Hjälp och instruktioner för att söka

Sökfunktionen

Studentportalens sökfunktion söker information från källorna Chalmers.se, Studentportalen, personaldatabas och kurskatalog. Sökresultatet presenteras i tre flikar beroende på vilken typ av information och informationskälla det gäller. Alla sökresultat presenteras i första fliken, träffar i personaldatabasen i flik två och träffar i utbildningsdatabasen i flik tre.

Filtrering av sökresultat

Till vänster om sökresultatet finns en meny med filtreringsmöjligheterna: Typ av träff, Källa, Datum och Filtyp.

Väljer man fliken Personer får man filtreringsmöjligheterna: Organisation och Titel.

Väljer man fliken kurser får man filtreringsmöjligheterna: Läsperiod, Poäng, Utbildningsnivå, Årskurs, Program, Institution, Undervisningsspråk, Läsår, Sökbar för utbytesstudenter, MTS och Miljötema.

När man väljer ett filter så döljs övriga filter. Till höger om det valda filtret visas ett kryss, klickar man på krysset så visas övriga filter igen.

Personer

Är namnet klickbart  på sökresultaten under fliken personer, innebär det att personen har en profilsida på Chalmers.se.

Vid sökning på personer används fonetisk sökning, vilket innebär att söker man på namnet Krister så hittar sökfunktionen även stavningar som Christer och Crizter.

Du kan även söka på namn i kombination med andra sökord, om man exempelvis söker Monika och administration så hittas personer som heter Monika och jobbar med administration. Det går även att söka på Chalmers interna kortnummer (telefonanknytningar). 

Kurser

Chalmers utbildningsdatabas är källa till sökresultat under fliken kurser.  När man klickar på en kurs öppnas kursplanen i Studentportalen. Har kursen en kurshemsida, så visas länken till kurshemsidan.

Förslag på sökord

När du börjar skriva sökord får du förslag på tänkbara ord, allteftersom du skriver.

Nytt fönster

Vill du öppna ett sökresultat i ett nytt fönster, håll nere Shift-tangenten samtidigt som du klickar på länken.

Förslag på förbättringar

Har du synpunkter eller förslag på hur vi kan förbättra sökfunktionen kontakta support@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: on 23 sep 2020.