Regler för ansökan och urval

Här kan du läsa vilka regler som gäller för ansökan, vad som ska vara uppfyllt för att bli nominerad och hur urvalet till de olika utbytesprogrammen går till.

Föreskrift för ansökan och urval till utbytesstudier:
Klicka här för att komma till föreskrift för ansökan och urval till utbytesstudier​​

Information om behörighet och urvalsprocessen vid ansökan till utbytesstudier inom Global Exchange:
Globa Exchange - behörighet och urvalsprocess​

Mer information för studenter inom arkitektur: 

Vanliga frågor och svar

Om jag förlänger ett studieuppehåll och tar uppehåll flera år i rad (registrerade), påverkar det antagningen till utlandsstudier? 
Påverkar inte meritvärdet, finns det ett registrerat uppehåll så räknas tiden bort.

Om jag antas till plats inom Global Exchange och blir nominerad, går det att vänta med att tacka ja, söka till ERASMUS+ och se hur det går där och eventuellt tacka ja/nej till Global Exchange då?
Nej, sista svarsdatum kommer att anges på antagningsbeskedet till Global Exchange. Vid ej svar stryks erbjuden plats.

Om jag inte kommer in på mitt förstahandsval, kommer en student med lägre meritvärde som sökt samma lärosäte i första hand som mitt andrahandsval gå före och få den platsen?
Svar nej, meritvärde går före prio ordning.

Vad händer om jag byter program eller ämnesområde?
Många studenter byter inriktning efter kandidatdelen. Det är det ämnesområde du tillhör vid ansökningstillfället som avgör vilka avtal du kan söka. Om till exempel en maskinteknikstudent väljer att avsluta med en master inom Industriell ekonomi så kan denne student söka avtal som är knutna till M. Det kan dock ändå hända att du kan läsa kurser inom Industriell ekonomi, men det är inget som Chalmers kan garantera. Det är vad som är skrivet i avtalet som avgör om ett universitet kan ta emot dig och det är förkunskaperna som avgör vem som kan ta emot dig. Vissa universitet är flexibla och generösa med kursval medan andra har starkare begränsningar mellan fakulteter.

Studenter som bytt program under grundutbildningen och därför har individuell studieplan behöver få sina kurser från det gamla programmet tillgodoräknade. Det är viktigt att prestera full studietakt efter själva programbytet, då eventuella tillgodoräknanden enligt gällande regelverk inte medräknas i meritvärdet.

​​​​​ ​​Om jag söker till utbytesstudier när jag har påbörjat min master, vilka avtal kan jag söka då?
Då kan du ansöka till avtal inom det ämnesområde som du tillhör på mastern och även ansöka till avtal inom det ämnesområde som du tillhörde på kandidaten. Observera att det är viktigt att du kan tillgodoräkna dig de kurser som du tar under ditt utbyte till ditt masterprogram. 
​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 03 feb 2022.