Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​
  Study programme, year:  1 2 3

Study programme syllabus for
TIDAL - COMPUTER ENGINEERING Academic year: 2017/2018
The Study programme syllabus is adopted 2014-02-23 by Dean of Education
 

Entry requirements:
 

General entry requirements:

Basic eligibility

 

Specific entry requirements:

gy11; Områdesbehörighet A9, Behörighetskurser: Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1
ELLER
Slutbetyg; Fysik B, Kemi A, Matematik D

 
General organization:
 

Aim:

Utbildningen syftar till att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs för en framgångsrik karriär som dataingenjör. Utbildningen ska vara tillämpningsnära och ha en sådan struktur och ett sådant innehåll att dataingenjören är attraktiv på arbetsmarknaden och väl insatt i teknikens roll för en hållbar samhällsutveckling.

 

Learning outcome:

Efter genomgången utbildning ska studenterna ha en bred datateknisk kompetens med såväl teoretiska kunskaper som tillämpningsnära praktiska färdigheter samt god förmåga att kommunicera. De ska ha kunskaper och färdigheter med inriktning mot datateknik, i huvudsak inom områdena programvaruteknik, datorteknik, inbyggda system och datakommunikation.

Förutom datatekniska kurser ingår i utbildningen även mindre block inom följande ämnesområden:
Ellära, elektronik och reglerteknik: Målsättningen med dessa kurser på dataingenjörsprogrammet är i första hand att ge studenterna verktyg för att kunna arbeta med hårdvaruinriktade problemställningar inom området inbyggda system.

Matematik: De övergripande målen med matematikkurserna är att ge studenterna den matematiska färdighet och kunskap som studierna i karaktärsämnena kräver. Fokus ligger på att göra matematiken ingenjörsanpassad och att stimulera matematikintresset med väl valda exempel hämtade från (och i samarbete med) de karaktärsämnen i datateknik som läses samtidigt eller senare i utbildningen. Målet är att studenterna ska uppfatta matematiken som ett användbart och nödvändigt verktyg för studierna i datateknik.

Engelska: Målsättningen är först och främst att ge alla en grundläggande grammatisk kunskap i engelska, träning i engelsk kommunikation (skriftlig och muntligt). Med väl valda utdrag ur engelska fackböcker ska studenten vara väl förberedd för senare kurser med engelsk kurslitteratur och/eller föreläsningar på engelska.

 

Extent: 180.0 c

 

Thesis:

Under sista terminen i årskurs 3 utförs ett examensarbete som omfattar 15 hp. Arbetet utförs i grupper om två studenter. Examensarbetet bör genomföras på ett externt företag. Arbetet får påbörjas av studerande, som har godkända kurser omfattande minst 120 hp. Även specifika kurskrav kan förekomma.

 

Courses valid the academic year 2017/2018:

See study programme

 
 
Degree:
 Degree requirements:
  Degree of bachelor of science in engineering, concentration Computer engineering:
Passed courses comprising 180 credits
Degree project 15 credits
Courses in mathematics, at least 15 credits
Courses in theme Environment 7,5 credits
Passed courses at Chalmers comprising at least 60 credits
Fulfilled course requirements according to the study programme

See also the system of qualifications
 

Title of degree:

Bachelor of Science in Engineering. The main field of study, Computer Engineering is stated in the degree certificate.

 
Other information:
 

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier. Utbildningen inleds med en introduktionskurs, vars syfte dels är att introducera studenterna till högskolestudier och de nya studiekamraterna. Undervisningen i årskurs 1 omfattar i övrigt grundläggande kurser i digital- och datorteknik, programmeringsteknik, miljöteknik engelska samt 16,5 hp matematik. I årskurs 2 profileras utbildningen hårdare mot karaktärsämnena i datateknik med mer programmeringsteknik och datorteknik. Samtliga kurser i årskurs 1 och årskurs 2 är obligatoriska.

Ingenjörsutbildningen avslutas med en projektkurs följt av ett examensarbete om tillsammans 22,5 hp. Kurserna ska ge de erfarenheter och färdigheter som krävs för att bli anställningsbar som ingenjör inom ämnesområdet. För att få påbörja projektkursen krävs att man uppnått 90 hp.

Uppläggningen av det tredje året ger studenterna möjlighet att förlägga en del av sina studier vid annan högskola i Sverige eller utomlands.

Kurslitteratur på både svenska och engelska ingår i utbildningen.

Möjlighet finns, att med begränsad komplettering, fortsätta med studier på avancerad nivå (masternivå).


 


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.