Information om covid-19 och utlandsstudier

För utresande utbytesstudenter höstterminen 2022 och vårterminen 2023

Studenter som har antagits till utbytesstudier vid ett av Chalmers partneruniversitet inför höstterminen 2022 och vårterminen 2023 får genomföra sitt utbyte under förutsättning att:
  • Det mottagande lärosätet tar emot utbytesstudenter.
  • Utbildningen vid värduniversitetet bedrivs fysiskt och/eller digitalt (Chalmers rekommenderar dock att studenter deltar i utbyten där viss undervisning bedrivs på campus/i fysiskt format). Studenten måste befinna sig i det land som utbytesuniversitetet ligger i (även om studierna endast bedrivs i distansformat). Detta pga. försäkringsskäl samt stipendievillkor.
  • Landet inte har inreserestriktioner som omfattar studenten.
Det går inte att genomföra utbytet på distans från Sverige.
 
Du som utresande behöver tänka på att förutsättningar för både utlandsresor och ditt utbyte kan komma att ändras med kort varsel. 

Håll dig uppdaterad med information från Chalmers och ta gärna del av information från Utrikesdepartementet genom att gå in på deras hemsida eller ladda ner deras app:
 
Chalmers tar inget ansvar för kostnader för resor och boende eller liknande som kan uppstå på grund av ändrade förutsättningar.

Studenter som är på utbyte via Chalmers är försäkrade genom Kammarkollegiet. Läs mer om försäkringen här:

De studenter som antagits till utbytesstudier men som inte kan eller vill åka på utbyte kommer att i så stor utsträckning som möjligt få hjälp med kursval på Chalmers.
 

Sidansvarig Publicerad: ti 03 maj 2022.