Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKTEM - ENGINEERING MATHEMATICS Academic year: 2015/2016
The Study programme syllabus is adopted 2013-02-21 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
General organization:
 

Aim:

Syftet med utbildningen är att studenten får en gedigen träning i problemlösning och lär sig använda kraftfulla matematiska verktyg vilket i praktiken innebär att problem inom vitt skilda områden kan analyseras, dvs. man blir i någon mån en generalist. Programmet syftar också till att studenten ska tillägna sig färdigheter inom matematisk och stokastisk modellering och simulering. I yrkeslivet ska den tekniska matematikern kunna vara verksam inom läkemedels-, IT-, finans och försäkringssektorn samt kunna arbeta med beräkningar inom strömningslära, hållfasthet, elektromagnetism och optimering. Självfallet är också Teknisk Matematik en utmärkt grund för forskarstudier och för en fortsatt akademisk karriär inom flera olika discipliner.

 

Learning outcome:


Studenten skall:


visa ett brett kunnande inom matematiska vetenskaper.


visa fördjupade kunskaper i tillämpad matematik såsom beräkningsmatematik, matematisk statistik och optimering.


visa förmåga att kunna matematiskt modellera komplexa fenomen inom teknik och naturvetenskap.


visa färdighet att välja och hantera de relevanta verktygen för olika problem.


visa förmåga att skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera matematiska modeller och slutsatser.


visa förmåga att utveckla och utforma matematisk programvara och IT verktyg.


visa förmåga att göra bedömningar som tar hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och miljömässiga aspekter.


 

Extent: 300.0 c

 

Courses valid the academic year 2015/2016:

See study programme

 

Accredited masters the academic year 2015/2016:


Degree of Master of Science in Engineering
MPAME - APPLIED MECHANICS, MSC PROGR
MPAPP - APPLIED PHYSICS, MSC PROGR
MPBME - BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR
MPCOM - COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR
MPCAS - COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
MPALG - COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
MPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
MPTSE - INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR
MPISC - INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR
MPLOL - LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
MPNAV - NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR
MPPAS - PHYSICS AND ASTRONOMY, MSC PROGR
MPQOM - QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR
MPSOV - SOUND AND VIBRATION, MSC PROGR
MPSES - SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR
MPSYS - SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR
MPWPS - WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses (including degree project) within a major main subject 90 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications

Degree of master of science in engineering, concentration Engineering mathematics:
Passed courses comprising 300 credits
Passed advanced level courses (including degree project) comprising at least 90 credits
Degree project 30 credits
Courses in mathematics, at least 30 credits
Advanced level courses passed at Chalmers comprising at least 45 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Courses in theme MTS 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 90 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

Degree specific requirements (course specific degree requirements where the courses are not necessarily part of a program plan, but may need to be choosen additionally)
MVE165: Linear and integer optimization with applications or TMA947: Nonlinear optimisation

TMA690: Partial differential equations or TMA372: Partial differential equations, first course

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Master of Science in Engineering. The name of the Master's programme and the main field of study are stated in the degree diploma. After the first cycle/undergraduate level, you may apply for the degree Bachelor of Science 180 credits, major subject Mathematics.

 
Other information:
 

Kandidatarbete

Arbetet syftar till att ge träning i ett ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt inkluderande informationssökning samt planering, ledning och rapportering av projekt. Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete som avser att integrera, fördjupa och utveckla teknologens kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på utbildningen. Teknologen väljer själv ämnesområde genom sitt val bland de projekt som erbjuds av ett presenterat utbud.

Examensarbete

Examensarbetet utförs inom ramen för valt masterprogram och utgör en fördjupning inom ämnesområdet.


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.