Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​

Syllabus for

Academic year
TEK050 - Business planning for high-growth startups: Venture Cup
 
Syllabus adopted 2014-02-25 by Head of Programme (or corresponding)
Owner: MPBDP
7,5 Credits
Grading: UG - Fail, pass
Education cycle: First-cycle
Major subject: Industrial Engineering and Management
Department: 45 - TECHNOLOGY MANAGEMENT AND ECONOMICS


Course round 1


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Summer course No Sp
0105 Written and oral assignments 7,5 c Grading: UG   4,5 c 3,0 c    

In programs

MPBDP ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR, Year 1 (elective)
TKITE SOFTWARE ENGINEERING, Year 3 (elective)

Examiner:

Bitr professor  Mats LundqvistCourse round 2


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Summer course No Sp
0105 Written and oral assignments 7,5 c Grading: UG   4,5 c 3,0 c    

In programs

MPBDP ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS DESIGN, MSC PROGR, Year 1 (elective)

Examiner:

Bitr professor  Mats Lundqvist
Eligibility:

In order to be eligible for a first cycle course the applicant needs to fulfil the general and specific entry requirements of the programme(s) that has the course included in the study programme.

Course specific prerequisites

Förkunskaperna omfattar grundläggande behörighet för högskolestudier.

Aim

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter kring skapandet och utvecklandet av tillväxtaffärer, genom tillämpning av de olika moment som ligger bakom en affärsplan.

Learning outcomes (after completion of the course the student should be able to)

1. Genom affärsplanen demonstrera förmåga att utveckla en tidig affärsidé, inklusive att övertyga om kundnytta, affärsmodell, marknad- och konkurrentanalys, organisation, kompetensbehov, lönsamhetsbedömning, finansieringsbehov, och möjliga skyddspositioner.
2. Visa på förmåga att i lagarbete inhämta, tillvarata och integrera kunskaper i form av en övertygande affärsplan
3. Att genom deltagande på workshops och genom affärsplanen utveckla färdigheter att presentera och kommunicera centrala värden runt en framtida affär

Content

Kursen innehåller en webbaserad lärplattform, obligatoriska workshops samt en process för inlämning av en affärsplan. Aspekter som behandlas i kursen är:

1. Affärsidé, kundnytta & affärsmodell
2. Ledningsgrupp & organisation
3. Marknadsföringstrategi
4. Entreprenören som ledare
5. Försäljning
6. Lönsamhetsbedömning, redovisning & finansiering
7. Hållbart företagande
8. Genomförandeplan och risker

Organisation

Undervisningen ges i form av obligatoriska workshops som syftar till att genom ett aktivt deltagande öka kunskapen kring frågor som bl.a. rör team-sammansättning, finansiering och hur man praktiskt startar ett företag.

Kursen ges i samarbete med Venture Cup Väst 


 

Literature

Affärsplanering, En handbok för nya tillväxtföretag, McKinsey & Company, 4:e upplagan, Ekerlids förlag.

Övrigt material publicerat på web-plattformen.

Examination

Examinationen består av obligatorisk närvaro vid ett antal workshops specificerade i kurs-pm samt inlämningar kopplade till Venture Cup Västs tävling. Försenade inlämningar beaktas inte. Om en affärsplan inte godkänns så måste student lämna in ny affärsplan kring annan affär i nästa tävlingsomgång för godkänd kurs. Godkänt deltagande på en workshop gäller i tre år förutsatt att kurs och tävling genomförs.

Maximalt tre kursdeltagare får finnas i varje grupp.


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.