Statistik

World Wide

Nedan kan du se vilka meritvärden som krävts tidigare urvalsomgångar för att bli nominerad i World Wide.

Den siffra som anges motsvarar det lägsta meritvärdet som krävdes för att komma med. Tomma rutor betyder att det fanns ofyllda platser.

Meritvärdena och vilka destinationer som är populärast varierar mycket mellan åren.

Observera att det meritvärde som anges baseras på viktat betygsmedelvärde multiplicerat med produktionsfaktor (studietakt), därför kan ibland lägsta meritvärde på vissa utbyten understiga 3,7.


Klicka här för att ta del av statistiken för läsåret 2018/2019

Klicka här för att ta del av statistiken för läsåret 2017/2018

Klicka här för att ta del av äldre statistik

Erasmus och Nordtek

Vid urvalet inom Erasmus+/Nordtek krävs inte ett lägsta viktat betygsmedelvärde på 3,7 för att kunna delta i urvalet. Den siffra som anges motsvarar det lägsta meritvärdet som krävdes för att komma med. Rutor där det står en nolla betyder att det fanns ofyllda platser.

Klicka här för att ta del av statistiken för läsåren 2017/2018 och 2018/2019

Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: ti 18 dec 2018