UNITECH International

Foto från projektarbete på Mid-Term WeekEtt utbytesprogram för dig som vill kombinera studier med praktik och personlig utveckling.

UNITECH International är ett nätverk som erbjuder ett unikt utbytesprogram för dig som vill komplettera teknikstudier med en internationell managementprofil, företagspraktik och personlig utveckling. I nätverket ingår åtta framstående Europeiska universitet och mer än 20 Europeiska företag med kontor runt om i världen.

Inom UNITECH International samarbetar universiteten med företagen, för att skapa ett utbyte med praktik anpassat till utbildningen under utbytesperioden. Utöver studier och praktik ingår en ledarskapsdimension genom tre moduler med personlig utveckling i fokus.
För att bli antagen krävs först och främst en stark vilja att lära sig arbeta i internationella miljöer och en stark motivation att genomföra hela programmet. Programmet ger en unik möjlighet att lära sig arbeta i ett gränslöst Europa. Studenter i programmet möts vid flera tillfällen ”Joint modules” och skapar därigenom starka och tydliga nätverk.

 

Programmets upplägg

Som tidigare nämnts består programmet av både utlandsstudier och praktik. De som antas inleder sitt år med en ”Start-up week”. Programmet börjar då med coachning, övningar, företagskontakter och en sammankomst med föregående års studenter. Därefter följer studier i en till två terminer, en ”Mid-term week” med fokus på personlig utveckling och coachning samt praktik på något av partnerföretagen. Året avslutas med en ”End of year week” och en stor galamiddag.
 
Totalt 90 poäng ska ha uppnåtts vid slutfört program.
The UNITECH credit system
 

Vem kan ansöka?

Utbytesprogrammet UNITECH är öppet för alla civilingenjörsstudenter som är intresserade av att förbereda sig inför en internationell karriär och som vill utveckla sin ledarskapsförmåga. Programmet vänder sig till dig läser år tre och som under fjärde året vill ha ett utbyte i Europa med en kombination av teknik, management och praktik.

Studierna ska omfatta minst 30 hp och utförs på något av de deltagande universiteten. Man kan lämna önskemål om vilka universitet man vill åka till, men programmet garanterar inte plats på ett visst lärosäte. Praktiken ska omfatta minst tolv veckor och kan göras i princip var som helst i världen.

När du söker Unitech får du önska universitet men det är inte garanterat att du hamnar där du helst vill. UNITECH är att betrakta som ett program snarare än att man åker till ett visst lärosäte.

 

Ansökan

När du söker UNITECH programmet har du möjlighet att prioritera tre av universiteten för dina utlandsstudier. Viktigt att tillägga är att programmet inte garanterar plats på ett specifikt universitet, du kommer att få plats på något av dina tre val. Var därför noga med att kolla upp vilka universitet som erbjuder kurser som passar in i ditt program på Chalmers.
 
Ansökan görs online via webbsidan för UNITECH International och består av ett frågeformulär ”UNITECH questionnaire” samt en studieplan där du fyller i preliminära kurser för de universitet du
väljer. Samtliga angivna dokument måste bifogas för att ansökan ska vara komplett.

UNITECH International - Ansökningsformulär (Deadline för ansökan är den 15 december)
UNITECH International - Programhandbok 2020/2021

 

Urval

Steg 1
Samtliga ansökningar gås igenom och de studenter som väljs ut går vidare till nästa steg. I det första steget tittar vi på akademiska meriter i form av betygsmedelvärde och antal avklarade kurser. Dessutom tittar vi på dina erfarenheter, språkkunskaper och motiveringen till samt målet med att få delta i UNITECH programmet.

Steg 2
De studenter som blir utvalda i det första urvalssteget, blir kallade till ett obligatoriskt Assessment Centre (AC)
AC genomförs på engelska i samarbete med assessorer från några av företagen inom UNITECH, det äger rum på Chalmers och pågår under en heldag. Datum för denna obligatoriska dag är 30 januari 2020 
Assessorerna värderar studenternas individuella deltagande i gruppdiskussion, presentation och genom intervju. Alla deltagare får reda på sitt resultat samt personlig feedback på sitt deltagande, i slutet av dagen.
 

Placering för utbytesstudierna

Senast i mitten/slutet av mars kommer samtliga studenter att bli informerade om vilket universitet de har placerats på. I samband med detta kommer de att få information från den lokala koordinatorn på partneruniversitetet om hur de ska gå vidare med sin ansökan till dem.
 

Finansiering

Antagna studenter får ett stipendium på 1000 Euro som betalas ut vid ett tillfälle, avbryter du programmet blir du återbetalningsskyldig på hela eller delar av stipendiet. Stipendiet ska ses som ett bidrag till resekostnaderna som blir i samband med resorna till/från Joint modules.
 
Om du har studiemedel från CSN så gäller inte detta under tiden du är på utbytesstudier, du måste istället ansöka om Studiemedel för utlandsstudier hos CSN.
Du har möjlighet att ansöka om Erasmus stipendium eller motsvarande för den period du är på utbytesstudier.
 
Under praktikperioden kommer du att få en mindre ersättning från företaget, ersättning är tänkt att täcka vissa levnadsomkostnader under tiden du gör praktik. Du har också möjlighet att söka Erasmus praktikstipendium under denna period. Viktigt att tänka på är att om du gör praktik på något av företagens kontor utanför Europa så kan du inte söka Erasmus praktikstipendium.
 

UNITECH Alumni Association

Efter UNITECH året kan studenterna bli medlemmar i UNITECH Alumni Association (UAA). UAA är ett nätverk för internationella professionella ingenjörer som har deltagit i UNITECH International Programme.
 
Nätverket verkar för att bevara UNITECH andan och är ansvariga för kontakterna mellan dess medlemmar, UNITECH nätverket och dess akademiska och företagspartners. Varje år sätter UAA ihop ett innehållsrikt program med utbildnings- och sociala sammankomster för sina medlemmar. Detta inkluderar den årliga General Assembley som hålls i augusti/september varje år.
 

Kontaktpersoner på Chalmers

Har du frågor får du gärna vända dig till någon av kontaktpersonerna nedan.
 

Ytterligare information

 I länken nedan hittar du ytterligare information om UNITECH International och dess innehåll.
 

Reserapporter fram till läsåret 18/19 hittar ni här, från 19/20 finns dessa under respektive universitet i Sökportalen

 
INSA Lyon
 
Loughborough University
 
Politecnico di Milano
 
RWTH Aachen
 
Technische Universiteit Delft
 
Trinity College
 
Universitat Politécnica de Catalunya
 
​​​

Publicerad: on 12 feb 2020.