Viktiga datum

Januari

- 15/1: Moveon öppnas för ansökningar till ERASMUS för kommande höst- och vårtermin, samt helår.

- Månadsskiftet januari/februari: UNITECH: Nominerade studenter efter första urvalet kallas till en obligatorisk Assessment Centre.

--------------------------------------------------------------------------------
Februari

- 15/2: ERASMUS: Sista ansökningsdatum. Om 15/2 infaller en helg så är sista ansökningsdagen nästkommande vardag.

- Informationsträff: WORLD WIDE & TERZIO de som tilldelats en plats.

--------------------------------------------------------------------------------
Mars

- 1/3: Sista dag för att lämna in reserapporten för dig som studerat utomlands under höstterminen.

- Mitten av mars: Urval till ERASMUS klart.

- Slutet på mars: Resultatet av nomineringen till UNITECH meddelas.

- Slutet på mars: Informationsmöte för nominerade inom Erasmus.

--------------------------------------------------------------------------------
September

- 10/9: Sista dag för att lämna in reserapporten för dig som studerat utomlands under vårterminen eller ett helt akademiskt år.

- 15/9 – 1/10​: MoveOn öppet för ansökningar till restplatser inom ERASMUS inför kommande vårtermin.

--------------------------------------------------------------------------------
Oktober

- 1/10: ERASMUS - Sista ansökningsdatum för utbyte under kommande vårtermin (gäller endast kvarvarande restplatser).

--------------------------------------------------------------------------------
November

- 1/11: MoveOn öppnar för ansökningar till World Wide, Terzio

--------------------------------------------------------------------------------
December

- 1/12: WORLD WIDE och TERZIO. Sista ansökningsdatum. Om 1/12 infaller under en helg flyttas sista ansökningsdag fram till nästföljande vardag.

- 15/12: UNITECH: sista ansökningsdag.

​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.