Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TIELL - ELECTRICAL ENGINEERING Academic year: 2014/2015
The Study programme syllabus is adopted 2014-02-23 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Grundläggande behörighet för grundnivå

 

Specific entry requirements:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
General organization:
 

Aim:

Utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för en framgångsrik karriär som elektroingenjör. Utbildningen ska vara tillämpningsnära och ha en sådan struktur och ett sådant innehåll att elektroingenjören är attraktiv på arbetsmarknaden och väl insatt i teknikens roll för en hållbar samhällsutveckling.


 

 

Learning outcome:

Efter genomgången utbildning ska studenterna ha en bred elektroteknisk kompetens med såväl teoretiska kunskaper som experimentella erfarenheter och praktiska färdigheter samt god förmåga att kommunicera. De ska ha kunskaper och färdigheter med inriktning mot elektroteknik, i huvudsak inom områdena telekommunikation, elektronikkonstruktion, datorstödd automation, inbyggda system och elkraft.


Förutom elektrotekniska kurser ingår i utbildningen även mindre block inom följande ämnesområden:


Programmering: Målsättningen med programmeringskursen på elektroingenjörsprogrammet är i första hand att ge studenterna ett verktyg för att kunna programmera t ex inbyggda system med ett högnivåspråk.


Matematik: De övergripande målen med matematikkurserna är att ge studenterna den matematiska färdighet och kunskap som studierna i karaktärsämnena kräver. Fokus ligger på att göra matematiken ingenjörsanpassad och att stimulera matematikintresset med väl valda exempel hämtade från (och i samarbete med) de karaktärsämnen i elektroteknik som läses samtidigt eller senare i utbildningen. Målet är att studenterna ska uppfatta matematiken som ett användbart och nödvändigt verktyg för studierna i elektroteknik.


Engelska: Målsättningen är först och främst att ge alla en grundläggande grammatisk kunskap i engelska, träning i engelsk kommunikation (skriftlig och muntligt). Med väl valda utdrag ur engelska fackböcker ska studenten vara väl förberedd för senare kurser med engelsk kurslitteratur och/eller föreläsningar på engelska.

 

Extent: 180.0 c

 

Thesis:

Under sista terminen i årskurs 3 utförs ett examensarbete som omfattar 15 hp. Arbetet utförs i grupper om två studenter. Examensarbetet bör genomföras på ett externt företag. Arbetet får påbörjas av studerande, som har godkända kurser omfattande minst 120 hp. Även specifika kurskrav kan förekomma.

 

Courses valid the academic year 2014/2015:

See study programme

 
 

Programme concentrations:

Elektroingenjörsprogrammet erbjuder två inriktningar i årskurs 3: allmän inriktning och elkraftsteknik.

 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science in engineering, concentration Electrical engineering:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses in mathematics, at least 15 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Examen benämns Högskoleingenjörsexamen. Examens engelska översättning är Bachelor of Science in Engineering. I examensbeviset anges inriktning, Elektroteknik.

 
Other information:
 

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Utbildningen inleds med en introduktionskurs, vars syfte dels är att introducera studenterna till högskolestudier och de nya studiekamraterna. Ett obligatoriskt moment är kännedomen om de elsäkerhetsföreskrifter som är förutsättningen för den fortsatta laborativa verksamheten under resten av utbildningen.


Undervisningen i årskurs 1 omfattar grundläggande kurser i programmerings-, digital- och datorteknik, grundläggande ellära och elektronik, styrteknik, engelska samt 16,5 hp matematik. Samtliga kurser i årskurs 1 är obligatoriska.


I årskurs 2 profileras utbildningen hårdare mot karaktärsämnena i elektroteknik med mer elteknik samt reglerteknik, mätteknik, telekommunikation och elkraftsteknik.


Uppläggningen av det tredje året ger studenterna möjlighet att förlägga en del av sina studier vid annan högskola i Sverige eller utomlands.


Möjlighet finns, att med begränsad komplettering, fortsätta med studier på avancerad nivå (masternivå).


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.