DoktorandhandbokHär har vi samlat information för dig som forskarstuderar eller arbetar med forskarutbildning vid Chalmers.  Som doktorand är du antagen som forskarstuderande vid en av Chalmers forskarskolor och på vägen till en licentiat- och/eller doktorsexamen kan det ibland behövas lite råd, tips och vägledning. Här finns också mycket information för dig som inte är doktorand men som ändå arbetar med forskarutbildning i en eller annan form.

Published: må 21 maj 2018.