Dubbel masterexamen

Via samarbete med universitet i Tyskland och Kina finns möjlighet att läsa till en dubbel masterexamen. Efter ett års studier på Chalmers och ett år på ett partneruniversitet får du två masterexamina. En extra masterexamen ger stora fördelar, bland annat om du vill fortsätta arbeta i landet du studerat i. Arbetsgivare kan då enklare värdera din utbildning. Dessutom får du möjlighet att ingå i ett nätverk av yrkesverksamma med utbildningsbakgrund från ytterligare ett universitet.

Ansökan och antagning

 • Du söker genom att kontakta Masterprogramansvarig (MPA) första terminen av ditt masterprogram, nedan ser du vilka masterprogram som ingår.
 • Grundläggande behörighetskrav är avklarade kandidatstudier. Inga särskilda betygskrav finns. Antagningen görs i en samlad bedömning, där förmåga att kommunicera och presentera, kulturell förståelse och språkkunskaper ingår i kriterierna.
 • Urval görs i februari. De nominerade studenternas ansökningshandlingar skickas till partneruniversiteten i mars-april och antagning sker i april-maj.
 • Terminsavgift behöver inte betalas till partneruniversitetet. Ett resebidrag betalas ut vid terminsstart i årskurs 2. Beloppet varierar beroende på vart du åker.

 • Partneruniversitetet godkänner år 1 på Chalmers och Chalmers godkänner år 2 vid partneruniversitetet. Båda universiteten utfärdar diplom, du får två masterexamina!

Partneruniversitet

Tongji University, Shanghai, Kina
Undervisningen ges på engelska.
Följande masterprogram ingår:
 • Architecture and Urban Design 
 • Architecture and Planning Beyond Sustainability
 
University of Stuttgart, Tyskland
Undervisningen ges på engelska eller tyska, beroende på kursval.
Följande masterprogram ingår:
 • Automotive Engineering
 • Infrastructure and Environmental Engineering
 • Materials Engineering
 • Sustainable Energy SystemsSystems Control & Mechatronics

Kontakt

Andreas Eriksson031-772 2560

Publicerad: fr 09 okt 2015. Ändrad: to 21 feb 2019