När du kommit hem

Välkommen tillbaka! Hoppas att du är nöjd med din tid utomlands. Här hittar du viktig information om hur det går till med tillgodoräknande och hur den obligatoriska reserapporten ska utformas.
 

Transcript

När du återvänder från ditt utbyte så är det viktigt att du har fått med dig studieintyg (transcript) i original för de kurser du klarat. Se till att du får ditt transcript på engelska. Alternativt bör du se till att betygen skickas direkt till Chalmers. Alla originalbetyg som skickas till Chalmers vidarebefordras till Examensenheten.

Om du behöver få poäng inrapporterade för att få fortsatta studiemedelsutbetalningar men inte har möjlighet att få ut transcripts innan du åker hem kan du be om att få med dig ett registreringsintyg på de kurser du tagit. 

Kontakta din studievägledare eller Studentcentrum för att få hjälp med intyg till CSN. Utbildningssekreteraren hjälper dig med tillgodoräknande och rapporterar poängen när transcript finns.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande av kurserna sker inte automatiskt utan du måste ansöka om tillgodoräknande. 


Ansök om tillgodoräknande

 

Hur blir det i examensbeviset?

Om du har studerat utomlands en del av din tid på Chalmers så kommer detta att stå med i en liten text  i ditt examensbevis. Kurserna som du läst utomlands redovisas och ditt originaltranscript från det utländska universitetet kommer med examensbeviset som bilaga.

 

Reserapport

Alla studenter som deltagit i Chalmers utbytesprogram ska skriva en reserapport (på engelska eller svenska) efter avslutat utbyte. Rapporten ska lämnas in senast den 10 september om du varit ute på utbyte under ett helt år eller enbart på vårterminen. Om du varit ute på höstterminen skall rapporten vara inlämnad senast den 1 mars. Reserapporten kommer att publiceras på Chalmers hemsida och kan vara till stor hjälp för andra studenter i framtiden.

Reserapporten ska innehålla nedanstående delar och ska inlämnas elektroniskt genom att fylla i formuläret ”Travel report” i ansökningsportalen MoveOn.


MoveOn

Första delen

 1. Framsidan
  Information: namn, program på Chalmers, utbytesdestination samt värduniversitet.
 2. Förberedelser
  Hur ordnades visa, resa, ekonomi, försäkringar och nödvändiga intyg?
 3. Bostad
  Hur förmedlades bostaden? Hur var standarden? Hur hög var hyran? Fanns kök/tvätt? Fanns det goda kommunikationer mellan bostaden och universitetet?
 4. Språk
  Anordnades språkkurser? Var språkkurserna avgiftsfria? Om inte, fick du några bidrag från Chalmers eller värduniversitetet?
 5. Sociala aktiviteter
  Kåravgifter? Vilka aktiviteter anordnades av studentkåren? Fanns det möjlighet till idrott nära bostaden eller universitetet (simhall, idrottshall, friluftsområden)?
 6. Allmänna synpunkter på utlandsvistelsen
  Vilka skillnader/likheter fanns mellan Chalmers och utlandsuniversitetet?
  Vad upplevdes positivt/negativt under utlandsvistelsen?

Andra delen

 1. Redovisning av valda kurser
  • Kursnamn
  • Kursnummer
  • Föreläsare och examinatorer
  • Beskrivning av kursinnehållet
  • Personligt omdöme om kursen
 2. Redovisning av examensarbete
  • Titel
  • Handledare
  • Eventuellt andra examinatorer
  • Beskrivning av utfört arbete
  • Miljöerfarenheter på arbetsplatsen
 3. Utfärdades ECTS-betyg?

Meddela också gärna om du kan tänka dig att delta i kommande temadagar och berätta om ditt utbyte och om du kan tänka dig att svara frågor från framtida studenter.

Efter utbytet kommer du som åkt inom Erasmus även få ett mail med frågor från EUs "Mobility Tool" . Detta ska också besvaras för att få ut resterande del av stipendiet.


Publicerad: on 23 nov 2011. Ändrad: on 05 jun 2019