Ansök till forskarskola: Att ta sig an komplexa utmaningar i transdiscplinära sammanhang

​Nu öppnar Mistra Urban Futures öppna forskarskola för antagning igen! Sök senast den 27 maj.

Att utveckla hållbara städer är en av vår tids största utmaningar. Städer står inför stora utmaningar såsom klimatförändringar, stora demografiska förändringar, en ökad segregation och har en komplex styrning. Detta är utmaningar som inte lösas av en organisation eller sektor utan kräver samarbete. Co-production, eller medskapande forskning är ett sätt att hantera dessa utmaningar. Lär dig hur i Mistra Urban Futures öppna forskarskola – sök höstens kurs senast 27 maj.

Här finner du mer information om kursen

Published: Mon 07 May 2018.