Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​

Syllabus for

Academic year
EDA395 - Personal software process
 
Owner: TDATA
4,0 Credits (ECTS 6)
Grading: UG - Fail, pass
Level: A
Department: 0735 - Computer engineering


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0198 Project 4,0 c Grading: UG   2,0 c 2,0 c    

In programs

TELTA ELECTRICAL ENGINEERING, Year 4 (elective)
TAUTA AUTOMATION AND MECHATRONICS ENGENEERING, Year 4 (elective)
TDATA COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - Engineering of Computer-Based Systems, Year 4 (elective)
TDATA COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, Year 3 (elective)

Examiner:
Eligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Course specific prerequisites

Viss programmeringsvana krävs.

Aim

Målet är att studenterna skall kunna planera och förutse sitt arbete för att kunna leverera programvarukomponenter med rätt funktionalitet i tid. Den ger ett ramverk inom vilket man lär sig arbeta i en process och att mäta, utvärdera, återkoppla och lära sig av sina egna misstag.

Examination


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.