Blanketter

Blanketter för World Wide och Terzio

Använd blanketten för att planera dina utbytesstudier, oavsett utbytesprogram. Blanketten används i kommunikationen med utbildningssekreterare inför framtida tillgodoräknanden. 

Study plan, exchange

Överenskommelseblanketten skriv under och skickas till din internationella koordinator i CIM-gruppen. 

Överenskommelse World Wide och Terzio​

Blanketter för Erasmus

Dessa blanketter ska laddas upp i MoveOn för att få Erasmus-stipendiet (som betalas ut tidigast i oktober om utbytet sker under höstterminen och i februari/mars om utbytet sker under vårterminen):

1. Erasmus Grant contract (med endast din signatur, de andra signaturerna ordnar vi på CIM när vi handlägger ansökan) Den här blanketten ska fyllas i online i MoveOn.​

2. Learning Agreement (alla tre signaturer måste finnas på dokumentet när du laddar upp det)

ERASMUS + Learning Agreement

3. Arrival and departure Form (få signatur när du anlänt till värduniversitetet)

Arrival and departure Form 

 

OM DU ÄNDRAR KURSER UNDER DIN UTBYTESPERIOD: 

Om du ändrar kurser under ditt utbyte ska du använda denna ändringsblankett

ERASMUS + Changes in Learning Agreement

 

BLANKETT FÖR SPRÅKERSÄTTNING INOM ERASMUS:

Språkkursersättning

Blanketter för praktik genom Erasmus

Learning Agreement for Traineeship

Erasmus Grant Agreement for Traineeship

Arrival and Departure Form for Traineeship​

​ ​​​​​​

Publicerad: fr 30 okt 2020.