Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TKTFY - ENGINEERING PHYSICS Academic year: 2008/2009
 

 
  Med början läsåret 2004/05 infördes en reformerad studieplan som ansluter till Bolognadeklarationen. Studieplanen innebär en anpassning till andra europeiska länders utbildningar och konkret delas civilingenjörsutbildningen i två steg, en treårig grundläggande del om 180 högskolepoäng och en tvåårig påbyggnadsdel, kallad masterprogram om 120 högskolepoäng. En mellanexamen, teknologie kandidat, kan avläggas efter tre år. Under tredje läsåret ingår ett examensarbete på 15 högskolepoäng.

De nya masterprogrammen startade höstterminen 2007. För mer information om masterprogram m.m. se Teknisk fysiks hemsida

Hänvisning till gemensamma bestämmelser för Chalmers:
På Chalmers hemsida finns gemensamma bestämmelser för samtliga utbildningsprogram vid Chalmers.


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.