​Tillgodoräknande av kurser vid utbytesstudier

Ett tillgodoräknande innebär att kurserna du läser under utbytet tillgodoräknas som en del i din utbildning och får användas i en examen från Chalmers. Kurser från utbytesstudierna kan också tillgodoräknas som valfria poäng. Utbildningssekreteraren för ditt program är den som preliminärt godkänner dina kurser innan du åker till partneruniversitetet, och som beslutar om tillgodoräknanden när du kommer hem.

Innan dina utbytesstudier, när du har blivit nominerad: 
 • ​Du måste själv undersöka kursutbudet hos det mottagande universitetet.​
 • Kurserna du vill läsa ska motsvara heltidsstudier på Chalmers, ett läsår=60hp. Ta reda på hur många poäng heltidsstudier motsvarar hos det mottagande universitetet.
 • Kurserna får inte överlappa andra lästa eller kommande obligatoriska kurser i fråga om innehåll. 
 • Kontrollera att dina valda kurser är på rätt utbildningsnivå hos partneruniversitetet. Grundnivå eller avancerad nivå beroende på ditt utbildningsprogram.
 • Kurserna ska vara inom huvudområdet.
 • Gör en plan för dina val av kurser genom att fylla i en Study plan. Blanketten används sedan i kommunikation med din utbildningssekreterare.
 • Om ditt utbyte är inom Erasmus+ behöver du fylla i ett Learning Agreement.
 • Kontakta din utbildningssekreterare senast tre veckor innan du ska skicka din ansökan för att diskutera din plan och få dina val av kurser preliminärt godkända. Se till att du har tagit fram kursplaner på engelska där innehåll och nivå framgår. Förbered helst fler kurser än du behöver så du kan laborera på plats om det visar sig att du måste ändra din studieplan under utbytets gång.

Under tiden för utbytesstudier: 

 • ​När du börjar dina utbytesstudier kan du behöva ändra dina kursval. Ändringarna måste då dokumenteras och preliminärt godkännas igen av din utbildningssekreterare. Om det är ett utbyten inom ERASMUS+ skall du fylla i Changes to Learning Agreement som ska godkännas av din utbildningssekreterare.
 • Under tiden för utbytesstudierna är det viktigt att informera sig om vilken dokumentation (betygsoriginal, kursplaner, litteraturlistor med mera) du behöver ta med hem för att dina kurser ska bli tillgodoräknande.

Efter hemkomst från utbytesstudier:

 • Tillgodoräknande av kurserna sker inte automatiskt utan du måste ansöka om att tillgodoräkna dina kurser. Tänk på att en ofullständig ansökan utan begärda handlingar inte behandlas.
Ansökan om tillgodoräknande

Läs mer om hur tillgodoräknande av kurs från en annan utbildningsanordnare bedöms.

Riktlinjer för tillgodoräknande

Sidansvarig Publicerad: ti 22 sep 2020.