årliga hållbarhetsvecka gå av stapeln just här - på internet!  På grund av den rådande situationen kommer det här årets upplaga bli 100% digitalt, och vi är glada att få presentera ett program med en spännande bredd både i ämnen och akademiska fält. Veckan är öppen för alla studenter, lärare, forskare och annan personal på Chalmers och Göteborgs universitet och programmets oficiella språk är engelska. I och med det digitaliserade konceptet är stora delar av årets program dessutom öppet för allmänheten.  För att delta måste du registrera dig till de event du vill se och du får såklart registrera dig på hur många du vill. Registreringen är öppen fram till 11:e november. För registrering och mer information besök Act Sustainables webb.  Student, forskare, lärare eller annan personal  För dig som är student eller anställd på Chalmers eller Göteborgs universitet deltar du i eventen via Zoom. Det ger dig möjligheten att delta aktivt, till exempel genom att ställa frågor till föreläsare eller på annat sätt reagera på innehållet. Det finns dock begränsade platser i Zoom och först till kvarn gäller!  Externa gäster och besökare  För övriga deltagare finns vår live-stream på YouTube. Utvalda programpunkter kommer streamas på Göteborgs centrum för hållbar utvecklings YouTube-kanal. Där kan vem som helst titta, men möjligheten att delta aktivt är begränsad. Även detta kräver registrering.  Länkar till de programpunkter du anmält dig till kommer skickas till din registreringsmejl några dagar innan evenemanget.  Om du har frågor, besök actsustainable.se för mer information eller maila Karin Bylund, projektledare för Act Sustainable, på karin.bylund@chalmers.se. Om du vill vara helt säker på att inte missa något följ Gothenburg Student Sustainability Hub på Facebook och Instagram. Inför och under veckan kommer vi fylla #ActSustainable2020 med info, inspo och en inblick bakom kulisserna. Besök: actsustainable.se  Kontakt: karin.bylund@chalmers.se Facebook: GothenburgStudentSustainabilityHub  Instagram: StudentSustainabilityGBG​ Registrerar dig för Act Sustainable 2020, 16-20 november! ​ ​</b></p><div><b>Chalmers och Göteborgs universitets årliga hållbarhetsvecka Act Sustainable är tillbaka 16-20:e november. Registreringarna är öppna fram till och med 11:e november. Veckan som riktar sig till studenter, lärare, forskare och annan personal på de två universiteten är i år helt digital. Satsningen på digitalisering innebär att stora delar av programmet också kommer vara öppet för allmänheten och externa gäster.</b><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Mellan 16-20:e november kommer Chalmers och Göteborgs universitets årliga hållbarhetsvecka gå av stapeln just här - på internet! </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>På grund av den rådande situationen kommer det här årets upplaga bli 100% digitalt, och vi är glada att få presentera ett program med en spännande bredd både i ämnen och akademiska fält. Veckan är öppen för alla studenter, lärare, forskare och annan personal på Chalmers och Göteborgs universitet och programmets oficiella språk är engelska. I och med det digitaliserade konceptet är stora delar av årets program dessutom öppet för allmänheten. </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div>För att delta måste du registrera dig till de event du vill se och du får såklart registrera dig på hur många du vill. <span style="background-color:initial">R</span><span style="background-color:initial">e</span><span style="background-color:initial">gistreringen är öppen fram till 11:e november. För registrering och mer information besök <a href="https://www.actsustainable.se/" title="Länk till Act Sustainable" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Act Sustainables webb</a>. </span></div> <div> </div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Student, forskare, lärare eller annan personal </span></h3> <h3 class="chalmersElement-H3"> </h3> <div><span style="background-color:initial">För dig som är student eller anställd på Chalmers eller Göteborgs universitet deltar du i eventen via Zoom. Det ger dig möjligheten att delta aktivt, till exempel genom att ställa frågor till föreläsare eller på annat sätt reagera på innehållet. Det finns dock begränsade platser i Zoom och först till kvarn gäller! </span></div> <h3 class="chalmersElement-H3"><span>Externa gäster och besökare </span></h3> <div><span style="background-color:initial">För övriga deltagare finns vår live-stream på YouTube. Utvalda programpunkter kommer streamas på Göteborgs centrum för hållbar utvecklings YouTube-kanal. Där kan vem som helst titta, men möjligheten att delta aktivt är begränsad. Även detta kräver registrering. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Länkar till de programpunkter du anmält dig till kommer skickas till din registreringsmejl några dagar innan evenemanget. </span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <div><span style="background-color:initial">Om du har frågor, besök actsustainable.se för mer information eller maila Karin Bylund, projektledare för Act Sustainable, på karin.bylund@chalmers.se. Om du vill vara helt säker på att inte missa något följ Gothenburg Student Sustainability Hub på Facebook och Instagram. Inför och under veckan kommer vi fylla #ActSustainable2020 med info, inspo och en inblick bakom kulisserna.</span><br /></div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">Besök: <a href="https://www.actsustainable.se/" title="Act Sustainable" target="_blank">actsustainable.se </a></p> <p class="chalmersElement-P">Kontakt: <a href="mailto:karin.bylund@chalmers.se">karin.bylund@chalmers.se</a></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">Facebook: <a href="https://www.facebook.com/GothenburgStudentSustainabilityHub" title="Facebook">GothenburgStudentSustainabilityHub </a></p> <div> </div> <p class="chalmersElement-P">Instagram: <a href="https://www.instagram.com/studentsustainabilitygbg/" title="Instagram" target="_blank">StudentSustainabilityGBG​</a></p> <p class="chalmersElement-P"><strong>Registrerar dig för Act Sustainable 2020, 16-20 november!</strong><br /></p> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> ​</div> ​Mon, 16 Nov 2020 08:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Forbered-dig-för-anstallningsintervju.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Forbered-dig-f%C3%B6r-anstallningsintervju.aspxFörbered dig för anställningsintervju<p><b>Vad vill den som intervjuar med sina frågor? Hur hanterar jag de svåra intervjufrågorna? Hur personlig kan jag vara? Under det här seminariet får du svar på de här frågorna och många fler. Ta vara på den här möjligheten att förebereda dig så har du större chanser att imponera på intervjun! Medverkar gör Nicole Arsenault som har stor erfarenhet av både den svenska och nordamerikanska arbetsmarknaden, seminariet kommer dock i huvudsak att inrikta sig mot den svenska. Nicole är tvåspråkig och delar av seminariet hålls på engelska, men det går alldeles utmärkt att prata svenska med henne. Anmälan nedan. (OBS! Du vet väl om att vi har träningsintervjuer på Careers Service? Läs mer  om dem här) ​​​​​</b></p><p class="chalmersElement-P"><span style="display:none"></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)"><img src="/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/PublishingImages/andrea-natali-jdTtkmr1axk-unsplash.jpg" alt="andrea-natali-jdTtkmr1axk-unsplash.jpg" style="margin:5px;width:420px;height:242px" /></span><span><br /></span></p> <p class="chalmersElement-P"><span style="background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51);font-family:arial, helvetica, sans-serif"><strong>Vad vill den som intervjuar med sina frågor? Hur hanterar jag de svåra intervjufrågorna? Hur personlig kan jag vara? Under det här seminariet får du svar på de här frågorna och många fler. Ta vara på den här möjligheten att förebereda dig så har du större chanser att imponera på intervjun!</strong></span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)"><br /></span></p> <span></span><span></span><span style="line-height:20px"><div><br /></div> <div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span>Medverkar gör Nicole Arsenault som har stor erfarenhet av både den svenska och nordamerikanska arbetsmarknaden, seminariet kommer dock i huvudsak att inrikta sig mot den svenska. Nicole är tvåspråkig och delar av seminariet hålls på engelska, men det går alldeles utmärkt att prata svenska med henne.</span></font></div> <span> </span><span> </span> <span> </span><span> </span></span><span style="line-height:20px"><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br /><span>Anmälan nedan.</span></font></div> <span> </span><span> </span><div><br /></div></span><p class="chalmersElement-P"><span>(OBS! Du vet väl om att vi har träningsintervjuer på Careers Service? <a href="/sv/karriar-jobb/Careers-Service/Traningsintervjuer/Sidor/Bokatraningsintervju.aspx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Läs mer  om dem här</a>)</span></p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div></div> <p class="chalmersElement-P">​​​​​<br /></p>Tue, 24 Nov 2020 17:15:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/omtentor.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/omtentor.aspxAnmäl dig till omtentorna i januari<p><b>Mellan den 24 november och 14 december kan du anmäla dig till omtentorna som går 4-7 januari 2021.  Hur anmäler jag mig? Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken "resultat" för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig.  För aktuell information om hur covid-19 påverkar tentamen, se länken "Tentamen under covid-19-pandemin" nedan.  Du får en bekräftelse på din tentaanmälan En bekräftelse på att du har anmält dig, eller avanmält dig, till tentamenstillfället skickas till din mejl och till den mejladress du har angett i ditt student-Ladok. Spara bekräftelsen, den innehåller tid och plats för tentan samt din anonymiseringskod (anonyma kod). Obligatorisk anmälan till tentamen För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. Tentamen under covid-19-pandemin​ Tentamen, anmälan/avanmälan Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf) Så anmäler du dig till en tenta - FAQ om tentamensanmälan Sök kommande tentamensdatum ​​​​</b></p><div><span>Mellan den 24 november och 14 december kan du anmäla dig </span>till omtentorna som går 4-7 januari 2021. </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Hur anmäler jag mig?</h2> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;float:none;display:inline !important">Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten <strong>Tentamen, anmälan/avanmälan.</strong> Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken &quot;resultat&quot; för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig. </span></div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;float:none;display:inline !important"><span style="font-weight:700">För aktuell information om hur covid-19 påverkar tentamen, se länken &quot;Tentamen under covid-19-pandemin&quot; nedan.</span><span style="font-weight:700"> </span></span></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Du får en bekräftelse på din tentaanmälan</h2> <div>En bekräftelse på att du har anmält dig, eller avanmält dig, till tentamenstillfället skickas till din mejl och till den mejladress du har angett i ditt student-Ladok. Spara bekräftelsen, den innehåller tid och plats för tentan samt din anonymiseringskod (anonyma kod).</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Obligatorisk anmälan till tentamen</h2> <div> </div> <div style="box-sizing:border-box;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället.<span> </span><span style="box-sizing:border-box">Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle.<span> </span></span></div></div> <div><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/tentamen%20under%20covid-19-pandemin.aspx" title="Tentamen under covid-19-pandemin"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Tentamen under covid-19-pandemin​</a></span><br /></div> <div><a href="https://www.student.ladok.se/student/loggain#/aktuell" target="_blank" title="Länk till Ladok för studenter, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tentamen, anmälan/avanmälan<br /></a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Documents/Guide,%20tentamensanmälan%20steg%20för%20steg.pdf" target="_blank" title="Länk till pdf, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf)</a><br /></div> <a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/sa-anmaler-du-dig.aspx" target="_blank" title="Länk till FAQ om tentamensanmälan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så anmäler du dig till en tenta</a> - FAQ om tentamensanmälan<br /><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/Tentamensdatum.aspx" target="_blank" title="Länk till tjänsten tentamensdatum, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sök kommande tentamensdatum</a><br />​​​​Mon, 14 Dec 2020 07:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Tentamensanmalan.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Tentamensanmalan.aspxAnmäl dig till tentorna i januari<p><b>17 december är sista dag för anmälan till tentorna som går 9-16 januari 2021 (läsperiod 2-tentorna).  Hur anmä​ler jag mig? Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken "resultat" för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig.  För aktuell information om hur covid-19 påverkar tentamen, se länken "Tentamen under covid-19-pandemin" nedan.  Du får en bekräftelse på din tentaanmälan En bekräftelse på att du har anmält dig, eller avanmält dig, till tentamenstillfället skickas till din mejl och till den mejladress du har angett i ditt student-Ladok. Spara bekräftelsen, den innehåller tid och plats för tentan samt din anonymiseringskod (anonyma kod). Obligatorisk anmälan till tentamen För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. Tentamen under covid-19-pandemin​ Tentamen, anmälan/avanmälan Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf) Så anmäler du dig till en tenta - FAQ om tentamensanmälan Sök kommande tentamensdatum ​​​</b></p><div>17 december är <span>sista dag för anmälan </span>till tentorna som går 9-16 januari 2021 (läsperiod 2-tentorna). </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Hur anmä​ler jag mig?</h2> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;float:none;display:inline !important">Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten <strong>Tentamen, anmälan/avanmälan.</strong> Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken &quot;resultat&quot; för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig. </span></div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;float:none;display:inline !important"><span style="font-weight:700">För aktuell information om hur covid-19 påverkar tentamen, se länken &quot;Tentamen under covid-19-pandemin&quot; nedan.</span><span style="font-weight:700"> </span></span></div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Du får en bekräftelse på din tentaanmälan</h2> <div>En bekräftelse på att du har anmält dig, eller avanmält dig, till tentamenstillfället skickas till din mejl och till den mejladress du har angett i ditt student-Ladok. Spara bekräftelsen, den innehåller tid och plats för tentan samt din anonymiseringskod (anonyma kod).</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Obligatorisk anmälan till tentamen</h2> <div> </div> <div style="box-sizing:border-box;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället.<span> </span><span style="box-sizing:border-box">Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle.<span> </span></span></div></div> <div><br /></div> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif"><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/tentamen%20under%20covid-19-pandemin.aspx" title="Tentamen under covid-19-pandemin"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Tentamen under covid-19-pandemin​</a></span><br /></div> <div><a href="https://www.student.ladok.se/student/loggain#/aktuell" target="_blank" title="Länk till Ladok för studenter, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tentamen, anmälan/avanmälan<br /></a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Documents/Guide,%20tentamensanmälan%20steg%20för%20steg.pdf" target="_blank" title="Länk till pdf, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf)</a><br /></div> <a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/sa-anmaler-du-dig.aspx" target="_blank" title="Länk till FAQ om tentamensanmälan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så anmäler du dig till en tenta</a> - FAQ om tentamensanmälan<br /><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/Tentamensdatum.aspx" target="_blank" title="Länk till tjänsten tentamensdatum, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sök kommande tentamensdatum</a><br />​​​Thu, 17 Dec 2020 07:00:00 +0100