Stipendier och resebidrag

Stipendier och resebidrag för utbytesstudier ska täcka merkostnader för exempelvis flygbiljetter eller administrativa avgifter, i samband med utlandsvistelsen. Stipendierna ska inte tas upp som en inkomst för CSN.

World Wide och Terzio 

Studenter som åker på utbyte inom World Wide, Terzio och till Schweiz tilldelas ett bidrag från Chalmers. För en termin ligger beloppet på 15.000 kronor och för ett år ligger beloppet på 30.000 kronor. Du kommer att behöva fylla i dina bankuppgifter i MoveOn för att få bidraget. Bidraget betalas ut tidigast vecka 44 (går inte att få stipendiet utbetalat tidigare).

Erasmus

Stipendiebeloppet inom Erasums beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till.

För läsåret 2020-21 är stipendiebeloppet:
  • 15,33 euro/dag (460 euro/månad) i Danmark, Finland, Island, Luxemburg, Norge, eller Storbritannien. 
  • 13,33 euro/dag (400 euro/månad) i Belgien, Cypern, Frankrike, Italien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Island, Malta, Nederländerna, Portugal,  Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller Österrike.
För praktik utomlands:
  • 21,83 euro/dag (655 euro/månad) i Danmark, Finland, Island, Luxemburg, Norge, eller Storbritannien. 
  • 19,83 euro/dag (595 euro/månad) i Belgien, Cypern, Frankrike, Italien, Kroatien, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Island, Malta, Nederländerna, Portugal,  Spanien, Turkiet, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien eller Österrike.
70 procent av beräknad stipendiesumman betalas ut som ett preliminärt engångsbelopp under utbytet. Utbetalningen görs (tidigast i oktober om utbytet sker under höstterminen och i februari/mars om utbytet sker under vårterminen) när de efterfrågade dokumenten har laddats upp i MoveOn; Learning Agreement, Grant Agreement och Arrivial form. När utbytet är avslutat och departure form samt reserapporten inkommen betalas resterande belopp ut.
*Studenter som blivit tilldelade en plats i Schweiz kommer att få information från koordinatorn ang. stipendium.

UNITECH

Studenter inom UNITECH-programmet får ett stipendium från UNITECH International som ska täcka merkostnaderna för obligatoriska resor i programmet. Stipendiet betalas ut automatiskt till de som antas. Studenter kan också söka Erasmus stipendium, se information under Erasmus ovan. Detta gäller inte för studier på ETH i Zürich eller Trinity College i Dublin. De studenter som blir tilldelade en plats på något utav dessa lärosäten kommer att få ett bidrag från Chalmers. 

Sidansvarig Publicerad: fr 04 jun 2021.