Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKVOV - CIVIL ENGINEERING Academic year: 2008/2009
 

 
 

Den lokala utbildningsplanen med kursplaner fastställs för ett år i taget. Utbildningen i Väg- och vattenbyggnad leder till civilingenjörsexamen, 300 hp (högskolepoäng).

Utbildningen består av två delar. De första tre åren, Kandidatdelen, omfattar 180 hp varav 165 hp utgörs av kurser och 15hp av kandidatarbete. Därmed har studenten möjlighet att ta ut kandidatexamen. Efter fortsatta studier på ett masterprogram och med sammanlagt 300 hp inom givna programramar, kan studenten avlägga en civilingenjörsexamen.

Beskrivning
Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad ger dig en bred grundkompetens med möjlighet att specialisera dig inom en mängd olika områden som byggnader, anläggning , m.fl. De första åren läses gemensamma ämnen; grundläggande kurser i matematik, byggnadsmekanik, fysik och ekonomi. Du kommer då också i kontakt med tekniska tillämpningsämnen som byggnadsfysik, konstruktionsteknik och geoteknik. I slutet av tredje året gör du ett kandidatarbete på 15 hp.

Denna breda bas ger förutsättningar för studier på avancerad nivå inom ett stort urval av avslutningar, till exempel i masterprogrammen: Sound and vibration, Structural engineering and building performance design, Management of design, construction and facilities och Geo and water engineering och Environmental measurements and assessments.

Utbildningsplatser.
Till första årskursen antas 115 studerande.


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.