Ingenjörer vill fortfarande doktorera

​Antalet doktorsexamina vid svenska lärosäten har ökat stadigt under 20 år men trenden kommer troligen att brytas snart. Det beror på att antalet doktorandnybörjare har sjunkit de senaste åren. Men inom teknikområdet är det svårt att se tecken på ett svalare intresse för att doktorera.

Läs artikel från Ingenjören om intresset för att doktorera med uttalande från bland annat Karin Andersson, tillförordnad vicerektor för forskarutbildning på Chalmers. Här kan du läsa artikeln

Published: Mon 05 Feb 2018.