Språktest och språkkurs

Att studera utomlands är en chans att fördjupa sina språkkunskaper, men kontrollera innan du söker att du har tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket. Ofta ges kurserna på landets officiella språk, särskilt inom världsspråken tyska, franska och spanska. Ibland kan det också krävas intyg eller språktest.

Allt fler lärosäten ökar kursutbudet på engelska. Även om det finns ett visst kursutbud på engelska kan det krävas vissa kunskaper i landets officiella språk. Ta reda på vad som gäller på de universitet du är intresserad av. 

Även om undervisningen är på landets officiella språk kan det gå att tentera på engelska.

Språktest inom Erasmus+ 

Inom Erasmus är det obligatoriskt att göra ett språktest om undervisningen är på engelska, spanska, franska, tyska, italienska eller nederländska. Om man t.ex. ska studera i Portugal med undervisning på engelska kan man göra testet på portugisiska om man vet med sig att man har hög nivå på engelskan och önskar lära känna värdlandets språk. Samma gäller för språken tjeckiska, danska, grekiska och polska. Ges undervisningen på ett annat språk behöver du inte göra språktestet.
 
Språktestet finns på Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) och görs innan och i slutet av utbytesperioden. På webbplatsen finns också språkkurser för dig som vill gå och behöver en kurs i värduniversitetets undervisningsspråk alt. nationella språk.

Så här fungerar språktestet

  • Testerna genomförs på värdlandets undervisningsspråk alt. nationella språk.
  • De nivåer som erbjuds är A1-C2.
  • Testerna anpassar nivån på frågorna efter nivån på svaren.
  • Du får besked om vilken nivå du ligger på enligt Common European Framework of Reference for Languages.
  • Om du får nivå C2 på det första testet behöver du inte göra test nr 2 när du avslutar din utbytesperiod.
När du är nominerad för Erasmus-utbyte läggs du in i OLS-systemet. Du får ett mail med instruktioner om hur du skapar ett konto och hur du gör testet.
Studenter som får nivå A1-B1 i första språktestet får en inbjudan att gå en kurs. De som får nivå B2-C2 kan erbjudas kurs. Studenter som har undervisningsspråket som modersmål kan inte ta del av språkstödet, de förutsätts ha tillräckliga kunskaper.

Språkkurs online

Om du erbjuds och vill gå en språkkurs blir det möjligt från det datum Chalmers tilldelar dig en licens. Så här fungerar det:

  • Kursen startar när du loggat in och gäller från första inloggningen på kursplattformen och lika lång tid som studieperioden är beräknad. Exempel: första inloggningen är 10 oktober för en utbytesperiod på 6 månader. Kurslicensen gäller då till 10 april.
  • Det är i huvudsak kurser i läs- och hörförståelse.
  • Du kommunicerar med lärare och studenter, online och offline.
  • Lärarna besvarar frågor inom 24 timmar.
  • Förutom kursmomenten finns artiklar, glosor, grammatik mm.
Via plattformen kan du även gå lärarledda kurser inom varje nivå som startar var tredje vecka. 

Ersättning för språkkurs på plats

Du kan vanligtvis läsa en språkkurs innan studierna startar. Ofta arrangeras de av universiteten själva. Är du antagen inom Erasmus kan du få kursavgiften upp till 250 Euro betald.
Inom World Wide och Double Degree finns ingen ersättning för språkkurser, tillräckliga språkkunskaper är en förutsättning för att antas inom dessa program.

Vill du få ersättning för språkkurs  skickar du kvitto, kursintyg och blankett för språkkursersättning till
Susanne Ingmansson:
susanne.ingmansson@chalmers.se 

Språkkursersättning - Blankett

Språkkurser inom MOOC

Det finns spåkkurser tillgängliga online på samma utbildningsplattform som Chalmers MOOC-kurser ifall du är intresserad av att förbereda dig inför din utbytesperiod. I en MOOC-kurs kan du i din egen takt ta del av videoföreläsningar, delta i diskussioner och lösa uppgifter framför dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Språkkurser inom MOOC

​​

Sidansvarig Publicerad: må 10 maj 2021.