Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​

Syllabus for

Academic year
TEK050 - Business planning for high-growth startups - Venture Cup
 
Owner: ENTRE
5,0 Credits (ECTS 7,5)
Grading: UG - Fail, pass
Level: A
Department: 45 - TECHNOLOGY MANAGEMENT AND ECONOMICS


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0105 Written and oral assignments 5,0 c Grading: UG   2,5 c 2,5 c    

In programs

TITEA SOFTWARE ENGINEERING, Year 4 (elective)
TITEA SOFTWARE ENGINEERING, Year 3 (elective)
ENTRE Chalmers School of Entrepreneurship, Year 1 (elective)

Examiner:

Bitr professor  Mats LundqvistEligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Course specific prerequisites

Förkunskaperna omfattar grundläggande behörighet för högskolestudier.

Aim

Kursen syfte är att erbjuda kunskaper kring skapandet och utvecklandet av tillväxtaffärer med särskild betoning på praktiskt tillämpbara färdigheter i att åstadkomma affärsplaner. Kursen ska ge deltagarna det övergripande kunskapsstöd som behövs i de olika stegen i skrivandet av affärsplaner.

Goal

Kursens mål är att öka intresset för entreprenörskap och ge möjligheter till att aktivt driva en affärsidé mot ett företagsförverkligande, tydliggöra vikten av att skriva en affärsplan och dess tillämpningar samt ge en klar bild över de olika momenten som bör beaktas i en affärsplan.

Content

Kursen innehåller elva föreläsningar (inkl inledande föreläsning) samt tre workshops samt en trestegsprocess för inlämning av en affärsplan. Följande områden kommer att behandlas på föreläsningarna.

1. Introduktion av kurs och affärsplan
2. Affärsidé, kundnytta och affärsmodell
3. IPR (Intellectual Property Rights) och strategi
4. Varumärkesplattformen
5. Marknadsplanen
6. Ledningsgrupp, organisation och affärssystem
7. Lönsamhetsbedömning
8. Finansiering
9. Genomförandeplan och risker
10. Värdering, riskkapital och exit
11. Juridik för start-ups och tillväxtföretag


Syftet med föreläsningarna är att ge en allmän orientering av syfte och innehåll i det förestående inlämningssteget samt ge tips och råd i arbetsprocessen och för presentation.

Organisation

Kursen startar under lp2 2005 och fortsätter in i lp3 2006. Se kurs-PM för exakta datum.

Undervisningen ges i form av föreläsningar och workshops. Föreläsningarna syftar till att ge överblick och sammanhang och underlätta de teoretiska studierna. Workshops syftar till att genom ett aktivt deltagande öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team sammansättning, finansiering och hur man praktiskt startar ett företag.

Kursen ges i samarbete med Venture Cup Väst, Center for Intellectual Property studies (CIP) och Chalmers Entreprenörskola.

Literature

Affärsplanering, En handbok för nya tillväxtföretag, McKinsey & Company, 4:e upplagan, Ekerlids förlag.

Examination

Examinationen består av obligatorisk närvaro vid minst åtta av elva utbildningstillfällen samt en av tre workshops och inlämnad affärsidé i steg 1 och marknadsplan i steg 2. Försenade inlämningar beaktas inte. Maximalt tre kursdeltagare får finnas i varje grupp.

De studerande väljer sedan i steg 3 själva om de vill lämna in en affärsplan eller skriva en tentamin med betyget G, godkänd.

Överlappning med andra kurser kan förekomma. Sådana kurser kan inte samtidigt tillgodoräknas i examen.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.