Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKDAT - COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Academic year: 2015/2016
The Study programme syllabus is adopted 2015-02-19 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

gy11; Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik E

 
General organization:
 

Aim:

Civilingenjörsprogrammet i datateknik syftar till att studenten ska utveckla kunskaper, färdighet och förhållningssätt som gör att de:

 • på ett ingenjörsmässigt sätt kan delta i och leda utveckling av generella datorsystem i en internationell omgivning och i samklang med samhälle och miljö.
 • kan lösa forskningsmässiga och komplexa datatekniska problem.
 • är väl förberedda för fortsatta studier på forskarnivå inom datateknik.

Att arbeta på ett ingenjörsmässigt sätt innebär att baserat på en vetenskapskaplig grund och beprövad erfarenhet, tillsammans med andra utvecklare och med användare av systemet, inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar, utveckla en tillräckligt bra lösning på ett problem.

Vi lever i en oerhört spännande tid när datatekniken infiltrerar snart sagt varje del av samhället. Vi är alla användare av datatekniska produkter och tjänster och det är svårt att tänka sig vårt moderna samhälle utan mobiltelefoner, Internet och ABS-bromsar. För användare räcker det att tekniken fungerar (och ser bra ut) men i bakgrunden måste någon planera, utveckla, implementera och underhålla (de ofta programvarubaserade) systemen. Det är där som huvudfokus bör vara för D-programmet nu och i framtiden. Samhället (inklusive industrin) behöver dataingenjörer som har koll på god kvalitet, hög produktivitet och låga kostnader.

Men en högre utbildning är så mycket mer än så - personlig utveckling, nyfikenhet och innovation är också viktiga komponenter. Många kommer inte att jobba just med det de lärt sig på Chalmers men en gedigen bakgrund i teknik och problemlösning kan räcka långt i nästan alla områden. Många går vidare till forskning och utveckling och för dem gäller det att tidigt hitta utmaningar och ingångar som leder dem vidare.

Slutligen finns också övergripande utmaningar för mänskligheten i stort som delproblem inom den globala omställningen till en hållbar utveckling. Här finns det mycket att göra med datateknik som verktyg och därmed passar utbildningen i datateknik väl in i visionen "Chalmers - för en hållbar framtid".

 

Learning outcome:

Övergripande mål: De färdiga ingenjörerna har en bred kompetens inom det datatekniska området. De har breda kunskaper inom datateknik med inriktning mot utveckling av komplexa datorsystem bestående av programutveckling, såväl generellt för tekniska system samt för konstruktion av datorsystem. Studenterna ges möjlighet till fördjupning inom ett begränsat ämnesområde i de avslutande åren. De skall uppnå gedigna teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter.

D-programmets 12 mer detaljerade mål är specialiseringar av examensordningens mål för civilingenjörsexamen. Målen beskrivs här på engelska eftersom endast den versionen har förankrats med alla parter.

 • Goal 1: Based on proven experience as well as insights of current research and development, the programme graduate should be able to demonstrate knowledge in:
  • Hardware / software interaction: explain, model and demonstrate how to control computer systems using existing and future computer hardware and other computational manners.
  • Computer programming and the software development processes.
  • Theory of computation and inter-computer interaction: algorithms, complexity, intractability, logic of a single and many computational units.
  • Hardware design and development process. Not development process in the sense of clean-room - rather the process from needs, specification, high-level design, low-level design, possibly all the way to hardware.
 • Goal 2: demonstrate broad knowledge in software and hardware, including mathematics and science areas connected to the CSE area, as well as significant depth of knowledge in certain parts of the area (the chosen specialisation / MSc programme).
 • Goal 3: demonstrate the ability to with a holistic view identify, formulate and handle complex issues in a critical, independent and creative manner, and be able to participate in research and development and thereby contribute to the development of the field. Holistic view here means: Both the hardware- and software-aspects of CSE as well as their economic, organisational and sustainable aspects. Strong abilities within engineering science, natural science and some abilities within social science.
 • Goal 4: Demonstrate the ability to create, analyse, test and verify computer and software systems.
 • Goal 5: Demonstrate the ability to use analysis and abstraction methods to plan, design, implement and verify software and hardware systems that satisfy requirements and are constrained by available resources.
 • Goal 6: The students should be able to 1) critically and systematically integrate and communicate knowledge and 2) model, simulate, predict, evaluate and interact with/improve processes from various technical as well as social fields with limited information.
 • Goal 7: Demonstrate engineering and professional abilities to model, develop and design computer-related products, software development processes and computer systems, which take into consideration human capacity, the society goals and sustainable developments. In particular, technical and professional skills related to mathematical, engineering, inter-personal communication, leadership and ethics.
 • Goal 8: Demonstrate the ability to work in teams and to collaborate in groups with different sizes and constitutions (consisting of individuals with different backgrounds).
 • Goal 9: Demonstrate the ability to discuss and give a clear account of his/her conclusions and the knowledge and arguments that support these both orally and in writing addressing different audiences in both national and international contexts.
  • Groups: Other engineers in the same subject, engineers in nearby subjects, to some degree stakeholders / customers.
  • International: International campus, international groups, papers for international contexts.
 • Goal 10: Demonstrate the ability to make assessments taking into account relevant scientific, societal and ethical aspects and show awareness of ethical aspects on research and development.
 • Goal 11: Demonstrate insights of the potential and limitations of information and communication technology, its role in society and the responsibility of people for how it is used, with regards to social, economical and environmental aspects including the working environment.
 • Goal 12: The students should be able to identify their own needs for further knowledge and to continuously develop their competence and make use of peer competence.

 

Extent: 300.0 c

 

Thesis:

Kandidatarbetet (15 hp) genomförs på vårterminen i årskurs 3. Val av kandidatarbete sker under hösterminen i årskurs 3. Programansvarig fastställer vilka kandidatarbeten som får väljas av studenter på programmet.

Examensarbetet (normalt 30hp) genomförs under årskurs 5, som en del av det masterprogram studenten valt som avslutning.

 

Courses valid the academic year 2015/2016:

See study programme

 

Accredited masters the academic year 2015/2016:


Degree of Master of Science in Engineering
MPALG - COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
MPCSN - COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS, MSC PROGR
MPEES - EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR
MPENM - ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
MPIDE - INTERACTION DESIGN AND TECHNOLOGIES, MSC PROGR
MPLOL - LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MSC PROGR
MPSYS - SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses (including degree project) within a major main subject 90 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications

Degree of master of science in engineering, concentration Computer science and engineering:
Passed courses comprising 300 credits
Passed advanced level courses (including degree project) comprising at least 90 credits
Degree project 30 credits
Courses in mathematics, at least 30 credits
Advanced level courses passed at Chalmers comprising at least 45 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Courses in theme MTS 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 90 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme
Fulfilled course requirements according to the study programme of an ackredited master programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Master of Science in Engineering. The name of the Master's programme and the main field of study are stated in the degree diploma. After the first cycle/undergraduate level, you may apply for the degree Bachelor of Science 180 credits, major subject Computer Science and Engineering.

 
Other information:
 

Uppflyttningsgränser

Det krävs 37,5 högskolepoäng för att få börja åk 2, 82,5 högskolepoäng för att få starta åk 3 och 150 högskolepoäng för att få påbörja ett masterprogram. Studenter som ligger under dessa gränser ska vända sig till programmets studievägledare för att göra en plan för kommande studier.


Dispenser

Dispensansökan från ovan nämnda krav ställs till programansvarig och skickas till pa.d.gru[at]chalmers.se.


Avslutande masterprogram årskurs 4 och 5

Efter de tre första åren på programmet söker man till ett avslutande masterprogram. För att erhålla en civilingenjörsexamen i datateknik finns det åtta olika masterprogram att välja mellan enligt listan ovan. För att bli behörig för ett visst masterprogram behöver man i de flesta fall också läsa vissa angivna kurser under det tredje läsåret. För information om förkunskapskrav och övrig information hänvisas till respektive masterprograms utbildningsplan som man hittar via Studentportalen (engelsk version). För programmen:

 • Computer Science - Algorithms, Languages and Logic
 • Computer Systems and Networks
gäller att om man antagits till civilingenjörsprogrammet i datateknik och uppfyller kraven för att antas på ett av dessa masterprogram så är man garanterad en plats på något av dessa två program. För övriga program har man inte garantiplats.

Till masterprogrammen antas även studenter från andra svenska eller internationella högskolor och universitet. Undervisning och examination på masterprogrammens kurser genomförs normalt på engelska.


Regler för fortsatta studier i det avslutande masterprogrammen

Studenter som tillhör programmet får påbörja studierna på ett masterprogram om grundläggande och särskilda behörighetskrav för aktuellt masterprogram är uppfyllda, se vidare information i studentportalen.


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.