Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2

Study programme syllabus for
ITMDI - HUMAN COMPUTER INTERACTION - INTERACTIONDESIGN Academic year: 2005/2006
 

 
 

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och produkter i vilka informationsteknik är en central beståndsdel. Det kan till exempel handla om utformningen av den komplexa gränsytan mellan förare och det nätverk av datorer som kontrollerar en bil, av ett datorbaserat stöd för samarbete och koordination på en arbetsplats, eller av nästa generations mobila kommunikationshjälpmedel. Oavsett tillämpningsområde är en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan människor och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.

Interaktionsdesign är ett tvärvetenskapligt område. Man kan alltså arbeta med interaktionsdesign från många olika utgångspunkter. Grundläggande är att ge dig en insikt i hur teknologi, etik, estetik, användbarhet, materialkunskap och meningsfullhet hänger samman i design av datorartefakter och IT-system.

Interaktionsdesignern: - är designer och utvecklare på användar- och brukarnivå, - har det övergripande ansvaret för användarbarhet och uttryck i ett utvecklingsprojekt, - har bredd i såväl sitt designkunnande som i sitt teknik- och systemkunnande.

Se www.ituniv.se för mer information.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.