Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

Syllabus for

Academic year
MTF152 - Continuums mechanics and fluid dynamics
 
Owner: TTFYA
4,0 Credits (ECTS 6)
Grading: TH - Five, Four, Three, Not passed
Level: C
Department: 42 - APPLIED MECHANICS


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0100 Project 4,0 c Grading: TH   4,0 c    

In programs

TTFYA ENGINEERING PHYSICS, Year 3 (compulsory)

Examiner:

Professor  Lennart LöfdahlEligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Aim

Strömningsmekanik är ett område inom den klassiska fysiken, och behandlar kontinuerliga mediers jämvikts- och rörelsetillstånd. Kunskap om de icke linjära partiella differentialekvationer som utgör grunden för strömningsmekaniken är mycket väsentlig i de flesta tekniska tillämpningar, och inom strömningsmekaniken återfinns ett av fysikens idag olösta problem, turbulent strömning.
Målet med kursen är att visa hur man utgående från kontinuumsmekanikens grundekvationer kan förklara olika strömningsförlopp av teknisk betydelse. Kursinnehållet ger förutom en bred bas inom strömningslära även grunder för fortsatta studier av värme- och massöverföring.

Examination


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.