Händelserhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Aktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaThu, 09 Apr 2020 14:51:33 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Kursval-inför-hösten-2020.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Kursval-inf%C3%B6r-h%C3%B6sten-2020.aspxVälj höstens kurser senast den 28 april<p><b>Du som ska läsa valbara kurser höstterminen 2020 väljer kurser i tjänsten Välj kurser som du hittar på Min startsida på Studentportalen. Gör ditt kursval senast 28 april 2020. Du som vill läsa kurser utanför din programplan ska i första hand välja dessa kurser i tjänsten Välj kurser under lägg till kurs. I andra hand fyller du i formuläret Kursval, som du hittar på samma sida som tjänsten ovan.  Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper. Vissa kurser blir snabbt fulltecknade och en del kurser är bara tillgängliga för vissa program. Behörighetskraven hittar du i Sök i kursutbudet. Är kursen fulltecknad eller inte tillgänglig för ditt program får du ett mejl om det. En hjälp för att planera vilka kurser du ska välja är blockschemat​ där du ser i vilket block kursen ligger. Mer information om kursvalet hittar du här ​​​</b></p>Du som ska läsa valbara kurser höstterminen 2020 väljer kurser i tjänsten Välj kurser som du hittar på <a href="/sv/chalmersstudier/Sidor/Tjanster.aspx" title="Länk till min startsida">Min startsida</a> på Studentportalen. Gör ditt kursval senast 28 april 2020.<div><br /></div> <div>Du som vill läsa kurser utanför din programplan ska i första hand välja dessa kurser i tjänsten Välj kurser under lägg till kurs. I andra hand fyller du i formuläret Kursval, som du hittar på samma sida som tjänsten ovan. </div> <div><br /></div> <div>Du ansvarar själv för att du är behörig och har rätt förkunskaper. Vissa kurser blir snabbt fulltecknade och en del kurser är bara tillgängliga för vissa program. Behörighetskraven hittar du i <a href="/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Sidor/SokKurs.aspx">Sök i kursutbudet</a>. Är kursen fulltecknad eller inte tillgänglig för ditt program får du ett mejl om det. En hjälp för att planera vilka kurser du ska välja är <a href="/sv/chalmersstudier/minkursinformation/schema_lokalbokning/Sidor/Blockschema.aspx" title="Länk till blockschema">blockschemat​</a> där du ser i vilket block kursen ligger.</div> <div><br /></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/minkursinformation/Kursval/Sidor/Kursval-kommande-termin.aspx" title="Länk till kursval"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Mer information om kursvalet hittar du här</a></div> ​​​Tue, 07 Apr 2020 01:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sista-dag-anmälan-till-masterprogram.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sista-dag-anm%C3%A4lan-till-masterprogram.aspxSista dag för anmälan till masterprogram<p><b>15 april är sista dag för anmälan till masterprogram. Du som har läst, eller läser, sista året på ett grundnivåprogram på Chalmers och vill söka ett masterprogram gör din anmälan i den ansökningsomgång som kallas Chalmersomgången. 1-15 april 2020 är anmälan öppen. Du anmäler dig på antagning.se  Läs om hur du gör din anmälan: Välja masterprogram</b></p><div><span style="background-color:initial">15 april är sista dag för anmälan till masterprogram.</span></div> <div><span style="background-color:initial"><br /></span></div> <span style="background-color:initial">Du som har läst, eller läser, sista året på ett grundnivåprogram på Chalmers och vill söka ett masterprogram gör din anmälan i den ansökningsomgång som kallas Chalmersomgången. 1-15 april 2020 är anmälan öppen.</span><span style="background-color:initial"> </span><span style="background-color:initial;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif">Du anmäler dig på antagning.se</span><div> </div> <div>Läs om hur du gör din anmälan:</div> <div><a title="Länk till sida om valet av masterprogram, öppnas i ny flik" target="_blank" href="/sv/chalmersstudier/valja-masterprogram/Sidor/startsida.aspx"><img src="/_layouts/images/ichtm.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Välja masterprogram</a></div> <div></div> <div></div>Wed, 15 Apr 2020 07:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/referenshantering-zoom1.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/referenshantering-zoom1.aspxReferenshanteringsprogram -kort introduktion<p><b>​ Lär dig hur du sparar, organiserar och delar dina referenser och skapar bibliografier i olika referensstilar (APA, IEEE, etc.). Välkommen till en kort demonstration av Mendeley och en jämförelse mellan olika referenshanteringsprogram (EndNote och Zotero) Plats https://chalmers.zoom.us/j/442834069 Tid: 15/4 12:30-13:00 Kontakt: support.lib@chalmers.se</b></p>​<span lang="sv"><div> <div style="margin:0px"><font size="2" face="Calibri,sans-serif" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"><span style="font-size:11pt"><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt">Lär dig hur du sparar, organiserar </span></font><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt"><br /> och delar dina referenser och </span></font><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt"><br /> skapar bibliografier i olika referensstilar (APA, IEEE, etc.).</span></font><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt"><br /> </span></font><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt"><br /> Välkommen till en kort demonstration av Mendeley och en</span></font><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt"><br /> jämförelse mellan olika referenshanteringsprogram (EndNote och Zotero)<br /></span></font></span></font></div> <div style="margin:0px"><br /><font size="2" face="Calibri,sans-serif" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"><span style="font-size:11pt"><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt"></span></font></span></font></div> </div> <div><span lang="sv"><div> <div style="margin:0px"><font size="2" face="Calibri,sans-serif" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"><span style="font-size:11pt"><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt">Plats </span></font><a href="https://chalmers.zoom.us/j/442834069" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><font size="3"><span style="font-size:12pt">https://chalmers.zoom.us/j/442834069</span></font></a></span></font></div> </div> <div> <div style="margin:0px"><font size="2" face="Calibri,sans-serif" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"><span style="font-size:11pt"><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt">Tid: 15/4 12:30-13:00</span></font></span></font></div> </div> <div style="margin:0px"><font size="2" face="Calibri,sans-serif" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"><span style="font-size:11pt"><font size="3" color="black"><span style="font-size:12pt">Kontakt: </span></font><a href="mailto:support.lib@chalmers.se" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><font size="3"><span style="font-size:12pt">support.lib@chalmers.se</span></font></a></span></font></div></span><br /></div></span>Wed, 15 Apr 2020 12:30:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Kaffe-på-Kuggen_Referencemanagment-Digitalt.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Kaffe-p%C3%A5-Kuggen_Referencemanagment-Digitalt.aspxReference Management Software -in Zoom<p><b>Reference Management Software Learn how to save, organize and share your references and quickly create bibliographies in different reference styles (APA, IEEE, etc.). Welcome to a short demonstration of Zotero and comparison between different reference management programs (EndNote & Mendeley). Join: https://chalmers.zoom.us/j/862857475 Time: 16/4 12:30-13:00 Contact: support.lib@chalmers.se</b></p><div><span lang="sv"><div> <div style="margin:0px"><font size="2" face="Calibri,sans-serif" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"><span style="font-size:11pt"><font size="3" color="black"><span lang="en-US" style="font-size:12pt">Reference Management Software</span></font><font size="3" color="black"><span lang="en-US" style="font-size:12pt"><br /> Learn how to save, organize and share your references and quickly create bibliographies in different reference styles (APA, IEEE, etc.). </span></font><font size="3" color="black"><span lang="en-US" style="font-size:12pt"><br /> </span></font><font size="3" color="black"><span lang="en-US" style="font-size:12pt"><br /> Welcome to a short demonstration of Zotero and comparison between different reference management programs (EndNote &amp; Mendeley).</span></font><font size="3" color="black"><span lang="en-US" style="font-size:12pt"><br /> </span></font><font size="3" color="black"><span lang="en-US" style="font-size:12pt"><br /> Join: </span></font><a href="https://chalmers.zoom.us/j/862857475" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><font size="3"><span lang="en-US" style="font-size:12pt">https://chalmers.zoom.us/j/862857475</span></font></a></span></font></div> </div> <div> <div style="margin:0px"><font size="2" face="Calibri,sans-serif" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"><span style="font-size:11pt"><font size="3" color="black"><span lang="en-US" style="font-size:12pt">Ti</span></font></span></font></div><div style="margin:0px"><font size="2" face="Calibri,sans-serif" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"><span style="font-size:11pt"><font size="3" color="black"><span lang="en-US" style="font-size:12pt">me: 16/4 12:30-13:00</span></font></span></font></div> </div> <div> <div style="margin:0px"><font size="2" face="Calibri,sans-serif" style="font-family:calibri, sans-serif, serif, &quot;emojifont&quot;"><span style="font-size:11pt"><font size="3" color="black"><span lang="en-US" style="font-size:12pt">Contact: </span></font><a href="mailto:support.lib@chalmers.se" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><font size="3"><span lang="en-US" style="font-size:12pt">support.lib@chalmers.se</span></font></a></span></font></div> <span></span></div></span></div>Thu, 16 Apr 2020 12:30:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sitt-kvar-bli-klar-Kuggen.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sitt-kvar-bli-klar-Kuggen.aspxSitt kvar Bli klar -Digitalt<p><b>​Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss. Du kan boka en digial bibliotekarie och handledare från Chalmers Writing Center på lib.chalmers.se Vi kan hjälpa till med: Referenser APA/IEEE Upphovsrätt-bilder Källor-kritiskt granska Informationssökning Plagiering Strukturera en rapport grammatik och språkfrågor argument och referenser i din text läsbarhet av din rapport att förstå olika slags uppgifter coh texttyper förbereda en presentation Välkommen!</b></p><div>​<span>Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss.<br /></span></div> <div><br /><span></span></div> <div><span></span></div> <div><span>Du kan boka en digial bibliotekarie och handledare från Chalmers Writing Center på lib.chalmers.se <br /></span></div> <div><span>Vi kan hjälpa till med:</span></div> <div><span></span></div> <span><br />Referenser APA/IEEE<br />Upphovsrätt-bilder<br />Källor-kritiskt granska<br />Informationssökning<br />Plagiering<br /><br />Strukturera en rapport<br />grammatik och språkfrågor<br /></span><div><span>argument och referenser i din text</span></div> <div><span>läsbarhet av din rapport</span></div> <div><span></span></div> <div><span>att förstå olika slags uppgifter coh texttyper<br /></span></div> <div><span>förbereda en presentation</span></div> <span><br />Välkommen!</span>Wed, 22 Apr 2020 15:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SKAPA-priset-2020.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SKAPA-priset-2020.aspxSök till SKAPA-priset<p><b>SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 500 000 kronor får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även dela ut hedersomnämnanden. Prisets huvudsyfte  Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare. SKAPA-talang för unga innovatörer  Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA-talang för unga innovatörer.  – Vi vill nå unga innovatörer som representerar båda könen, vilket innebär att vi gärna ser fler kvinnliga sökande, säger landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA.  Syftet med SKAPA-talang för unga innovatörer är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla födda mellan 1990 och 2000 har nu chansen att vara med och tävla om 250 000 kronor (delas på högst tre nationella vinnare). De 24 länsfinalisterna får ett diplom och 10 000 kr. VINNOVA står bakom SKAPA-talang för unga innovatörer.  Ansökningar till SKAPA-priset och SKAPA Talang ska göras, senast den 23 april 2020, på stiftelsens hemsida, www.stiftelsenskapa.se/ansökan​. SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith  Även i år delas ett nationellt pris på 100 000 kr ut till en person som varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång men som inte är entreprenören. Ansök senast 15 september 2020. Mer information på www.stiftelsenskapa.se . Har ni frågor är ni välkomna att kontakta projektledaren Bo Hallgren (projektledare@skapapriset.se) 070-665 04 83.​ Mer information finns på  Stiftelsen SKAPA:s hemsida​. ​​​</b></p><div>SKAPA-priset är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 500 000 kronor får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även dela ut hedersomnämnanden.</div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">Prisets huvudsyfte </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare.</div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <h2 class="chalmersElement-H2">SKAPA-talang för unga innovatörer </h2> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA-talang för unga innovatörer. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>– Vi vill nå unga innovatörer som representerar båda könen, vilket innebär att vi gärna ser fler kvinnliga sökande, säger landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande i SKAPA. </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div><br /></div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div>Syftet med SKAPA-talang för unga innovatörer är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla födda mellan 1990 och 2000 har nu chansen att vara med och tävla om 250 000 kronor (delas på högst tre nationella vinnare). De 24 länsfinalisterna får ett diplom och 10 000 kr. VINNOVA står bakom SKAPA-talang för unga innovatörer. </div> <div><br /></div> <div>Ansökningar till SKAPA-priset och SKAPA Talang ska göras, senast den 23 april 2020, på stiftelsens hemsida, <a href="https://www.stiftelsenskapa.se/ans%C3%B6kan" title="Länk till stiftelsen skapa, öppnas i ny flik" target="_blank">www.stiftelsenskapa.se/ansökan​</a>.<br /></div> <h3 class="chalmersElement-H3">SKAPA-förebild till minne av Leffe Smith </h3> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <div><p class="chalmersElement-P">Även i år delas ett nationellt pris på 100 000 kr ut till en person som varit avgörande för ett projekt som nått kommersiell framgång men som inte är entreprenören. Ansök senast 15 september 2020. Mer information på www.stiftelsenskapa.se . Har ni frågor är ni välkomna att kontakta projektledaren Bo Hallgren (<a href="mailto:projektledare@skapapriset.se">projektledare@skapapriset.se</a>) 070-665 04 83.​</p></div> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"> </p> <p class="chalmersElement-P"><br /></p> <p class="chalmersElement-P">Mer information finns på <span style="background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)"> </span><a href="https://www.stiftelsenskapa.se/" title="Länk till Stiftelsens SKAPA:s hemsida, öppnas i ny flik" target="_blank">Stiftelsen SKAPA:s hemsida​</a><span style="background-color:initial;color:rgb(51, 51, 51)">. </span>​​​</p>Thu, 23 Apr 2020 07:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/-LinkedIn---idag-lägger-du-grunden-till-resten-av-ditt-yrkesliv.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/-LinkedIn---idag-l%C3%A4gger-du-grunden-till-resten-av-ditt-yrkesliv.aspxExtrainsatt webbinarium om LinkedIn!<p><b>Vi kör det här seminariet igen, men nu som videkonferens via Zoom!LinkedIn - idag lägger du grunden till resten av ditt yrkesliv​ ​LinkedIn är världens största professionella nätverk, med drygt 3 miljoner svenska medlemmar och 600 miljoner användare globalt. Tillhör du den stora skaran som har skaffat en LinkedIn-profil och sedan ställt dig frågan; "Jaha, och sen då?". Då är det här seminariet för dig! Seminariet berör bland annat: Vad ska en bra LinkedIn-profil innehålla? Så syns du på rätt sätt mot arbetsgivare och rekryterare.  Vårda ditt nätverk – knep och tips på hur du kan nätverka smartare. Möjligheterna med LinkedIns avancerade sök- och kontaktfunktioner.  För att få ut så mycket som möjligt av seminariet rekommenderar vi att du skapar en profil om du inte redan har gjort det och tittar på de grundläggande funktionerna innan seminariet. Föreläsare är Ida Sjöholm som till vardags arbetar mycket med just digital synlighet som copywriter, föreläsare och LinkedIn-instruktör. Hennes LinkedIn-profil hittar du här: se.linkedin.com/in/idasjoholm Anmäl dig via länken nedan. Välkommen! Obs! Seminariet är endast för Chalmers studenter.</b></p><img src="/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/PublishingImages/photo-1527234639945-70d78416bd7d.jpg" alt="photo-1527234639945-70d78416bd7d.jpg" style="margin:5px;width:420px;height:217px" /><br /><br /><em>Vi kör det här seminariet igen, men nu som videkonferens via Zoom!</em><div><h2 class="chalmersElement-H2">LinkedIn - idag lägger du grunden till resten av ditt yrkesliv​</h2> <div><em></em></div> <div>​<strong style="background-color:initial">LinkedIn är världens största professionella nätverk, med drygt 3 miljoner svenska medlemmar och 600 miljoner användare globalt. Tillhör du den stora skaran som har skaffat en LinkedIn-profil och sedan ställt dig frågan; &quot;Jaha, och sen då?&quot;. Då är det här seminariet för dig!</strong><div><br />Seminariet berör bland annat:<br /><ul><li>V<span style="background-color:initial">ad ska en bra LinkedIn-profil innehålla?</span><br /></li> <li>Så syns du på rätt sätt mot arbetsgivare och rekryterare. <br /></li> <li>Vårda ditt nätverk – knep och tips på hur du kan nätverka smartare.<br /></li> <li>Möjligheterna med LinkedIns avancerade sök- och kontaktfunktioner. <br /></li></ul> För att få ut så mycket som möjligt av seminariet rekommenderar vi att du skapar en profil om du inte redan har gjort det och tittar på de grundläggande funktionerna innan seminariet.<br /><br />Föreläsare är Ida Sjöholm som till vardags arbetar mycket med just digital synlighet som copywriter, föreläsare och LinkedIn-instruktör. Hennes LinkedIn-profil hittar du här: <span style="background-color:initial"><a href="https://www.linkedin.com/in/idasjoholm/" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />se.linkedin.com/in/idasjoholm</a></span></div> <div><br />Anmäl dig via länken nedan. Välkommen!<br /><br /><em>Obs! Seminariet är endast för Chalmers studenter.</em><br /></div></div></div>Thu, 23 Apr 2020 10:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sitt-kvar-bli-klar-Johanneberg.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sitt-kvar-bli-klar-Johanneberg.aspxSitt kvar Bli klar -Digitalt<p><b>Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss. Du kan boka en digial bibliotekarie och handledare från Chalmers Writing Center på lib.chalmers.se Vi kan hjälpa till med: Referenser APA/IEEE Upphovsrätt-bilder Källor-kritiskt granska Informationssökning Plagiering Strukturera en rapport grammatik och språkfrågor argument och referenser i din text läsbarhet av din rapport att förstå olika slags uppgifter coh texttyper förbereda en presentation Välkommen!</b></p><div><span>Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss.<br /></span></div> <div><br /><span></span></div> <div><span></span></div> <div><span>Du kan boka en digial bibliotekarie och handledare från Chalmers Writing Center på lib.chalmers.se</span></div> <div><span> Vi kan hjälpa till med:</span></div> <div><span></span></div> <span><br />Referenser APA/IEEE<br />Upphovsrätt-bilder<br />Källor-kritiskt granska<br />Informationssökning<br />Plagiering<br /><br />Strukturera en rapport<br />grammatik och språkfrågor<br /></span><div><span>argument och referenser i din text</span></div> <div><span>läsbarhet av din rapport</span></div> <div><span></span></div> <div><span>att förstå olika slags uppgifter coh texttyper<br /></span></div> <div><span>förbereda en presentation</span></div> <span><br />Välkommen!<span style="display:inline-block"></span></span>Wed, 29 Apr 2020 15:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sitt-kvar-Bli-klar-ACE.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sitt-kvar-Bli-klar-ACE.aspxSitt kvar Bli klar -Digitalt<p><b>Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss. Du kan boka en digial bibliotekarie och handledare från Chalmers Writing Center på lib.chalmers.se Vi kan hjälpa till med: Referenser APA/IEEE Upphovsrätt-bilder Källor-kritiskt granska Informationssökning Plagiering Strukturera en rapport grammatik och språkfrågor argument och referenser i din text läsbarhet av din rapport att förstå olika slags uppgifter coh texttyper förbereda en presentation Välkommen!</b></p><span></span><div><span>Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss.<br /></span></div> <div><br /><span></span></div> <div><span></span></div> <div><span>Du kan boka en digial bibliotekarie och handledare från Chalmers Writing Center på lib.chalmers.se</span></div> <div><span> Vi kan hjälpa till med:</span></div> <div><span></span></div> <span><br />Referenser APA/IEEE<br />Upphovsrätt-bilder<br />Källor-kritiskt granska<br />Informationssökning<br />Plagiering<br /><br />Strukturera en rapport<br />grammatik och språkfrågor<br /></span><div><span>argument och referenser i din text</span></div> <div><span>läsbarhet av din rapport</span></div> <div><span></span></div> <div><span>att förstå olika slags uppgifter coh texttyper<br /></span></div> <div><span>förbereda en presentation</span></div> <span><br />Välkommen!<span style="display:inline-block"></span></span><br />Tue, 05 May 2020 15:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sitt-kvar-bli-klar-Kuggen-maj.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Sitt-kvar-bli-klar-Kuggen-maj.aspxSitt kvar Bli klar -Digitalt<p><b>Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss. Du kan boka en digial bibliotekarie och handledare från Chalmers Writing Center på lib.chalmers.se Vi kan hjälpa till med: Referenser APA/IEEE Upphovsrätt-bilder Källor-kritiskt granska Informationssökning Plagiering Strukturera en rapport grammatik och språkfrågor argument och referenser i din text läsbarhet av din rapport att förstå olika slags uppgifter coh texttyper förbereda en presentation Välkommen!</b></p><div><span>Snart dags att lämna in din uppsats? Fixa de sista detaljerna tillsammans med oss.<br /></span></div> <div><br /><span></span></div> <div><span></span></div> <div><span>Du kan boka en digial bibliotekarie och handledare från Chalmers Writing Center på lib.chalmers.se</span></div> <div><span> Vi kan hjälpa till med:</span></div> <div><span></span></div> <span><br />Referenser APA/IEEE<br />Upphovsrätt-bilder<br />Källor-kritiskt granska<br />Informationssökning<br />Plagiering<br /><br />Strukturera en rapport<br />grammatik och språkfrågor<br /></span><div><span>argument och referenser i din text</span></div> <div><span>läsbarhet av din rapport</span></div> <div><span></span></div> <div><span>att förstå olika slags uppgifter coh texttyper<br /></span></div> <div><span>förbereda en presentation</span></div> <span><br />Välkommen!<span style="display:inline-block"></span></span>Thu, 07 May 2020 15:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Tentaanmälan-.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Tentaanm%C3%A4lan-.aspxAnmäl dig till tentamen i tentaperiod 4<p><b>13 maj är sista dag för anmälan till tentorna som går 30 maj-5 juni. Hur anmäler jag mig? Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken "resultat" för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig. Du som vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg, se länken Så anmäler du dig till en tenta nedan. Du får en bekräftelse på din tentaanmälan En bekräftelse på att du har anmält dig, eller avanmält dig, till tentamenstillfället skickas till din mejl och till den mejladress du har angett i ditt student-Ladok. Spara bekräftelsen, den innehåller tid och plats för tentan samt din anonymiseringskod (anonyma kod). Obligatorisk anmälan till tentamen För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. Tentamen, anmälan/avanmälan Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf) Så anmäler du dig till en tenta - FAQ om tentamensanmälan Sök kommande tentamensdatum ​​​</b></p><div>13 maj är <span>sista dag för anmälan </span>till tentorna som går 30 maj-5 juni.</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Hur anmäler jag mig?</h2> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;float:none;display:inline !important">Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten <strong>Tentamen, anmälan/avanmälan.</strong> Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken &quot;resultat&quot; för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig. </span>Du som vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg, se länken Så anmäler du dig till en tenta nedan.</div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Du får en bekräftelse på din tentaanmälan</h2> <div>En bekräftelse på att du har anmält dig, eller avanmält dig, till tentamenstillfället skickas till din mejl och till den mejladress du har angett i ditt student-Ladok. Spara bekräftelsen, den innehåller tid och plats för tentan samt din anonymiseringskod (anonyma kod).</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Obligatorisk anmälan till tentamen</h2> <div> </div> <div style="box-sizing:border-box;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället.<span> </span><span style="box-sizing:border-box">Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle.<span> </span></span></div></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.student.ladok.se/student/loggain#/aktuell" target="_blank" title="Länk till Ladok för studenter, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tentamen, anmälan/avanmälan<br /></a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Documents/Guide,%20tentamensanmälan%20steg%20för%20steg.pdf" target="_blank" title="Länk till pdf, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf)</a><br /></div> <a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/sa-anmaler-du-dig.aspx" target="_blank" title="Länk till FAQ om tentamensanmälan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så anmäler du dig till en tenta</a> - FAQ om tentamensanmälan<br /><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/Tentamensdatum.aspx" target="_blank" title="Länk till tjänsten tentamensdatum, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sök kommande tentamensdatum</a><br />​​​Wed, 13 May 2020 07:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Omtentamen-period-4.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Omtentamen-period-4.aspxAnmäl dig till omtentorna som går i juni<p><b>Mellan 16 april och 24 maj kan du anmäla dig till omtentorna som går 8-10 juni. Hur anmäler jag mig? Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken "resultat" för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig. Du som vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg, se länken Så anmäler du dig till en tenta nedan. Du får en bekräftelse på din tentaanmälan En bekräftelse på att du har anmält dig, eller avanmält dig, till tentamenstillfället skickas till din mejl och till den mejladress du har angett i ditt student-Ladok. Spara bekräftelsen, den innehåller tid och plats för tentan samt din anonymiseringskod (anonyma kod). Obligatorisk anmälan till tentamen För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. Tentamen, anmälan/avanmälan Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf) Så anmäler du dig till en tenta - FAQ om tentamensanmälan Sök kommande tentamensdatum ​​​​​</b></p><div>Mellan 16 april och 24 maj kan du anmäla dig till omtentorna som går 8-10 juni.<br /></div> <h2 class="chalmersElement-H2">Hur anmäler jag mig?</h2> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;float:none;display:inline !important">Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten <strong>Tentamen, anmälan/avanmälan.</strong> Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken &quot;resultat&quot; för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig. </span>Du som vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg, se länken Så anmäler du dig till en tenta nedan.</div> <div><h2 class="chalmersElement-H2">Du får en bekräftelse på din tentaanmälan</h2> <div>En bekräftelse på att du har anmält dig, eller avanmält dig, till tentamenstillfället skickas till din mejl och till den mejladress du har angett i ditt student-Ladok. Spara bekräftelsen, den innehåller tid och plats för tentan samt din anonymiseringskod (anonyma kod).</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Obligatorisk anmälan till tentamen</h2> <div> </div> <div style="box-sizing:border-box;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället.<span> </span><span style="box-sizing:border-box">Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle.<span> </span></span></div></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.student.ladok.se/student/loggain#/aktuell" target="_blank" title="Länk till Ladok för studenter, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tentamen, anmälan/avanmälan<br /></a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Documents/Guide,%20tentamensanmälan%20steg%20för%20steg.pdf" target="_blank" title="Länk till pdf, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf)</a><br /></div> <a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/sa-anmaler-du-dig.aspx" target="_blank" title="Länk till FAQ om tentamensanmälan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så anmäler du dig till en tenta</a> - FAQ om tentamensanmälan<br /><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/Tentamensdatum.aspx" target="_blank" title="Länk till tjänsten tentamensdatum, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sök kommande tentamensdatum</a><br />​​​​​Sun, 24 May 2020 07:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Bästa-uppsats-2020-SFK.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/B%C3%A4sta-uppsats-2020-SFK.aspxTävla om bästa uppsats/examensarbete - SFK<p><b>SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) är en ideell organisation som verkar för ökad konkurrenskraft i Sverige genom offensiv kvalitetsutveckling.  De delar årligen ut Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson. Du tävlar om 20000 kronor och möjligheten att få presentera dina insikter och kunskapsbidrag inför branschen på World Quality Day i november.  Mer information och anmälan (senast 1 augusti) på https://sfk.se/kvalitet-utmarkelser/ansokan-pris/</b></p>SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) är en ideell organisation som verkar för ökad konkurrenskraft i Sverige genom offensiv kvalitetsutveckling. <div><br /></div> <div>De delar årligen ut Priset för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.</div> <div><br /></div> <div>Du tävlar om 20000 kronor och möjligheten att få presentera dina insikter och kunskapsbidrag inför branschen på World Quality Day i november. </div> <div><br /></div> <div>Mer information och anmälan (senast 1 augusti) på <a href="https://sfk.se/kvalitet-utmarkelser/ansokan-pris/" title="Länk till SFK" target="_blank">https://sfk.se/kvalitet-utmarkelser/ansokan-pris/</a></div> <div><br /></div>Tue, 30 Jun 2020 00:00:00 +0200https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Promisepriset-2020.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Promisepriset-2020.aspxAnmäl dig till Promisepriset 2020<p><b>​​Har du skrivit ett examensarbete eller en uppsats om kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier? ​ 2019 tilldelades Simon Pettersson Fors, Marcus Holmström, Anton Hägermalm, Eric Lindgren, Carl Nord, Gabriel Wallin samt Arianit Zeq​iri, Institutionen för fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Promisepriset. Namnet på deras uppsats var: Webbplattform för utbildning med integrerad artificiell intelligens.​ Men vem får motta Promisepriset 2020? Promisepriset delas ut till den eller de studenter som skrivit en uppsats i ett ämne som behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier ur något perspektiv. Vid anmälningstillfället måste arbetet vara examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning. Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in.  Anmälan till Promisepriset 2020 skickas till Branschansvarig i Promise per e-post: peter.bergh@sinf.se​  Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen.  Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2020.  Prissumman är på 10 000 kr.  Vid frågor om Promisepriset kontakta: Peter Bergh, Branschansvarig för Promise, tfn: 08-440 11 85, eller e-post: peter.bergh@sinf.se  Välkommen med anmälan!</b></p><div><span style="font-size:16px">​​Har du skrivit ett examensarbete eller en uppsats om kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier? ​</span><br /></div> <div><br /></div> <div>2019 tilldelades Simon Pettersson Fors, Marcus Holmström, Anton Hägermalm, Eric Lindgren, Carl Nord, Gabriel Wallin samt Arianit Zeq​iri, Institutionen för fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Promisepriset. Namnet på deras uppsats var: Webbplattform för utbildning med integrerad artificiell intelligens.​</div> <h2 class="chalmersElement-H2">Men vem får motta Promisepriset 2020?</h2> <div>Promisepriset delas ut till den eller de studenter som skrivit en uppsats i ett ämne som behandlar kompetensutveckling och lärande med stöd av digitala medier ur något perspektiv.</div> <div><br /></div> <div>Vid anmälningstillfället måste arbetet vara examinerat med godkänd som lägsta resultat vid svenskt universitet, högskola eller YH-utbildning.<br /></div> <div><br /></div> <div>Examensarbeten kan anmälas av lärare/handledare/examinator eller av de studerande själva. För att arbetet ska anses vara nominerat till pristävlingen, krävs en kort motivering till nomineringen utfärdat av handledare eller examinator. Dessutom ska ett exemplar av uppsatsen skickas in. </div> <div><br /></div> <div>Anmälan till Promisepriset 2020 skickas till Branschansvarig i Promise per e-post: <a href="mailto:peter.bergh@sinf.se%E2%80%8B" title="Länk till mailadress">peter.bergh@sinf.se​ </a></div> <div>Bifoga examensarbetet/uppsatsen som Pdf, tillsammans med motiveringen till nomineringen. </div> <div><br /></div> <div><strong>Anmälan kan göras fram till den 30 juni 2020. </strong></div> <strong> </strong><div><strong>Prissumman är på 10 000 kr.</strong> </div> <div><br /></div> <div>Vid frågor om Promisepriset kontakta: Peter Bergh, Branschansvarig för Promise, tfn: 08-440 11 85, eller e-post: <a href="mailto:peter.bergh@sinf.se%E2%80%8B" title="Länk till mailadress">peter.bergh@sinf.se</a> </div> <div><br /></div> <div>Välkommen med anmälan!<br /></div> <div><br /></div>Tue, 30 Jun 2020 07:00:00 +0200