Händelserhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Aktuella händelser på Chalmers tekniska högskolaMon, 03 Dec 2018 16:09:32 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Lecture-Nobel-Laureate-Chemistry.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Lecture-Nobel-Laureate-Chemistry.aspxInnovation by Evolution - Bringing New Chemistry to Life<p><b>A lecture by Nobel Laureate in Chemistry 2018 Frances H. Arnold This year, Frances H. Arnold was awarded the Nobel Prize in Chemistry and on 14 December she is visiting Chalmers. Together with the University of Gothenburg, Chalmers invites employees, students and members of the public to Frances H. Arnold's lecture.   In 1993, Frances H. Arnold conducted the first directed evolution of enzymes, which are proteins that catalyse chemical reactions. Since then, she has refined the methods that are now routinely used to develop new catalysts. The uses of Frances Arnold’s enzymes include more environmentally friendly manufacturing of chemical substances, such as pharmaceuticals, and the production of renewable fuels for a greener transport sector.   Public lecture Where: RunAn, conference hall When: 14 December, 14.00-16.00   ​Sign up here for the lecture​ More ​information about the lecture​</b></p><h3 class="chalmersElement-H3">A lecture by Nobel Laureate in Chemistry 2018 Frances H. Arnold</h3> This year, Frances H. Arnold was awarded the Nobel Prize in Chemistry and on 14 December she is visiting Chalmers. Together with the University of Gothenburg, Chalmers invites employees, students and members of the public to Frances H. Arnold's lecture.<br /><div><div> </div> <div>In 1993, Frances H. Arnold conducted the first directed evolution of enzymes, which are proteins that catalyse chemical reactions. Since then, she has refined the methods that are now routinely used to develop new catalysts. The uses of Frances Arnold’s enzymes include more environmentally friendly manufacturing of chemical substances, such as pharmaceuticals, and the production of renewable fuels for a greener transport sector.</div> <div> </div> <p class="chalmersElement-P"><strong>Public lecture</strong></p> <div><strong>Where: </strong>RunAn, conference hall</div> <div><strong>When: </strong>14 December, 14.00-16.00</div> <div> </div> <div><a href="https://ui.ungpd.com/Surveys/5e1dff51-eeaf-4f94-a8d6-1134d3549c04" target="_blank" title="Link to form, opens in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />​Sign up here for the lecture​</a></div> <div><a href="https://www.chalmers.se/en/about-chalmers/calendar/Pages/Innovation-by-Evolution---Bringing-New-Chemistry-to-Life.aspx" target="_blank" title="Link to chalmers.se, opens in a new tab"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />More ​information about the lecture​</a></div> </div> <h4 class="chalmersElement-H4"> <span></span><span></span><span></span><span></span><span></span></h4> <span></span><span></span><span></span><span></span><span></span><span></span>Fri, 14 Dec 2018 14:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Tentamensanmalan.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Tentamensanmalan.aspxAnmäl dig till tentamen i tentaperiod 2<p><b>20 december är sista dag för anmälan till tentorna som går 12-19 januari. Hur gör jag? Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten Tentamen, anmälan/avanmälan. Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken "resultat" för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig. Du som vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg, se länken Så anmäler du dig till en tenta nedan. Obligatorisk anmälan till tentamen För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället. Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle. Tentamen, anmälan/avanmälan Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf) Så anmäler du dig till en tenta - FAQ om tentamensanmälan Sök kommande tentamensdatum</b></p><div>20 december är <span>sista dag för anmälan </span>till tentorna som går 12-19 januari.</div> <h2 class="ms-rteElement-H2">Hur gör jag?</h2> <div><span style="font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;display:inline !important;float:none">Logga in på Min startsida och anmäl dig via tjänsten <strong>Tentamen, anmälan/avanmälan.</strong> Du behöver gå in på varje kurs och välja fliken &quot;resultat&quot; för att anmäla dig. Tentamenskoden visas ut på sidan när du har anmält dig. </span>Du som vill plussa, d.v.s. höja ditt redan godkända betyg, se länken Så anmäler du dig till en tenta nedan.</div> <div><br /><h4 class="chalmersElement-H4" style="box-sizing:border-box;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-weight:400;line-height:28px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;font-size:20px;font-style:normal;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">Obligatorisk anmälan till tentamen</h4> <div style="box-sizing:border-box;font-family:&quot;open sans&quot;, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:300;letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px">För att tentera måste du vara anmäld till tentamenstillfället.<span> </span><span style="box-sizing:border-box">Har du glömt att anmäla dig får du skriva tentan vid nästa tillfälle.<span> </span></span></div></div> <div><br /></div> <div><a href="https://www.student.ladok.se/student/loggain#/aktuell" target="_blank" title="Länk till Ladok för studenter, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Tentamen, anmälan/avanmälan<br /></a></div> <div><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Documents/Guide,%20tentamensanmälan%20steg%20för%20steg.pdf" target="_blank" title="Länk till pdf, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icpdf.png" alt="" />Guide, anmälan till tentamen steg för steg (pdf)</a><br /></div> <a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/sa-anmaler-du-dig.aspx" target="_blank" title="Länk till FAQ om tentamensanmälan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Så anmäler du dig till en tenta</a> - FAQ om tentamensanmälan<br /><a href="/sv/chalmersstudier/tentamen/Sidor/Tentamensdatum.aspx" target="_blank" title="Länk till tjänsten tentamensdatum, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/ichtm.gif" alt="" />Sök kommande tentamensdatum</a><br />Thu, 20 Dec 2018 07:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SFRCs-Förbränningsstipendium.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SFRCs-F%C3%B6rbr%C3%A4nningsstipendium.aspxSök SFRCs Förbränningsstipendium<p><b>För att främja intresset för förbränningsteknik utlyser Svenska Föreningen för Förbränningsforskning (SFRC) ett eller flera stipendier, på vardera 10 000 kr, för framstående examensarbeten inom förbränningsteknik eller energiteknik med förbränningsteknisk anknytning. Vem kan söka? Du som har slutfört och redovisat ett förbränningsrelaterat examensarbete (civilingenjör eller master) vid ett av följande medlemsuniversitet under 2018: Chalmers tekniska högskola Kungliga tekniska högskolan Linnéuniversitetet Umeå universitet Luleå tekniska universitet Hur söker jag? Genom att på en sida beskriva examensarbetet och de viktigaste slutsatserna. Ansökan tillsammans med en slutlig rapport skickas till kentaro.umeki@ltu.se med titeln ”SFRC stipendium” senast 2018-12-31.   Om examensarbetet utförts av två personer ansöks gemensamt. Stipendiet delas då att lika mellan utförarna. Utdelningen sker på SFRCs årsmöte i mars 2019 dit vinnarna blir inbjudna för att presentera sitt arbete. SFRC är ett nätverk för att främja forskning och utveckling av förbränning med medlemmar från både akademin och industrin. SFRC är den svenska delen av det större internationella International Flame Research Foundation (IFRF). Svenska Föreningen för Förbränningsforskning International Flame Research Foundation</b></p><div>För att främja intresset för förbränningsteknik utlyser Svenska Föreningen för Förbränningsforskning (SFRC) ett eller flera stipendier, på vardera 10 000 kr, för framstående examensarbeten inom förbränningsteknik eller energiteknik med förbränningsteknisk anknytning.</div> <h3 class="ms-rteElement-H3"><strong>Vem kan söka?</strong></h3> <div>Du som har slutfört och redovisat ett förbränningsrelaterat examensarbete (civilingenjör eller master) vid ett av följande medlemsuniversitet under 2018:</div> <ul><li>Chalmers tekniska högskola </li> <li>Kungliga tekniska högskolan </li> <li>Linnéuniversitetet </li> <li>Umeå universitet</li> <li>Luleå tekniska universitet</li></ul> <h3 class="ms-rteElement-H3"><strong>Hur söker jag?</strong></h3> <div>Genom att på en sida beskriva examensarbetet och de viktigaste slutsatserna. Ansökan tillsammans med en slutlig rapport skickas till <a href="mailto:kentaro.umeki@ltu.se">kentaro.umeki@ltu.se </a>med titeln ”SFRC stipendium” senast 2018-12-31. </div> <div> </div> <div>Om examensarbetet utförts av två personer ansöks gemensamt. Stipendiet <span>delas <span style="display:inline-block"></span></span>då att lika mellan utförarna. Utdelningen sker på SFRCs årsmöte i mars 2019 dit vinnarna blir inbjudna för att presentera sitt arbete. <br /></div> <div><br />SFRC är ett nätverk för att främja forskning och utveckling av förbränning med medlemmar från både akademin och industrin. SFRC är den svenska delen av det större internationella International Flame Research Foundation (IFRF). </div> <div><br /><span><a title="Länk till Svenska Föreningen för Förbränningsforskning, öppnas i ny flik" target="_blank" href="http://www.sfrc.se/"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />Svenska Föreningen för Förbränningsforskning</a><span style="display:inline-block"></span></span></div> <div><br /><a title="Länk till International Flame Research Foundation, öppnas i ny flik" target="_blank" href="http://www.ifrf.net/"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />International Flame Research Foundation</a></div> Mon, 31 Dec 2018 07:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Kursregistrering.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/Kursregistrering.aspxKursregistrering för läsperiod 3 och 4<p><b>​Mellan 14-28 januari registrerar du dig på vårterminens kurser i läsperiod 3 och 4.  Klicka på länken nedan till Student-Ladok och logga in med ditt CID. Under fliken Aktuell utbildning finns dina Kommande kurser. Du ska registrera dig på varje kurs du ska läsa. Endast kurser du förväntas läsa är öppna för registrering. Klicka på Registrera under varje kurs. När du registrerat dig flyttas kursen till menyn Aktuella kurser. Ta som vana att kontrollera dina registreringar inför varje läsperiod. 14 januari - Kursregistreringen för läsperiod 3 och 4 öppnar. 28 januari - Sista dag för sen anmälan till kurs och sista dag att registrera sig på kurser i läsperiod 3 och 4. Student-Ladok</b></p>​<span></span><span>Mellan 14-28 januari registrerar du dig på vårterminens kurser i läsperiod 3 och 4.  <span style="display:inline-block"><br /></span></span><span></span><div>Klicka på länken nedan till Student-Ladok <span>och logga in med ditt CID.<span style="display:inline-block"></span></span><br /></div> <ul><li>Under fliken <strong>Aktuell utbildning</strong> finns dina <strong>Kommande kurser.</strong></li> <li>Du ska registrera dig på varje kurs du ska läsa. Endast kurser du förväntas läsa är öppna för registrering.</li> <li>Klicka på <strong>Registrera</strong> under varje kurs.</li> <li>När du registrerat dig flyttas kursen till menyn <strong>Aktuella kurser.</strong> </li></ul> <div>Ta som vana att kontrollera dina registreringar inför varje läsperiod.</div> <br /><strong>14 januari</strong> - Kursregistreringen för läsperiod 3 och 4 öppnar.<br /><div><strong>28 januari</strong> - Sista dag för sen anmälan till kurs och sista dag att registrera sig på kurser i läsperiod 3 och 4.</div> <br /><a href="https://www.student.ladok.se/student/loggain#/aktuell" target="_blank" title="Länk till Student-Ladok, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" /><span>Student-Ladok<span style="display:inline-block"></span></span></a><br />Mon, 14 Jan 2019 07:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SWEA-interkulturella-stipendiet.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/SWEA-interkulturella-stipendiet.aspxSWEA interkulturella stipendiet<p><b>​Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker ska ha en etablerat direktkontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet.   Stipendiet utlyses vid samtliga universitet och högskolor i Sverige under hösten varje år. Kommittén för stipendiet går igenom alla dokument för att kontrollera att de är kompletta. Handlingarna skickas därefter till juryn, som utser årets stipendiat. Valet offentliggörs i samband med SWEA Internationals årsmöte. Stipendiesumman, USD 10 000, delas ut vid den årliga Sverigemiddagen.   Du ansöker om stipendiet på SWEA:s webbplats senast 15 januari, 2019.    SWEA</b></p><h4 class="chalmersElement-H4">​Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer</h4> <div>Stipendiet vänder sig till sökanden som har avslutat grundstudier om minst tre år vid universitet eller högskola i Sverige. Den som söker ska ha en etablerat direktkontakt för sina interkulturella studier med institution eller universitet i utlandet. </div> <div> </div> <div>Stipendiet utlyses vid samtliga universitet och högskolor i Sverige under hösten varje år. Kommittén för stipendiet går igenom alla dokument för att kontrollera att de är kompletta. Handlingarna skickas därefter till juryn, som utser årets stipendiat. Valet offentliggörs i samband med SWEA Internationals årsmöte. Stipendiesumman, USD 10 000, delas ut vid den årliga Sverigemiddagen.</div> <div> </div> <div>Du ansöker om stipendiet på SWEA:s webbplats senast 15 januari, 2019.  </div> <div> </div> <div><a title="Länk till SWEA, öppnas i ny flik" target="_blank" href="http://interkult.swea.org/"><img src="/_layouts/images/icgen.gif" class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" alt="" />SWEA</a></div> Tue, 15 Jan 2019 07:00:00 +0100https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/karin_markides_pris_nominera.aspxhttps://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/ViktigaDatum/Sidor/karin_markides_pris_nominera.aspxNominera till utmärkelsen Karin Markides pris<p><b>​När Karin Markides avslutade sin tid som rektor och vd inrättade styrelserna för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB ett pris i Karin Markides namn. Priset går till årets innovationsutmärkelse och ges till någon nu studerande eller som tidigare studerat på Chalmers. Priset delas ut vid Chalmers promotionshögtid den 18 maj och pristagaren erhåller 16 000 kr. Läs mer på Insidan (Chalmers intranät) 1 februari är sista dagen att nominera.</b></p>​När Karin Markides avslutade sin tid som rektor och vd inrättade styrelserna för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB ett pris i Karin Markides namn. Priset går till årets innovationsutmärkelse och ges till någon nu studerande eller som tidigare studerat på Chalmers. <br /><br />Priset delas ut vid Chalmers promotionshögtid den 18 maj och pristagaren erhåller 16 000 kr.<br /><br /><a href="http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/nyheter/artiklar/nominera-mottagare-av8573" target="_blank" title="Länk till Insidan, öppnas i ny flik"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/images/icgen.gif" alt="" />Läs mer på Insidan (Chalmers intranät)</a><br /><br />1 februari är sista dagen att nominera.<br />Fri, 01 Feb 2019 08:00:00 +0100