IDEA League
IDEA League är ett nätverk som består av fem ledande Europeiska universitet inom vetenskap och teknik!

Allmänt om nätverket

Medlemmar i nätverket är TU Delft, RWTH Aachen, ETH Zürich, Politecnico di Milano och Chalmers. Universiteten samverkar inom utbildning och forskning och innovation. Kontinuerligt lär de av varandra, refererar och delar erfarenheter. Ett par av målgrupperna för nätverket är doktorander och studenter.
De utbildningsmoduler som Chalmers studenter har möjlighet att delta i, är IDEA League Student Grant, Sommarskolor och Challenge Programme, se information under respektive modul nedan.


IDEA League Student Grant (via Erasmus+ praktik)

Programmet utformades för att främja studenters samarbeten. Det ger alla studenter möjlighet att genomföra praktik eller delar av sitt examensarbete vid något av partneruniversiteten via praktik. 


Vem kan söka?

IDEA Leagues studentstipendium riktar sig till Chalmers studenter på kandidat- och masternivå.


Längd på utbytet

Från 2 månader upp till max 12 månader via Erasmuspraktik.


Stipendium

Studenterna has möjlighet att ansöka om Erasmuspraktik stipendium.

Deadline för ansökan

Senast 30 dagar innan mobilitetens startdatum. Studenter som måste söka visum bör se till att det är klart innan startdatumet

 

Mer info:

Kontakt på Chalmers:

IDEA League Sommarskolor

Erbjuder masterprogramstudenter och doktorander en unik möjlighet att upptäcka nya vägar i sina pågående studier eller forskningsarbete. De kommer också att kunna förbättra sina färdigheter och sin akademiska kompetens. Tillsammans med sina jämlikar från partneruniversiteten har de möjlighet att forma ett nätverk utanför programmet. De har också möjlighet att senare utnyttja ”IDEA League Student Grant” för att göra ett examens-/forskningsarbete som en uppföljning till sommarskolan.
Varje universitet inom IDEA League samarbetet, ger en sommarskola per år.
För mer information om IDEA League Sommarskolor 2022 se engelska sidan på studentportalen: IDEA League Summer Schools 2022 ​ 
 

IDEA League Challenge Programme

IDEA League Challenge Programme är ett program med kurser som ges utöver det program man läser på Chalmers. Programmet är till för att främja och utveckla samarbetet mellan studenter på de fem universiteten som ingår i nätverket. 

Programmet vänder sig enbart till Chalmers studenter på masterprogrammet Entrepeneurship and Buisness Design på Chalmers School of Entrepeneurship. 

 

Information om IDEA League nätverken och dess samarbeten


IDEA League koordinator på Chalmers
Barbara Sturn, barbara.sturn@chalmers.se​​

Sidansvarig Publicerad: ti 22 nov 2022.