Blanketter

Blanketter för Global Exchange

Använd blanketten för att planera dina utbytesstudier. Blanketten används i kommunikationen med utbildningssekreterare inför framtida tillgodoräknanden. 

Study plan, exchange

Överenskommelseblanketten fyller du i MoveOn - Agreement between Chalmers and students admitted to an exchange program.

Blanketter för Erasmus+

Överenskommelseblanketten fyller du i MoveOn - Agreement between Chalmers and students admitted to an exchange program​.

Dessa blanketter ska laddas upp i MoveOn för att få Erasmus-stipendiet (som betalas ut tidigast i oktober om utbytet sker under höstterminen och i februari/mars om utbytet sker under vårterminen):​

Länk till MoveOn-portalen där dokumenten ska laddas upp​

1. Erasmus Grant contract (med endast din signatur, de andra signaturerna ordnar vi på CIM när vi handlägger ansökan) Den här blanketten ska fyllas i online i MoveOn.​

2. Learning Agreement (alla tre signaturer måste finnas på dokumentet när du laddar upp det)

ERASMUS + Learning Agreement​ (K​licka här för Erasmus ISCED codes)

3. Arrival and departure Form (få signatur när du anlänt till värduniversitetet, laddas upp i MoveOn)

Arrival and departure Form ​

 

OM DU ÄNDRAR KURSER UNDER DIN UTBYTESPERIOD: 

Om du ändrar kurser under ditt utbyte ska du använda denna ändringsblankett

ERASMUS + Changes in Learning Agreement​​

 

BLANKETT FÖR SPRÅKERSÄTTNING INOM ERASMUS: (OBS: Beviljas ej längre)

Språkkursersättning​​

​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 09 sep 2022.