Vanliga frågor och svar


Tjänstgöring

 
När får jag löneförhöjning?
Lönen för anställda doktorander följer en lönestege. Lönestegen revideras en gång per år. Lönen höjs enligt stegen vid avlagd licentiatexamen (alternativt uppnått 50 %). Aktuella löner kan du hitta under Anställning lön.
 
Ingår det undervisning i forskarutbildningen?
Som doktorand skall du främst ägna dig åt dina egna forskningsstudier. I din anställning kan även andra uppgifter ingå motsvarande högst 20 % av arbetstiden. Det skall främst avse grundutbildning vid Chalmers men även andra uppgifter kan ingå som anses bidra till din utveckling till forskare.
 
Är min doktorandtjänst fyra eller fem år?
Det är absolut ingen självklarhet att din doktorandperiod är finansierad i 5 år. Din doktorandtjänst är normalt finansierad i 4 år. En förlängning av tjänsten (maximalt ett år) motsvaras av den tid du undervisat, dvs du kan själv finansiera det femte året med hjälp av undervisningstid och/eller institutionstjänstgöring.
 
Vem vänder jag mig till om jag har problem med handledningen?
Tag kontakt med doktorandombudsmannen (DOMB) eller med doktorandsektionen om du inte kan lösa det tillsammans med din prefekt, examinator och handledare.
 
Kan man begära tjänstledighet?
Eventuell tjänstledighet ska alltid diskuteras med huvudhandledare och chef. Om tjänstledighet beviljas eller inte samt om den ska ge möjlighet till förlängning av anställningen som doktorand, bedöms i varje enskilt fall.
 
Hur är det med föräldraledighet, semester?
Anställda doktorander har rätt till semester och föräldraledighet precis som andra anställda. Planering av din semester gör du i samråd med din handledare. Alla ledigheter söker och rapporterar du själv via Primulawebben. Mer information om regler etc. för ledigheter hittar du under Anställningsvillkor.
 
Jag har varit föräldraledig - förlängs min tjänst då?
Om du har varit föräldraledig ska det inte vara hindrande för att du ska kunna bli klar med din doktorsexamen. Du har därför rätt att förlänga din doktorandtjänst för motsvarande tid som du har varit ledig.
 
Hur gör jag för att förlänga min tjänst pga av föräldraledighet eller sjukledighet?
När doktorandtjänsten börjar närma sig sitt slut, pratar du med din handledare om förlängning. LRS (Löne- och ReseräkningsService) kan ge dig besked på hur länge du sammanlagt har varit ledig. Administratör som arbetar med personaladministration vid din institution skriver ett underlag för förlängningen och ser till att anställningen förlängs.
 
 

Utbildning

 
Vad innebär en individuell studieplan?
Det innebär en studie- och tidsplan för ditt avhandlingsarbete som du och din huvudhandledare upprättar tillsammans. Den individuella studieplanen bör ses som ett kontrakt som upprättas mellan dig och din handledare där de krav som ställs på dig och din handledare tydligt skall framgå.
 
Får jag tillgodoräkna mig de delar av forskarutbildningen som är godkända vid annan högskola?
Ja det kan finnas möjlighet till det om utbildningen är relevant. Bedömningen av tidigare forskarutbildningsstudier görs av examinator och handledare.
 
Får jag dubbelräkna kurser jag har tagit i min grundutbildning?
För att få svar på den frågan får du studera studieplanen för gällande forskarskola eller kontakta respektive studierektor. Vissa forskarskolor godkänner dubbelräknande om du som civilingenjör minst uppnått betyget fyra (eller motsvarande för dig som har magisterexamen), medan andra forskarskolor kan ha andra regler. Information om forskarskolor
 
Vilka doktorandkurser finns det?
Utbudet av kurser hittar du på Chalmers webbplats under rubriken Institutionernas doktorandkurser.
 
Vilka individuella kurser är obligatoriska?
För att få korrekt information om obligatoriska kurser ska du läsa den allmänna studieplanen för din forskarskola. Förutom vissa ämnesspecifika kurser är dessutom ’’Introduktion för nya doktorander’’ och kurser inom området "Generic & Transferable Skills" obligatoriska. För mer information om obligatoriska kurser (och andra moment) kan du kontakta din studierektorn vid din forskarskola.
 
Vilka betyg kan man få på doktorandkurserna?
Enbart godkänd eller icke godkänd ges som betyg på alla doktorandkurser.
 
Får man betyg på doktorsavhandling och licentiatuppsats?
De enda betyg som ges är godkänd eller icke godkänd.
 
Vad skall jag göra innan licentiatseminariet?
Allt du behöver veta inför licentiatseminariet har vi samlat i Doktorandhandboken under rubriken Licentiatseminarium.
 
Hur ansöker jag om licentiatexamen?
Allt du behöver veta för att ansöka om licentiatexamen har vi samlat i  Doktorandhandboken under rubriken Att ansöka om licentiatexamen.
 
När och hur anmäler jag att jag vill gå upp med min avhandling?
Eftersom doktorander inte alltid kan fokusera alltför mycket på annat än den aktuella avhandlingen har vi gjort en liten guide till dig som skall disputera. Den finns på sidan Disputation och där står allt du behöver veta inför din disputation.
 
Måste jag skriva avhandlingen på engelska?
I allmänhet skrivs avhandlingen på engelska men kan i undantagsfall få skrivas på svenska.  För din egen skull är det mer fördelaktigt att skriva på engelska så att din forskning kan spridas över större delar av världen.
 
Hur gör jag om jag vill byta till en ny forskarskola?
Studera studieplanen där vissa övergångsregler kan finnas preciserade. Generellt gäller annars att ett beslut om byte skall skrivas under av proprefekten och doktoranden. Beslutet  lämnas till Ladok, enheten för studie- och systemadministration/Utbildningsavdelningen. 
 
Vad skall jag göra innan disputationen?
Allt du behöver veta inför disputationen har vi samlat i Doktorandhandboken under rubriken Disputation.
 
Hur ansöker jag om doktorsexamen?
Allt du behöver veta för att ansöka om doktorsexamen har vi samlat i Doktorandhandboken under rubriken Att ansöka om doktorsexamen.

Published: må 12 dec 2016. Modified: ti 18 jun 2019