Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme »

Study programme syllabus for
MTS - Humans, Technology, Society Academic year: 2006/2007
 

 
 

Människa - teknik - samhälle (MTS)

För att möta kraven på breddning av civilingenjörs- och arkitektutbildningarna har Chalmers sedan början av 1980-talet haft inslag inom området Människa-teknik-samhälle (MTS). Breddningen avser att introducera fler perspektiv och främja kontakt med fler kunskapskulturer.

Alla studenter som är inskrivna läsåret 2004/05 och senare (inom Chalmers 180-/200-poängs utbildningsprogram) skall läsa minst fem kurspoäng inom området Människa-Teknik-Samhälle (MTS). Vissa utbildningsprogram har ordnat så att MTS-kravet uppfylls genom en obligatorisk kurs, medan andra program ger studenten möjlighet att själv välja kurs efter eget intresse.

Alla studenter som är inskrivna till och med läsåret 2003/04 skall ha genomfört ett obligatorium genom de så kallade MTS-dagarna (eller genom att läsa en MTS-kurs på minst tre poäng). Det ordinarie MTS-dagsarrangemanget avvecklades under år 2005 och enstaka MTS-dagar kan fullgöras t o m kalenderåret 2007.

MTS-programmet visar en förteckning över kurser som är MTS-markerade. Kurserna har olika behörighetskrav, deltagarantal och inriktning. Vissa av kurserna ingår i utbildningsprogram och är bara tillgängliga för programmets studenter. Följande kurser är öppna för samtliga studenter på Chalmers under läsåret 2006/07:

ATH100 Arkitektur och stadsbyggande - en kulturhistorisk orientering
CTE031 Teknikhistoria
ITS016 Etiska och sociala frågor kring genetik och bioteknik
ITS022 Teknik för ett hållbart globalt samhälle
ITS031 Datorer, kommunikation och sociala nätverk
ITS065 Genus och teknik i vår värld idag
ITS070 Nya medier: teknik, mobilitet och samhällsförändring
ITS075 Sociala aspekter på människa-dator-interaktion
LSP530 Fiction for engineers
TEK035 Innovationer och ekonomisk tillväxt
TEK130 Vetenskapshistoria

Kontakta ansvarig för MTS-programmet för mer information.

Det finns även ett utbud av platser på MTS-kurser vid Göteborgs universitet under läsåret 2006/07.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.