Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Studentportalen

Chalmers tekniska högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Studentportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Studentportalen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:


Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning med nedsatt synförmåga och med nedsatt färgseende

  • Elementet blir inte markerat när det fokuseras.
  • Färgkontrasten är inte tillräckligt hög. Text i form av bild.

Problem vid läsbarhet

  • Typsnittet i brödtexten är väldigt svårläst, tunt och ljusgrått. Vid användning av förstoring blir det begränsningar av synfältet ännu mer.

Problem vid användning av menyer och länkar

  • Vi har exempel på två likadana ingångar som har två olika namn,

Problem vid användning utan eller med nedsatt hörsel

  • Det finns inga textalternativ för några av våra filmer.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Studentportalen.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020 och är formellt godkänd av Gunilla Walther.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.