IDEA League
IDEA League är ett nätverk som består av fem ledande Europeiska universitet inom vetenskap och teknik


Allmänt om nätverket

Medlemmar i nätverket är TU Delft, RWTH Aachen, ETH Zürich, Politecnico di Milano och Chalmers. Universiteten samverkar inom utbildning och forskning och innovation. Kontinuerligt lär de av varandra, refererar och delar erfarenheter. Ett par av målgrupperna för nätverket är doktorander och studenter.
De utbildningsmoduler som Chalmers studenter har möjlighet att delta i, är IDEA League Student Grant, Sommarskolor och Challenge Programme, se information under respektive modul nedan.


IDEA League Student Grant (examensarbete/projekt)

Är till för att främja student- och doktorandsamarbeten. För studenter innebär detta en möjlighet att göra hela eller delar av sitt examensarbete/projekt på något av partneruniversiteten.
 

IDEA League Sommarskolor

Erbjuder masterprogramstudenter och doktorander en unik möjlighet att upptäcka nya vägar i sina pågående studier eller forskningsarbete. De kommer också att kunna förbättra sina färdigheter och sin akademiska kompetens. Tillsammans med sina jämlikar från partneruniversiteten har de möjlighet att forma ett nätverk utanför programmet. De har också möjlighet att senare utnyttja ”IDEA League Student Grant” för att göra ett examens-/forskningsarbete som en uppföljning till sommarskolan.
Varje universitet inom IDEA League samarbetet, ger en sommarskola per år.
 
 

IDEA League Challenge Programme

IDEA League Challenge Programme är ett program med kurser som ges utöver det program man läser på Chalmers. Programmet är till för att främja och utveckla samarbetet mellan studenter på de fem universiteten som ingår i nätverket.
 

 

Information om IDEA League nätverken och dess samarbeten


IDEA League koordinator på Chalmers
Ann-Marie Danielsson Alatalo
Tel: 031-772 15 52, E-post: ann-marie.danielsson-alatalo@chalmers.se​ 
​​

Sidansvarig Publicerad: ti 01 jun 2021.