UNITECH International

 
UNITECH International är ett unikt utbytesprogram med praktik
I UNITECH ingår ett utbyte på ett universitet, praktik på ett framstående företag och personlig utveckling i ledarskap. Detta program är sökbart för dig som går på ett civilingenjörsprogram i åk 3. Medverkan i programmet sker under åk 4. Programmet ger en ledarskapsdimension och unik möjlighet att lära sig arbeta i ett gränslöst Europa. I nätverket ingår 8 framstående europeiska universitet och ett antal europeiska företag med kontor runt om i världen.


Är du intresserad och vill veta mer?

Programmets upplägg​​​

Utbytesstudier, gemensamma träffar och praktik.

Utbytesstudier - 1 eller 2 terminer på ett av universiteten
Studierna ska omfatta minst 30 hp och utförs på något av de deltagande universiteten. Man kan lämna önskemål om vilka universitet man vill åka till, men programmet garanterar inte plats på ett visst lärosäte. 
Universitet knutna till UNITECH International

Gemensamma träffar
Utöver studier och praktik träffas studenterna i programmet vid 3 tillfällen "Joint modules" - 
Start-up week, Mid-term week och End of year week - och skapar därigenom starka och tydliga nätverk med personlig utveckling i fokus.

Start-up week

De som antas har den första gemensamma träffen i slutet av augusti eller början av september

Programmet börjar då med coachning, övningar, företagskontakter och en sammankomst med föregående års studenter. Därefter följer studier i 1 till 2 terminer.


Mid-term week

Den andra träffen har fokus på personlig utveckling och coachning samt arbete med ett praktikfall från något av partnerföretagen.


Året avslutas med den sista gemensamma träffen - End of year week - som är samtidigt som Start-up week


Praktik
Inom UNITECH International samarbetar universiteten med företagen, för att skapa ett utbyte med praktik anpassat till utbildningen. Praktiken ska omfatta minst tolv veckor och kan göras i princip var som helst i världen.

Totalt 90 poäng ska ha uppnåtts vid slutfört program.
The UNITECH credit system

Vem kan söka?

Alla civilingenjörsstudenter i årskurs 3 som under årskurs 4 vill ha ett utbyte i Europa med en kombination av teknik, management och praktik, vill utveckla sin ledarskapsförmåga och är intresserade av att förbereda sig inför en internationell karriär

Ansökan

När du söker UNITECH programmet har du möjlighet att prioritera 3 av universiteten för dina utlandsstudier. Viktigt att tillägga är att programmet inte garanterar plats på ett specifikt universitet, du kommer att få plats på något av dina 3 val. Var därför noga med att kolla upp vilka universitet som erbjuder kurser som passar in i ditt program på Chalmers.
 
Ansökan görs online via webbsidan för UNITECH International och består av ett frågeformulär ”UNITECH questionnaire” samt en studieplan där du fyller i preliminära kurser för de universitet du
väljer. Frågorna i ansökan kräver en hel del eftertanke och bör påbörjas i god tid innan deadline.  
Samtliga angivna dokument måste bifogas för att ansökan ska vara komplett.

Ansök här - (Deadline för ansökan är den 1 december) 
Om problem uppstår vi inloggning så använd: CID@studen​t.chalmers.se och CID -lösenord
UNITECH International - Programhandbok 2021/2022​

Urval - meriter, motivation och Assessment Centre

Hur går urvalet till? 
I första urvalet tittar vi på akademiska meriter i form av betygsmedelvärde och antal avklarade kurser. Dessutom tittar vi på dina erfarenheter, språkkunskaper, motivering och mål med att få delta. De studenter som blir utvalda i det första urvalet blir kallade till ett obligatoriskt Assessment Centre (AC). Vi har möjlighet att bjuda in 15–18 studenter till detta tillfälle.

Assessment Centre (AC) 
AC är obligatoriskt och genomförs på engelska i samarbete med assessorer från några av företagen inom UNITECH. Assessorerna värderar studenternas individuella deltagande i gruppdiskussion, presentation och genom intervju. Under Assessment Centre väljer assessorerna ut studenter som blir erbjudna en plats på programmet, som mest 10 stycken.
Alla deltagare får reda på sitt resultat, samt personlig feedback på sitt deltagande, i slutet av dagen. 

UNITECH Alumni Association (UAA)

Efter UNITECH året kan studenterna bli medlemmar i UNITECH Alumni Association (UAA). 
UAA är ett nätverk för internationella professionella ingenjörer som har deltagit i UNITECH International Programme. Nätverket verkar för att bevara UNITECH andan och är ansvariga för kontakterna mellan dess medlemmar, UNITECH nätverket och dess akademiska och företagspartners. Varje år sätter UAA ihop ett innehållsrikt program med utbildnings- och sociala sammankomster för sina medlemmar. Detta inkluderar den årliga General Assembley som hålls i augusti/september varje år. 

Kontaktpersoner på Chalmers

Har du frågor får du gärna vända dig till någon av kontaktpersonerna nedan.
Akademisk koordinator:

Lena Peterson: lenap@chalmers.se

Lokal koordinator (på Chalmers international mobility):

Jens Hansson: jens.hansson@chalmers.se​


UNITECH studenter:

Sara Kraamer: kraamer@chalmers.se​ (utbytesstudier på Loughborough University)

Adam Englund: adamenglund3@gmail.com​ (utbytesstudier på Politecnico di Milano)


Ytterligare information
 I länken nedan hittar du ytterligare information om UNITECH International och dess innehåll.
​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 02 sep 2022.