Search programme

​Use the search function to search amongst programmes at Chalmers. The programme overview and the programme syllabus relating to your studies are generally from the academic year you began your studies.

​​​

Syllabus for

Academic year
EDA375 - Trends in development of computer-based systems
 
Owner: TDATA
2,0 Credits (ECTS 3)
Grading: UG - Fail, pass
Level: A
Department: 0735 - Computer engineering


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0198 Project 2,0 c Grading: UG   0,5 c 0,5 c 0,5 c 0,5 c    

In programs

TELTA ELECTRICAL ENGINEERING, Year 4 (elective)
TDATA COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING - Engineering of Computer-Based Systems, Year 4 (compulsory)
TDATA COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, Year 3 (elective)

Examiner:
Eligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Course specific prerequisites

För att läsa kursen skall man följa fördjupningsinriktningen "Systemutveckling".

Aim

Kursen skall ge kunskaper från forsknings- och teknikfronten inom systemutveckling. Den skall visa att området är under utveckling och att många av de metodiker och analysmetoder som föreslås ännu inte är fullt accepterade. Kursen skall uppmuntra studenterna till kritiskt tänkande och lära dem var ny kunskap på området presenteras.

Examination


Page manager Published: Thu 03 Nov 2022.