Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​

Syllabus for

Academic year
EDA380 - Developing computer-based systems in teams
 
Owner: TDATA
4,0 Credits (ECTS 6)
Grading: UG - Fail, pass
Level: A
Department: 0735 - Computer engineering


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0198 Project 4,0 c Grading: UG   2,0 c 2,0 c    

In programs

TDATA COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - Engineering of Computer-Based Systems, Year 4 (compulsory)
TDATA COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, Year 3 (elective)
TELTA ELECTRICAL ENGINEERING, Year 4 (elective)

Examiner:
Eligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Course specific prerequisites

Önskade förkunskaper är kursen "Individuell programvaruutveckling och processförbättring". Det är lämpligt att läsa "Objektorienterad systemutveckling D" samtidigt. Viss programmeringsvana krävs.

Aim

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i "Software and systems engineering" med betoning på programvaruprocesser, planering och kvalitetsmetoder. Den skall lära ut strategier och metoder att inom givna ramar för tid och kostnad utveckla datorbaserade system med rätt kvalitet.

Examination


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.