Översättningstabell från utbytesstudier

Översättningstabellen anger hur många credits i dina utbytesstudier som motsvarar en termins heltidsstudier och underlättar planeringen av kurser.

 

Översättningstabell Hp-Credits.pdfÖversättningstabell Hp-Credits

Publicerad: ti 12 apr 2016. Ändrad: ti 12 feb 2019