ERASMUS+ är namnet på EU:s största program för högre utbildning och är en del i programmet för livslångt lärande, EU:s ramprogram för utbildningssamarbete.

Erasmus Policy Statement​

Erasmus Charter Higher Education​

 

ERASMUS+ innebär att du kan förlägga en eller två terminer av din studietid vid något av Chalmers partneruniversitet. Utbytet sker oftast i slutet av din studieperiod på Chalmers. Du behöver inte betala några terminsavgifter om du blir antagen till studier inom ERASMUS+ och du får ett stipendium. Du har också rätt att söka studiemedel för utbytesstudierna.


Information från UHR om Erasmus+-utbyten:

Här du se filmer och läsa om Erasmus+


Här hittar du Chalmers utbytesavtal inom Erasmus+:

Sökportalen (välj Erasmus Sms)

Ansökan

 

Sidansvarig Publicerad: må 17 jan 2022.