Försäkring för utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter

Inresande utbytesstudenter på Chalmers omfattas av försäkringen Student IN. Kravet är att studenten studerar inom ett utbytesavtal, alltså att det finns ett upprättat avtal mellan Chalmers och det utländska lärosätet. Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige och innehåller ett begränsat olycksfallsskydd, rätt till ersättning för vårdkostnader vid akut sjukdom eller vid behov av akut tandvård, hemtransportskydd, ansvarsskydd och rättsskydd. Kom ihåg att ta med dig ditt EU-kort (European Health Insurance card).

Utresande utbytesstudenter

Utresande studenter vid Chalmers omfattas av en försäkring för utbytesstudenter, som heter Student UT. Kravet är att du studerar inom ett utbytesavtal, alltså att det finns ett upprättat avtal mellan Chalmers och det utländska lärosätet. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna bedrivs, två veckor före och två veckor efter studierna, samt under direkt resa mellan hemorten och utbildningslandet. Försäkringen har ett personskadeskydd samt reseskydd, vilket ger ett bra grundskydd. Vill du ha ytterligare försäkring måste du ordna det själv. 

Studenter vid Sjöfart och marin teknik omfattas under fartygsförlagd utbildning av Student UT. Försäkringsskyddet gäller dygnet runt i hela världen utom i Sverige. I Sverige gäller Försäkring för studenter, se ovan.

​​

Publicerad: må 05 okt 2020.