Om något går fel

Om du känner att du inte kommer framåt i dina forskarstudier eller att något på din institution påverkar dig negativt i din arbetssituation ska du försöka göra något åt det så snart som möjligt.
 
Som första åtgärd ska du vända dig till din examinator eller någon i din handledargrupp för att diskutera vad som inte fungerar och hur det kan åtgärdas. Om du behöver mer stöd kan du ta kontakt med studierektorn för din forskarskola eller institutionens pro-/viceprefekt ansvarig för forskarutbildning. Som anställd på Chalmers kan du också prata med din linjechef, linjechefen är ansvarig för din arbetsmiljö.
 
Om du känner att de svårigheter du upplever inte är av den arten att du vill prata om dem med någon på din institution, har du en helt oberoende person att vända dig till, doktorandombudet.

Relaterade länkar
Doktorandombud
Jämställdhetsombud
Högskolepräst

Published: må 12 dec 2016. Modified: må 10 dec 2018