När du kommit hem

Välkommen tillbaka! Hoppas att du är nöjd med din tid utomlands. Här hittar du viktig information om hur det går till med tillgodoräknande och hur den obligatoriska reserapporten ska utformas.

Transcript

När du återvänder från ditt utbyte är det viktigt att du får med dig studieintyg (transcript) i original för de kurser du klarat. Se till att du får ditt transcript på engelska. Alternativt bör du se till att betygen skickas direkt till Chalmers. Alla originalbetyg som skickas till Chalmers vidarebefordras till utbildningssekreteraren för studentens masterprogram.

Om du behöver få poäng inrapporterade för att få fortsatta studiemedelsutbetalningar men inte har möjlighet att få ut transcripts innan du åker hem kan du be om att få med dig ett registreringsintyg på de kurser du tagit. 

Kontakta din studievägledare eller Studentcentrum för att få hjälp med intyg till CSN. Utbildningssekreteraren hjälper dig med tillgodoräknande och rapporterar poängen när transcript finns.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurserna sker inte automatiskt utan du måste ansöka om tillgodoräknande. 

Ansök om tillgodoräknande

Hur blir det i examensbeviset?

Kurser från dina utbytesstudier som tillgodoräknats, kommer redovisas efter prövning i examensbeviset. Tillgodoräknande kurser redovisas med kursnamn enligt transcript samt den poängomfattning tillgodoräknandet på Chalmers omfattar. I vissa fall kan tillgodoräknad poängomfattning minskas ned för att inte överstiga den sökta examens totala omfattning.

Reserapport

Alla studenter som deltagit i Chalmers utbytesprogram ska skriva en reserapport (på engelska eller svenska) efter avslutat utbyte. Rapporten ska lämnas in senast den 10 september om du varit ute på utbyte under ett helt år eller enbart på vårterminen. Om du varit ute på höstterminen skall rapporten vara inlämnad senast den 1 mars. Reserapporten kommer att publiceras på Chalmers hemsida och kan vara till stor hjälp för andra studenter i framtiden.

Reserapporten ska innehålla nedanstående delar och ska inlämnas elektroniskt genom att fylla i formuläret ”Travel report” i ansökningsportalen MoveOn.


MoveOn

Första delen

 1. Framsidan
  Information: namn, program på Chalmers  (både kandidat och master), utbytesdestination samt värduniversitet.
 2. Förberedelser
  Hur ordnades visa, resa, ekonomi, försäkringar och nödvändiga intyg?
 3. Bostad
  Hur förmedlades bostaden? Hur var standarden? Hur hög var hyran? Fanns kök/tvätt? Fanns det goda kommunikationer mellan bostaden och universitetet?
 4. Språk
  Anordnades språkkurser? Var språkkurserna avgiftsfria? Om inte, fick du några bidrag från Chalmers eller värduniversitetet?
 5. Sociala aktiviteter
  Kåravgifter? Vilka aktiviteter anordnades av studentkåren? Fanns det möjlighet till idrott nära bostaden eller universitetet (simhall, idrottshall, friluftsområden)?
 6. Allmänna synpunkter på utlandsvistelsen
  Vilka skillnader/likheter fanns mellan Chalmers och utlandsuniversitetet?
  Vad upplevdes positivt/negativt under utlandsvistelsen?

Andra delen

 1. Redovisning av valda kurser
  • Kursnamn
  • Kursnummer
  • Föreläsare och examinatorer
  • Beskrivning av kursinnehållet
  • Personligt omdöme om kursen
 2. Redovisning av examensarbete
  • Titel
  • Handledare
  • Eventuellt andra examinatorer
  • Beskrivning av utfört arbete
  • Miljöerfarenheter på arbetsplatsen
 3. Utfärdades ECTS-betyg?

Meddela också gärna om du kan tänka dig att delta i kommande temadagar och berätta om ditt utbyte och om du kan tänka dig att svara frågor från framtida studenter.

Efter utbytet kommer du som åkt inom Erasmus även få ett mail med frågor från EUs "Mobility Tool" . Detta ska också besvaras för att få ut resterande del av stipendiet.

​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 24 sep 2020.