Information om covid-19 och utlandsstudier

Särskilt för utresande utbytesstudenter höstterminen 2020

Studenter som har antagits till utbytesstudier vid ett av Chalmers partneruniversitet inför höstterminen 2020 får genomföra sitt utbyte under förutsättning att:
  • Det mottagande lärosätet tar emot utbytesstudenter.
  • Delar av utbildningen är förlagd på campus.
  • Landet inte har inreserestriktioner som omfattar studenten.
Det går inte att genomföra utbytet på distans från Sverige.
 
Du som utresande behöver tänka på att förutsättningar för både utlandsresor och ditt utbyte kan komma att ändras med kort varsel. Chalmers tar inget ansvar för kostnader för resor och boende eller liknande som kan uppstå på grund av ändrade förutsättningar.
 
De studenter som antagits till utbytesstudier men som inte kan eller vill åka på utbyte kommer att i så stor utsträckning som möjligt få hjälp med kursval på Chalmers.
 
Student som önskar skjuta fram sitt utbyte till vårterminen 2021 tar kontakt med sin internationella koordinator i Chalmers International Mobility group.

Publicerad: to 20 aug 2020.