Blanketter

Blanketter för World Wide och Terzio

Använd blanketten för att planera dina utbytesstudier, oavsett utbytesprogram. Blanketten används i kommunikationen med utbildningssekreterare inför framtida tillgodoräknanden. 

Study plan, exchange

Överenskommelseblanketten skriv under och skickas till din internationella koordinator i CIM-gruppen. 

Överenskommelse World Wide och Terzio​

Blanketter för Erasmus

Dessa blanketter ska laddas upp i MoveOn för att få Erasmus-stipendiet (som betalas ut tidigast i oktober om utbytet sker under höstterminen och i februari/mars om utbytet sker under vårterminen):

1. Erasmus Grant contract (med endast din signatur, de andra signaturerna ordnar vi på CIM när vi handlägger ansökan)

Erasmus Grant Contract 

Den här blanketten ska fyllas i online i MoveOn.

2. Learning Agreement (alla tre signaturer måste finnas på dokumentet när du laddar upp det)

ERASMUS + Learning Agreement

3. Arrival and departure Form (få signatur när du anlänt till värduniversitetet)

Arrival and departure Form


INSTRUKTIONER FÖR ATT FYLLA I ERASMUS GRANT CONTRACT:

Blanketten ska fyllas i på följande sidor:
1: Namn, födelsedata, nationalitet, adress, telefon, e-post, kön, vilket år utbytet ska äga rum. 

 

Study cycle: välj second cycle för masterstudier

Subject areas:

Education 011
Arts (industrial design, visual techniques) 021
Business and admin 041
Biological and related sciences 051
Environment 052
Physical Sciences 053
Mathematics and statistics 054
IT and communication (ICT) 055
Engineering and eng. trades 071
Manufacturing and processing 072
Architecture and construction 073

Code ISCED: välj det som stämmer bäst, fyll i koden.
Education science 0111
Teacher training 0114
Audio/Visual tech, Media 0211
Interior/ Industrial design 0212
Management/admin 0413
Biology 0511
Biochemistry 0512
Environmental sciences 0521
Chemistry 0531
Earth sciences 0532
Physics 0533
Mathematics 0541
Statistics 0542
Computer use 0611
Database/network design 0612
Software and applications 0613
Chemical eng. and processes 0711
Environmental protection tech 0712
Electricity and energy 0713
Electronics and Automation 0714
Mechanics and metal trades 0715
Motor vehicles, ships and aircraft 0716
Food processing 0721
Materials 0722
Architecture and town planning 0731
Building and Civil engineering 0732

Bankuppgifter: Kontonummer, namn på kontoinnehavaren, bankens namn, clearingnummer och IBAN-nummer (kontakta din bank för att få det)

Sid 2:
2:2 Fyll i terminstiderna för utbytet, start- och slutdatum.

 

Det är viktigt att du anger så exakt start- och slutdatum som möjligt på blanketten, i synnerhet slutdatumet eftersom startdatum anges på Arrival form av koordinator på värduniversitet. Stipendiet kan för sista utbetalningen komma att justeras uppåt eller nedåt beroende på hur datumen angivits.​

Sid 3:
6:2 Fyll i språknivå (enligt språktestet)

Sid 4:
Fyll i namn och signatur. 

 

OM DU ÄNDRAR KURSER UNDER DIN UTBYTESPERIOD: 

Om du ändrar kurser under ditt utbyte ska du använda denna ändringsblankett

ERASMUS + Changes in Learning Agreement

 

BLANKETT FÖR SPRÅKERSÄTTNING INOM ERASMUS:

Språkkursersättning

Blanketter för praktik genom Erasmus

Learning Agreement for Traineeship​

Erasmus Grant Agreement for Traineeship

Arrival and Departure Form for Traineeship​

​ ​

Publicerad: ti 14 apr 2020.