Mini-lectures "15 minutes of your time..." organized by Chalmers Library

​ In English:

"15 minutes of your time…" is a series of online mini lectures for researchers and PhD students organized by Chalmers Library.

The lectures gives you hands-on information about hot topics and tools within scientific publishing.

This fall our topics will cover: research.chalmers.se, Open Access publishing and data management plans.

In addition to this, we also organize workshops and seminars that go more in depth into scientific publishing.

For more information visit http://www.lib.chalmers.se/en/publishing/lectures-and-workshops-for-researchers-and-doctoral-students/


In Swedish:

"15 minuter om..." är en serie digitala miniföreläsningar organiserade av Chalmers bibliotek som riktar sig till dig som är forskare eller doktorand.
Föreläsningarna innehåller information om aktuella ämnen och verktyg inom området vetenskaplig publicering.
I höst är fokus Open Access, research.chalmers.se samt datahanteringsplaner.
Utöver detta så håller vi även workshops och seminarier som går på djupet inom vetenskaplig publicering.

Contact page responsible Published: Mon 05 Oct 2020.