Nominera kandidat inom miljövetenskaplig forskning för stipendium från Eva Selin Lindgrens minnesfond


Stipendiefonden till Eva Selin Lindgrens minne delar 2018 ut ett stipendium på upp till 40 000 kr till en forskare eller forskarstuderande inom miljövetenskaplig forskning vid Chalmers eller Göteborgs universitet. Unga forskare prioriteras. Nu finns möjlighet att nominera kandidater. Professor Eva Selin Lindgren var 1990-1998 sektionsdekanus på Sektionen för miljövetenskap, som sedermera blev Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. Förslag på stipendiat, inlämnas senast den 19 februari.

https://gmv.gu.se/Aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj//nominera-kandidat-inom-miljovetenskaplig-forskning-for-stipendium-fran-eva-selin-lindgrens-minnesfond.cid1537103

Published: Thu 21 Dec 2017.