Mobilitetsprogram

Institut français de Suède Mobilitetsprogram/Programmes de mobilité
Frankrikes ambassad / Institut français de Suède stödjer mobilitet mellan Sverige och Frankrike bland forskare och doktorander genom fyra olika program.
Korta besök:
•    Ömse programmet: för doktorander som förbereder en avhandling inom cotutelle-avtal under handledning av såväl svenska som franska universitet/högskolor. (Anmäl före 16/12/18)
•    Frö programmet: för forskare verksamma i Sverige som vill göra en samarbetsvistelse (vetenskaplig eller akademisk) till Frankrike. (Anmäl före 16/12/18)
•    Tor programmet: för forskare verksamma i Frankrike som vill göra en samarbetsvistelse (vetenskaplig eller akademisk) till Sverige. (Anmäl före 16/12/18)
•    Galan: för forskare verksamma i Frankrike eller i Sverige som vill anordna en forskningsworkshop i Frankrike eller i Sverige. (Anmäl före 16/12/18)

Längre vistelse:
•    Residensprogrammet Eva de la Gardie är till för personer som har avlagt doktorsexamen och forskar vid en svensk institution, exempelvis ett universitet eller ett forskningsinstitut, och där projektet är kopplat till Frankrike eller där forskarna önskar få kontakter i Frankrike.

Frankrikes ambassad i Sverige och Institut français de Suède främjar det vetenskapliga och/eller akademiska samarbetet mellan Frankrike och Sverige, vilket ger forskarna möjlighet att utveckla sina professionella nätverk i det andra landet, genom mobilitetsprogram. Programmen är öppna för alla forskare, oavsett forskningsområde. Stödet omfattar endast resor och uppehälle, det täcker inte löner eller faktisk forskning.


Mer information finns på Institutfrancais-suede.com

Information en français

Published: Tue 27 Nov 2018.