Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The study programme and the study programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

Syllabus for

Academic year
MHA081 - Strength of materials
 
Owner: TTFYA
3,0 Credits (ECTS 4,5)
Grading: TH - Five, Four, Three, Not passed
Level: B
Department: 42 - APPLIED MECHANICS


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0100 Examination 3,0 c Grading: TH   3,0 c   06 Mar 2006 am V,  13 Jan 2006 pm V,  29 Aug 2006 am V

In programs

TTFYA ENGINEERING PHYSICS, Year 3 (compulsory)

Examiner:

Professor  Peter HansboEligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Aim

Kursen inleds med grundläggande analys och med introduktion av begrepp som töjning, spänning och elasticitet. De klassiska fallen dragning, vridning, böjning, skjuvning och stabilitet hos balkar behandlas. Sambanden för den allmänna (tredimensionella) elasticitetsteorin genomgås och reduceras till plana tillstånd. Vi löser differentialekvationen i det rotationssymmetriska fallet. Cirkulära skivor och tjockväggiga rör och kärl studeras. Vidare ges en inledning till plasticitetsteori, brottmekanik och utmattning. Avsikten är att förmedla grundkunskaper för ingenjörsmässiga uppskattningar och beräkningar av spänningar, deformationer och hållfasthet hos mekaniska komponenter och system. Vidare skall kursen ge en viss förmåga att kommunicera inom ämnet på svenska och engelska. En orientering ges vad gäller datorberäkningar, experimentella metoder och pågående forskning vid högskolor och industrier. Kursen utgör grunden för flera valfria fortsättningskurser i hållfasthetslära.

Examination


Page manager Published: Mon 28 Nov 2016.