Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​

Syllabus for

Academic year
KAA051 - Mathematical modelling
 
Owner: TKMTA
5,0 Credits (ECTS 7,5)
Grading: TH - Five, Four, Three, Not passed
Level: B
Department: 21 - CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0104 Examination 5,0 c Grading: TH   5,0 c   30 May 2006 am V,  10 Jan 2006 pm V,  28 Aug 2006 am V

In programs

TKEFA CHEMICAL ENGINEERING WITH ENGINEERING PHYSICS, Year 3 (compulsory)
TKBIA BIOENGINEERING, Year 4 (elective)
TKMTL CHEMICAL ENGINEERING(FOR ENGINEERS WITH U.C.IN CHEMICAL ENG), Year 2 (elective)
TKMTA CHEMICAL ENGINEERING, Year 3 (elective)
TKMTA CHEMICAL ENGINEERING, Year 4 (elective)

Examiner:

Professor  Anders Rasmuson


Replaces

KAA050   Mathematical modelling in chemical engineering


Eligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Aim

Kursen vill ge en inblick i formulering, lösning och användning av matematiska modeller i kemitekniska sammanhang.

Content

Föreläsningar:
Formulering av modeller, olika typer av modeller, modellfilosofi, numeriska metoder, överslagsmetoder, kontroll mot experiment, parameterestimering.
Övningar:
Problemlösning och gruppövningar med anknytning till föreläsningarna.
Projektuppgift:
I ett obligatoriskt projektarbete i mindre grupper behandlas en mer omfattande problemställning av kemiteknisk natur. Arbetet innefattar problemformulering, framtagande av modeller av olika komplexitet, analys och numerisk lösning på dator mha framförallt programsystemet MATLAB.

Literature

Kompendium samt föreläsningsanteckningar.

Examination

Kursen avslutas med skriftlig tentamen.


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.