Innan du åker

Presentationer och dokument

Global Exchange 2022-23 - Presentation - Fått en plats​ 

Global Exchange - Information och checklista

Erasmus+ 2022-23 - Presentation - Fått en plats

Erasmus+ - Information och checklista​

Checklista - Studera utomlands med funktionsnedsättning​

Det är en hel del att förbereda innan du åker iväg på ditt utbyte. Det är i första hand kontaktpersonen på mottagaruniversitetet som kan hjälpa dig med frågor men även koordinatorn på Chalmers ger dig stöd i förberedelserna. Du måste vara beredd på att planera dina studier, hålla koll på deadlines och dokument och att ordna alla blanketter själv. 

Här kan du läsa om stipendium, kursval, studiemedel, Learning agreement, visum och försäkringar. Vi rekommenderar att du läser informationen nedan noga så att du är medveten om dina rättigheter och skyldigheter i samband med utbytet.

För att genomföra ett studerandeutbyte krävs att du är självständig, kan ta ansvar, klarar av att söka och tillgodogöra dig information och att du har en bra kontakt med mottagaruniversitetets koordinator. Det är mottagaruniversitets koordinator som kan ge dig korrekt och uppdaterad information.

Ekonomi

Chalmers står för eventuella terminsavgifter under ditt utbyte. Alla studenter får också stipendier om man nomineras i något av Chalmers utbytesprogram. Det kan dock dröja ett par månader in i utbytesperioden innan pengarna betalas ut så tänk på att du behöver ett visst kapital för att kunna åka. Du behöver kunna betala för flygbiljett, eventuella visum, vaccinationer och ibland deposition för bostad redan innan du åker. Tänk också på att du ibland måste ordna eventuella blanketter för att få stipendiet utbetalt.  

CSN

Du kan normalt sett få studiemedel för dina utbytesstudier. 

Chalmers rapporterar utbytesstudier till CSN via Ladok, detta sker vid midsommar. För att få studiemedel utbetalt tidigare kan du använda en ansökningsblankett som heter "Intyg om deltagande i utbytesprogram", har nummer 5524W och kan laddas ner på CSN:s hemsida. Den kan skrivas under av exempelvis din studievägledare eller utbyteskoordinator på Chalmers.

Kontakta CSN direkt om du har frågor eftersom det är de som har bäst koll på sitt regelverk.
 
Du som ska vara borta ett helt läsår bör söka CSN för hela perioden direkt så du slipper skicka in betyg efter första terminen. 
 
Mer info om studiemedel för utlandsstudier här: Faktablad​

Att förbereda studierna

När du blir nominerad så får du en kontaktperson på det mottagande universitetet och även information om viktiga datum, kursutbud, språkkrav med mera. Du skall också kontakta din utbildningssekreterare senast tre veckor innan du ska skicka din ansökan för att diskutera din plan och få dina val av kurser preliminärt godkända. När du kontaktar din utbildningssekreterare skall du ta med/skicka kursplaner på engelska där nivå och innehåll framgår.

Det är viktigt att ta kontakt med mottagaruniversitetet och att ställa frågorna du har till dem. Koordinatorn på Chalmers har grundläggande kunskaper om partneruniversiteten men för att få korrekt och uppdaterad information måste du fråga koordinatorn på mottagaruniversitetet direkt.


Det är ditt eget ansvar att söka information och planera dina studier så att utbytet blir en bra erfarenhet. Du måste vara beredd på att söka information, vara aktiv och genomföra mycket administration runt utbytet själv.

Att hitta information om kurser

Uppdaterad information om utbildningsutbud och kurser hittar man vanligtvis på mottagaruniversitetets hemsida eller kursportal.

Tänk på detta när du letar:

  • Sök upp sidan för internationella studenter eller International Office, de har ofta samlat ihop länkar för utbytesstudenter.
  • Om du inte hittar kurser, leta då under akademiska program, ofta ligger kurserna listade under ett program.
  • Engelska benämningar på kurser kan vara courses, units, modules eller subjects. Program kan ibland kallas  courses.
  • Tänk på att kurserna ska ha rätt nivå. Masterkurser benäms ofta med master eller graduate
  • Använd gärna internets sökmotorer men det är ofta bra att använda universitetes sökfunktion. Exempelvis kan man ofta söka på kurskoder för att hitta en kursbeskrivning.
  • Ibland har universiteten särskilda förteckningar över kurser som är öppna för utbytesstudenter.
  • Var uppmärksam på schema och terminstider när du funderar över kursval. Leta efter academic calendar eller semester dates. Ta reda på hur schemat fungerar.
  • Många universitet har sidor för internationella studenter. Tänk på att detta inte alltid är samma sak som att vara utbytesstudent. Leta efter information för exchange students eller "non- degree students". 

Studieplan och tillgodoräknande

Det är viktigt att göra en noggrann studieplan innan du åker på ditt utbyte. Du måste själv undersöka kursutbud och göra en plan som du vill följa under utbytet. Kontaktpersonen på mottagaruniversitetet kan guida dig i kursutbudet.

Stipendium

Läs om detta under fliken " Stipendier och resebidrag":
Stipendier och resebidrag 

Departure and Arrival form för Unitech- och Erasmusstudenter

Departure and arrival form är ett intyg på att du verkligen åkt iväg och skrivit in dig hos mottagaruniversitetet. Det är en förutsättning för att du ska kunna få stipendier. Blanketten hittar du på blankettsidan och du tar med den till koordinator eller motsvarande på mottagaruniversitetet och ber dem skriva på. Ladda sedan upp blanketten i MoveOn. Departure and arrival form används för Erasmus+.
 
Blanketterna kan du ladda ner här

Blanketterna ska laddas upp i MoveOn när det är ifyllda.

Learning agreement för Erasmus- och UNITECH studenter

Chalmersstudenter som ska åka på utbyte inom Erasmus+ behöver ordna ett så kallat Learning agreement (LA). I detta dokument anges vilka kurser du planerar att läsa under utbytestiden. Normalt sett ska alla poäng du tar under utbytet kunna tillgodoräknas i din Chalmersexamen. Det är därför viktigt att du diskuterar studieplanen med utbildningssekreteraren för ditt program. 

Det kan vara möjligt att göra ändringar senare men dessa måste stämmas av med ditt program så att du är säker på att de passar in i din studieplan. Learning Agreement ska vara undertecknat av både Chalmers och utbytesuniversitetet innan du påbörjar utbytesperioden - utbytesuniversitetet skall godkänna och skriva under att du får läsa kurserna som angivits. Learning agreement ska laddas upp i MoveOn.


Learning agreement används bara för utbyten inom Erasmus+ och UNITECH.

Obligatoriska språktest för Erasmus- och UNITECH studenter

Från och med 2015 har EU-kommissionen infört nya regelverk om obligatoriska språktest för Erasmusstudenter.

Läs mer om hur det fungerar här.

Försäkring

Du är försäkrad genom Chalmers och då gäller Kammarkollegiets student UT-försäkring.
Läs mer på www.kammarkollegiet.se . Denna försäkring gäller två veckor före terminsstart och två veckor efter terminens slut. Den gäller också 24 timmar om dygnet. Viktigt att veta är att den endast gäller i det land du studerar i så om du planerar att resa runt så måste du ha en kompletterande försäkring (som du får ordna själv). Student UT-försäkringen har ett personskadeskydd samt reseskydd, vilket ger ett bra grundskydd. Vill du ha ytterligare försäkring måste du ordna det själv. ​Vissa länder/universitet kräver att du som student skaffar en kompletterande försäkring. 

Du kommer att behöva fylla i dina terminsuppgifter i MoveOn för att få försäkringsintyget skickat till dig. Mer information om detta kommer att skickas till dig via mail.

Om du ska studera i EU/Schweiz kan du med fördel ta med det Europeiska sjukförsäkringskortet som du enkelt beställer från Försäkringskassan.

Om något händer under ditt utbyte och du behöver utnyttja försäkringen så är det viktigt att du kontaktar din koordinator på Chalmers för att få hjälp. Spara alla kvitton, polisanmälan, vårdintyg och så vidare.

Visum

Beroende på din utbytesdestination kan du behöva ansöka om studerandevisum. Ansök i god tid och var beredd på att det kan kosta en del.  Din koordinator vet mer om hur du går till väga. Inom Europa behövs normalt inte visum men det beror på ditt medborgarskap. 

Reserapport

Efter hemkomst ska en reserapport skrivas om hur ditt utbyte har varit. Skriv gärna om framtida studenter får lov att kontakta dig med frågor och hur de i så fall kan nå dig. Rapporten ska laddas upp i MoveOn senast 2 månader efter avslutat utbyte. Reserapporten är en förutsättning för att få ut hela stipendiebeloppet.
 

För Erasmus-studenter: efter hemkomsten skickas ett mail från rapporteringssystemet Mobility Tool till alla som återkommit från en utbytesperiod om att fylla i ett frågeformulär online. När du fyllt i detta formulär, laddat upp alla efterfrågade dokument i MoveOn (L.A., Arrival and Departure form, Grant Agreement) får du de återstående 30% av Erasmus-stipendiet. 

Det kan vara bra att föra anteckningar under tiden du gör ditt utbyte - då har du mycket av jobbet gjort när du sedan ska sätta dig ner och skriva hela rapporten. Mer information om reserapporter finner du under rubriken "När du kommit hem" i vänsterspalten.Flik 3 av 5.

Asia Magazine

De Chalmersstudenter som bedriver utbytesstudier i Asien ska bidra med minst en artikel till Asia Magazine.
Asia Magazine drivs av Chalmeristerna på NCTU (nytt namn NYCU) i Taiwan men alla som är på utbyte i Asien är med skriver artiklar. Artiklarna kan handla om exempelvis studiebesök, forskning och kulturella upplevelser under utbytet.

​ ​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 09 nov 2022.