Search course

Use the search function to find more information about the study programmes and courses available at Chalmers. When there is a course homepage, a house symbol is shown that leads to this page.

Graduate courses

Departments' graduate courses for PhD-students.

​​​​
​​

Syllabus for

Academic year
EDA340 - Computer communication
 
Owner: TDATA
4,0 Credits (ECTS 6)
Grading: TH - Five, Four, Three, Not passed
Level: A
Department: 0735 - Computer engineering


Teaching language: Swedish

Course module   Credit distribution   Examination dates
Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 No Sp
0100 Examination 2,0 c Grading: TH   2,0 c    
0200 Design exercise 2,0 c Grading: TH   2,0 c    

In programs

TAUTA AUTOMATION AND MECHATRONICS ENGENEERING, Year 4 (elective)
TDATA COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING, Year 3 (elective)
TTFYA ENGINEERING PHYSICS, Year 4 (elective)

Examiner:
  Go to Course Homepage

Eligibility:

For single subject courses within Chalmers programmes the same eligibility requirements apply, as to the programme(s) that the course is part of.

Aim

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i datakommunikation. Den avser att fylla två behov: Huvudsakligen skall den vara den första kursen för de elever som specialiserar sig mot datakommunikation, datanät och distribuerade system. Den ger då en "bredden först" behandling av hela ämnesområdet datakommunikation som en lämplig start för fördjupade studier i dess olika delar i andra kurser. Dessutom skall kursen vara en lämplig grundläggande kurs för de elever som avser att specialisera sig åt annat håll men som insett att datakommunikation är betydelsefull för nästan alla teknikområden idag.

Examination


Page manager Published: Thu 04 Feb 2021.