Händelserhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Aktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaTue, 05 Dec 2017 14:31:34 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Driftstorning.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Driftstorning.aspxTillfälliga störningar i Studentportalen<p><b>Tisdag den 12 december driftsätter vi uppdateringar för Studentportalen och www.chalmers.se, det innebär att det blir störningar på båda webbplatserna mellan kl 10-15. Alla tjänster på min startsida berörs och fungerar inte under denna tid.</b></p><div><p class="ms-rteElement-P">Tisdag den 12 december <span><span><span>driftsätte<span style="display:inline-block"></span></span></span>r vi uppdateringar för <span></span><span style="display:inline-block"></span>Studentportalen och www.chalmers.se, det innebär att det blir störningar på båda webbplatserna mellan kl 10-15. Alla tjänster på min startsida berörs och fungerar inte </span><span><span style="display:inline-block">under denna tid.</span></span> </p> <p></p></div> Tue, 12 Dec 2017 10:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/PhD-student-MC2.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/PhD-student-MC2.aspxHow to become a PhD student at MC2<p><b>Want to become the next PhD student doing world leading research? Recruitment and information event at MC2 We invite you to the Department of Microtechnology and Nanoscience – MC2, at Chalmers, where you will learn about our hottest research topics and your possibilities to enroll as a PhD student here. Among other things we are now starting a Quantum Computation center with about 20 new employments. You will get a flavor what it is like to be a PhD student, including conditions, opportunities, and rewards and have the possibility to interact and mingle with researchers and PhD students enrolled at MC2. If you are to be one of the 20-30 PhD students hired 2018 at MC2, you should not miss this event! For agenda och registration visit the MC2-website</b></p><h3 class="chalmersElement-H3"><span>Want to become the next PhD student doing world leading research?</span></h3> <h4 class="chalmersElement-H4">Recruitment and information event at MC2</h4> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important;float:none">We invite you to the Department of Microtechnology and Nanoscience – MC2, at Chalmers, where you will learn about our hottest research topics and your possibilities to enroll as a PhD student here. Among other things we are now starting a Quantum Computation center with about 20 new employments. You will get a flavor what it is like to be a PhD student, including conditions, opportunities, and rewards and have the possibility to interact and mingle with researchers and PhD students enrolled at MC2. If you are to be one of the 20-30 PhD students hired 2018 at MC2, you should not miss this event!</span></div> <div><br /></div> <div><a href="http://www.chalmers.se/sv/institutioner/mc2/kalendarium/Sidor/Apply-for-a-Doctoral-position-at-MC2.aspx" target="_blank" title="Link to MC2, opens up in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />For agenda och registration visit the MC2-website</a></div> Wed, 13 Dec 2017 16:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Nobelforelasning-kemi.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Nobelforelasning-kemi.aspxNobelpristagare föreläser 14 december<p><b>​Ser cellen på atomnivå - Möt årets Nobelpristagare i kemi Richard Henderson Om man inte vet hur något ser ut, hur ska man då kunna förstå dess mekanismer? Lyssna till årets Nobelpristagare i kemi Richard Henderson, som utvecklat kryoelektronmikroskopi och därmed gjort det möjligt att fånga varje skrymsle av cellen i atomupplösning på bild. Föreläsningen är kostnadsfri.  Begränsat antal platser. Från kl 15.00 finns luciafika för anmälda. Priset i Rädda Ägget delas ut i samband med föreläsningen. Plats: RunAn, Kårhuset, Campus Johanneberg När: 14 december kl 15.30-17:10 Anmäl dig här till föreläsningen Nobel Prize.org</b></p><h5 class="chalmersElement-H5">​Ser cellen på atomnivå - Möt årets Nobelpristagare i kemi Richard Henderson</h5> <div><span style="display:inline-block"></span>Om man inte vet hur något ser ut, hur ska man då kunna förstå dess mekanismer? Lyssna till årets Nobelpristagare i kemi Richard Henderson, som utvecklat kryoelektronmikroskopi och därmed gjort det möjligt att fånga varje skrymsle av cellen i atomupplösning på bild.</div> <div><br /><ul><li>Föreläsningen är kostnadsfri. </li> <li>Begränsat antal platser. </li> <li><span>Från kl 15.00 finns luciafika för anmälda.<span style="display:inline-block"><br /></span></span></li></ul></div> <div><span><span style="display:inline-block"></span></span><br />Priset i Rädda Ägget delas ut i samband med föreläsningen.</div> <div><br /><strong>Plats: </strong>RunAn, Kårhuset, Campus Johanneberg<br /><strong>När: </strong>14 december kl 15.30-17:10<br /><br /><a href="http://www.cs.handels.gu.se/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=3996&amp;AcceptsCookies=yes" target="_blank" title="Länk till formulär, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Anmäl dig här till föreläsningen</a><span></span><br /><span><a href="https://www.nobelprize.org/" target="_blank" title="Link to Nobelprize.org, opens up in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Nobel Prize.org</a></span><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> Thu, 14 Dec 2017 15:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Tentamensanmalan.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Tentamensanmalan.aspxAnmäl dig till tentamen i tentaperiod 2<p><b>22 november öppnar anmälan till tentorna som går 8-13 januari. Sista dag för anmälan är 20 december, då stänger anmälningstjänsten. Hur gör jag? Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. När du anmält dig kan du från tjänsten skicka dina tentamenstillfällen till Google Calender eller Outlook, tentamenskoden följer med.   På Min startsida i tjänsten Visa anmälda tentamenstillfällen ser du tentamenstillfällena du är anmäld till, din personliga tentamenskod och när och var tentan hålls. Du måste själv ta med tentamenskoden till tentatillfället. Tentamen, anmälan/avanmälan Så anmäler du dig till en tenta - FAQ om tentamensanmälan Sök kommande tentamensdatum</b></p><div>22 november öppnar anmälan till tentorna som går 8-13 januari. Sista dag för anmälan är 20 december, då stänger anmälningstjänsten.</div> <h2 class="ms-rteElement-H2">Hur gör jag?</h2> <div>Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten <strong>Tentamen, anmälan/avanmälan. </strong>När du anmält dig kan du från tjänsten skicka dina tentamenstillfällen till Google Calender eller Outlook, tentamenskoden följer med.</div> <div> </div> <div>På Min startsida i tjänsten <strong>Visa anmälda tentamenstillfällen </strong>ser du tentamenstillfällena du är anmäld till, din personliga tentamenskod och när och var tentan hålls. Du måste själv ta med tentamenskoden till tentatillfället.</div> <br /><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/anmal-dig-till-tentamen.aspx" target="_blank" title="Länk till tjänst, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Tentamen, anmälan/avanmälan</a><br /><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/sa-anmaler-du-dig.aspx" target="_blank" title="Länk till FAQ om tentamensanmälan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så anmäler du dig till en tenta</a> - FAQ om tentamensanmälan<br /><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/Tentamensdatum.aspx" target="_blank" title="Länk till tjänsten tentamensdatum, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sök kommande tentamensdatum</a><br />Wed, 20 Dec 2017 07:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SFRCs-Förbränningsstipendium.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SFRCs-F%C3%B6rbr%C3%A4nningsstipendium.aspxSök SFRCs Förbränningsstipendium<p><b>För att främja intresset för förbränningsteknik utlyser Svenska Föreningen för Förbränningsforskning (SFRC) ett eller flera stipendier, på vardera 10 000 kr, för framstående examensarbeten inom förbränningsteknik eller energiteknik med förbränningsteknisk anknytning. Vem kan söka? De som har slutfört och redovisat ett förbränningsrelaterat examensarbete (civilingenjör eller master) vid ett av följande medlemsuniversitet under 2017: Chalmers tekniska högskola Kungliga tekniska högskolan Linnéuniversitetet Umeå universitet Luleå tekniska universitet Hur söker jag? Genom att på en sida beskriva examensarbetet och de viktigaste slutsatserna. Ansökan tillsammans med en slutlig rapport skickas till kentaro.umeki@ltu.se med titeln ”SFRC stipendium” senast 2017-12-31.   Om examensarbetet utförts av två personer ansöks gemensamt. Stipendiet kommer då att delas lika mellan utförarna. Utdelningen sker i samband med SFRCs årsmöte i mars 2018 dit vinnarna blir inbjudna för att presentera sitt arbete. SFRC är ett nätverk för att främja forskning och utveckling av förbränning bestående av medlemmar från både akademin och industrin. SFRC är den svenska delen av det större internationella International Flame Research Foundation (IFRF). Svenska Föreningen för Förbränningsforskning International Flame Research Foundation</b></p><div>För att främja intresset för förbränningsteknik utlyser Svenska Föreningen för Förbränningsforskning (SFRC) ett eller flera stipendier, på vardera 10 000 kr, för framstående examensarbeten inom förbränningsteknik eller energiteknik med förbränningsteknisk anknytning.</div> <h3 class="ms-rteElement-H3"><strong>Vem kan söka?</strong></h3> <div>De som har slutfört och redovisat ett förbränningsrelaterat examensarbete (civilingenjör eller master) vid ett av följande medlemsuniversitet under 2017:</div> <ul><li>Chalmers tekniska högskola </li> <li>Kungliga tekniska högskolan </li> <li>Linnéuniversitetet </li> <li>Umeå universitet</li> <li>Luleå tekniska universitet</li></ul> <h3 class="ms-rteElement-H3"><strong>Hur söker jag?</strong></h3> <div>Genom att på en sida beskriva examensarbetet och de viktigaste slutsatserna. Ansökan tillsammans med en slutlig rapport skickas till <a href="mailto:kentaro.umeki@ltu.se">kentaro.umeki@ltu.se </a>med titeln ”SFRC stipendium” senast 2017-12-31. </div> <div> </div> <div>Om examensarbetet utförts av två personer ansöks gemensamt. Stipendiet kommer då att delas lika mellan utförarna.</div> <div>Utdelningen sker i samband med SFRCs årsmöte i mars 2018 dit vinnarna blir inbjudna för att presentera sitt arbete. <br /><br />SFRC är ett nätverk för att främja forskning och utveckling av förbränning bestående av medlemmar från både akademin och industrin. SFRC är den svenska delen av det större internationella International Flame Research Foundation (IFRF). </div> <div><br /><span><a title="Länk till Svenska Föreningen för Förbränningsforskning, öppnas i ny flik" target="_blank" href="http://www.sfrc.se/"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Svenska Föreningen för Förbränningsforskning</a><span style="display:inline-block"></span></span></div> <div><br /><a title="Länk till International Flame Research Foundation, öppnas i ny flik" target="_blank" href="http://www.ifrf.net/"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />International Flame Research Foundation</a></div> Sun, 31 Dec 2017 07:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SWEA-interkulturella-stipendiet.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SWEA-interkulturella-stipendiet.aspxSWEA interkulturella stipendiet<p><b>​Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker ska ha en etablerat direktkontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet.   Stipendiet utlyses vid samtliga universitet och högskolor i Sverige under hösten varje år. Kommittén för stipendiet går igenom alla dokument för att kontrollera att de är kompletta. Handlingarna skickas därefter till juryn, som utser årets stipendiat. Valet offentliggörs i samband med SWEA Internationals årsmöte. Stipendiesumman, USD 10 000, delas ut vid den årliga Sverigemiddagen.   Du ansöker om stipendiet på SWEA:s webbplats senast 15 januari, 2018.    SWEA</b></p><h4 class="chalmersElement-H4">​Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer</h4> <div>Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker ska ha en etablerat direktkontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet. </div> <div> </div> <div>Stipendiet utlyses vid samtliga universitet och högskolor i Sverige under hösten varje år. Kommittén för stipendiet går igenom alla dokument för att kontrollera att de är kompletta. Handlingarna skickas därefter till juryn, som utser årets stipendiat. Valet offentliggörs i samband med SWEA Internationals årsmöte. Stipendiesumman, USD 10 000, delas ut vid den årliga Sverigemiddagen.</div> <div> </div> <div>Du ansöker om stipendiet på SWEA:s webbplats senast 15 januari, 2018.  </div> <div> </div> <div><a title="Länk till SWEA, öppnas i ny flik" target="_blank" href="http://interkult.swea.org/"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />SWEA</a></div> Mon, 15 Jan 2018 07:00:00 +0100