Stipendier och resebidrag

 

Stipendier och resebidrag för utbytesstudier ska täcka merkostnader för exempelvis flygbiljetter eller administrativa avgifter, i samband med utlandsvistelsen. Stipendierna ska inte tas upp som en inkomst för CSN.

World Wide och Terzio

Studenter som åker på utbyte inom World Wide och Terzio får ett bidrag från Chalmers. För en termin ligger beloppet på 15.000 kronor och för ett år ligger beloppet på 30.000 kronor. Du kommer att behöva fylla i dina bankuppgifter i MoveOn för att få bidraget. Bidraget betalas ut tidigast vecka 44 (går inte att få stipendiet utbetalat tidigare).

Erasmus

Stipendiebeloppet inom Erasums beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För läsår 2017-18 är stipendiebeloppet:
  • 14 euro/dag (420 euro/månad) i Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Storbritannien eller Österrike. 
  • 10,50 euro/dag (315 euro/månad) i Belgien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Island, Malta, Nederländerna, Portugal,  Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen eller Polen.
För läsår 2018-19 är stipendiebeloppet:
  • 14,00 euro/dag (420 euro/månad) i Danmark, Finland, Island, Luxemburg, Norge, eller Storbritannien. 
  • 12,00 euro/dag (360 euro/månad) i Belgien, Cypern, Frankrike, Italien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Island, Malta, Nederländerna, Portugal,  Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller Österrike.
För läsår 2019-20 är stipendiebeloppet:
  • 15,33 euro/dag (460 euro/månad) i Danmark, Finland, Island, Luxemburg, Norge, eller Storbritannien. 
  • 13,33 euro/dag (400 euro/månad) i Belgien, Cypern, Frankrike, Italien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Island, Malta, Nederländerna, Portugal,  Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller Österrike.
70 procent av beräknad stipendiesumman betalas ut som ett preliminärt engångsbelopp under utbytet. Utbetalningen görs (tidigast i oktober om utbytet sker under höstterminen och i februari/mars om utbytet sker under vårterminen) när de efterfrågade dokumenten har laddats upp i MoveOn; Learning Agreement, Grant Agreement och Arrivial form. När utbytet är avslutat och departure form samt reserapporten inkommen betalas resterande belopp ut.

UNITECH

Studenter inom UNITECH-programmet får ett stipendium på 1000 Euro från UNITECH International  som ska täcka merkostnaderna för obligatoriska resor i programmet. Stipendiet betalas ut automatiskt till de som antas. Studenter kan också söka Erasmus stipendium, se information under Erasmus ovan. Detta gäller inte för studier på ETH i Zürich eller Trinity College i Dublin. Studenter på Trinity College får en summa motsvarande Erasmus stipendiet, utbetalt från Chalmers. ETH betalar ut ett eget stipendium till studenterna. Det är också möjligt att söka Erasmus praktikstipendium för praktikperioden som ingår i programmet.

Norden

Du som åker inom Norden får NORDTEK-stipendiet som är på 1150 ​Euro/termin och ett resebidrag på 330 Euro.​​​
 

Publicerad: on 11 sep 2019.